Byla 2-265-883/2012
Dėl draudimo išmokos grąžinimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo ,,BTA Insurance Company“ SE, veikiančio per ,,BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, ieškinį atsakovui individualiai įmonei ,,Žarė“ dėl draudimo išmokos grąžinimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo IĮ „Žarė“ 20 procentų išmokėtos draudimo išmokos sumos t. y. 1406,70 Lt, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 70 Lt bylinėjimosi išlaidas.

3Teismo procesiniai dokumentai siųsti ieškinyje nurodytu atsakovo adresu ( - ) grąžinti teismui neįteikti (22 b. l.). Procesiniai dokumentai 2011-12-05 pakartotinai išsiųsti atsakovo buveinės adresu ir laikomi įteiktais praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo, t. y., 2011-12-15 (CPK 123 str. 4 d.). Per 14 dienų atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, esant ieškovo prašymui, priimti sprendimą už akių priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie teismo sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš pateiktų duomenų matyti, kad ieškovas su atsakovu 2007-05-13 sudarė draudimo sutartį Nr. 12 0716278, pagal kurią buvo apdrausta transporto priemonė VOLVO FL608, valst. Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė dėl tretiesiems asmenims autoavarijos metu padarytos žalos asmeniui ir turtui, atsiradusios kaip autoavarijos pasekmė. 2007-05-15 Šiauliuose dėl atsakovo darbuotojo G. K., vairavusio draudėjo transporto priemonę VOLVO FL608, valst. Nr. ( - ) kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadinta transporto priemonė OPEL VECTRA, valst. Nr. OHV-XS313. UAB „BTA draudimas” 2009-01-16 sumokėjo automobilio savininkui 7033,49 Lt žalos atlyginimą (11-12 b. l.). Ieškovas pranešimu (9 b. l.) kreipėsi į atsakovą prašydamas pateikti turimą informacija apie eismo įvykį, tačiau atsakovas prašomos informacijos nesuteikė. Kadangi atsakovas, būdamas transporto priemonių valdytojas, nevykdė pareigos per 3 darbo dienas pranešti draudikui apie eismo įvykius, taip pat pateikti draudikui eismo įvykių dalyvių pasirašytas deklaracijas ar kitą eismo įvykių dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykių aplinkybes, todėl ieškovas pareiškė pretenzijas atsakovui dėl 20 procentų išmokėtų išmokų grąžinimo (7 b. l.), tačiau atsakovas draudimo išmokų ieškovui gera valia negrąžino.

7Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 str. 2 d. numato, jog transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi apdraudžiama draudimo sutartyje ar (ir) transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijime (polise) nurodytą transporto priemonę naudojančių valdytojų civilinė atsakomybė dėl žalos padarymo. Pagal šio įstatymo 12 str. 1 d. 5 p., įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas privalo per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį jis negali dėl svarbių priežasčių, taip pat pateikti draudikui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes. Įstatymo 22 str. 2 d. nustatyta, kad draudikas turi teisę reikalauti grąžinti išmokėtą sumą ar jos dalį iš valdytojo, jei apdraustos transporto priemonės valdytojas nevykdė ar netinkamai vykdė Įstatymo 12 str. nustatytas pareigas (įvykus eismo įvykiui, imtis teisės aktuose įtvirtintų pareigų dėl žalos sumažinimo, nukentėjusių sveikatos apsaugos, kompetentingų institucijų informavimo arba eismo įvykio deklaravimo, eismo įvykyje dalyvavusių asmenų bei atsakingo draudiko informavimo ir kt.) ar padidino žalą dėl savo kaltės. Draudikas turi teisę reikalauti iš draudėjo šiam išmokėtą sumą ar jos dalį ir tada, kai draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-23 nutarimu Nr. 795 patvirtintų dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių 60.3 punktas nustato, kad jeigu apdraustos transporto priemonės valdytojas nevykdė Įstatymo 12 straipsnyje nustatytų pareigų ar jas netinkamai vykdė, atsakingas draudikas turi teisę reikalauti grąžinti išmokėtą sumą ar jos dalį iš valdytojo iki 20 procentų išmokėtos draudimo išmokos, – jeigu nepateikė atsakingam draudikui eismo įvykio deklaracijos per nustatytus terminus ir (arba) draudikui prašant nepadėjo aiškintis eismo įvykio aplinkybių ir draudikui prašant nepateikė turimos informacijos apie eismo įvykį.

8Įvykus eismo įvykiams, ieškovui kilo pareiga administruoti eismo įvykių metu padarytas žalas bei išmokėti draudimo išmokas, tuo tarpu atsakovui, kaip automobilio valdytojui Įstatymo 2 str. 17 d. prasme, kilo draudimo sutartimis numatytos pareigos: raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybe, apie eismo įvykius, eismo įvykių dalyvių pasirašytas deklaracijas ar kitus eismo įvykių dalyvių pasirašytus dokumentus apie įvykio aplinkybes. Ieškovas, išmokėdamas draudimo išmoką trečiajam asmeniui 7033,49 Lt, tinkamai vykdė pareigą, be to, kreipėsi į atsakovą su prašymu pateikti turimą informaciją apie eismo įvykius, tačiau atsakovas į prašymus neatsiliepė ir jokios informacijos draudikui (ieškovui) nepateikė.

9Vadovaudamasis nustatytomis aplinkybėmis bei Įstatymo 22 str. 2 d., Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių 60.3 p., CK 6.270, 6.280 str., teismas daro išvadą, kad ieškovas pagrįstai reikalauja atsakovo grąžinti išmokėtų sumą regreso pagrindu iš atsakovo, todėl ieškinys tenkintinas visiškai iš atsakovo ieškovui priteisiant 1406,70 Lt žalos atlyginimo.

10Pagal LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. atsakovas privalo mokėti ieškovui 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

11Iš atsakovo ieškovui priteistina 70 Lt žyminio mokesčio (4 b. l., CPK 93 str. ir 88 str. 1d. 3 p.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 88, 93, 142 str. 4 d., 262 str. 2d., 279 str. 2 d., 285 - 279 str.,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovui „BTA Insurance Company“ SE, veikiančio per ,,BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje (į. k. 300665654, buveinės adresas Verkių g. 29, Vilnius) iš atsakovo individualios įmonės ,,Žarė“, į. k. 245282570, 1406,70 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus šešis litus, 70 ct) draudimo išmokos, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1406,70 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme 2011-11-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 70 Lt (septyniasdešimties litų) žyminį mokestį.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

16Ieškovas turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai