Byla e2-10248-323/2018
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Genovaitė Vaizgėlienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Medstatyba“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „SMD“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 24 035,76 Eur skolą, 321,77 Eur palūkanas, 2 976,60 Eur delspinigius, 8 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

5Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 1751 straipsnio 9, 10 dalys), tačiau atsakovė atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2017-04-10 sudarė Sutartį Nr. 22, pagal kurią ieškovė įsipareigojo paruošti kultūros paskirties pastato paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties pastato rekonstravimo techninį darbo projektą, o atsakovė įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti 12 100 Eur. Be to, 2017-06-30 ieškovė ir atsakovė sudarė Sutartį Nr. 39, pagal kurią ieškovė įsipareigojo paruošti daugiabučių namų, esančių ( - ), techninius darbo projektus, o atsakovė įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti 15 730 Eur. Ieškovė, atlikusi darbus pagal paminėtas sutartis, 2017-12-11 išrašė apmokėjimui PVM sąskaitą – faktūrą Serija MDS 17 Nr. 184 15 730 Eur sumai, bei 2018-01-25 išrašė apmokėjimui PVM sąskaitą – faktūrą Serija MDS 18 Nr. 6 12 100 Eur sumai. Ieškovė nurodo, kad atsakovė už atliktus darbus atsiskaitė tik iš dalies, 2018-03-20 mokėjimo nurodymu sumokėdama 5 000 Eur, ir liko skolinga 24 035,76 Eur sumą. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi už darbus, nėra.

9Ištyrus ir formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė prievoliniai projektavimo rangos teisiniai santykiai. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.700 straipsnis numato, kad projektavimo ir tyrinėjimo darbų sutartimi rangovas (projektuotojas, tyrinėtojas) įsipareigoja atlikti pagal užsakovo užduotį tyrinėjimo ir projektavimo darbus, parengti techninius dokumentus ar sukurti kitokį darbų rezultatą ir perduoti jį užsakovui, o užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktą darbą. Sutarties šalių rangovo ir užsakovo pareigos nustatytos CK 6.702 ir 6.704 straipsniuose. Pagal CK 6.702 straipsnio 1 dalies 4 punktą, 6.704 straipsnio 1 dalies 1 punktą rangovas privalo sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtus techninius dokumentus perduoti užsakovui, o šis – sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą užbaigus visus darbus iš karto arba dalimis už sutartyje numatytus ir atliktus darbų etapus.

10Įstatyme numatyta šalių pareiga vykdyti sutartis, bendradarbiauti ir kooperuotis vykdant sutartis bei dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti (CK 6.200 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Sutarties pagrindu atsiradusi prievolė turi būti vykdoma sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai).

11CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38, 6.59, 6.200 straipsnius prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė netinkamai vykdė savo įsipareigojimus, įrodymų apie prievolės įvykdymą byloje nėra (CPK 178 straipsnis), todėl ieškinys tenkintinas, ieškovei iš atsakovės priteistina 24 035,76 Eur skolos.

12Asmeniui, nevykdžiusiam arba netinkamai vykdžiusiam savo sutartines prievoles taikytina civilinė atsakomybė, todėl prievolę pažeidęs asmuo privalo atlyginti kitai sutarties šaliai jos patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Dėl šios priežasties ieškovės reikalavimas dėl atsakovei paskaičiuotų 2 976,60 Eur delspinigių yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.71 straipsnio 1 dalis, Sutarties Nr. 22 6.6. punktas).

13Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 straipsnis). Dėl šios priežasties ieškovės reikalavimas dėl atsakovei paskaičiuotų 321,77 Eur palūkanų yra pagrįstas ir tenkintinas.

14Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi bei Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi, 3 straipsnio 2 dalimi iš atsakovės ieškovei priteistinos 8 proc. dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 653 Eur žyminis mokestis, 816,75 Eur advokato teisinei pagalbai apmokėti (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 285 – 287 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti.

18Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SMD“ 24 035,76 Eur skolą, 321,77 Eur palūkanas, 2 976,60 Eur delspinigius, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 27 334,13 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018-06-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1 469,75 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Medstatyba“ naudai.

19Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018-06-22 nutartimi (civilinės bylos Nr. eL2-8916-323/2018) taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

20Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai