Byla e2-1959-819/2020
Dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Statybų kodas“, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, uždarajai akcinei bendrovei „Rekostata“, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Megrame“ ieškinį dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Statybų kodas“, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, uždarajai akcinei bendrovei „Rekostata“, priimdama sprendimą už akių.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė ieškiniu prašo priteisti jai iš atsakovės 20 448,19 Eur skolą, 2 335,51 Eur palūkanas, 8 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (e.b.l. 1-7). Ieškinys buvo priimtas 2019 m. spalio 25 d. Ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 1 dalis).

4Ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas atsakovei įteikti 2019 m. gruodžio 14 d. (CPK 123 straipsnio 2 dalis). Trečiojo asmens atstovui – bankroto administratoriui uždarajai akcinei bendrovbei „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas elektroninių ryšių priemonėmis įteikti 2019 m. gruodžio 17 d. (CPK 1751 straipsnio 10 dalis, 179 straipsnio 3 dalis). Per teismo nustatytą ir pranešime nurodytą 14 dienų laikotarpį nei atsakovė, nei trečiasis asmuo nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 straipsnyje nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis ir 286 straipsnis).

5Ieškinys tenkinamas.

6Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2018 m. gegužės 16 d. ieškovė ir uždaroji akcinė bendrovė „Rekostata“ (toliau – UAB „Rekostata“) sudarė pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 20180516/1 (toliau – Sutartis, e.b.l. 8-11), kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo pagaminti, Statinyje sumontuoti ir perduoti Sutartyje nurodytus gaminius (langus, duris bei kt.), o UAB „Rekostata“ įsipareigojo priimti ir nustatyta tvarka bei terminais sumokėti pardavimo kainą (Sutarties 2.1. punktas). 2018 m. spalio 15 d. ieškovė, atsakovė bei UAB „Rekostata“ sudarė laidavimo sutartį (toliau – Laidavimo sutartis, e.b.l. 12-14), pagal kurią atsakovė įsipareigojo neatšaukiamai ir besąlygiškai laiduoti ieškovei visu savo turtu tokia pačia apimtimi kaip UAB „Rekostata“ ir atsakyti ieškovui, jeigu UAB „Rekostata“ tinkamai neįvykdys ieškovei visų ar dalies prievolių, kylančių iš Sutarties ir susijusių su apmokėjimu už gaminius objektuose (Laidavimo sutarties 1.2. punktas). Ieškovė tinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį, perdavė atliktus darbus UAB „Rekostata“ ir už tai jai išrašė PVM sąskaitas-faktūras apmokėjimui: 2018 m. lapkričio 26 d. PVM sąskaitą–faktūrą MGO – 001462, kurios suma – 15 468,40 Eur, 2018 m. gruodžio 21 d. PVM sąskaitą–faktūrą MGO – 001505, kurios suma – 3 371,26 Eur, 2018 m. gruodžio 21 d. PVM sąskaitą–faktūrą MGO – 001506, kurios suma – 3 494,25 Eur, 2018 m. gruodžio 21 d. PVM sąskaitą–faktūrą MGO – 001507, kurios suma – 1 674,60 Eur, 2018 m. gruodžio 21 d. PVM sąskaitą–faktūrą MGO – 001508, kurios suma – 5 089,17 Eur, 2018 m. gruodžio 21 d. PVM sąskaitą–faktūrą MGO – 001509, kurios suma – 2 929,76 Eur, 2018 m. gruodžio 21 d. PVM sąskaitą–faktūrą MGO – 001510, kurios suma – 2 860,78 Eur, 2018 m. gruodžio 21 d. PVM sąskaitą–faktūrą MGO – 001511, kurios suma – 6 352,72 Eur, 2018 m. gruodžio 21 d. PVM sąskaitą–faktūrą MGO – 001512, kurios suma – 4 100,58 Eur, 2018 m. gruodžio 21 d. PVM sąskaitą–faktūrą MGO – 001513, kurios suma – 1 434,98 Eur, 2019 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą–faktūrą MGO – 001541, kurios suma – 1 929,65 Eur, 2019 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą–faktūrą MGO – 001542, kurios suma – 2 999,51 Eur, 2019 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą–faktūrą MGO – 001543, kurios suma – 9 890,88 Eur, 2019 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą–faktūrą MGO – 001544, kurios suma – 8 637,21 Eur (e.b.l. 15-56). Pagal Sutarties 6.2. (iii) punktą UAB „Rekostata“ įsipareigojo apmokėti pardavimo kainą per 60 dienų nuo gaminių sumontavimo dienos (e.b.l. 8-11), tačiau savo pareigos nevykdė, dėl ko ieškovė 2019 m. gegužės 6 d. pateikė jai pretenziją dėl skolos padengimo pagal Sutartį, kuria konstatavo, jog pradelsta mokėjimų suma sudarė 70 233,75 Eur (e.b.l. 57). Po pretenzijos pateikimo UAB „Rekostata“ nepadengė įsiskolinimo, todėl ieškovė 2019 m. gegužės 8 d. pateikė pretenziją atsakovei, kaip solidariam skolininkui, ir vadovaudamasi Laidavimo sutarties 5.1. punktu (e.b.l. 12-14) pareikalavimo per 5 dienas įvykdyti visas UAB „Rekostata“ prievoles (e.b.l. 58). Po pateiktų pretenzijų buvo gauti daliniai mokėjimai – 2019 m. birželio 28 d. ir liepos 23 d. buvo gauti 19 785,56 Eur ir 15 000 Eur dydžio mokėjimai, 2019 m. rugpjūčio 23 d. sumokėta dar 15 000 Eur, tačiau iki galo pagal aukščiau nurodytas PVM sąskaitas – faktūras su ieškove atsiskaityta nebuvo, likusi skola – 20 448,19 Eur (e.b.l. 59-60).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Remiantis CK 6.63 straipsnio 2 punktu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.76 straipsnį laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Pagal CK 6.81 straipsnį, kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Nagrinėjamu atveju Laidavimo sutartimi (e.b.l. 8-11) atsakovė įsipareigojo atsakyti visu savo turtu ieškovei, jeigu trečiasis asmuo UAB „Rekostata“ neįvykdys visos savo prievolės arba jos dalies pagal Sutartį (Laidavimo sutarties 1.1.-1.2. punktai.). Laidavimo sutartimi šalys susitarė, kad atsakovės ir trečiojo asmens atsakomybė ieškovei yra solidari, atsakovė CK 6.80 straipsnio numatytos teisės reikalauti, kad ieškovė pirmiausia nukreiptų išieškojimą į bet kurį trečiojo asmens turtą, atsisakė (Laidavimo sutarties 2.1. punktas, 5.3. punktas). Byloje duomenų, patvirtinančių, kad trečiasis asmuo ir/ar atsakovė būtų pilnai atsiskaitę su ieškove pagal aukščiau nurodytas PVM sąskaitas–faktūras, nėra (CPK 178 straipsnis), todėl teismas konstatuoja, kad ieškovė turi teisę reikalauti, kad prievolę jai įvykdytų laiduotojas – atsakovė. Atsakovė pagal Laidavimo sutartį turi pareigą įvykdyti trečiojo asmens neįvykdytas prievoles pagal Sutartį ieškovei, dėl ko yra pagrindas ieškovės ieškinį tenkinti – teismas ieškovės naudai iš atsakovės priteisia 20 448,19 Eur skolą (CK 6.81 straipsnis, 6.213 straipsnio 1 dalis, Laidavimo sutarties 1.1.– 1.2. punktai, 2.1. punktas).

9Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). CK 6.71 straipsnio 1 dalis nustato, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). CK 6.72 straipsnis nustato, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Nagrinėjamu atveju pagal Sutarties 8.1. punktą ieškovė turi teisę reikalauti 0,02 % dydžio palūkanų nuo pagal Sutartį priklausančių bei nesumokėtų sumų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Pagal Laidavimo sutarties 2.2. punktą atsakovė kaip laiduotoja atsako ieškovei ta pačia apimtimi, kaip ir trečiasis asmuo, įskaitant atsakomybę už palūkanas bei netesybų sumokėjimą, žalos atlyginimą ir kitus Sutartyje numatytus mokėjimus ieškovei. Trečiasis asmuo PVM sąskaitų–faktūrų laiku neapmokėjo, todėl ieškovės reikalavimas priteisti jai iš atsakovės jos paskaičiuotas 2 335,51 Eur palūkanas už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 28 d. iki 2019 m. spalio 14 d. yra pagrįstas ir tenkinamas.

10Ieškovė taip pat prašė priteisti jai iš atsakovės 8 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Teismas, vadovaudamasis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi, priteisia ieškovei iš atsakovės 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 22 783,70 Eur (20 448,19 Eur + 2 335,51 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. spalio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteisiamas 551 Eur žyminis mokestis, jos sumokėtas už ieškinį kartu su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 5 ir 7 dalys). Kitų įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas byloje nėra. Teismas šioje byloje patyrė 3,65 Eur pašto išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, kurios priteisiamos į valstybės biudžetą iš atsakovės (CPK 96 straipsnio 2 dalis).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285–286 straipsniais,

Nutarė

13ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Megrame“ ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Megrame“, juridinio asmens kodas 302341672, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Statybų kodas“, juridinio asmens kodas 302711748, 20 448,19 Eur (dvidešimties tūkstančių keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų ir devyniolikos euro centų) skolą, 2 335,51 Eur (dviejų tūkstančių trijų šimtų trisdešimt penkių eurų ir penkiasdešimt vieno euro cento) palūkanas ir 551 Eur (penkių šimtų penkiasdešimt penkių eurų) žyminį mokestį.

15Priteisti valstybės naudai iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Statybų kodas“, juridinio asmens kodas 302711748, 3,65 Eur (trijų eurų ir šešiasdešimt penkių euro centų) teismo patirtas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Valstybei priteista suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina skubiai pateikti teismui.

16Atsakovė negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

17Ieškovė sprendimą gali apskųsti per 20 (dvidešimt) dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai