Byla 2-989-804/2013
Dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, turto padalijimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas,

2sekretoriaujant Nijolei Blaževič,

3dalyvaujant ieškovei N. Z., jos atstovei adv. Virginijai Žukienei,

4trečiojo asmens UAB “Tobis” atstovui Nerijui Kaupiniui,

5vertėjai Tatjanai Zmejevskienei

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės N. Z. ieškinį atsakovui A. Z. tretiesiems asmenims UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis”, AB LESTO, UAB “Rovinija”, UAB “Turo prekyba”, UAB “XADO Technologija”, UAB “AGA Baltija”, UAB “Sergel”, UAB “Stiklų servisas”, UAB “Tobis”, UAB Pyrmolita ir ko, Jiezno UAB “Juta” dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, turto padalijimo,

Nustatė

7ieškovė prašo nustatyti, kad santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukėlė nuo 2008 metų liepos mėnesio, kai jie faktiškai nustojo kartu gyventi; santuoką sudarytą 1984-07-27 Konakovo miesto civilinės metrikacijos biure, akto įrašo Nr. ( - ), tarp N. Z., a/k ( - ) ir A. Z., a/k ( - ) nutraukti dėl atsakovo A. Z. kaltės; pripažinti asmenine N. Z. nuosavybe: butą esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )), garažą esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )), 30/4019 žemės sklypo, esančio ( - ) (unikalus Nr. ( - )); padalinti santuokoje įgytą turtą priteisiant atsakovui A. Z.: butą esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )); automobilį DAF NW20-32, valst. Nr. ( - ); automobilį Citroen Jumper, valst Nr. ( - ); priteisti iš atsakovo A. Z. įsiskolinimus tretiesiems asmenims UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis”, į/k 181613656, AB LESTO, į/k 302577612, UAB “Rovinija”, į/k 135520652, UAB “Turo prekyba”, į/k 110634573, UAB “XADO Technologija”, į/k 300554604, UAB “AGA Baltija”, į/k 125649129, UAB “Sergel”, į/k 125026242, UAB “Stiklų servisas”, į/k 135245067, UAB “Tobis”, į/k 152040659, UAB Pyrmolita ir ko, į/k 135869045, Jiezno UAB “Juta”, į/k 170633757; priteisti iš N. Z. 1607,30 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus septynis litus 30 ct) įsiskolinimą UAB “Rovinija”, į/k 135520652; nustatyti, kad po šios civilinės bylos išnagrinėjimo paaiškėjus, jog atsakovas A. Z. turi kitų kreditorių, pagal prievoles šiems kreditoriams atsakovas atsako asmeniškai; priteisti iš atsakovo A. Z. ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovė nurodė, kad su atsakovu sudarė santuoką 1984-07-27 Konakovo miesto (Rusija) civilinės metrikacijos biure, akto įrašo Nr. ( - ). Santuokoje gimusių nepilnamečių vaikų neturi. Santuokinio gyvenimo pradžioje šalys sugyveno gerai, tačiau vėliau išryškėjo atsakovo skirtingas požiūris į šeimą materialines ir dvasines vertybes, susiklostė itin sudėtingi nekonfliktiški tarpusavio santykiai. Atsakovas santuokos metu nelojaliai ir nemoraliai elgėsi su ieškove, naudojo psichologinį ir fizinį smurtą dažnai grįždavo į namus išgėręs ir keldavo barnius, visai nesirūpino šeima. Dėl nuolatinių nesutarimų, fizinio smurto, atsakovo žeminančio ir užgauliojančio elgesio jų, kaip sutuoktinių, bendras gyvenimas faktiškai nutrūko, t. y., jie nebetvarko bendro ūkio, jų santuokiniai ryšiai yra galutinai nutrūkę. Po paskutiniojo konflikto, kai atsakovas visus ieškovei ir dukrai priklausančius daiktus išmetė iš namų ir ėmėsi fizinio smurto, kad jos negyventų bute, nuo 2008 metų liepos mėnesio gyvena atskirai: šiuo metu gyvena bute, esančiame ( - ). Atsakovas liko gyventi bute, esančiame ( - ). Šiame bute jis jau kurį laiką gyvena su kita moterimi, tačiau nemoka komunalinių mokesčių už butui, kuriame gyvena, teikiamas paslaugas. Šalys santuokos metu įgijo nekilnojamojo turto, tačiau notariškai patvirtintomis sutartimis pareiškė, kad santuokos metu atskirai šalių įgytas turtas pripažintinas jų asmenine nuosavybe, kadangi įgytas iš asmeninių lėšų ar kreditorių. Po 2008 metų liepos mėnesio, šalims nebevedant bendro ūkio, atsakovas įgijo kreditorių, kadangi nemokėjo už jam ar jo veiklai teikiamas paslaugas ir parduodamas prekes, todėl šios skolos turėtų būti pripažintos atsakovo asmeninėmis skolomis. Ieškovė po santuokos nutraukimo palikti Z. pavardę.

9Atsakovas atsiliepimo nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, procesiniai dokumentai įteikti ir apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Atsakovas dalyvaudamas ankstesniuose posėdžiuose pozicijos dėl ieškinio reikalavimų nepateikė, prieštaravimų nepareiškė.

10Tretiesiems asmenims ieškovės procesiniai dokumentai įteikti tinkamai.

11Trečiasis asmuo UAB “AGA Baltija” pareiškė, kad atsakovo skola jam sumokėta, todėl įmonė pretenzijų neturi.

12Trečiojo asmens UAB “Tobis” atstovas teismo posėdyje nurodė, kad įmonei skolingas būtent atsakovas.

13Tretieji asmenys UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis”, UAB “Turo prekyba”, UAB “AGA Baltija”, UAB “Sergel“, Jiezno UAB “Juta” savo atsiliepimuose nurodė, kad su ieškiniu sutinka.

14UAB “Stiklų servisas” su ieškiniu dalyje dėl atsakovo skolos UAB “Stiklų servisas” pripažinimo asmenine ir prašymo pripažinti, kad santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukėlė nuo 2008 metų liepos mėnesio, nesutiko. Nurodė, kad abi šalys yra bendrovės klientai, ieškovė pirkdama iš bendrovės prekes po 2008 m. liepos mėn. nurodė gyvenamąją vietą – ( - ). Be to šalys žinojo apie viena kitos individualią veiklą, todėl pagal CK 3.88 str. šalių prievolės yra solidarios.

15Kiti tretieji asmenys atsiliepimų nepateikė, prieštaravimų dėl ieškinio reikalavimų nepateikė.

16Tretiesiems asmenims apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, AB LESTO, UAB “Sergel” prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis”, UAB “Turo prekyba”, UAB “Stiklų servisas ir Jiezno UAB “Juta” į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežastys nežinomos.

17Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai

18Dėl santuokos nutraukimo dėl vieno sutuoktinio kaltės

19Šalys sudarė santuoką 1984-07-27 Konakovo miesto civilinės metrikacijos biure, akto įrašo Nr. ( - ). CK 3.60 str. 2 d. numatyta, kad sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas. CK 3.27 str. 1 d. numato, kad sutuoktiniai privalo būti vienas kitam lojalūs ir vienas kitą gerbti, taip pat vienas kitą remti moraliai bei materialiai ir, atsižvelgiant į kiekvieno jų galimybes, prisidėti prie bendrų šeimos ar kito sutuoktinio poreikių tenkinimo.

20Ieškovės nurodytas aplinkybes dėl atsakovo netinkamo elgesio patvirtina Vilniaus apskr. VPK Elektrėnų PK Viešosios policijos skyriaus 2009-03-25 pažyma, Elektrėnų PK 2008-08-19 teikimas, 2008-08-14, 2008-08-25 pareiškimai policijai, Mykolo Romerio universiteto teismo medicinos instituto specialisto išvados dėl ieškovės sužalojimų, greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelės. Vertinant šiuos duomenis, matyti atsakovas nevykdė pareigos gerbti kitą sutuoktinį, remti moraliai. Atsakovas dėl prašymo santuoką nutraukti dėl atsakovo kaltės, prieštaravimų ir nuomonės nepareiškė.

21Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, šalių santuoka nutrauktina dėl atsakovo kaltės.

22Dėl turto padalinimo

23Iš byloje esančių duomenų (VĮ Registro centro išrašai, pažymos; 2007-07-03 sutikimai, 2007-08-06 kredito sutartys) nustatyta, kad šalims būnant santuokoje buvo įgytas šis turtas: butas, esantis ( - ) (unikalus Nr. ( - ))- 137 000 Lt vertės, garažas, esantis ( - ) (unikalus Nr. ( - ))- 7270 Lt vertės, 30/4019 žemės sklypo, esančio ( - ) (unikalus Nr. ( - ))- žemės sklypas, esantis po daugiabučiu namu, butas, esantis ( - ) (unikalus Nr. ( - ))- 78 900 Lt vertės; automobilis (vilkikas) DAF NW20-32, valst. Nr. ( - )- 10 000 Lt vertės; automobilis Citroen Jumper, valst Nr. ( - )- 6 000 Lt vertės. 2007-07-03 Elektrėnų savivaldybės 1-ajam notarų biure buvo patvirtintas atsakovo A. Z. sutikimas, jog jis sutinka ir neprieštarauja, kad ieškovė N. Z. iš asmeninių lėšų pirktų butą su garažu, esančius ( - ). 2007-12-28 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. ( - ) N. Z. įsigijo butą Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), garažą unikalus Nr. ( - ), 30/4019 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ). Ieškovė tokiu pat sutikimu patvirtino, jog sutinka ir neprieštarauja, kad atsakovas A. Z. iš asmeninių lėšų pirktų gamybines patalpas, esančias ( - ). 2007-12-28 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. ( - ) A. Z. įsigijo negyvenamą patalpą prekybos salę, unikalus Nr. ( - ), ir 414/40190 dalį žemės sklypo, unikalus nr. ( - ). Šiais notariškai patvirtintais sutikimais šalys patvirtino faktą jog nurodyti nekilnojamojo turto objektai yra perkami iš kiekvieno asmeninių lėšų. Kiekviena šalis nekilnojamąjį turtą pirko pasinaudodami kreditavimo sutartimi gautais pinigais, tačiau tokiu būdu kiekvienas įsipareigojo iš asmeninių lėšų dengti kreditą bei mokėti palūkanas. Sutikimuose abi šalys buvo nurodžiusios, jog jokių pretenzijų į kiekvieno perkamą turtą neturi ir ateityje nereikš. Atsakovui A. Z. asmeninės nuosavybės teise priklausiusi prekybos salė, esanti ( - ) (unikalus Nr. ( - )) ir 414/40190 žemės sklypo, esančio ( - ) (unikalus Nr. ( - )) yra parduoti 2012-11-08 pirkimo-pardavimo sutartimi. Pardavus patalpas, kreditoriniai įsipareigojimai AB SEB bankui pagal 2007-08-06 kredito sutartį Nr. ( - ) buvo pilnai įvykdyti. Padengus kreditą liko apie 4000 Lt suma, kuri A. Z. priklauso asmeninės nuosavybės teise.

24Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, reikalavimas dėl turto padalinimo, ieškovės nurodyta tvarka, tenkintinas visiškai.

25Dėl santuokos nutraukimo sukeltų teisinių pasekmių sutuoktinių turtinėms teisėms

26CK 3.67 str. 2 d. numato, kad sutuoktinis, išskyrus tą, kuris buvo pripažintas kaltu dėl santuokos iširimo, gali prašyti, kad teismas nustatytų, jog santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukėlė nuo tos dienos, kai jie faktiškai nustojo kartu gyventi.

27Šioje normoje įtvirtinta galimybė taikyti turtinius teisinius santuokos nutraukimo padarinius ne nuo santuokos nutraukimo bylos iškėlimo, o dar anksčiau, t. y. nuo tada, kai santuokiniai pradėjo gyventi skyrium. Bendras sutuoktinių gyvenimas neretai baigiasi anksčiau, nei iškeliama santuokos nutraukimo byla. Kasacinis teismą savo praktikoje yra pažymėjęs, kad turtinių teisinių santuokos nutraukimo padarinių taikymas nuo tos dienos, kai sutuoktiniai pradėjo gyventi skyrium, reiškia, kad kaip bendroji jungtinė nuosavybė bus dalijamas tik tas turtas, kuris įgytas iki gyvenimo skyrium pradžios. Analogiškai šį išaiškinimą galima taikyti iš iš sutuoktinių sudaromų sandorių kylančioms prievolėms.

28Byloje įrodyta (2008-08-14, 2008-08-25 pareiškimas policijai, ieškovės paaiškinimai) ir šalių neginčijama, kad šalys faktiškai nustojo kartu gyventi 2008 liepos mėn.

29Iš į byla pateiktų kreditorių pranešimų apie šalių įsipareigojimus, matyti, kad ieškovė turi kreditorių UAB “Rovinija” - 1607,30 Lt skola pagal 2006-04-10 ir 2006-05-22 sąskaitas. Atsakovas turi kreditorius: UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis” - 8522,75 Lt skola butui adresu ( - ); UAB “Rovinija“ 3200,20 Lt skola pagal verslo liudijimą Nr. ( - ) ir sąskaitas: 2007-08-02; 2007-09-19; 2007-11-07; 2007-11-22; UAB “Turo prekyba” - 3887,76 Lt skola pagal individualios veikos vykdymo pažymą Nr. (22.13)-332-151 ir 2010-04-21 sąskaitą); UAB “Tobis” - 440,74 Lt skola pagal individualios veikos vykdymo pažymą Nr. (22.13)-332-151 ir 2009-03-19 sąskaitą; UAB “XADO Technologija” - 569,28 Lt skola pagal 2012-03-28 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą; Jiezno UAB “Juta” - 1825,15 Lt skola pagal verslo liudijimą Nr. ( - ) ir 2008-08-29 sąskaitą; UAB “Sergel” - 5035,03 Lt skola (skola už Omnitel suteiktas paslaugas, bauda, delspinigiai ir t.t. pagal Omnitel ir UAB “Sergel” sudarytą skolų portfelio pirkimo-pardavimo sutartį); UAB Pyrmolita ir ko - 2498,40 Lt skola pagal 2007-05-22 sąskaitą pagal 2008-09-25 sąskaitą; UAB “Stiklų servisas” - 2742,49 Lt skola pagal 2009-04-03 sąskaitą ir 2009-11-06 preliminarų sprendimą c/b Nr. S2-3338-80/2009 Trakų raj. apylinkės teisme.

30Iš 2013-04-11 AB LESTO pažymos matyti, kad butams ( - ), ir ( - ), įsiskolinimo už suvartotą energiją nėra.

31Visi kreditoriai sutiko su skolų padalijimu tarp sutuoktinių, išskyrus UAB “Stiklų servisas” prašo skolą pripažinti solidaria, kadangi atsakovas individualia veikla pradėjo verstis po santuokos sudarymo.

32CK 38.88 str. 1 d. 4 p. numato, kad bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstama įmonė ir iš jos veiklos arba kitokio verslo gaunamos pajamos, jeigu verslu abu sutuoktiniai pradėjo verstis po santuokos sudarymo. CK 3.91 str. numato, kad turtas, skirtas funkcionuoti įmonei (ūkiui, verslui), kurią įsteigė vienas sutuoktinis po santuokos sudarymo, taip pat įmonės (ūkio, verslo), įsteigtos vieno sutuoktinio iki santuokos sudarymo, pajamos, išskyrus lėšas, būtinas asmeninei sutuoktinio įmonei (ūkiui, verslui) funkcionuoti, yra bendroji jungtinė nuosavybė, jeigu šis turtas ar pajamos yra santuokos nutraukimo momentu.

33Iš byloje esančių duomenų matyti, kad kiekvienas sutuoktinis atskirai vertėsi individualia veikla, atskirai mokėjo mokesčius, pirko prekes ir t.t. Atsakovo skolos atsirado dėl būtinumo asmeninei sutuoktinio įmonei (ūkiui, verslui) funkcionuoti. Atsakovas nepareiškė prieštaravimų dėl ieškovės teiginių, jog faktiškai šalių santuoka nutrūko 2008 m. liepos mėn., atsakovui išvarius ieškovę iš namų.

34Iš byloje esančių duomenų matyti, kad dalis prievolės UAB “Stiklų servisas” kyla iš 2009-04-03 sąskaitos. 2009-11-06 preliminariu sprendimu c/b Nr. S2-3338-80/2009 teismas priteisė iš atsakovo skolą UAB “Stiklų servisas”. Kaip matyti, UAB “Stiklų servisas” pareikšdamas ieškinį dėl skolos priteisimo, reikalavimą reiškė tik atsakovui, o ne abiem sutuoktiniams. Teismo sprendimas privalomas tik tai šaliai dėl kurios priimtas ir negali sukelti jokių teisinių pasekmių asmenims, kurie byloje nedalyvavo.

35Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, UAB “Stiklų servisas” prašymas 2742,49 Lt skolą pripažinti abiejų šalių skola, o ne atsakovo asmenine, atmestinas.

36Pripažintina, kad nurodytiems kreditoriams įsiskolinimai susidarė kiekvienam iš sutuoktinių vykdant individualią veiklą pagal verslo liudijimus, įsiskolinimas yra už prekes, kurios reikalingos verslui funkcionuoti, todėl šie įsiskolinimai pripažįstami kiekvieno asmenine nuosavybe.

37Pripažinus, jog santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukėlė nuo tos dienos, kai jie faktiškai nustojo kartu gyventi, t.y. 2008 m. liepos mėn., ir kiekvienai šaliai pripažinus jos asmenine nuosavybe, t.y. butą ( - ) – ieškovės, o butą ( - ) – atsakovo asmenine nuosavybe, visos prievolės mokėti su šio turto išlaikymu susijusius mokesčius priklauso tai šaliai, kuriai turtas priklauso.

38Šalims sutinkant, jiems paliekamos santuokinės pavardės: ieškovei – Z., atsakovui – Z.

39Šalys neprašo priteisti tarpusavio išlaikymo, todėl šalims tarpusavio išlaikymas nepriteistinas.

40Dėl bylinėjimosi išlaidų

41Ieškovė prašė įskaityti 1000 Lt žyminio mokesčio dalį sumokėtą kitoje byloje. Pabrėžtina, kad ši suma – 1000 Lt kaip sumokėtas žyminis mokestis buvo ieškovei grąžinta 2012-12-21 nutartimi c.b. Nr. 2-547-424/2012. Ši nutartis yra galiojanti ir nepanaikinta, todėl teismą negali įskaityti šios sumos kaip sumokėto žyminio mokesčio.

42Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovė gali susigrąžinti jai 2012-12-21 nutartimi c.b. Nr. 2-547-424/2012 grąžintiną žyminį mokestį, tačiau ji įpareigotina sumokėti 1000 Lt žyminio mokesčio valstybei šioje byloje.

432013-03-08 nutartimi ieškovės prašymu buvo atidėtas žyminio mokesčio dalies ,t.y. 1490 Lt, sumokėjimas byloje, todėl ieškinį patenkinus visiškai ši žyminio mokesčio dalis priteistina iš atsakovo, valstybei.

44Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovo ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t.y. sumokėtas 500 Lt žyminis mokestis.

45Iš atsakovo priteistos 192,60 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

46Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.49 str. 2 d., 3.51- 3.53 str., CPK 5, 93, 259, 268, 270 str. teismas

Nutarė

47Nutraukti N. Z., a/k ( - ) ir A. Z., a/k ( - ) santuoką, sudarytą 1984-07-27 Konakovo miesto civilinės metrikacijos biure, akto įrašo Nr. ( - ), dėl vieno sutuoktinio A. Z. kaltės.

48Po santuokos nutraukimo šalims palikti ikisantuokines pavardes: N. Z. – Z., A. Z. – Z.

49Nustatyti, kad santuokos nutraukimas N. Z., a/k ( - ) ir A. Z., a/k ( - ) turtinėms teisėms teisines pasekmes sukėlė nuo 2008 metų liepos mėnesio, kai jie pradėjo gyventi skyrium.

50Pripažinti asmenine N. Z. nuosavybe: butą esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )) 137 000 Lt vertės, garažą esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )) 7270 Lt vertės, 30/4019 žemės sklypo, esančio ( - ) (unikalus Nr. ( - )) po daugiabučiu namu.

51A. Z. priteisti: butą esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )) 78 900 Lt vertės; automobilį DAF NW20-32, valst. Nr. ( - ) 10 000 Lt vertės; automobilį Citroen Jumper, valst Nr. ( - ) 6 000 Lt vertės.

52Pripažinti N. Z. asmenine skola 1607,30 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus septynis litus 30 ct) įsiskolinimą UAB “Rovinija”, į/k 135520652.

53Pripažinti A. Z. asmeninėmis skolomis: 8522,75 Lt įsiskolinimą UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis” už butą adresu ( - ),; 3200,20 Lt įsiskolinimą UAB “Rovinija“ pagal verslo liudijimą Nr. ( - ) ir sąskaitas: 2007-08-02, 2007-09-19, 2007-11-07, 2007-11-22; 3887,76 Lt įsiskolinimą UAB “Turo prekyba” pagal individualios veikos vykdymo pažymą Nr. (22.13)-332-151 ir 2010-04-21 sąskaitą; 440,74 Lt įsiskolinimą UAB “Tobis” pagal individualios veikos vykdymo pažymą Nr. (22.13)-332-151 ir 2009-03-19 sąskaitą; 569,28 Lt įsiskolinimą UAB “XADO Technologija” pagal 2012-03-28 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą; 1825,15 Lt įsiskolinimą Jiezno UAB “Juta” pagal verslo liudijimą Nr. ( - ) ir 2008-08-29 sąskaitą; 5035,03 Lt įsiskolinimą UAB “Sergel” (skola už Omnitel suteiktas paslaugas, bauda, delspinigiai ir t.t. pagal Omnitel ir UAB “Sergel” sudarytą skolų portfelio pirkimo-pardavimo sutartį); 2498,40 Lt įsiskolinimą UAB Pyrmolita ir ko pagal 2007-05-22 ir 2008-09-25 sąskaitą; 2742,49 Lt įsiskolinimą UAB “Stiklų servisas” pagal 2009-04-03 sąskaitą ir 2009-11-06 preliminarų sprendimą c/b Nr. S2-3338-80/2009 Trakų raj. apylinkės teisme.

54Paaiškėjus, jog A. Z. turi kitų kreditorių, apie kuriuos bylos nagrinėjimo metu nebuvo žinoma, pagal prievoles šiems kreditoriams A. Z. atsako asmeniškai.

55Įpareigoti N. Z. sumokėti 1000 Lt žyminį mokestį valstybei šioje byloje iki 2013 m. sausio 6 d.

56Priteisti iš A. Z. 500 Lt bylinėjimosi išlaidas N. Z..

57Priteisti iš A. Z. 192,60 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

58Priteisti iš A. Z. 1490 Lt bylinėjimosi išlaidas valstybei.

59Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas,... 2. sekretoriaujant Nijolei Blaževič,... 3. dalyvaujant ieškovei N. Z., jos atstovei adv. Virginijai Žukienei,... 4. trečiojo asmens UAB “Tobis” atstovui Nerijui Kaupiniui,... 5. vertėjai Tatjanai Zmejevskienei... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės N. Z.... 7. ieškovė prašo nustatyti, kad santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms... 8. Ieškovė nurodė, kad su atsakovu sudarė santuoką 1984-07-27 Konakovo miesto... 9. Atsakovas atsiliepimo nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, procesiniai... 10. Tretiesiems asmenims ieškovės procesiniai dokumentai įteikti tinkamai.... 11. Trečiasis asmuo UAB “AGA Baltija” pareiškė, kad atsakovo skola jam... 12. Trečiojo asmens UAB “Tobis” atstovas teismo posėdyje nurodė, kad įmonei... 13. Tretieji asmenys UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis”, UAB “Turo... 14. UAB “Stiklų servisas” su ieškiniu dalyje dėl atsakovo skolos UAB... 15. Kiti tretieji asmenys atsiliepimų nepateikė, prieštaravimų dėl ieškinio... 16. Tretiesiems asmenims apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, AB... 17. Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai... 18. Dėl santuokos nutraukimo dėl vieno sutuoktinio kaltės ... 19. Šalys sudarė santuoką 1984-07-27 Konakovo miesto civilinės metrikacijos... 20. Ieškovės nurodytas aplinkybes dėl atsakovo netinkamo elgesio patvirtina... 21. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, šalių santuoka nutrauktina dėl... 22. Dėl turto padalinimo... 23. Iš byloje esančių duomenų (VĮ Registro centro išrašai, pažymos;... 24. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, reikalavimas dėl turto padalinimo,... 25. Dėl santuokos nutraukimo sukeltų teisinių pasekmių sutuoktinių turtinėms... 26. CK 3.67 str. 2 d. numato, kad sutuoktinis, išskyrus tą, kuris buvo... 27. Šioje normoje įtvirtinta galimybė taikyti turtinius teisinius santuokos... 28. Byloje įrodyta (2008-08-14, 2008-08-25 pareiškimas policijai, ieškovės... 29. Iš į byla pateiktų kreditorių pranešimų apie šalių įsipareigojimus,... 30. Iš 2013-04-11 AB LESTO pažymos matyti, kad butams ( - ), ir ( - ),... 31. Visi kreditoriai sutiko su skolų padalijimu tarp sutuoktinių, išskyrus UAB... 32. CK 38.88 str. 1 d. 4 p. numato, kad bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe... 33. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad kiekvienas sutuoktinis atskirai... 34. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad dalis prievolės UAB “Stiklų... 35. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, UAB “Stiklų servisas” prašymas... 36. Pripažintina, kad nurodytiems kreditoriams įsiskolinimai susidarė kiekvienam... 37. Pripažinus, jog santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms... 38. Šalims sutinkant, jiems paliekamos santuokinės pavardės: ieškovei – Z.,... 39. Šalys neprašo priteisti tarpusavio išlaikymo, todėl šalims tarpusavio... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 41. Ieškovė prašė įskaityti 1000 Lt žyminio mokesčio dalį sumokėtą kitoje... 42. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovė gali susigrąžinti jai... 43. 2013-03-08 nutartimi ieškovės prašymu buvo atidėtas žyminio mokesčio... 44. Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovo ieškovei priteistinos... 45. Iš atsakovo priteistos 192,60 Lt išlaidos, susijusios su procesinių... 46. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.49 str. 2 d., 3.51- 3.53 str., CPK 5,... 47. Nutraukti N. Z., a/k ( - ) ir A. Z., a/k ( - ) santuoką, sudarytą 1984-07-27... 48. Po santuokos nutraukimo šalims palikti ikisantuokines pavardes: N. Z. – Z.,... 49. Nustatyti, kad santuokos nutraukimas N. Z., a/k ( - ) ir A. Z., a/k ( - )... 50. Pripažinti asmenine N. Z. nuosavybe: butą esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - ))... 51. A. Z. priteisti: butą esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )) 78 900 Lt vertės;... 52. Pripažinti N. Z. asmenine skola 1607,30 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus... 53. Pripažinti A. Z. asmeninėmis skolomis: 8522,75 Lt įsiskolinimą UAB... 54. Paaiškėjus, jog A. Z. turi kitų kreditorių, apie kuriuos bylos nagrinėjimo... 55. Įpareigoti N. Z. sumokėti 1000 Lt žyminį mokestį valstybei šioje byloje... 56. Priteisti iš A. Z. 500 Lt bylinėjimosi išlaidas N. Z..... 57. Priteisti iš A. Z. 192,60 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų... 58. Priteisti iš A. Z. 1490 Lt bylinėjimosi išlaidas valstybei.... 59. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...