Byla 2A-229

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Audronės Jarackaitės (pranešėja), kolegijos teisėjų: Konstantino Gurino ir Gintaro Pečiulio, sekretoriaujant Violetai Drėmienei, dalyvaujant ieškovei I. S., ieškovės atstovui adv. D. Narmontui, atsakovo atstovui L. Makaveckui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo akcinės bendrovės (toliau – AB) „Turto bankas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. kovo 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-693-43/2005 pagal ieškovės I. S. ieškinį atsakovui AB „Turto bankas“ dėl atsakovo valdybos pirmininko įsakymo pripažinimo negaliojančiu ir nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo patvirtinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Ieškovė I. S. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui AB „Turto bankas“, prašydama pripažinti negaliojančiu atsakovo valdybos pirmininko 2004 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr.P1-48, kuriuo pripažintas negaliojančiu atsakovo Klaipėdos filiale 2004 m. kovo 31 d. vykęs nebaigto statyti gyvenamojo namo (neskelbtini duomenys) (toliau – aukciono objektas), pakartotinis viešasis aukcionas Nr. 04/11-NT, patvirtinti aukciono objekto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą tarp atsakovo ir ieškovės bei priteisti iš atsakovo ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė nurodė, kad 2004 m. kovo 31 d. vyko nebaigto statyti gyvenamojo namo 1A2p pardavimo viešasis aukcionas, kuriame dalyvavusi ieškovė pripažinta laimėtoja (laimėtojo patvirtinimas Nr. 04/11-NT-1; b.l.5). 2004 m. balandžio 2 d. aukciono komisijos pirmininkas D. Juozėnas telefonu ieškovei nurodė, kad gali kilti problemų dėl dokumentų įforminimo aukciono objekto įsigijimui, tačiau nepateikė jokių argumentų ar motyvų. Ieškovė raštu prašė atsakovą pradėti rengti aukciono objekto pardavimo dokumentus, o atsakovui atsisakius tai padaryti, prašė pateikti išsamius atsisakymo motyvus, tačiau atsakovas neatsakė į šį raštą, o ieškovei atsakovo buveinėje buvo paaiškinta, kad atsakovo valdybos pirmininko 2004 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr.P1-48 pakartotinis 2004 m. kovo 31 d. viešasis aukcionas pripažintas negaliojančiu pagal Viešojo aukciono nuostatų 52 punktą. Minėtas atsakovo valdymo organo įsakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes Viešojo aukciono nuostatai nebuvo pažeisti, ieškovė buvo pripažinta aukciono laimėtoja, jai išduotas laimėtojo patvirtinimo pažymėjimas. Be to, ieškovė įmokėjo 5 000 Lt laimėtojo užstatą, o atsakovas įsipareigojo parduoti aukciono objektą, tačiau be teisinio pagrindo atsisakė pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį.

5Vilniaus apygardos teismas 2005 m. kovo 3 d. sprendimu ieškinį patenkino, panaikino atsakovo AB „Turto bankas“ valdybos pirmininko 2004 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. P1-48, patvirtino nebaigto statyti gyvenamojo namo (neskelbtini duomenys), parduoto 2004-03-31 pakartotiniame viešajame aukcione Nr. 04/11-NT už 140 000 Lt, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą tarp atsakovo ir ieškovo bei priteisė iš atsakovo ieškovės naudai 3 800 sumokėto žyminio mokesčio ir 2 000 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti.

6Teismas nurodė, kad 2004-03-31 aukciono komisija, nesuderinusi su atsakovo Aktyvų valdymo departamento direktoriumi, priimdama sprendimą nedelsiant organizuoti pakartotinį viešąjį aukcioną, nepažeidė Viešojo aukciono nuostatų reikalavimų, o vadovavosi minėtų nuostatų 54 punktu, todėl atsakovo teiginiai, jog aukcioną organizavę atsakovo darbuotojai pažeidė nuostatų 53 punktą, nepagrįsti. Pirkimo –pardavimo sutarties dalyku gali būti neišimti iš apyvartos daiktai, o aukciono objektas nebuvo išimtas iš civilinės apyvartos, turi savarankišką unikalų numerį, registruotas Nekilnojamojo turto registre, todėl gali būti pirkimo-pardavimo sutarties dalyku. Aukciono sąlygos dėl preliminarios aukciono objekto pirkimo-pardavimo, pavedimo ir panaudos sutarčių sudarymo prieštarauja CK 6.421 straipsnio trečios dalies nuostatai, todėl aukciono laimėtoja (ieškovė) neprivalo jų vykdyti. Teismas nurodė, kad esant pagrįstoms abejonėms ir nepaneigtiems prieštaringiems įrodymams dėl nustatytinų aplinkybių egzistavimo, tam tikras faktas laikytinas neįrodytu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS 2003 m. spalio 8 d. nutartis c.b. BUAB „Dabelsa“ v. UAB „Žibai“, Nr. 3K-3-1040/2003). Atsakovas neįrodė, kad aukcionas vyko neskaidriai, o jo dalyviai elgėsi nesąžiningai. Atliktas atsakovo pareiškimo pagrindu ikiteisminis tyrimas dėl BK 182 straipsnio antros dalies nusikaltimo požymių nutrauktas, jo metu nenustatytos atsakovo nurodytos aplinkybės, o teismo posėdžio metu pateikti atsakovo darbuotojų parodymai pagrįsti abejonėmis ir spėjimais. Teismas pažymėjo, kad visas aukciono sąlygas, tarp jų ir pradinę turto pardavimo kainą, nustatė atsakovas, todėl jis turėjo suprasti, kad turtas gali būti parduotas ir už pradinę turto kainą (Viešojo aukciono nuostatų 40-41 p.), o aplinkybė, kad pirminio aukciono metu kaina buvo pakelta iki 195 000 Lt, neduoda pagrindo konstatuoti, jog dalyviai elgėsi nesąžiningai. Dėl to atsakovo įsakymas laikytinas neteisėtu ir panaikintinas, o pirkimo-pardavimo sutarties tarp šalių sudarymas patvirtintinas, nes atsakovas nepagrįstai atsisako sudaryti sutartį (CK 6.138 str., 6.1-6.4 str. , 6.419 str., 6.420 str. 1 d., 6.421 str. 1-3 d., 6.309 str. 3 d., 6.393 str. 1 d.).

7Atsakovas AB „Turto bankas“ apeliaciniu skundu (b.l.130-134) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. kovo 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo atmesti ieškovės ieškinį. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, nes bylos medžiaga leidžia manyti, kad atsakovo turto pardavimo pakartotinis viešasis aukcionas vyko neskaidriai, jo dalyviai elgėsi nesąžiningai, pakartotinis aukcionas vyko pažeidžiant aukciono organizavimo taisykles. Parduodant turtą aukciono būdu, siekiama į turto pardavimą įtraukti kuo daugiau dalyvių, kad jie konkuruodami pasiūlytų didžiausią kainą, tačiau taip nenutiko ir aukciono esmė bei paskirtis buvo iškreipta. Be to, neįtikima, kad iš kitų rajonų atvykę dalyviai vyko į aukcioną be ekonominės naudos, vien iš smalsumo, ir net nebandė didinti nustatytos aukciono objekto pradinės kainos. Atsakovas nesutinka su teismo išvada, jog pakartotinis aukcionas nepagrįstai pripažintas negaliojančiu, nes pagal Viešojo aukciono nuostatų 52 punktą atsakovo vadovui yra suteikta tokia teisė. Apeliantas nurodo, kad aukciono objektas negali būti pirkimo-pardavimo sutarties dalyku, nes neatitinka Statybos įstatyme nustatytų statiniui reikalavimų, o pagal CK 4.103 straipsnio pirmą dalį tokios būklės statiniu draudžiama naudotis ir disponuoti. Statybos įstatymo 34 straipsnio pirmoje dalyje nustatyta, kad nebaigto statyti statinio perleidimo kitam asmeniui sutartis gali būti notaro patvirtinta tik pateikus šio statinio valstybinę priežiūrą atliekančio viešojo administravimo subjekto pažymą, jog statinys statomas be esminių nukrypimų nuo statinio projekto. Teismas netaikė materialinės teisės normų ir patvirtino apyvartoje negalinčio būti daikto pirkimo-pardavimo sutartį. Be to, CK 6.396 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartyje turi būti nurodyti duomenys apie parduodamą daiktą bei nurodyta daikto vieta, atitinkamame žemės sklype. Nesant sutartyje minėtų duomenų, notaras negali sutarties tvirtinti, tokia patvirtinta sutartis negalioja. Teismas nerinko duomenų apie žemės sklypą, ant kurio yra ginčo objektas, nors teismo posėdžio metu atsakovo darbuotojas nurodė, kad žemė nuomojama iš valstybės, o pagal CK 6.394 straipsnio trečią dalį tokio sandorio tvirtinimui būtina gauti žemės sklypo savininko sutikimą, kitaip sutartis negali būti tvirtinama, o patvirtinta – negalioja. Be to, CK 6.400 straipsnis nurodo, kad esminė gyvenamojo namo pirkimo-pardavimo sutarties sąlyga, kai parduodamame name gyvena asmenys, išsaugantys teisę naudotis turtu, ir pasikeitus savininkui, yra šių asmenų išvardijimas ir teisės naudotis parduodamu turtu turinio nurodymas. Pirmosios instancijos teismas to taip pat nenustatė, atmetė atsakovo prašymą įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis ginčo name gyvenančius asmenis, kurie pagal įstatymus išsaugo teisę gyventi name ir pasikeitus savininkui. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovo nustatytos aukciono sąlygos apie preliminarios pirkimo-pardavimo, pavedimo bei panaudos sutarčių su aukciono laimėtoju sudarymą prieštarauja įstatymo nuostatoms, nes pagal CK 6.420 straipsnį pardavėjui suteikiama teisė nustatyti ir kitas aukciono sąlygas, ką šiuo atveju atsakovas ir buvo padaręs, o per nurodytą terminą laimėtojui įvykdžius aukciono sąlygas (parengus dokumentaciją, pasirašius sutartis ir t.t.), tarp šalių būtų sudaroma nebaigtos statybos gyvenamojo namo pirkimo-pardavimo sutartis. Visiems aukciono dalyviams šios sąlygos buvo žinomos ir jie įsipareigojo jų laikytis. Teismo sprendime nieko nepasakyta, kokiomis sąlygomis bus sumokėti pardavėjui pinigai už parduodamą namą, t.y. neaptarta esminė nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutarties sąlyga, o šalys pastatytos į nelygiavertę padėtį, nes ieškovas gali turtą įregistruoti be jokių apribojimų, o pardavėjas likusių nesumokėtų pinigų negauna, ir neaišku, kada juos gaus (ieškovė už namą yra sumokėjusi 5 000 Lt užstatą). Be to, teismas neaptarė ir hipotekos klausimo, nes pagal aukciono sąlygas pirkėjas privalo įkeisti turtą atsakovo naudai iki visiško atsiskaitymo. Ieškovė negalėjo prašyti teismo, o teismas nuspręsti daugiau, nei nustatyta aukciono nuostatuose ir sąlygose, teismas turėjo atmesti antrąjį reikalavimą ir nepriteisti iš atsakovo ieškovės sumokėto žyminio mokesčio; atsakovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 11 p.).

8Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l.137-142) prašo apygardos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti iš atsakovo apeliacinėje instancijoje turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog ieškovas tiek pirminiame, tiek pakartotiniame aukcione laikėsi visų nustatytų aukciono reikalavimų ir paties apelianto buvo pripažintas laimėtoju, todėl įgijo teises, kurias privalu gerbti. Aukciono vykdymo komisijai aukciono vykdymo dieną nekilo jokių įtarimų, kad aukciono dalyviai elgėsi nesąžiningai, atvirkščiai, organizavo pakartotinį aukcioną, išdavė ieškovei laimėtojo patvirtinimą. Apelianto, kaip specifinio ūkio subjekto, ypatumai sąlygoja ir didesnę jo atidumo ir rūpestingumo pareigą (LAT CBS 2000-12-13 nutartis c.b. UAB „Vileka“ v. AB bankas „Snoras“, Nr. 3K-3-1345/2000; 2001-06-13 nutartis c.b. A. Tokhadze v. AB bankas „Snoras, Nr. 3K-3-645/2001), tad jei atsakovas atliko kai kuriuos veiksmus savo nenaudai, tai negali būti pagrindu jam atsisakyti kylančių iš pakartotinio aukciono rezultatų pasekmių (CK 6.59 str.) ir dėl to negali nukentėti ieškovės interesai. Apeliantas yra nesąžiningas ir, pripažindamas negaliojančiu pakartotinį viešajį aukcioną, bando neteisėtai išvengti savo įsipareigojimų vykdymo. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kad jo darbuotojai, organizavę pakartotinį aukcioną, apelianto manymu, pažeidę nustatytas aukciono organizavimo taisykles, būtų buvę nubausti, o tai patvirtina, kad apeliantas vidiniuose santykiuose pripažįsta savo darbuotojų veiksmus teisingais ir teisėtais, o išoriniuose santykiuose su ieškove elgiasi nesąžiningai. Ieškovė nurodo, kad leidimai statybai, projektinės dokumentacijos nebuvimas negali būti kliūtimi sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, nes nėra įrodymų, kad parduotas pakartotinio aukciono metu statinys būtų buvęs pastatytas savavališkai, pažeidžiant teisės aktus, todėl apelianto argumentai šiuo klausimu atmestini. Be to, apeliantas nesirėmė nurodytomis aplinkybėmis pirmosios instancijos teisme, todėl jomis negali būti grindžiamas apeliacinis skundas. Aukciono objekto vieta žemės sklype nurodyta aukciono objekto informacinėje kortelėje, aukciono laimėtojo patvirtinime, o sklypo savininko sutikimas pagal CK 6.394 straipsnio trečią dalį reikalingas tik tuo atveju, jei pardavimas prieštarautų įstatymui ir (ar) sutarties nustatytoms to žemės sklypo naudojimo sąlygoms. Apeliantas neįrodė, kad pardavimas prieštarauja teisės aktams. Ieškovė nurodo, kad neaišku, kokiu pagrindu apelianto nurodyti asmenys išsaugo teises į aukciono objekto patalpas, nes apeliantas aukciono sąlygose nebuvo nurodęs, kad parduodamas namas yra apsunkintas trečiųjų asmenų teisėmis į šį statinį, neaišku, kokiu teisinu pagrindu šie asmenys gyvena pastate, nes pats apeliantas 2004-11-11 raštu Nr. (7.56-42)-SK4-4355 kreipėsi į migracijos poskyrį dėl išvardintų asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo. Apeliantas, kaip aukciono objekto savininkas, nebuvo sudaręs jokių sutarčių, pagal kurias minėti asmenys gyventų pastate, tokių asmenų teisių nėra įregistruota ir viešame registre (CK 4.254 str.). Ieškovė informavo apeliantą 2004-04-02 pranešime, jog gali visiškai atsiskaityti už aukciono objektą po notarinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir pastato priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, todėl nėra pagrindo teigti, kad ieškovė neatsiskaitys už pirktą pastatą. Tuo labiau, kad CK 6.422 straipsnio pirma dalis nustato, jog pirkėjas privalo sumokėti aukciono objekto kainą Viešojo aukciono sąlygose nustatyta tvarka ir terminais.

9Apeliacinis skundas tenkintinas.

10Pirmosios instancijos teismas netinkamai išaiškino ir pritaikė civilinio proceso bei materialinės teisės normas, tarpe jų reglamentuojančias AB „Turto bankas“ turto viešojo aukciono organizavimą ir vykdymą, jo procedūras, sandorių sudarymo patvirtinimą, bei padarė nepagrįstas išvadas, kurios neatitinka faktinių bylos aplinkybių, todėl teismo sprendimas negali būti paliktas galioti.

11Pagal bylos duomenis, AB „Turto bankas“ organizuoto atsakovo nekilnojamojo turto pardavimo 2005-03-31 viešojo aukciono komisijai nutarus nedelsiant vykdyti pakartotinį aukcioną dėl nebaigto statyti gyvenamojo namo, (neskelbtini duomenys), pardavimo, aukciono laimėtoja pripažinta ieškovė, kuriai išduotas Aukciono laimėtojo patvirtinimas (b.l.5,42-43), o atsakovo valdybos pirmininko 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. P1-48 pakartotinis viešasis aukcionas pripažintas negaliojančiu pagal Nuostatų 52 punktą (b.l.8). Apygardos teismas, panaikindamas ginčo įsakymą Nr. P1-48 ir patvirtindamas ginčo aukcione parduoto turto pirkimo pardavimo sutarties sudarymą, netinkamai išaiškino ir pritaikė CK nuostatas bei AB „Turto bankas“ skelbiamo viešojo aukciono nuostatų, patvirtintų LR Finansų ministro 1999 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 285 (toliau – Aukciono nuostatai/Nuostatai), taisykles.

12AB “Turto bankas” yra akcinio kapitalo pagrindu veikianti įmonė (kurios vienintelis akcininkas yra valstybė), besiverčianti neveiksnių aktyvų ir kito turto valdymu, naudojimu bei disponavimu ir prisiimanti su tuo susijusią riziką bei atsakomybę, taip pat užsiimanti kita įstatymų ir Akcinės bendrovės Turto bankas įstatų patvirtinimo įstatymu patvirtintų įstatų nustatyta veikla.

13CK 6.419 straipsnis nustato, jog perant-parduodant daiktus aukciono būdu, daiktai siūlomi pirkti keliems asmenims per tarpininką - aukciono vedėją, sutartis sudaroma su tuo pirkėju – aukciono dalyviu, kuris pasiūlo didžiausią kainą už parduodamą daiktą, o valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių daiktų pirkimui-pardavimui aukciono būdu CK 6 knygos IV dalies XXIII skyriaus Dvyliktojo skirsnio „Daiktų pardavimas aukciono būdu“ nuostatos taikomos tiek, kiek kiti įstatymai nenumato ko kita (CK 6.419 str. 3 d.). Pagal Viešojo aukciono Nuostatų 2.1 punktą, viešasis aukcionas - tai viešas turto pardavimo būdas, kai neribojamas asmenų, dalyvaujančių aukcione, skaičius, o parduodamą turtą įsigyja aukciono dalyvis, pasiūlęs už jį didžiausią kainą.

14Pagal Aukciono nuostatų 52 punktą, AB „Turto bankas“ valdybos pirmininko sprendimu aukcionas gali būti laikomas negaliojančiu, jei jis vyko pažeidžiant šių Nuostatų reikalavimus. Nuostatų 51 punktas numato, jog Aukciono komisijos sprendimu aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu: dalyvauti aukcione nebuvo užregistruotas arba neatvyko nė vienas užregistruotas dalyvis, nė vienas aukciono dalyvis Nuostatų nustatyta tvarka nepakėlė dalyvio kortelės (t.y. nesutiko su pradine pardavimo kaina arba pasiūlė mažesnę kainą), aukciono dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą, atsisakė pateikti aukciono dalyvio kortelę, Nuostatų nustatyta tvarka vietoje neatsiskaitė už įsigytą turtą arba neįmokėjo užstato bei atsisakė pasirašyti aukciono laimėtojo patvirtinimą arba buvo neįvykdytos kitos Banko valdybos nustatytos aukciono vykdymo sąlygos, nurodytos Nuostatų 56 punkte (specialiųjų Aukciono sąlygų laikymasis).

15Pagal Nuostatų 53 punktą, nepardavus aukcione turto, atsakovo AB Turto bankas“ padalinys gali inicijuoti pakartotinį turto pardavimo aukcioną be atskiro AB „Turto bankas“ valdybos sprendimo Nuostatų nustatyta tvarka tomis pačiomis atsakovo valdybos patvirtintomis sąlygomis, t.y. skelbdamas tuos pačius: pradinę pardavimo kainą, aukciono dalyvio registracijos mokestį, aukciono dalyvio garantinio įnašo arba aukciono laimėtojo užstato dydį, kainos didinimo intervalą. Kitus aukciono sąlygų pakeitimus (aukciono dalyvių registravimo ir aukciono vykdymo laiką bei vietą ir kt.) nustato atsakovo padalinys, suderinęs su atsakovo Aktyvų valdymo departamento direktoriumi. Be to, Nuostatų 54 punktas numato, kad Komisija, esant Nuostatų 51.4 punkte nustatytam pagrindui, gali nedelsdama vykdyti pakartotinį aukcioną; šiuo atveju buvęs aukciono laimėtojas netenka teisės dalyvauti pakartotiniame aukcione.

16Pagal bylos duomenis, Aukciono komisijos sprendimu pirminis aukcionas laikytas neįvykusiu, nes aukciono dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą, Nuostatų nustatyta tvarka neatsiskaitė vietoje už įsigytą turtą ir neįmokėjo užstato, todėl Komisija nutarė nedelsdama vykdyti pakartotinį aukcioną (b.l.42,44). Pagal Aukciono komisijos protokolą matyti, kad, pasibaigus aukcionui, iki 12.50 val. nesumokėjus aukciono laimėtojo užstato ir nepasirašius aukciono laimėtojo patvirtinimo, Aukciono komisija nusprendė vykdyti pakartotinį aukcioną ir pašalinti dalyvį Nr. 3 iš aukciono (b.l.42), t.y. Aukciono komisijos sprendimu ginčo turtas turėjo būti parduodamas pakartotiniame aukcione, jį vykdant nedelsiant tą pačią dieną, kaip ir pirminis aukcionas. Todėl apygardos teismas teisingai konstatavo, kad Aukciono komisija, priimdama sprendimą, nedelsiant organizuoti pakartotinį aukcioną, nesuderinusi su atsakovo Aktyvų departamento direktoriumi, nepažeidė Aukciono nuostatų 53 punkto (Nuostatų 51.4 p., 54 p.).

17Tačiau teismas padarė nepagrįstas išvadas, jog vykdant pakartotinį aukcioną nebuvo pažeisti Aukciono nuostatai. Pagal Aukciono nuostatus, pakartotinis turto pardavimo aukcionas skelbiamas ir organizuojamas Nuostatų 53-54 punktuose nustatyta tvarka, o aukciono vykdymo procedūros nustatytos Nuostatų 38-42 punktuose, aukciono rezultatai užfiksuojami aukciono protokole, kurio forma pateikta Nuostatų priede Nr. 2. Teismas neatsižvelgė ir netaikė pakartotinio aukciono vykdymo procedūras reglamentuojančių normų, neįvertino pakartotinio aukciono vykdymo tvarkos, t.y., jog vykdant pakartotinį aukcioną, buvo pažeisti Nuostatų 38-42 punktų reikalavimai, nes nebuvo laikytasi aukciono vykdymo procedūrų, nebuvo registruojami pakartotinio aukciono dalyviai nustatytos formos žurnale, nesurašytas nustatytos formos protokolas pagal Nuostatų priedą Nr. 2 ir kt. Be to, atsakovo Aukciono komisijos tarnybiniame pranešime (b.l.44) nurodoma, kad pakartotinio aukciono vykdymo vietoje buvo 10 dalyvių, užregistruotų pradiniame aukcione (1 dalyviui buvo atimta teisė dalyvauti aukcione), tačiau pakartotinio aukciono vedėjui paskelbus aukciono daikto pradinę pardavimo kainą, buvo pakelta vienos aukciono dalyvės (ieškovės) kortelė, aukciono vedėjo suduotu paskutiniu plaktuko dūžiu ieškovė laikyta aukciono laimėtoja (už pradinę kainą), nors pradiniame aukcione vyko realios dalyvių varžytinės, realiai pakeliant aukciono objekto kainą. Aukciono laimėtojai sumokėjus užstatą, buvo išduotas aukciono laimėtojo patvirtinimas Nr. 04/11-NT-1 (b.l.43). Beje, Aukciono laimėtojo patvirtinime nurodyta, kad ieškovė yra laimėtoja nebaigto statyti gyvenamojo namo aukciono Nr. 04/11-NT, įvykusio 2004-03-31 12 val. (neskelbtini duomenys, nors faktiškai šis pirminis aukcionas pasibaigė 12.50 val., Aukciono komisijai surašius protokolą (b.l.42), kuriame ir buvo nurodyta, kad pasibaigus aukcionui, nutarta vykdyti pakartotinį aukcioną, pašalinant aukciono dalyvį Nr. 3 iš aukciono, ir tik po to galėjo būti vykdomas pakartotinis aukcionas pagal Nuostatų taisykles, kurio laimėtoju galėjo būti paskelbta ieškovė (b.l.42-44).

18Teisėjų kolegijos nuomone, turto pardavimo viešojo aukciono Nuostatų, procedūrų laikymasis garantuoja viešojo aukciono organizavimo ir jo turto pardavimo teisėtumą, skaidrumą, sąžiningumą. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas yra viešasis juridinis asmuo, kurio 100 procentų akcijų savininkas yra valstybė, viešajame aukcione parduodantis turtą pagal LR Finansų ministerijos patvirtintas taisykles, todėl Aukciono nuostatuose reglamentuotų procedūrų laikymasis privalus ir dėl valstybės turtinio intereso, viešojo intereso apsaugos garantavimo, parduodant turtą teisės normų nustatyta tvarka, skaidriai ir kuo palankesnėmis sąlygomis. Todėl, turint omeny aukščiau nurodytas aplinkybes, Nuostatų pažeidimus, atsakovo valdybos primininkas turėjo pagrindo, pasinaudodamas teise, įtvirtinta Nuostatų 52 punkte, pripažinti negaliojančiu pakartotinį ginčo turto pardavimo aukcioną. Be to, aukciono būdu parduodant nekilnojamąjį daiktą - nebaigtą statyti statinį, turi būti laikomasi ir Nekilnojamųjų daiktų pirkimo-pardavimo sąlygų (CK 6.241 str., 6.419 str.) bei kitų teisės aktų, tarpe jų Statybos įstatymo nuostatų reikalavimų. Tačiau pagal bylos duomenis, ginčo turto pardavimas viešajame aukcione iš dalies neatitiko ir aukščiau nurodytų įstatymų nuostatų.

19Todėl teismas be pagrindo panaikino atsakovo valdybos pirmininko 2004 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. P1-48 , o nepripažinus atsakovo valdybos pirmininko įsakymo negaliojančiu, nėra pagrindo tenkinti ir ieškovės ieškininio reikalavimo dėl aukciono objekto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo patvirtinimo. Be to, apygardos teismas, priimdamas sprendimą patvirtinti ginčo nekilnojamojo daikto – nebaigto statyti gyvenamojo namo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą, netyrė ir nenustatė viešojo aukciono objekto atitikties įstatymo reikalavimams, būtiniems tokio daikto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui, neatsižvelgė, kad pagal civilinių įstatymų, reglamentuojančių nekilnojamojo turto įsigijimą, perleidimą, nuostatas, nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutarties dalyku gali būti ne tik neišimti iš civilinės apyvartos daiktai, bet sutartis turi atitikti ir kitus įstatymo reikalavimus, tarpe jų - pirkimo-pardavimo sutartyje turi būti nurodyti būtini duomenys apie nekilnojamąjį daiktą ir jo vietą žemės sklype, o sudarant nebaigto statyti statinio pirkimo-pardavimo sutartį, turi būti pateikta valstybinės statinių priežiūros inspekcijos pažyma, be to, esant pagrindui, ir Statybos leidimas bei projektas (CK 6.306 str., 6.394 str., 6.396 str., 4.103 str.). Pirmosios instancijos teismas nepasiūlė dalyvaujantiems byloje asmenims pateikti duomenis apie ginčo turto įregistravimą Nekilnojamojo turto registre (įregistravimo pažymėjimo ar duomenų išrašo), jo vietą žemės sklype, kitus Aukciono nuostatų sąlygose numatytus duomenis (apie ginčo aukciono objekto statybos leidimą ir kitą projektinę dokumentaciją, statinių priežiūros inspekcijos pažymą), nors pagal bylos duomenis matyti, jog aukcione parduotas ginčo nebaigtas statyti pastatas stovi ant žemės, kuri nuomojama iš valstybės (CK 4.103 str., 6.394 str. 3 d.; b.l.118, 157-160, 162-163,164). Pagal CK 6.394 straipsnio antros dalies nuostatas, nekilnojamojo daikto savininkas, nebūdamas žemės sklypo savininku, parduodamas nekilnojamąjį daiktą, privalo turėti žemės sklypo savininko sutikimą, išskyrus įstatymo numatytas išimtis. Be to, atsakovas AB „Turto bankas“ perėmė ginčo turtą iš fizinių asmenų, todėl turėjo būti laikomasi CK 4.103 straipsnio pirmos dalies nuostatų, pagal kurias asmenys, kurie pasistatė, statosi ar rekonstruoja statinį, neturėdami nustatyto leidimo, reikiamai suderinto ir patvirtinto projekto, neturi teisės tokiu statiniu disponuoti (parduoti, padovanoti) ir kt., o Statybos įstatymo 34 straipsnio pirma dalis numato, kad nebaigto statyti statinio perleidimo kitam asmeniui sutartis gali būti patvirtinta tik pateikus šio statinio valstybinę priežiūrą atliekančio viešojo administravimo subjekto pažymą, jog statinys statomas be esminių nukrypimų nuo statinio projekto. Beje, nurodytos nuostatos iš dalies buvo užfiksuotos specialiosiose aukciono sąlygose. Apygardos teismas, patvirtindamas pirkimo-pardavimo sutarties dėl ginčo aukcione parduoto nebaigto statyti pastato pirkimo-pardavimo sudarymą, neatsižvelgė, kad nebuvo įstatymo numatytų dokumentų, reikalingų sutarčiai sudaryti, dėl kurių buvo nustatytos specialiosios aukciono sąlygos, tarpe jų, kad sudaroma preliminari sutartis, o pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma su laimėtoju, pastarajam parengus aukciono specialiosiose sąlygose nurodytus aukciono objekto (nebaigto statyti pastato) pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti reikalingus dokumentus (b.l.39-41; CK 6.394 str., 6.396 str., 6.400 str.). Atkreiptinas dėmesys, kad įstatymas, Aukciono nuostatai nedraudžia nustatyti specialiąsias aukciono sąlygas dėl parduodamo turto ypatybių, tačiau jos neturi prieštarauti įstatymo nuostatoms, viešojo aukciono tvarkai (CK 6.420 str. 1 d., Nuostatų 56 p.).

20Be to, apygardos teismas, patvirtindamas ginčo sutarties sudarymą, nesilaikė ne tik aukščiau nurodytų įstatymų reikalavimų, bet ir CPK nuostatų, CK 6.400 straipsnio bei CK 6.394 straipsnio trečios dalies normų, pagal kurias viena esminių nekilnojamojo daikto pirkimo pardavimo sutarties sąlygų yra reikalavimas nurodyti asmenis, išsaugančius teisę gyventi ar naudotis gyvenamąja patalpa pasikeitus jų savininkui, ir apibrėžti jų teisės naudotis parduodama patalpa turinį. Byloje yra duomenų, jog ginčo pastate įregistruoti 3 fiziniai asmenys (b.l.99-100), tačiau apygardos teismas, pažeisdamas ir CPK taisykles, nesiaiškino, ar (ir kokiu pagrindu) šie asmenys gyvena ginčo pastate, neįtraukė jų į civilinės bylos nagrinėjimą, nors teismo sprendimas dėl atsakovo turto pirkimo-pardavimo aukciono būdu sutarties sudarymo patvirtinimo galėjo turėti įtakos jų teisėms ir pareigoms. Dėl to teismo sprendimas taip pat negali būti pripažintas teisėtu (CPK 47 str. 1 d., 266 str., 329 str. 2 d. 2 p.).

21Dėl to apygardos teismo sprendimas panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas, kuriuo atmestini ieškovės ieškininiai reikalavimai (CPK 302 str., 185 str., 265 str., 329 str., 330 str.).

22Panaikinus skundžiamą teismo sprendimą ir priėmus naują sprendimą, kuriuo atmestas ieškovės ieškinys, iš ieškovės valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, bei bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidos, nuo kurių apeliantas AB „Turto bankas“ buvo atleistas (CPK 93 str. 4 d., 83 str. 1 d. 11 p., 96 str. 1-3 d.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmos dalies 2 punktu,

Nutarė

24Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. kovo 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą. Ieškovės I. S. ieškinį atmesti. Priteisti iš ieškovės I. S. 32 (trisdešimt du) Lt valstybei išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

25Priteisti iš ieškovės I. S. 3 907 (tris tūkstančius devynis šimtus septynis) Lt valstybei bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Ieškovė I. S. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui... 4. Ieškovė nurodė, kad 2004 m. kovo 31 d. vyko nebaigto statyti gyvenamojo namo... 5. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. kovo 3 d. sprendimu ieškinį patenkino,... 6. Teismas nurodė, kad 2004-03-31 aukciono komisija, nesuderinusi su atsakovo... 7. Atsakovas AB „Turto bankas“ apeliaciniu skundu (b.l.130-134) prašo... 8. Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l.137-142) prašo apygardos... 9. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 10. Pirmosios instancijos teismas netinkamai išaiškino ir pritaikė civilinio... 11. Pagal bylos duomenis, AB „Turto bankas“ organizuoto atsakovo nekilnojamojo... 12. AB “Turto bankas” yra akcinio kapitalo pagrindu veikianti įmonė (kurios... 13. CK 6.419 straipsnis nustato, jog perant-parduodant daiktus aukciono būdu,... 14. Pagal Aukciono nuostatų 52 punktą, AB „Turto bankas“ valdybos pirmininko... 15. Pagal Nuostatų 53 punktą, nepardavus aukcione turto, atsakovo AB Turto... 16. Pagal bylos duomenis, Aukciono komisijos sprendimu pirminis aukcionas laikytas... 17. Tačiau teismas padarė nepagrįstas išvadas, jog vykdant pakartotinį... 18. Teisėjų kolegijos nuomone, turto pardavimo viešojo aukciono Nuostatų,... 19. Todėl teismas be pagrindo panaikino atsakovo valdybos pirmininko 2004 m.... 20. Be to, apygardos teismas, patvirtindamas ginčo sutarties sudarymą, nesilaikė... 21. Dėl to apygardos teismo sprendimas panaikintinas ir priimtinas naujas... 22. Panaikinus skundžiamą teismo sprendimą ir priėmus naują sprendimą, kuriuo... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 24. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. kovo 3 d. sprendimą ir priimti... 25. Priteisti iš ieškovės I. S. 3 907 (tris tūkstančius devynis šimtus...