Byla 2-1549-479/2011
Dėl vienašalio sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Žydrūnas Bertašius, sekretoriaujant Daliai Kryžinauskienei, dalyvaujant ieškovo F. J. A. H. M. B. (F. J. A. H. M. B.) atstovui advokatui A. Ž., atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „BST Baltic“ atstovui administratorės įgaliotam asmeniui A. G., atsakovo N. B. Finland Plc (AB) atstovui advokatui M. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo F. J. A. H. M. B. ieškinį atsakovams N. B. Finland Plc (AB) ir bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „BST Baltic“ dėl vienašalio sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovas 2011-03-23 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą ir nurodė, kad tarp BUAB „BST Baltic“ ir N. B. Finland Plc (AB) 2007 m. rugsėjo 10 d. buvo pasirašyta Ilgalaikio kredito sutartis Nr. KS 07/09/05 (toliau – Kredito sutartis). 2009 m. rugpjūčio 19 d. ši sutartis su vėlesniais pakeitimais buvo nutraukta. Ieškovo įsitikinimu, ji nutraukta neteisėtai, nes N. B. Finland Plc (AB), vienašališkai nutraukdamas Kredito sutartį, elgėsi nesąžiningai, iš esmės pažeidė laiduotojo interesus bei sutarties nutraukimo tvarką reglamentuojančias imperatyvias teisės normas.

4Ieškovas teigia, kad nutraukiant Kredito sutartį buvo pažeista jo kaip laiduotojo teisė į informaciją apie Kredito sutarties nutraukimą bei eliminuota laiduotojo galimybė koreguoti sutarties nutraukimo/vykdymo eigą, nes laiduotojas nebuvo įspėtas apie banko ketinimą nutraukti Kredito sutartį, jam nebuvo nustatytas terminas pašalinti Kredito sutarties vykdymo pažeidimus.

5Atsakovė BUAB „BST Baltic“ su ieškiniu nesutinka ir nurodo, kad 2010-10-05 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB „BST Baltic“ iškelta bankroto byla. Teismas

62011-03-24 nutartimi patvirtino N. B. Finland Plc (AB) 2 046 835,20 Lt finansinį reikalavimą, kuris 2011-06-23 nutartimi buvo patikslintas ir šiuo metu sudaro 2 054 835,20 Lt. Atsakovė pažymėjo, kad šios nutartys nebuvo apskųstos ir yra įsiteisėjusios. Be to, atsakovė nurodo, kad iš pateiktų dokumentų matyti, jog 2007-09-07 ilgalaikio kredito sutartis buvo nutraukta 2009-08-19 ir apie šios sutarties nutraukimą buvo informuotas ieškovas. Ieškinys yra pareikštas UAB „BST Baltic“ iškėlus bankroto bylą, todėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimas neteisėtu neturėtų jokių teisinių pasekmių sutarties šalims.

7Atsakovas N. B. Finland Plc (AB) su pareikštu ieškiniu nesutinka ir prašo atmesti jį kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodo, kad nuo 2009-04-14 BUAB „BST Baltic“ nevykdo apskritai jokių savo finansinių įsipareigojimų bankui pagal Kredito sutartį, t. y. negrąžina suteikto kredito, nemoka palūkanų ir neatlieka kitų mokėjimų. Tokiais veiksmais skolininkas pažeidė savo prievolę pagal Kredito sutartį (CK 6.63 str.). Visi šie Kredito sutarties pažeidimai laikytini esminiais, todėl bankas įgijo teisę pagal Kredito sutartyje numatytas nuostatas vienašališkai nutraukti Kredito sutartį ir pareikalauti visos skolos grąžinimo iš karto. Vėliau bankas kreipėsi į ieškovą kaip laiduotoją dėl skolos sumokėjimo. Ieškovui 2009-10-16 buvo pateiktas ieškinys dėl skolos bankui priteisimo. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad UAB „BST Baltic“ buvo įspėta apie prievolės nevykdymą ir priminė, kad Kredito sutarties nuostatų pažeidimas suteikia bankui teisę nutraukti Kredito sutartį bei davė 1 mėn. terminą įsipareigojimams įvykdyti. Atsakovė taip pat pažymi, kad ieškovas apie sutarties nutraukimą žinojo visas aplinkybes, nes jis buvo generalinis direktorius UAB „BST Baltic“, kuris pats ir pasirašė kredito sutartį, už kurios vykdymą asmeniškai laidavo.

8Teismo posėdyje ieškovės atstovas advokatas A. Ž. nurodė, kad ieškovo ieškinys yra pagrįstas. Pažymėjo, kad atsakovo N. B. Finland Plc (AB) raštas neatitinka įstatymų numatytų keliamų reikalavimų prievolę įvykdyti tinkamai. Raštu nebuvo nurodoma apie ketinimą nutraukti Kredito sutartį, todėl sutartis laikoma nutraukta neteisėtai, nes pažeidė ieškovo kaip laiduotojo interesus ir sutarties nutraukimo tvarką.

9Atsakovės BUAB „BST Baltic“ atstovas A. G. nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas. 2010-10-05 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB „BST Baltic“ iškelta bankroto byla bei patvirtintas N. B. Finland Plc (AB) 2 046 835,20 Lt kreditinis reikalavimas.

10Atsakovo N. B. Finland Plc (AB) atstovas advokatas M. S. nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas. Sutartis buvo nutraukta nevykdant Kredito sutartyje numatytų pareigų. Bankas informavo UAB „BST Baltic“ apie sutarties pažeidimus bei gavo raštą dėl Kredito sutarties nutraukimo. Ieškovas kaip įmonės vadovas žinojo apie prisiimtus įsipareigojimus. Raštai yra įteikti tiek skolininkui, tiek laiduotojui. Bankas buvo suteikęs progą atsiskaityti, tačiau UAB „BST Baltic“ prievolės taip ir neįvykdė. Nei UAB „BST Baltic“, nei laiduotojas sutarties nutraukimo neginčijo.

11Ieškinys atmestinas.

12Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2007-09-10 tarp atsakovo N. B. Finland Plc (AB) ir atsakovės UAB „BST Baltic“ buvo pasirašyta Ilgalaikio kredito sutartis Nr. KS 07/09/05, pagal kurią UAB „BST Baltic“ buvo suteiktas 751 100 EUR kreditas (b. l. 19–35). Šios sutarties įvykdymo užtikrinimui 2007-09-10 tarp ieškovo F. J. A. H. M. B. ir atsakovo N. B. Finland Plc (AB) buvo pasirašyta laidavimo sutartis Nr. LKS 07/09/05 (b. l. 43–48). Atsakovei UAB „BST Baltic“ nevykdant savo įsipareigojimų pagal 2007-09-06 Kredito sutartį 2009-08-18 N. B. Finland Plc (AB) minėtą Kredito sutartį vienašališkai nutraukė.

13Ieškovas byloje įrodinėja tai, kad atsakovas N. B. Finland Plc (AB) Kredito sutartį nutraukė neteisėtai apie tai iš anksto neįspėjęs UAB „BST Baltic“ ir nesuteikęs papildomo termino prievolei įvykdyti.

14Sutarties laisvės principas leidžia šalims nutraukti sutartį tarpusavio susitarimu. Tokiu atveju šalys susitaria ir dėl paties sutarties nutraukimo fakto, ir dėl nutraukimo tvarkos bei teisinių padarinių. Vienašališkai sutartį galima nutraukti tik įstatyme arba šalių susitarime numatytais atvejais. Šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (CK 6.217 str. 1 d.). CK 6.217 straipsnio 5 dalyje numatyta šalių teisė susitarti dėl galimybės vienašališkai nutraukti sutartį net ir tais atvejais, kai sutarties pažeidimas nėra esminis. Iš 2007-09-10 kredito sutarties turinio matyti, kad šalys Kredito sutarties 9.1 p. susitarė, kad jeigu Kredito gavėjas, t. y. UAB „BST Baltic“, nesumoka laiku bet kokios pagal šią sutartį mokėtinos sumos ir ši suma lieka nesumokėta 5 banko darbo dienas, bankas turi teisę nutraukti sutartį ir/arba raštu pareikalauti nedelsiant grąžinti kreditą (jo dalį). Taip pat Kredito sutarties 9.2.5 p. numato, kad bankas turi teisę nutraukti sutartį ir/arba raštu pareikalauti nedelsiant grąžinti kreditą (jo dalį), jei Kredito gavėjas neįvykdė įsipareigojimų, nurodytų 7 ar 10 p., ir jų neįvykdo per 10 dienų nuo tada, kai jie turėjo būti įvykdyti, arba neįvykdo ar netinkamai vykdo (įvykdo) 11 p. UAB „BST Baltic“ su tokiomis kredito sutarties sąlygomis sutiko, pasirašydama sutartį. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė tinkamai nevykdė kredito sutarties sąlygų, t. y. laiku negrąžino kredito dalies, nemokėjo palūkanų ir delspinigių, nepakeitė žemės sklypo paskirties, todėl bankas 2009-01-30 raštu Nr. 2009-P14 (b. l. 94) įspėjo atsakovę apie kredito sutarties nevykdymą bei nustatė terminą iki 2009-02-28 įsipareigojimams įvykdyti. Neįvykdžius prievolių, bankas pateikė atsakovei 2009-07-14 pranešimą apie sutarties nutraukimą Nr. 15935, kuriame įspėjo, kad nuo 2009-08-19 Kredito sutartis bus nutraukiama ir kad iki 2009-08-19 UAB „BST Baltic“ privalo padengti visą skolą bankui (b. l. 95–97). UAB „BST Baltic“ neįvykdžius įsipareigojimų atsakovas pagrįstai vienašališkai nutraukė kredito sutartį (CK 6.217 str. 5 d.).

15Ieškovas byloje įrodinėja ir tai, kad nutraukiant Kredito sutartį buvo pažeista jo kaip laiduotojo teisė į informaciją apie Kredito sutarties nutraukimą bei eliminuota laiduotojo galimybė koreguoti sutarties nutraukimo/vykdymo eigą, nes laiduotojas nebuvo įspėtas apie banko ketinimą nutraukti Kredito sutartį, jam nebuvo nustatytas terminas pašalinti Kredito sutarties vykdymo pažeidimus.

16Iš byloje esančio N. B. Finland Plc (AB) 2009-06-09 reikalavimo Nr. 4840 (b. l. 105–106) matyti, kad ieškovas vadovaujantis Laidavimo sutarties 2.1.4 p. buvo įpareigotas iki 2009-06-19 sumokėti pradelstą UAB „BST Baltic“ skolą. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas šią skolą būtų padengęs. Taip pat duomenų, jog ieškovas gavęs pranešimą apie Kredito sutarties nutraukimą, bankui būtų pasiūlęs padengti UAB „BST Baltic“ skolą ar pratęsti kredito grąžinimo terminus ir pasiūlęs Kredito sutarties nenutraukti, byloje taip pat nėra (CK 6.82 str. 3 d.). Esant šioms aplinkybėms teigti, kad ieškovas nebuvo informuotas apie netinkamą UAB „BST Baltic“ įsipareigojimų pagal Kredito sutartį vykdymą, nėra jokio pagrindo. Be to, pažymėtina, kad sutartis buvo nutraukta tik 2009-08-19, t. y. praėjus dviem mėnesiams po nurodyto termino.

17Bylos duomenimis nenustatyta ir ieškovas neįrodė, kad atsakovas nepagrįstai vienašališkai nutraukė su ieškovu sudarytą 2005-09-12 kredito sutartį, todėl teismui nėra teisinio pagrindo pripažinti jos nutraukimą neteisėtu (LR CPK 178 str.).

18Ieškinį atmetus atlygintinos atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos. Pagal Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimą ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymą Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7 p., 8.2 p., 8.18 p. nuostatas, bylos nagrinėjimo metu maksimalus užmokesčio dydis už teisines paslaugas paruošiant atsiliepimą į ieškinį galėjo būti 2 400 Lt, o už vieną atstovavimo valandą teisme – 120 Lt. Todėl atsižvelgiant į surašytų procesinių dokumentų skaičių ir apimtį bei bylos sudėtingumą, į tai, kad advokatas dalyvavo tik viename teismo posėdyje, teismas daro išvada, kad yra pagrindas sumažinti atsakovo prašomas priteisti išlaidas už advokato teisines paslaugas iki 2 500 Lt. Esant šioms aplinkybėms iš ieškovo F. J. A. H. M. B. priteistinos atsakovo N. B. Finland Plc (AB) turėtos 2 500 Lt išlaidos už advokato teisinę pagalbą (CPK 93 str. 1 d.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais, teismas

Nutarė

20atmesti ieškovo F. J. A. H. M. B. ieškinį.

21Priteisti iš ieškovo F. J. A. H. M. B., asmens kodas ( - ), atsakovui N. B. Finland Plc (AB), įmonės kodas ( - ), 2 500 Lt išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

22Sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai