Byla 2-467-233/2013
Dėl palikimo priėmimo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo pagal pareiškėjo J. G. R. pareiškimą, suinteresuoti asmenys - V. R., J. R

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stulgienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl palikimo priėmimo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo pagal pareiškėjo J. G. R. pareiškimą, suinteresuoti asmenys - V. R., J. R. ir

Nustatė

2Pareiškėjas pateiktame pareiškime nurodė, kad 1995-06-08 mirė jo sutuoktinė V. R., a.k. ( - ). Palikėjos pirmos eilės įstatyminiai įpėdiniai yra mirusiosios vaikai: V. R. ir J. R. bei mirusiosios sutuoktinis - pareiškėjas J. G. R. Dėl palikimo priėmimo, mirus V. R., į notaro kontorą per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos nei jos vaikai, nei pareiškėjas nesikreipė, tačiau pagal įstatymą tenkantį palikimą pareiškėjas priėmė iš karto po V. R. mirties, faktiškai jį užvaldydamas ir juo disponuodamas (1964 m. CK 587 straipsnio 3 dalis). Nurodo, kad V. R. iki mirties pradėjo nuosavybės teisės atkūrimo procesą į dalį 12,4200 ha žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr.: ( - ), kurio nebaigusi mirė. Mirus sutuoktinei, pareiškėjas baigė tvarkyti reikiamus dokumentus ir 1999 m. liepos 20 d. sprendimu Nr.27-59269-12627 V. R. buvo atkurta nuosavybės teisė į minėtą žemės sklypo dalį. Jos vardu Nekilnojamo turto registre atliko žemės sklypo teisinę registraciją. Šį turtą prižiūri pareiškėjas, o jam padeda sūnus V. R. Dalį žemės sklypo nuo 2010 m. deklaruoja Nacionalinei žemės ūkio agentūrai paramai gauti. Pareiškėjas su žmona gyveno jam asmeninės nuosavybės teise priklausančiame name, ( - ). Mirus sutuoktinei, iš karto po jos mirties pareiškėjas priėmė visus kilnojamuosius daiktus, V. R. asmeninius daiktus, buvusius gyvenamajame name, kur V. R. gyveno iki mirties. Šiame name pareiškėjas gyvena iki šiol. Notaras atsisako išduoti paveldėjimo teisės liudijimą, nes pareiškėjas praleido įstatyme nustatytą terminą kreiptis į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo. Notarų biure nėra užvestos V. R. turto paveldėjimo bylos. Paveldėjimo teisės liudijimui gauti, prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis, J. G. R., a.k. ( - ) priėmė V. R., a.k. ( - ), mirusios 1995-06-08, gyvenusios ( - ), palikimą.

3Suinteresuoti asmenys – V. R., J. R. teismo nustatytu terminu atsiliepimų į pateiktą pareiškimą ar; prieštaravimų jam, nepateikė.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Palikėjos mirties metu galiojusio 1964 m. Civilinio kodekso 587 str. 2 d. buvo numatyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, rūpinasi turtu kaip savu, moka mokesčius, ir pan.). Be to, 1964 m. Civilinio kodekso 574 straipsnyje buvo nustatyta, kad įprastinio namų apstatymo ir apyvokos reikmenys pereina įstatyminiams įpėdiniams, nepriklausomai nuo jų eilės ir paveldimos dalies, jeigu jie gyveno kartu su palikėju iki jo mirties ne mažiau kaip vienerius metus.

6Iš byloje pateikto santuokos liudijimo (b.l.6) matyti, kad pareiškėjas J. G. R. yra palikėjos V. R. sutuoktinis. Mirties liudijime (b.l.5) nurodyta, kad V. R., a.k. ( - ) mirė 1995-06-08. Iš byloje esančios Rokiškio r. savivaldybės administracijos ( - ) seniūnijos 2013-03-15 pažymos Nr. ( - ) (b.l. 19) matyti, kad palikėjos V. R. paskutinė gyvenamoji vieta buvo ( - ), t.y. tuo pačiu adresu kur deklaruota ir pareiškėjo gyvenamoji vieta (b.l.18) ir kur yra paveldimo kilnojamojo turto ir kitų V. R. priklausiusių asmeniniu daiktų buvimo vieta. Pareiškėjas minėtu adresu gyveno su palikėja iki pat jos mirties ir gyvena iki šiol. Įpėdiniui pradėjus faktiškai valdyti paveldimo turto dalį, laikoma, jog įpėdinis priėmė visą palikimą, nežiūrint to, koks ir kur tas palikimas bebūtų. Aplinkybė, kad pareiškėjas gyvena toje pačioje gyvenamoje patalpoje kaip ir palikėjos mirties metu, rodo, jog jis priėmė palikimą po sutuoktinės V. R. mirties, faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti įstatymo nustatytu terminu.

7Iš Rokiškio r. savivaldybės administracijos ( - ) seniūnijos 2013-03-15 pažymos Nr. ( - ) (b.l. 19) bei iš Rokiškio rajono 3-ojo notaro biuro 2013-03-15 pažymos Nr. ( - ) (b.l. 20) matyti, kad duomenų apie palikėjos turto paveldėtojus ir valdytojus seniūnijoje nėra, po V. R. mirties dėl paveldėjimo teisės liudijimo įpėdiniai nesikreipė, paveldėjimo byla nėra užvesta.

8Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b.l.9) matyti, kad palikėjai V. R. priklauso 1035/1242 žemės sklypo, kurio unikalus Nr.: ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ). Byloje esantys 1999-07-20 Sprendimas Nr. 27-59269-12627 (b.l.12-13), Panevėžio apskrities viršininko 1999-07-20 įsakymas Nr. ( - ) su priedu Nr. 5 (b.l. 14; 15), patvirtina, kad mirus palikėjai V. R. pareiškėjas aktyviai rūpinosi nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimu palikėjos vardu.

9Įvertinus byloje surinktus įrodymus, pateiktas pareiškimas laikytinas pagrįstu ir yra tenkintinas. Nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjas J. G. R., a.k. ( - ) po palikėjos V. R., a.k. ( - ), mirties 1995-06-08, palikimą priėmė įstatymo nustatytu terminu faktiškai pradėdamas valdyti palikėjai priklausiusį turtą (1964 m. Civilinio kodekso 587 str. 2 d., CPK 444 str. 8 p.). Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

10Priteistina iš pareiškėjo Juozo G. R. 16,80 Lt teismo turėtų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 str.1 d.3 p.).

11Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 263-265str., 448str. teismas

Nutarė

12Pareiškėjo J. G. R. pareiškimą tenkinti.

13Paveldėjimo teisės liudijimui gauti, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas J. G. R., a.k. ( - ) po palikėjos V. R., a.k. ( - ), mirties 1995-06-08, palikimą priėmė įstatymo nustatytu terminu faktiškai pradėdamas valdyti palikėjai priklausiusį turtą.

14Įsiteisėjus teismo sprendimui apie nustatytą palikimo priėmimo faktą po palikėjos V. R., a.k. ( - ), mirties 1995-06-08, pranešti Centrinės hipotekos įstaigos Testamentų registrui.

15Priteisti iš pareiškėjo J. G. R., a.k. ( - ) 16,80 Lt (šešiolika litų 80 ct) bylinėjimosi išlaidų (įmokos kodas 5660) valstybei.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai