Byla 2A-143-340/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės, kolegijos teisėjų R. Janovičienės, A. Auruškevičiaus, sekretoriaujant V. Čistiakovienei,

2dalyvaujant ieškovo (apelianto) atstovei J. Bučienei,

3teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo AB „Lietuvos dujos“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Lietuvos dujos“ ieškinį atsakovui UAB „Galinės miško namai“ dėl skolos priteisimo.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 12 000 Lt netesybų (baudą) už laiku neatliktus darbus, t. y. už laiku neparuoštus objektus (atskiru adresu nurodytus pastatus) pagal 2008-03-04 statytojo objekto prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos sutartį Nr. 155-08; priteisti 360 Lt sumokėtą žyminį mokestį. Nurodė, kad 2008-03-04 su atsakovu buvo sudaryta Statytojo objekto prijungimo prie ieškovo dujų sistemos sutartis. Sutarties 22 p. nuostatose yra nustatyta, kad atsakovas neįvykdęs darbų iki nustatytų terminų, moka ieškovui 3 000 Lt baudą už kiekvieną neparuoštą objektą. 2008-10-30 papildomu susitarimu įsipareigojimų įvykdymo terminas dėl gyvenamųjų namų dujofikavimo sklypuose Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19 ir Nr. 20 pratęstas iki 2008-12-30. Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai ir laiku, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir per papildomuose susitarimuose nurodytus terminus, t. y. neparuošė namų dujofikavimui sklypuose Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19 ir Nr. 20, o kadangi netesybos (t. y. bauda) buvo numatyta sutartyje, todėl atsakovas laiku neįvykdęs savo sutartinių įsipareigojimų privalo sumokėti ieškovui netesybas (baudą).

6Atsakovas atsiliepimu su ieškovo pareikštais ieškininiais reikalavimais nesutiko prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog ieškovas nepatyrė jokių nuostolių, todėl nėra visų būtinų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų, be to, atsakovas laiku ir pilnai atsiskaitė su ieškovu už ieškovo atliktus darbus, sumokėdamas už juos pilną sumą ir avansu, todėl ieškovas negali būti kreditoriumi atsakovo atžvilgiu. Atsakovas taip pat nurodė, kad netesybos (bauda) turi atlikti kompensuojamąją funkciją, ir negali leisti nukentėjusiajai šaliai praturtėti kitos šalies sąskaita. Ieškovo reikalaujama bauda sudaro 96,64 % pačios ieškovo suteiktos paslaugos vertės, už kurią atsakovas laiku ir pilnai atsiskaitė, kas prieštarauja teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams, įtvirtintiems teisės aktuose bei teismų praktikoje. Be to, didžioji dalis su ieškovu sudarytos sutarties tikslo jau yra laiku įvykdyta, t. y. liko nepajungti tik 4 namai iš 21, o pinigai buvo sumokėti ieškovui 100 % bei avansu, t. y. atsakovas šiai dienai nėra ieškovui skolingas už ieškovo atliktus darbus. Atsakovas taip pat nurodė, jog sutinkamai su CK 6.73 str. nuostatomis, ieškovo reikalaujamos netesybos (bauda) yra neprotingai didelės, todėl turi būti sumažintos.

7Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010-04-20 sprendimu ieškinį tenkino dalinai; išieškojo iš atsakovo UAB „Galinės miško namai“ ieškovo AB „Lietuvos dujos“ naudai 4 000 Lt baudą bei 120 Lt žyminį mokestį; likusioje dalyje ieškinį atmetė; išieškojo iš atsakovo UAB „Galinės miško namai“ valstybės naudai 17,37 Lt pašto išlaidas. Teismas nustatė, kad 2008-03-04 tarp šalių buvo sudaryta Statytojo objekto prijungimo prie ieškovo dujų sistemos sutartis; sutarties 22 p. nustatyta, jog atsakovas neįvykdęs darbų iki nustatytų terminų, įsipareigojo ieškovui mokėti 3 000 Lt baudą už kiekvieną neparuoštą objektą. Teismas nustatė, kad ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė pilnai, t. y. tinkamai ir laiku; atsakovas laiku ir pilnai atsiskaitė su ieškovu už ieškovo atliktus darbus pagal 2008-03-04 sutarties nuostatas. Šalys pripažino aplinkybę, jog ginčas yra kilęs tik dėl to, jog atsakovas per papildomuose susitarimuose nurodytą terminą tinkamai neparuošė keturių namų dujofikavimui ir prijungimui prie bendros dujų sistemos. Ištyręs byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas padarė išvadą, jog ieškovo ieškinys yra pagrįstas tik dalinai, kadangi iš visos civilinės bylos medžiagos matyti, kad šalių sudarytos sutarties pagrindu ieškovas įsipareigojo nustatytais terminais nutiesti dujotiekį, sumontuoti dujų apskaitos sistemą, prijungti atsakovo objektus prie dujų sistemos bei pradėti tiekti gamtines dujas į naujai nutiestą dujotiekį, o atsakovas įsipareigojo nustatytu terminu savo lėšomis paruošti objektą gamtinių dujų vartojimui ir ieškovui pateikti tai patvirtinančius dokumentus, t. y. ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai ir laiku bei atsakovas tinkamai, laiku ir pilnai atsiskaitė su ieškovu už ieškovo atliktus darbus, sumokėdamas už minėtus darbus pilną sumą ir avansu, tačiau atsakovas per papildomuose susitarimuose nurodytą terminą tinkamai ir laiku neparuošė keturių namų dujofikavimui ir prijungimui prie bendros dujų sistemos. Vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika, teismas sutiko su atsakovo argumentais dėl netesybų (baudos) mažinimo. Teismas padarė išvadą, kad ieškovo reikalaujamos netesybos (bauda) yra neprotingai didelės, todėl jos vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, turi būti mažintinos, atsižvelgiant į tai, jog ieškovas neįrodė aplinkybių, kad patyrė nuostolius, be to, atsakovas savo piniginę prievolę yra įvykdęs pilnai ir laiku, t. y. atsakovas yra pilnai atsiskaitęs su ieškovu už ieškovo atliktus darbus, sumokėdamas už juos pilną sumą ir avansu ir atsakovas šiai dienai nėra ieškovui skolingas už ieškovo atliktus darbus, be to, ieškovo reikalaujamos netesybos (bauda) sudaro net 96,64 % pačios ieškovo suteiktos paslaugos vertės, kas prieštarauja šalių interesų pusiausvyrai. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo ieškinys tenkintas dalinai ir iš atsakovo ieškovo naudai išieškota 4 000 Lt bauda (t. y. po 1 000 Lt už kiekvieną neparuoštą objektą), likusioje dalyje ieškinys atmestas, kaip nepagrįstas.

8Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-04-20 sprendimą iš dalies, kurioje ieškinys atmestas, ir priimti naują sprendimą priteisiant iš atsakovo 12 000 Lt netesybų (baudą) už laiku neatliktus darbus, t. y. už laiku neparuoštus objektus (atskiru adresu nurodytus pastatus) pagal 2008-03-04 statytojo objekto prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos sutartį Nr. 155-08, taip pat priteisti 360 Lt sumokėtą žyminį mokestį ir 240 Lt žyminį mokestį už apeliacinį skundą. Apelianto nuomone, sprendimas dalinai neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi teismas neteisingai išaiškino ir pritaikė materialinės bei procesinės teisės normas; nevisapusiškai ir neobjektyviai ištyrė byloje esančius įrodymus, neįvertino reikšmingų bylai aplinkybių. Nurodo, jog nepagrįstas teiginys, kad atsakovas laiku ir pilnai atsiskaitė su ieškovu už ieškovo atliktus darbus, kadangi pagal sutarties nuostatas, atsakovas turėjo mokėti ne už ieškovo atliekamus statybos darbus, o įmoką už naujo vartotojo sistemos prijungimą prie AB „Lietuvos dujos“ sistemos (sutarties 14 p.). Yra patvirtintas 2 630 Lt prijungimo įkainis (be PVM). Kadangi sutarties šalimi yra atsakovas, jos privalėjo pagal teisės aktų nuostatas sumokėti sutarties 14 p. nustatytą įmoką. Pirmosios instancijos teismas, mažindamas netesybų dydį apsiribojo tik klaidingais atsakovo argumentais, kad netesybų (baudos) dydis turi būti nustatomas imant proporciją tarp jo sumokėtų pinigų ir nustatytų sutartyje netesybų. Apelianto teigimu, teismas klaidingai įvertinęs atsakovo sumokėtų pinigų paskirtį, padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovas nepatyrė jokių nuostolių, nes atsakovas laiku ir pilnai atsiskaitė. Pažymi, kad sutartyje nustatytos netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, kadangi atsakovui laiku neįvykdžius sutarties, numatyti tiekti ir užsakyti dujų kiekiai turi būti saugomi, kas reikalauja papildomų išlaidų. Apeliantas nurodo, kad neįrodinėjo aplinkybių, kad patyrė nuostolius, kadangi vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007) šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų, reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Pažymi, kad teismas konstatavo prievolės neįvykdymo faktą. Atkreipia dėmesį, kad atsakovas gavęs baudos skaičiavimo sąskaitą jokių prieštaravimų nereiškė. Teismas nepagrindė, savo nuostatos, kodėl mažindamas netesybų dydį sprendė priteisti būtent tokią sumą – po 1 000 Lt už kiekvieną neparuoštą objektą.

9Apeliacinis skundas atmetamas.

10Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos faktines aplinkybes, nepažeidė įrodinėjimą reglamentuojančių civilinio proceso normų, tinkamai išaiškino ir pritaikė materialinės teisės normas, nepažeidė teismų praktikos, suformuotos tokios kategorijos bylose, nuostatų (CPK 185, 263 str.).

11Tarp šalių kilo ginčas dėl šalių Statytojo objekto prijungimo prie ieškovo dujų sistemos sutartyje nustatytų netesybų mažinimo. Nagrinėjamoje byloje šalys dėl netesybų susitarė baudos forma: šalių sutarties 22 p. nustatyta, jog atsakovas neįvykdęs darbų iki nustatytų terminų, įsipareigojo ieškovui mokėti 3 000 Lt baudą už kiekvieną neparuoštą dujų vartojimui objektą; atsakovas neginčija, kad laiku neparuošė gamtinių dujų vartojimo pajungimui 4 objektų, tačiau bylos nagrinėjimo metu prašė atsižvelgti į tai, kad vykdydamas šalių sutarties 14 p. nuostatus už 21 namo pajungimą avansu sumokėjo 65 171,40 Lt (po 3 103,40 Lt už kiekvieną namą), ieškovas nepatyrė nuostolių; apelianto vertinimu, atsakovo nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo sutartinių netesybų sumažinimui.

12Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taigi, sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. Sutartyje nustatydamos netesybų dydį, šalys gali susitarti dėl nuostolių ir netesybų (išskyrus įstatymines netesybas) santykio bei tokiu būdu konkretizuoti sutartinės civilinės atsakomybės ir prievolės įvykdymo užtikrinimo ypatumus, tačiau teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, aiškinant sutartines netesybas, taip pat netesybų sumažinimo klausimus reglamentuojančias teisės normas, yra iš esmės suformuota (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 ir kt.).

13Apeliantas nurodė, jog savo patirtų nuostolių dydžio jis neįrodinėjo, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, pagal kurią netesybų tikslas – kompensuoti būsimus kreditoriaus nuostolius, o tai reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio prievolės pažeidimo atveju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304-2007). Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantas nekorektiškai pasirėmė teismų praktika, ištraukdamas netesybų sąvokos aiškinimą iš konteksto; netesybų kompensuojamojo pobūdžio suvokimas nepaneigia byla nagrinėjančio teismo teisės jas sumažinti įstatymo numatytais atvejais. Jau paminėtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės kolegijos nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010, teismas, aiškindamas CK 6.73 str. 2 d. bei 6.258 str. 3 d. nuostatas pažymėjo, kad tuo atveju, kai kreditorius nepareiškia reikalavimo atlyginti nuostolius dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, o prašo tik netesybų (kurios laikomos iš anksto nustatytais galimais kreditoriaus nuostoliais, kurių dydžio jam nereikia įrodinėti), teismas, manydamas, jog šalių sutartyje nustatytos netesybos yra neprotingai didelės, dėl jų mažinimo sprendžia atsižvelgdamas į konkrečios nagrinėjamos bylos aplinkybes, vertindamas byloje pateiktus įrodymus, vadovaudamasis savo vidiniu suvokimu. Ieškovas, siekdamas pagrįsti, kad jo prašomos priteisti netesybos yra protingo dydžio, gali pateikti įrodymų, pagrindžiančių jo nuostolius dėl neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos prievolės. Nagrinėjamoje byloje ieškovas tokių nuostolių buvimo neįrodinėjo; apeliaciniame skunde pateikti samprotavimai, kad atsakovui laiku neįvykdžius sutarties numatyti tiekti ir užsakyti dujų kiekiai turi būti saugomi dujų saugyklose arba dujotiekiuose, kas reikalauja papildomų išlaidų, atsakovo nuostolių neįrodo. Skundo argumentas, kad teismas, sumažindamas netesybas iki 1 000 Lt už kiekvieną objektą, pažeidė šalių interesų pusiausvyrą ir ieškovo teisę gauti savo nuostolių kompensaciją, atmetamas, kaip nepagrįstas.

14Apeliantas taip pat nesutinka su teismo išvada, jog atsakovas avansu sumokėjęs ieškovui po 3 103,40 Lt už kiekvieno namo pajungimą, laiku ir pilnai atsiskaitė už ieškovo atliktus darbus pagal sutartį; apeliantas neginčija, kad atsakovas sumokėjo šią pinigų sumą, tačiau tai įmoka, nustatyta pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002-02-05 įsakymu patvirtintų Gamtinių dujų perdavimo paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių 20 punktą – prijungimo įkainis, todėl teismo teiginys apie atsiskaitymą už atliktus darbus avansu yra nepagrįstas. Teisėjų kolegijos vertinimu, šie apelianto samprotavimai neturi teisinės reikšmės netesybų dydžio vertinimui. Byloje nustatyta, kad atsakovas sumokėjo prijungimo mokestį už visus statomus namus – 21, keturių iš jų neparuošė dujų pajungimui, t. y. atsakovas neįvykdė prievolės pagal sutartį iš dalies; teismas pagrįstai įvertino dalinį prievolės įvykdymą ir prijungimo mokesčio už neparuoštus pajungimui namus sumokėjimą kaip aplinkybę, suteikiančią galimybę mažinti atsakovo sutartinę atsakomybę; tai, kad teismas pajungimo mokestį pavadino avansiniu atsiskaitymu už atliktus darbus, neturi įtakos teismo išvados pagrįstumui. Apeliacinio skundo argumentas, kad teismas neįvertino, jog atsakovas neparuošė keturių objektų dujų pajungimui iki šiol, atmetamas. Informacinės sistemos LITEKO duomenimis, 2010-06-09 atsakovui iškelta restruktūrizavimo byla, t. y. yra pagrindo preziumuoti, jog atsakovo finansinė padėtis yra sunki, kas apsunkino tinkamą sutartinių įsipareigojimų įvykdymą.

15Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, o apeliacinio skundo argumentai jų nepaneigė. Dėl to nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais panaikinti arba pakeisti skundžiamą teismo sprendimo dalį (CPK 263, 329-330 str.).

16Iš apelianto valstybei priteisiamos pašto išlaidos apeliacinės instancijos teisme (b.l. 97) (CPK 79, 88 str. 1 d. 3 p., 93 str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str., teismas

Nutarė

18Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

19Priteisti iš apelianto AB „Lietuvos dujos“ 2,80 Lt (du litus, 80 centų) pašto išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės biudžetui, sumokamų banke į Surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai