Byla T-310-840/2012
Dėl nuteistojo A. J. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė, sekretoriaujant Editai Juršienei, dalyvaujant prokurorui Kęstučiui Jogminui, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos atstovui būrio viršininkui K. S. ir nuteistajam A. J.,

2viešame išvažiuojamajame teismo posėdyje Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje išnagrinėjo pataisos įstaigos administracijos teikimą dėl nuteistojo A. J. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos ir

Nustatė

3Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje laisvės atėmimo bausmę nuteistasis A. J. (a.k. ( - ) gim. ( - ), ( - )pilietis, ( - ), atlieka pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-03-24 nuosprendį – nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., 182 str. 2 d., 22 str. 1 d., 182 str. 2 d., ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 4 d. ir 5 d. 1 p., skirta galutinė bausmė – 4 m. laisvės atėmimo.

4Anksčiau neteistas.

5Laisvės atėmimo bausmę atlieka nuo 2009 m. liepos 30 d. Bausmės pabaiga – 2013 m. birželio 26 d. Neatlikta laisvės atėmimo bausmės dalis – 1 m. 1 mėn. 9 d. Į Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus atvyko 2009 m. rugpjūčio 9 d.

6Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracija trečią kartą kreipėsi į teismą su teikimu dėl nuteistojo A. J. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos. Nagrinėjamu atveju pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 str. 3 d. 2 p. ? nuteistasis A. J. laikomas lengvosios grupės sąlygomis ir yra atlikęs 1/2 dalį laisvės atėmimo bausmės. Realiai nuteistasis A. J. jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės yra atlikęs beveik ¾ dalis.

7Procesinės Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 164 str. įtvirtintos sąlygos nepažeistos. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas pataisos įstaigos administracijos teikimus dėl nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos atmetė 2011 m. vasario 9 d. ir 2011 m. rugsėjo 6 d. (nuteistojo A. J. asmens bylos ( - ) 1-os dalies 40, 49 lapai).

8Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos atstovas būrio viršininkas K. S. teikimą palaikė, prašė jį tenkinti ir paaiškino, jog nuteistasis paskutinį kartą skatintas 2012-03-16.

9Nuteistasis A. J. prašė teismo pataisos įstaigos administracijos teikimą tenkinti. Nuteistasis teigė, jog yra teistas vieną kartą už sukčiavimą ir dokumentų klastojimą. Atlikdamas laisvės atėmimo bausmę, pataisos įstaigoje dirbo, šiuo metu dirba visuomeniniais pagrindais. Nuosprendžiu priteistą civilinį ieškinį beveik atlygino. Išėjęs į laisvę, ketina dirbti, nes turi individualią įmonę ir išlaikyti šeimą. Jis yra susituokęs, turi ( - )dukrą, tėvo valdžia jos atžvilgiu jam neapribota, kol dirbo, teikė jai išlaikymą.

10Prokuroras prašė teismo pataisos įstaigos administracijos teikimą tenkinti, nes nuteistasis A. J. yra teistas vieną kartą, charakterizuojamas teigiamai, 13 kartų skatintas ir 3 kartus baustas.

11Teikimas tenkintinas.

12Susipažinus su nuteistojo A. J. asmens byla ( - ) ir pataisos įstaigos administracijos teikimo priedais, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju Lietuvos Respublikos BVK 158 str. numatytų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų netaikymo pagrindų nėra.

13Sprendžiant lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimą, teismui privalu įvertinti visas Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse įtvirtintas formaliąsias ir materialiąsias lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos sąlygas. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymas iš esmės prilygsta apkaltinamuoju nuosprendžiu paskirtos bausmės, taip pat ir apkaltinamojo nuosprendžio, keitimui.

14Formaliosios lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos sąlygos yra įtvirtintos Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 2 d. ir 3 d.

15Susipažinus su nuteistojo A. J. asmens byla ( - ) ir pataisos įstaigos administracijos teikimo priedais, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju nuteistasis A. J. atitinka įstatyme įtvirtintas formaliąsias lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos sąlygas: nuteistasis A. J. pataisos įstaigoje yra laikomas lengvosios grupės sąlygomis (nuo 2010-12-21), yra atlikęs 1/2 dalį laisvės atėmimo bausmės (realiai nuteistasis jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės yra atlikęs beveik 3/4 dalis) ir yra įsipareigojęs doru elgesiu ir stropiu darbu įrodyti, kad pasitaisys.

16Materialioji lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos sąlyga yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 1 d. ? laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigoje atliekantį asmenį įmanoma toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, tačiau prižiūrimą. Vertinant šią lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos sąlygą, teismas atsižvelgia į aplinkybes, susijusias su nuteistojo asmenybe (iki jam padarant nusikalstamą veiką, nusikalstamos veikos metu ir po nusikalstamos veikos padarymo), ir į aplinkybes, susijusias su padaryta nusikalstama veika (nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumą).

17Susipažinus su nuteistojo A. J. asmens byla ( - ) ir pataisos įstaigos administracijos teikimo priedais, nustatyta, jog:

18– vykdomųjų raštų dėl nuteistojo A. J. nusikalstamomis veikomis padarytos žalos atlyginimo, t.y. dėl žalos atlyginimo išieškojimo iš nuteistojo, pataisos įstaigoje negauta, nors Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-03-24 nuosprendžiu iš nuteistojo priteistas 29959,91 Lt civilinis ieškinys už procesines išlaidas, kurį nuteistasis yra beveik atlyginęs (nuteistojo asmens bylos 1-os dalies 18-33 lapai);

19– nuteistasis A. J. laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu padarė 3 režimo pažeidimus (paskutinį kartą – 2010-08-11), 3 kartus už uždraustų daiktų gaminimą, įsigijimą arba laikymą ir įstaigoje nustatytos tvarkos nesilaikymą baustas drausminėmis nuobaudomis – uždarytas į baudos izoliatorių 15 parų ir pareikšti papeikimai (2009-09-11, 2010-04-09 ir 2010-08-11), skatintas 13 kartų (po paskutinės nuobaudos nuteistasis paskatintas 9 kartus, paskutinį kartą – 2012-03-16) už gerą elgesį, sąžiningą darbą ir dalyvavimą visuomeninėje būrio veikloje, suteikiant papildomus ilgalaikius ir trumpalaikius pasimatymus, panaikinant nuobaudas prieš terminą, reiškiant padėkas (nuteistojo asmens bylos 2-os dalies 18-22, 24, 29-30, 37, 41, 43, 63, 65, 70, 82, 101, 108 lapai);

20– paleistas lygtinai iš pataisos įstaigos nuteistasis A. J. ketina gyventi jo vardu registruotame bute (( - )), nuteistojo vardu registruota individuali įmonė ir nekilnojamieji daiktai;

21– pagal pataisos įstaigos psichologinės tarnybos išvadą nuteistasis yra nuoseklus, logiškas, kaltę dėl nusikaltimo pripažįsta ir objektyviai vertina nusikaltimo situaciją sąlygojusias aplinkybes, ją analizuoja adekvačiai, bausmės atlikimo metu dirbo ir dalyvauja visuomeninėje būrio veikloje, tikisi paramos iš artimųjų laisvėje, ateitį sieja su šeima ir darbine veikla, pagarbus, neformaliąsias nuteistųjų tradicijas vertina kritiškai, koreguoja savo elgesį pagal pataisos įstaigos vidaus taisykles. Išvada: tikėtina teigiama integracija į visuomenę, imasi atsakomybės už savo veiksmus.

22– pataisos įstaigos administracija nuteistąjį A. J. charakterizuoja teigiamai: nuteistasis A. J. yra inteligentiškas, mandagus, pagarbus, tolerantiškas kitų nuomonei, bendravimo įgūdžiai labai geri, tvirtų socialių vertybinių nuostatų, imlus naujai informacijai ir gebantis greitai priimti tinkamus sprendimus, domisi aukštųjų technologijų naujovėmis. Kriminalinio pasaulio subkultūros tradicijos nėra svarbios, jas vertina kritiškai, šiuo metu dirba visuomeniniais pagrindais, dalyvauja būrio visuomeninėje veikloje ir privalomose socialinės reabilitacijos programose. Nuteistasis turi realios darbinės veiklos patirties aukštųjų technologijų srityje, pataisos įstaigoje mokėsi Elektrėnų profesinio mokymo centre ir įgijo staliaus ir baldžiaus specialybes, buvo įdarbintas, padarė 3 režimo pažeidimus, 13 kartų skatintas. Nuteistasis adekvačiai reaguoja į taikomas drausminio poveikio priemones, stengiasi pasitaisyti ir nekartoti padarytų klaidų, yra motyvuotas savarankiškai laikytis nustatytų pareigų ir draudimų, pataisos įstaigoje stengiasi stiprinti ir gilinti dvasinius, psichologinius,profesinius ir socialinius įgūdžius, kurie bus reikalingi išėjus į laisvę, kas rodo, jog nuteistasis yra nusiteikęs gyventi socialų ir nesusijusį su kriminaliniu pasauliu gyvenimą. Bausmės atlikimo eigoje stebimi stabiliai pozityvūs nuteistojo vertybinių ir moralinių nuostatų pokyčiai, jis yra socialiai aktyvus ir motyvuotas grįžti į visuomenę. Bendrauja su artimaisiais, yra jų lankomas. Nuteistasis, atlikdamas bausmę, sugebėjo pakeisti savo asmenybės ir visuomeninio elgesio ypatumus tinkama linkme.

23– teismo posėdžio metu nuteistasis teigė turįs nepilnametę dukrą, tėvo valdžia jos atžvilgiu jam neapribota, tačiau daugiau duomenų apie vaiką teismui nepateikta;

24– nuteistasis A. J. anksčiau teismo neteistas ir laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigoje atlieka pirmą kartą už 1 nesunkų nusikaltimą (Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d.), 1 sunkų turtinį ir pasikėsinimą padaryti 1 sunkų turtinį nusikaltimus (Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d., 22 str. 1 d., 182 str. 2 d.), kaltę dėl nusikaltimų padarymo pripažino. Be to, iš pataisos įstaigos administracijos teikimo priedų matyti, jog nuteistasis po paskutinės nuobaudos 2010-08-11 buvo tik skatintas, o tai reiškia, jog nuteistasis per pakankamai ilgą laiko tarpą (per 1,5 m.) padarė reikiamas išvadas dėl savo elgesio ir jį koreguoja tinkamai.

25Įvertinęs teismo posėdžio metu duotus pataisos įstaigos administracijos atstovo ir nuteistojo A. J. paaiškinimus bei ištirtą nuteistojo A. J. asmens bylos ( - ) ir pataisos įstaigos administracijos teikimo medžiagą, teismas sprendžia, kad šiuo metu nuteistasis A. J. jau gali būti lygtinai paleistas ir toliau taisomas neizoliuotas nuo visuomenės, bet prižiūrimas, todėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos teikimas dėl nuteistojo A. J. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos tenkintinas.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 3 d. 2 p. ir Lietuvos Respublikos BPK 362 str., teismas

Nutarė

27Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos teikimą dėl nuteistojo A. J. lygtinio paleidimo tenkinti.

28A. J. lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos jam neatlikus 1 metų 1 mėnesio 9 dienų paskirtos laisvės atėmimo bausmės ir nustatyti jam šias pareigas:

29- keturis kartus per mėnesį registruotis lygtinai iš pataisos įstaigos paleistų asmenų priežiūrą atliekančioje institucijoje – pataisos inspekcijoje, pagal gyvenamąją vietą;

30- neišeiti iš namų nuo 2200 val. iki 600 val. ryto, išskyrus atvejus, kai reikia būti darbe;

31- be lygtinai iš pataisos įstaigos paleistų asmenų priežiūrą atliekančios institucijos – pataisos inspekcijos, leidimo neišvykti už gyvenamosios vietos rajono ribų ilgiau kaip 7 paroms.

32Nutartis per 5 d. nuo jos paskelbimo, o nuteistajam nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana... 2. viešame išvažiuojamajame teismo posėdyje Pravieniškių pataisos... 3. Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje laisvės atėmimo bausmę... 4. Anksčiau neteistas.... 5. Laisvės atėmimo bausmę atlieka nuo 2009 m. liepos 30 d. Bausmės pabaiga –... 6. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracija trečią... 7. Procesinės Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 164 str. įtvirtintos... 8. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos atstovas... 9. Nuteistasis A. J. prašė teismo pataisos įstaigos administracijos teikimą... 10. Prokuroras prašė teismo pataisos įstaigos administracijos teikimą tenkinti,... 11. Teikimas tenkintinas.... 12. Susipažinus su nuteistojo A. J. asmens byla ( - ) ir pataisos įstaigos... 13. Sprendžiant lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimą, teismui... 14. Formaliosios lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos sąlygos yra... 15. Susipažinus su nuteistojo A. J. asmens byla ( - ) ir pataisos įstaigos... 16. Materialioji lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos sąlyga yra įtvirtinta... 17. Susipažinus su nuteistojo A. J. asmens byla ( - ) ir pataisos įstaigos... 18. – vykdomųjų raštų dėl nuteistojo A. J. nusikalstamomis veikomis... 19. – nuteistasis A. J. laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu padarė 3... 20. – paleistas lygtinai iš pataisos įstaigos nuteistasis A. J. ketina gyventi... 21. – pagal pataisos įstaigos psichologinės tarnybos išvadą nuteistasis yra... 22. – pataisos įstaigos administracija nuteistąjį A. J. charakterizuoja... 23. – teismo posėdžio metu nuteistasis teigė turįs nepilnametę dukrą, tėvo... 24. – nuteistasis A. J. anksčiau teismo neteistas ir laisvės atėmimo bausmę... 25. Įvertinęs teismo posėdžio metu duotus pataisos įstaigos administracijos... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 3 d. 2 p. ir Lietuvos... 27. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos teikimą... 28. A. J. lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos jam neatlikus 1 metų 1 mėnesio... 29. - keturis kartus per mėnesį registruotis lygtinai iš pataisos įstaigos... 30. - neišeiti iš namų nuo 2200 val. iki 600 val. ryto, išskyrus atvejus, kai... 31. - be lygtinai iš pataisos įstaigos paleistų asmenų priežiūrą... 32. Nutartis per 5 d. nuo jos paskelbimo, o nuteistajam nuo nutarties nuorašo...