Byla 2KT-57/2007
Dėl bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su ieškovo A. B. 2007 m. birželio 22 d. nušalinimo pareiškimu Panevėžio apygardos teismo teisėjams civilinėje byloje Nr. 2-105-425/2007 ir prašymu dėl bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme 2007 m. liepos 9 d. buvo gautas Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2007 m. birželio 29 d. nutartimi perduotas spręsti ieškovo A. B. 2007 m. birželio 22 d. nušalinimo pareiškimas Panevėžio apygardos teismo teisėjams civilinėje byloje Nr. 2-105-425/2007 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos žalos, padarytos neteisėtu nuteisimu, suėmimu ir procesinių prievartos priemonių taikymu, atlyginimo, bei prašymas perduoti šią bylą nagrinėti Šiaulių arba Klaipėdos apygardos teismui. Ta pačia nutartimi kaip nepagrįstas buvo atmestas nušalinimo pareiškimas bylą nagrinėjančiam Panevėžio apygardos teismo teisėjui L. Misiūnui.

3Nušalinimo pareiškimas motyvuojamas tuo, kad šios civilinės bylos nagrinėjimas buvo paskirtas 2007 m. birželio 15 d., tai yra tą pačią dieną ir valandą, kaip ir civilinės bylos Nr. 2-185-657/2007 nagrinėjimas Jonavos rajono apylinkės teisme. Ieškovo nuomone, tokiu būdu buvo pažeistos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatos, CPK 42 straipsnyje numatytos procesinės teisės bei ieškovas verčiamas rašyti pareiškimą bei prašyti šią civilinę bylą išnagrinėti jam nedalyvaujant, kad nebūtų teisinio pagrindo palikti ieškinį nenagrinėtą arba priimti sprendimą už akių. Ieškovas teigia, kad nors 2007 m. gegužės 26 d. pareikšimu kreipėsi į Panevėžio apygardos teismo pirmininką dėl teismo posėdžio datos pakeitimo šioje byloje, Panevėžio apygardos teismo 2007 m. gegužės 29 d. nutartimi teismo posėdis šioje byloje buvo paskirtas 2007 m. birželio 28 d. 9 val., tai yra tą pačią dieną ir tą pačią valandą, kaip ir teismo posėdis Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1425-39/2007, nepaisant to, kad prašyme dėl teismo posėdžio datos pakeitimo buvo prašoma neskirti teismo posėdžio šią dieną. Taip pat nušalinimo pareiškime nurodoma, kad Panevėžio apygardos teismas ir šio teismo teisėja R. Čeknienė pradėjo psichologinį šantažą ir ikiteisminį tyrimą dėl išsakytos neigiamos nuomonės civilinėje byloje Nr. 2-190-544/2007, dėl ko ieškovo nuomone, nėra galimas nė vienos bylos, kurioje dalyvaujančiu asmeniu jis yra, nagrinėjimas šiame teisme.

4Nušalinimo pareiškimas atmestinas.

5Teisėjo nušalinimo klausimą, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 69 straipsnio pirmąja dalimi, sprendžia atitinkamo teismo pirmininkas, teismo pirmininko pavaduotojas arba jų paskirtas teisėjas. Tais atvejais, kai teisme, nagrinėjančiame civilinę bylą, nėra pakankamo skaičiaus teisėjų, nušalinimo klausimą sprendžia aukštesniosios pakopos teismas. Tokį teisinį reguliavimą sąlygoja tai, kad tuo atveju, kai dalyvaujantis byloje asmuo pareiškia nušalinimą visiems apylinkės ar apygardos teismo teisėjams, įskaitant šio teismo pirmininką, teisme nelieka subjektų, pagal įstatymą galinčių spręsti teisėjams pareikšto nušalinimo klausimą. Kadangi ieškovo A. B. 2007 m. birželio 22 d. nušalinimo pareiškimas buvo pateiktas ne tik dėl Panevėžio apygardos teismo teisėjo L. Misiūno, bet ir dėl visų Panevėžio apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-105-425/2007 nagrinėjimo, jis spręstinas aukštesniame teisme, tai yra Lietuvos apeliaciniame teisme (CPK 69 str. 1 d., 3 str. 6 p.).

6Pagal CPK 64-66 straipsnius teisėjas turi nusišalinti arba būti nušalintas nuo bylos nagrinėjimo, jeigu yra aplinkybių, kurios objektyviai kelia abejonių jo nešališkumu. CPK 178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, tai yra nušalinimo pareiškimas turi būti motyvuotas (CPK 68 str. 2 d.). Kaip ir visomis procesinėmis teisėmis, nušalinimo teise negali būti piktnaudžiaujama (CPK 42 str. 5 d., 95 str.). Atkreiptinas dėmesys, kad įstatymas numato, kad už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis dalyvaujantiems byloje asmenims gali būti skiriama bauda (CPK 95 str.).

7Nušalinimo pareiškimas iš esmės yra grindžiamas teismo posėdžių datų skirtinguose teismuose nagrinėjamose civilinėse bylose, kuriose dalyvaujančiu byloje asmeniu yra ieškovas, sutapimu. Kaip jau ne kartą buvo pažymėta daugelyje nutarčių, priimtų dėl ieškovo prašymų dėl teisėjų nušalinimo ir bylų perdavimo, reiškiamų analogiškais pagrindais kitose civilinėse bylose, kuriose dalyvaujančiu byloje asmeniu yra ieškovas, minėtos aplinkybės dėl teismo posėdžių datų sutapimo skirtingose bylose savaime nesudaro pagrindo abejoti teisėjo ar visų atitinkamo teismo teisėjų nešališkumu, todėl negali būti jų nušalinimo pagrindu. Dar kartą atkreiptinas dėmesys, jog pagal CPK 51 straipsnį asmenys gali vesti savo bylas teisme patys arba per atstovus, o atstovo atvykimas į teismo posėdį laikomas tinkamu byloje dalyvaujančio asmens, kuriam jis atstovauja, dalyvavimu teismo posėdyje. Todėl negalėdamas asmeniškai dalyvauti tuo pačiu metu skirtingose bylose paskirtuose teismo posėdžiuose, dalyvaujantis byloje asmuo gali pasinaudoti įgalioto atstovo pagalba, o neturėdamas tam būtinų lėšų, kreiptis dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka. Be to, dalyvaujantys byloje asmenys turi procesinę teisę prašyti vienoje iš tuo pačiu metu nagrinėjamų bylų atidėti teismo posėdį kitai dienai, jeigu negali dalyvauti teismo posėdyje per atstovą ar yra kitų priežasčių, dėl kurių gali atsirasti pagrindas manyti, kad dalyvaujantis byloje asmuo turi būti asmeniškai išklausytas teismo posėdyje, ir pan. Tačiau pats prašymo atidėti teismo posėdį padavimas savaime nereiškia, jog toks prašymas turi būti teismo patenkintas, nes nagrinėjant tokį prašymą yra vertinama jame nurodytų teismo posėdžio atidėjimo priežasčių svarba (CPK 246 str.), bylos aplinkybės, taip pat atsižvelgiama į civilinio proceso tikslus. Taigi dviejų ar daugiau bylų nagrinėjimo datų sutapimas savaime nereiškia, kad vieną iš bylų būtina atidėti. Tai, kad sutapo skirtingų civilinių bylų, kuriose dalyvauja ieškovas, nagrinėjimo data, nepatvirtina teisėjo šališkumo nagrinėjamoje byloje, todėl negali būti jo nušalinimo pagrindu. Be to, aplinkybė, kad keičiant teismo posėdžio datą šioje byloje nebuvo įvertintas ieškovo prašyme dėl bylos nagrinėjimo datos pakeitimo nurodytas faktas apie tą pačią dieną kitame teisme paskirtą kitos bylos, kurioje dalyvaujančiu byloje asmeniu yra ieškovas, nagrinėjimą (kaip nurodyta Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2007 m. birželio 29 d. nutartyje, tai įvyko dėl suklydimo) negali būti pagrindas konstatuoti teismo šališkumą šioje byloje. Ši aplinkybė galėtų būti pagrindas suinteresuotam asmeniui dar kartą teikti teismui prašymą dėl teismo posėdžio datos pakeitimo arba įstatymo nustatyta tvarka apskųsti šiame teismo posėdyje priimtą teismo procesinį sprendimą, tačiau pagal bylos medžiagą matyti, kad 2007 m. birželio 28 d. 9 val. vykusio teismo posėdžio metu nebuvo priimtas teismo procesinis sprendimas dėl ginčo esmės, o bylos nagrinėjimas atidėtas tuo pagrindu, kad buvo gautas ieškovo prašymas dėl Panevėžio apygardos teismo teisėjų nušalinimo. Todėl nėra pagrindo teigti, kad dėl teismo posėdžių datų sutapimo skirtingose bylose būtų buvę pažeistos ieškovo teisės.

8Kiti nušalinimo pareiškimo argumentai dėl Panevėžio apygardos teismo teisėjų šališkumo yra grindžiami vien subjektyvia ieškovo nuomone, nepagrįsti jokiais objektyviais įrodymais bei nepatvirtina, kad kurie nors Panevėžio apygardos teismo teisėjai gali būti šališki ar suinteresuoti bylos baigtimi.

9Remiantis aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, konstatuotina, kad CPK 65 ir 66 straipsniuose numatytų pagrindų tenkinti Panevėžio apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-105-425/2007 nagrinėjimo pareiškimą nėra, todėl jis atmestinas kaip nepagrįstas.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 69 straipsniu, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

11Atmesti ieškovo A. B. 2007 m. birželio 22 d. nušalinimo pareiškimą Panevėžio apygardos teismo teisėjams civilinėje byloje Nr. 2-105-425/2007.

Proceso dalyviai