Byla 2-559-544/2008

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Lietuva Statoil“ ieškinį atsakovams UAB „Nandas“, UAB „Ailira“, UAB „Topauto“ dėl 252 637,28 Lt skolos, 18 784,56 Lt delspinigių, palūkanų priteisimo pagal pirkimo–pardavimo sutartį ir

Nustatė

2Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų solidariai 252 637,28 Lt skolos, 18 784,56 Lt delspinigių, bylinėjimosi išlaidas, taip pat palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal klientų aptarnavimo sutartį Nr. i29073005867, sudarytą su atsakovu UAB „Nandas“, bei pagal 2007-06-29 ir 2008-02-28 laidavimo sutartis, sudarytas su UAB „Ailira“ ir UAB „Topauto“, pagal kurias minėtos bendrovės, neribodamos atsakomybės dydžio ir termino, laidavo ir įsipareigojo atsakyti ieškovui, jei UAB „Nandas“ nesumokės skolos, palūkanų, netesybų pagal sutartį. Atsakovas UAB „Nandas“ gavo PVM sąskaitas faktūras, iš dalies atsiskaitė, o skolos dydį pripažino įsipareigojime, tačiau, nepaisant raginimų atsiskaityti, iki šiol skolos nesumokėjo. Taigi, pažeidė sutarties 3.3 p. sąlygą, numatančią pareigą atsiskaityti per 15 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Todėl pagal CK 6.344 str. nuostatas turi teisę reikalauti priteisti skolą ir netesybas, kurios pagal sutarties 2.8 p. ir ieškovo valią jas sumažinti yra 18 784,56 Lt. Atsakovai UAB „Ailira‘ ir UAB „Topauto“ CK 6.81 str. pagrindu atsako kaip solidarūs skolininkai. CK 6.37 str., 6.210 str. pagrindu atsakovai turi sumokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (b. l. 3–5).

3Priimtinas sprendimas už akių ieškinį tenkinti visiškai.

4Civilinio proceso kodekso numatytais atvejais ir tvarka bylą nagrinėjantis teismas turi teisę priimti sprendimą už akių (CPK 262 str. 2 d.). Sprendimas už akių gali būti priimamas tais atvejais, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo tokio sprendimo priėmimo, taip pat kitais CPK numatytais atvejais (CPK 285 str. 1 d.). Būtina įvertinti, ar egzistuoja prielaidos tam, kad sprendimas už akių būtų priimtas, t. y. būtina įsitikinti, ar atsakovui buvo tinkamai pranešta apie pareigą pateikti atsiliepimą ir jo nepateikimo pasekmes (CPK 142 str. 4 d.). 2008-11-18 pranešimai apie atsiliepimų į pareikštą ieškinį pateikimą per 15 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos įteikti atsakovų buveinių adresu jų darbuotojams 2008-11-19 (b. l. 78–83). Pranešime nurodytos atsiliepimo nepateikimo pasekmės (b. l. 77). Atsiliepimai į ieškinį pranešime nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateikti, prašymų pratęsti nustatytą terminą negauta. Darytina išvada, kad tai yra atsakovų pozicija dėl nagrinėjamos bylos išreiškimo forma. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovai nepateiks atsiliepimo į ieškinį (b. l. 3–5). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisėjų Senato 2004-12-30 nutarimo Nr. 51 „Dėl civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo praktikoje“ 9 punkte numatyta, kad teis­mas, rem­da­ma­sis by­lo­je esan­čiais įro­dy­mais, ga­li pri­im­ti spren­di­mą už akių ieš­ko­vo pra­šy­mu, jei­gu at­sa­ko­vas be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties per teis­mo nu­sta­ty­tą ter­mi­ną ne­pa­tei­kė at­si­lie­pi­mo į ieš­ki­nį.

5Sprendimas už akių dėl atsakovų gali būti priimtas tik dėl tų ieškinio reikalavimų, apie kuriuos jie buvo informuotas CPK nustatyta tvarka (CPK 285 str. 2 d.). Atsakovai buvo informuoti apie ieškovo reikalavimą iš jų solidariai priteisti 252 637 Lt skolą, 18 784,56 Lt delspinigių pagal sutartį, bylinėjimosi išlaidas, taip pat palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (b. l. 3–5, 77–83).

6Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), įsitikinta, kad, jeigu pasitvirtintų byloje surinktų įrodymų turinys, yra pagrindas ieškinį tenkinti visiškai (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad ieškovas pagal klientų sutartį Nr. i29073005867 ir 2008-07-31–2008-10-31 keturias PVM sąskaitas faktūras pardavė atsakovui UAB „Nandas“ (buvęs pavadinimas – UAB ‚Sūduvos kelias“) dyzelinį kurą ir kitas prekes, už kurias sutartyje nustatytu terminu ir tvarka atsakovas pilnai neatsiskaitė ir liko skolingas 252 637,28 Lt (b. l. 16–17, 24–65). Per pranešime nustatytą terminą atsakovas su ieškovu neatsiskaitė (b. l. 67). Taip pat atsakovas, nors 2008-10-13 skolos pripažinime-įsipareigojime pripažino pagrindinės skolos dydį, taip pat pareigą pagal sutartį mokėti delspinigius, tačiau ir šiame įsipareigojime nustatytu terminu iki 2008-10-31 su ieškovu neatsiskaitė (b. l. 68). Pagal sutarties 2.8 p. apskaičiuotos delspinigių sumos atsakovas neginčijo (b. l. 66).

72007-06-29 ir 2008-02-28 ieškovas sudarė laidavimo sutartis su atsakovais UAB ‚Ailira“ ir UAB „Topauto“, kuriomis šios bendrovės laidavo už atsakovą UAB „Nandas“ ir įsipareigojo atsakyti ieškovui kaip solidarūs skolininkai, jei minėtas atsakovas nesumokės skolos, palūkanų, netesybų ar neatlygins nuostolių pagal minėtą klientų aptarnavimo sutartį (b. l. 18–23). Kadangi pirkėjas pagal sutartį joje nustatytais terminais ir tvarka su ieškovu pilnai neatsiskaitė, tai laiduotojai, kaip ir pagrindinis skolininkas, atsako kreditoriui (ieškovui) kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, nes ko kita laidavimo sutartys nenumatė (CK 6.76 str. 1 d., 6.81 str.). Pagal laidavimo sutartis, atsakomybės dydis ir terminai neribojami. Todėl ieškovas turi teisę reikalauti priteisti skolą, delspinigius, palūkanas solidariai iš visų trijų atsakovų CK 6.38 str., 6.314 str. 5 d., 6.344 str. 1 d., 2 d., 6.345 str. pagrindais.

8Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Šalys yra verslininkai, todėl pagrįstu vertintinas ieškovo reikalavimas priteisti 6 % dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teismo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 2 d.).

9Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovų ieškovui lygiomis dalimis priteisiamas sumokėtas žyminis mokestis ir išlaidos advokato pagalbai apmokėti, kurios mažinamos iki 2400 Lt, atsižvelgiant į tai, kad byla išspręsta rašytinio proceso tvarka, nebuvo didelės apimties ir sudėtinga bei atsižvelgiant į 2008-04-02 rekomendacijų 8.2 p., kuriame nurodyta, kad rekomenduojamas priteisti užmokesčio advokatui už ieškinį dydis yra 3 LRV patvirtintos MMA (2007-12-17 LRV nutarimas Nr. 1368, CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., b. l. 6, 9, 10, 11).

10Vadovaudamasi išdėstytu ir CPK 259 str., 262 str. 2 d., 285 str., 286 str.,

Nutarė

11

12

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Nandas“ (į. k. 151430745, faktinis adresas – Maironio g. 4, Utena, registracijos adresas – J. Basanavičiaus g. 116, Utena, a. s. Nr. LT40 4010 0417 0001 6909 AB „DnB Nord“, banko kodas 40100), UAB „Ailira“ (į. k. 184246471, registracijos adresas – J. Basanavičiaus g. 116, Utena, a. s. Nr. LT98 4010 0417 0000 0151 AB „DnB Nord“, banko kodas 40100), UAB „Topauto“ (į. k. 300047031, registracijos adresas – J. Basanavičiaus g. 116, Utena, a. s. Nr. LT78 4010 0417 0018 8303 AB „DnB Nord“, banko kodas 40100, a. s. Nr. LT18 7044 0600 0432 0251 SEB bankas, banko kodas 70440) 252 637 (du šimtus penkiasdešimt du tūkstančius šešis šimtus trisdešimt septynis) Lt 28 ct skolos, 18 784 (aštuoniolika tūkstančių septynis šimtus aštuoniasdešimt keturis) Lt 56 ct delspinigių pagal sutartį (iš viso – 271 421,84 Lt), 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (271 421,84 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2008-11-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, po 2143 (du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris) Lt žyminio mokesčio, po 800 (aštuonis šimtus) Lt advokato pagalbai apmokėti ieškovui UAB „Lietuva Statoil“ (į. k. 211454910, buveinė – Jasinskio g. 16A, Vilnius, a. s. Nr. LT65 2140 0300 0016 0661 Nordea bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400).

15Atsakovai UAB „Nandas“, UAB „Ailira“, UAB „Topauto“, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali jo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę dėl jo peržiūrėjimo Panevėžio apygardos teismui paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. reikalavimus.

16Šis teismo sprendimas už akių kitų dalyvaujančių byloje asmenų gali būti apskųstas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos Lietuvos Apeliaciniam Teismui paduodant apeliacinį skundą per šį teismą.

Proceso dalyviai