Byla 2S-1167-730/2017
Dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Greta Žutautė ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės Gretos Žutautės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-05-04 nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo O. K. skundą dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Greta Žutautė ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėjas skundu dėl antstolės veiksmų prašė panaikinti antstolės Gretos Žutautės 2017-03-13 patvarkymą, kuriuo areštuotos skolininkui priklausančios piniginės lėšos, esančios ( - ) pataisos namų sąskaitoje. Pareiškėjas nurodė, kad išieškojimas negali būti nukreipiamas į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017-05-04 nutartimi pareiškėjo skundą tenkino ir panaikino antstolės Gretos Žutautės 2017-03-13 patvarkymą Nr. S-17-188-4021 vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje. Teismas nustatė, kad skundžiamu patvarkymu antstolė nukreipė išieškojimą į 56,53 Eur sumą, ją išieškant iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių ( - ) pataisos namų sąskaitoje, nenurodydama išieškojimo apribojimų. Taip antstolė nukreipė išieškojimą ir į skolininko pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos MMA, nors išieškojimas galėtų būti vykdomas tik iš pinigų sumos, viršijančios Vyriausybės nustatytą vieną MMA. Atsižvelgdamas į teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką tokio pobūdžio bylose, teismas konstatavo, kad antstolė, priimdama 2017-03-13 patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, netinkamai taikė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 668 straipsnio 1 dalį.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9

 1. Suinteresuotas asmuo antstolė Greta Žutautė atskiruoju skundu prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-05-04 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – skolininko skundą dėl antstolio veiksmų atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Skolininko lėšos, patenkančios į ( - ) pataisos namų sąskaitą, kurią administruoja įkalinimo įstaiga, yra neapmokestinamos ir traktuotinos kaip santaupos, ir iš jų visų leidžiamas išieškojimas, nebent gaunamos pajamos, iš kurių išieškojimas negalimas pagal CPK 739 straipsnį. Skolininkas nepateikė įrodymų, kad į areštuotą sąskaitą būtų pervedamos piniginės lėšos, iš kurių ieškojimas negalimas ar galimas iš dalies;
  2. Antstolė nesutinka, kad pažeidė CPK 668 straipsnio 1 dalies nuostatas ir nurodo, kad pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 93.6 punktą antstoliui nustatytas draudimas areštuoti grynuosius pinigus, esančius pas skolininką ir neviršijančius Vyriausybės nustatytos vienos MMA. Laisvės atėmimo vietos įstaigos asmeninėse nuteistųjų sąskaitose esančios piniginės lėšos nėra grynieji pinigai. Be to, skolininkui priklausančios piniginės lėšos yra gautinos iš trečiųjų asmenų (tėvų, draugų) kaip dovanos ir skirtos ne būtiniausiems poreikiams patenkinti, jos laikytinos kitomis skolininko pajamomis, todėl negali būti draudžiama išieškoti iš šių lėšų;
  3. Antstolis privalo naudoti Sprendimų vykdymo instrukcijoje nurodytas formas, negali jų keisti ir koreguoti.
 2. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacijos objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320, 338 straipsniai).
 2. Byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria tenkintas pareiškėjo skundas dėl antstolės veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėjas O. K. skundu dėl antstolės veiksmų prašė panaikinti skolininko lėšų, esančių ( - ) pataisos namų sąskaitoje, neviršijančių vienos MMA, areštą. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą tenkino, konstatuodamas, jog išieškojimas iš tokių skolininko lėšų galėtų būti vykdomas tik iš pinigų sumos, viršijančios Vyriausybės nustatytą vieną MMA.
 3. Byloje nustatyta, kad antstolė Greta Žutautė 2017-02-08 patvarkymu priėmė vykdyti Šiaulių apygardos teismo 2016-11-02 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 1-86-354/2016 dėl 4,99 Eur proceso išlaidų išieškojimo iš skolininko O. K. išieškotojos Valstybės naudai, užvesta vykdomoji byla Nr. 0188/17/00282. Antstolė, nustačiusi, kad skolininkas atlieka bausmę ( - ) pataisos namuose, 2017-03-13 priėmė patvarkymą Nr. S-17-188-4021 vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje. Šiuo patvarkymu antstolė areštavo 4,99 Eur skolos ir 51,54 Eur vykdymo išlaidų, iš viso 56,53 Eur, iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių ( - ) pataisos namų sąskaitoje, bei įpareigojo areštuotas lėšas pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą.
 4. Atskirajame skunde antstolė nesutikimą su pirmosios instancijos teismo išvadomis grindžia argumentais, jog skolininko lėšos, patenkančios į ( - ) pataisos namų sąskaitą, nepatenka į CPK 739 straipsnyje ir 668 straipsnio 1 dalyje nurodytus atvejus, dėl to išieškojimas iš tokių lėšų galimas visa apimtimi.
 5. Taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. CPK atskirai reglamentuojamas išieškojimas iš skolininko turto, t. y. skolininko jau turimo turto, pradėjus išieškojimą (bendrosios taisyklės, nustatytos CPK XLVII skyriuje), ir iš darbo užmokesčio bei kitų pajamų (CPK LI skyrius).
 6. Vadovaujantis išieškojimą iš skolininko turto reglamentuojančia CPK 668 straipsnio 1 dalimi (esančia CPK XLVII skyriuje), vykdant išieškojimą iš fizinių asmenų, išieškojimas negali būti nukreipiamas į buities, ūkio, darbo, mokymosi reikmenis ir kitą turtą, kurie būtini skolininko ar jo šeimos pragyvenimui, darbui pagal jo profesiją ar mokymuisi, visus būtinus vaikų ir neįgaliųjų reikmenis; be to, išieškojimas negali būti nukreipiamas į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos MMA.
 7. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad CPK LI skyriuje (733–743 straipsniai) reglamentuojamas išieškojimas iš darbo užmokesčio bei kitų pajamų – vienkartinių ar periodiškai nuo tam tikro atskaitos momento naujai gaunamų lėšų įplaukų. Išskaitų iš tokių pajamų dydis reglamentuojamas CPK 736 straipsnyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016‑03‑23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-154-313/2016). Esant tokiai formuojamai teismų praktikai, darytina išvada, kad, pradėjus išieškojimą, skolininko naujai gaunamos jam priklausančios lėšų įplaukos iš trečiųjų asmenų laikytinos kitomis skolininko pajamomis, jas asmuo naudoja savo nuožiūra, padidėja bendros skolininko pajamos vykdymo procese, dėl to išieškojimas iš šių lėšų galimas. Darytina išvada, kad išskaitoms iš tokio pobūdžio kitų pajamų taikytinos proceso įstatymo nuostatos, reglamentuojančios išieškojimą iš skolininko pajamų (CPK 733–743 straipsniai).
 8. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi CPK 668 straipsniu, reglamentuojančiu išieškojimą iš turto, kadangi kasacinis teismas anksčiau minėtoje nutartyje taip pat išaiškino, jog CPK 668 straipsnio, reglamentuojančio išieškojimą iš turto, nuostatos būtų aktualios tik išieškant iš skolininko turto, inter alia, pinigų sumų, iš kurių išieškojimo CPK LI skyriaus normos nereglamentuoja. Prie tokių pinigų sumų, kaip turto rūšies, priskirtinos ir lėšos, likusios iš darbo užmokesčio bei kitų pajamų, po CPK 736 straipsnyje nurodytų išskaitų išieškojimo. Būtent tokių lėšų bendrai sumai gali būti taikomas CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatytas ribojimas išieškoti iš jos, jei ji neviršija vienos MMA (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016‑03‑23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K‑3‑154‑313/2016). Esant tokiai teismų praktikai, darytina išvada, kad tik atlikus išieškojimą iš skolininkui priklausančio darbo užmokesčio bei kitų pajamų (taip pat ir iš trečiųjų asmenų gautų piniginių lėšų), likusiai bendrai lėšų sumai, jeigu ji neviršija vienos MMA, taikomas CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatytas išieškojimo ribojimas. Atsižvelgiant į anksčiau nurodytą reglamentavimą darytina išvada, kad skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodyta, jog išieškojimas iš skolininko gaunamų kitų pajamų pinigų sumos, neviršijančios vienos MMA, iš viso negalimas.
 9. CPK 736 straipsnio 1 dalyje reglamentuojami išskaitų dydžiai (jei nurodytais atvejais kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas), kai išieškoma iš skolininko pajamų dalies, neviršijančios Vyriausybės nustatytos MMA. CPK 736 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad išieškant iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį, išskaitoma 70 procentų, jeigu ko kita nenustato įstatymai ar teismas. CPK 736 straipsnio 3 dalyje nustatyti atvejai, kai išskaitoma dalis gali būti mažinama, CPK 738 straipsnyje – pajamos, iš kurių išieškoma išimtiniais įstatyme įvardytais atvejais, o CPK 739 straipsnyje – pinigų sumos, iš kurių išieškoti negalima.
 10. Šiuo atveju pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad piniginės lėšos, kurias skolininkas gauna į savo asmeninę sąskaitą, esančią ( - ) pataisos namų įstaigoje, yra priskiriamos CPK 739 straipsnyje nurodytoms piniginėms sumoms, iš kurių išieškojimas yra negalimas. Nustatyta, kad skundžiamame antstolės 2017-03-13 patvarkyme Nr. S‑17‑188‑4021 netaikyti CPK 736 straipsnyje numatyti apribojimai išskaitų dydžiui ir išieškojimą iš skolininko kitų pajamų reglamentuojančios CPK 733–743 straipsnių normos. Nors pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė pagrindą (CPK 668 straipsnio 1 dalis), kuriuo antstolė turėjo vadovautis vykdydama išieškojimą ir nuskaičiuodama lėšas, tačiau yra pagrindas daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą nutartį panaikinti antstolės 2017‑03‑13 patvarkymą Nr. S-17-188-4021, kadangi antstolė patvarkymu areštavo visas skolininko pinigines lėšas (t. y. 56,53 Eur), netaikydama CPK 736 straipsnyje numatytų apribojimų.
 11. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad dėl esminių atskirojo skundo aspektų ir bylos aplinkybių pasisakyta. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K‑3‑219/2009; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.).
 12. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nors ir nevisiškai tinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas (CPK 668 straipsnis, 736 straipsnis), tačiau priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą nutartį naikinti, todėl ji paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalis 1 punktas).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-05-04 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai