Byla 2-3800-848/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Eglė Kriaučiūnienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Univesa“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nuomos ekspertai“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir priteisti iš atsakovės 4 647,87 Eur skolą, 8 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 70,00 Eur bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė nurodo, kad tarp šalių ( - ) . buvo sudaryta Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartis Nr. 41, kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo už užmokestį perduoti atsakovei laikinai naudotis 51, 63 kv.m. ploto patalpas, esančias adresu Taikos pr. 88A, Kaune, o atsakovė įsipareigojo už perduotas patalpas mokėti sutartyje nurodytus mokesčius. Ieškovė išrašė atsakovei šias sąskaitas: 2017 m. kovo 10 d. PVM sąskaita faktūra Serija UNS Nr. 0001505; 2017 m. balandžio 11 d. PVM sąskaita faktūra Serija UNS Nr. 0001550; 2017 m. gegužės 10 d. PVM sąskaita faktūra Serija UNS Nr. 0001598; 2017 m. birželio 12 d. PVM sąskaita faktūra Serija UNS Nr. 0001646; 2017 m. liepos 11 d. PVM sąskaita faktūra Serija UNS Nr. 0001692; 2017 m. rugpjūčio 10 d. PVM sąskaita faktūra Serija UNS Nr. 0001737, kurių pagrindu atsakovė turėjo sumokti ieškovei 4 647,87 Eur už patalpų nuomą bei kitus mokesčius. Atsakovė nesumokėjo ieškovei minimos skolos, tokiu būdu atsakovė liko skolinga ieškovei 4 647,87 Eur sumą už patalpų nuomą ir komunalinius patarnavimus, ką patvirtina ieškinio pateikimo dienai paruoštas tarpusavio skolų suderinimo aktas. Atsakovė pažeidė savo prievolę atsiskaityti su ieškove sąskaitose nustatyta tvarka ir terminais ir ieškinio pateikimo dienai skolingas ieškovei 4 647,87 Eur.

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas.

8Ieškinio dalykas yra pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, ieškovės piniginiai reikalavimai kilę iš sutarties nevykdymo, todėl ieškovės prašymu ieškinys nagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 straipsnio 1 d.).

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys ( - ). sudarė Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį Nr. 41, kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo už užmokestį perduoti atsakovei laikinai naudotis 51, 63 kv.m. ploto patalpas, esančias adresu Taikos pr. 88A, Kaune, o atsakovė įsipareigojo už perduotas patalpas mokėti sutartyje nurodytus mokesčius. Ieškovė išrašė atsakovei šias sąskaitas: 2017 m. kovo 10 d. PVM sąskaita faktūra Serija UNS Nr. 0001505; 2017 m. balandžio 11 d. PVM sąskaita faktūra Serija UNS Nr. 0001550; 2017 m. gegužės 10 d. PVM sąskaita faktūra Serija UNS Nr. 0001598; 2017 m. birželio 12 d. PVM sąskaita faktūra Serija UNS Nr. 0001646; 2017 m. liepos 11 d. PVM sąskaita faktūra Serija UNS Nr. 0001692; 2017 m. rugpjūčio 10 d. PVM sąskaita faktūra Serija UNS Nr. 0001737, kurių pagrindu atsakovė turėjo sumokti ieškovei 4 647,87 Eur už patalpų nuomą bei kitus mokesčius. Atsakovės skola ieškovei sudaro 4 647,87 Eur.

10CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Prievolė pasibaigia tuomet, kai ji tinkamai įvykdoma (CK 6.123 straipsnio 1 dalis).

11Pagal CK 6.477 straipsnio 1 dalį nuomos sutartimi viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Atsakovė nevykdė pareigos sumokėti nuomos nuomininkui, atsakovė skolingas ieškovei viso 4 647,87 Eur.

12Teismas, atlikęs ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, daro išvadą, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti visiškai ir priimti preliminarų sprendimą (CPK 428 straipsnis): ieškinį tenkinti ir priteisti ieškovei iš atsakovės 4 647,87 Eur skolą (CK 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, CK 6.200 straipsnis).

13CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 2 dalis numato , kai abi sutarties šalys yra verslininkai – už mokėjimo termino praleidimą mokamos 6 procentų dydžio palūkanos, tačiau ši nuostata yra taikoma tiek, kiek specialūs įstatymai nenumato kitokio palūkanų dydžio (CK 1.3 straipsnio 3 dalis). Kai nėra laiku įvykdoma prievolė atlikti mokėjimus pagal komercines sutartis ir tokių sutarčių šalys yra ūkio subjektai – tuomet priteistinų palūkanų dydis yra nustatomas, vadovaujantis specialiu įstatymu, Lietuvos Respublikos mokėjimų atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymu. Todėl iš atsakovės priteistinos 8 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. sausio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.123 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 ir 2 dalys).

14Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos 70,00 Eur žyminis mokestis, apskaičiuotas nuo pareikšto ieškinio, nagrinėtino dokumentinio proceso tvarka.

15Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3,00 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo ((TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 424, 428 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį tenkinti.

18Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Nuomos ekspertai“, juridinio asmens kodas 304072847, buveinės adresas Partizanų g. 61-806, Kaunas, ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Univesa“, juridinio asmens kodas 135527255, buveinės adresas Vilkpėdės g. 22, Vilnius, adresas korespondencijai Pramonės pr. 16, Kaunas, naudai 4 647,87 Eur (keturių tūkstančių šešių šimtų keturiasdešimt septynių eurų ir 87 ct) skolą, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (4 647,87 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. sausio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 70,00 Eur (septyniasdešimt eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.

19Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (CPK 111 straipsnis), būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis;

20Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas; Informacija atsakovui: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai. Jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

21Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per CPK 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą 20 dienų terminą atsakovė nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

22Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Eglė Kriaučiūnienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir priteisti iš... 5. Ieškovė nurodo, kad tarp šalių ( - ) . buvo sudaryta Negyvenamųjų... 6. Teismas... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Ieškinio dalykas yra pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, ieškovės... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys ( - ). sudarė... 10. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 11. Pagal CK 6.477 straipsnio 1 dalį nuomos sutartimi viena šalis (nuomotojas)... 12. Teismas, atlikęs ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, daro išvadą, kad... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo,... 14. Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistinos jos turėtos... 15. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 424, 428 straipsniais,... 17. ieškinį tenkinti.... 18. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Nuomos... 19. Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti... 20. Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus... 21. Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per CPK 430 straipsnio 1 dalyje... 22. Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas....