Byla 2A-144-622/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas Audrius Saulėnas, kolegijos teisėjai Erika Misiūnienė, Žydrūnas Bertašius, sekretoriaujant Monikai Pociūtei, dalyvaujant ieškovo V. N. atstovams advokatui Maurui Urbonavičiui, advokato padėjėjui Linui Mažoniui, atsakovo UADBB „Aon Lietuva“ generaliniam direktoriui Giedriui Kazlauskui, atsakovo atstovui advokatui Giedriui Murauskui, apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo UADBB „Aon Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 11 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. N. ieškinį atsakovui UADBB „Aon Lietuva“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtais, išeitinės išmokos ir vidutinio darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu 2009-05-19 UADBB „Aon Lietuva“ generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 24-K dėl darbuotojo atleidimo; pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu 2009-06-03 UADBB „Aon Lietuva“ generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 27-K dėl išskaitų nutraukiant darbo sutartį su ieškovu; pripažinti ieškovo atleidimą iš darbo UADBB „Aon Lietuva“ neteisėtu ir priteisti iš atsakovo trijų vidutinio mėnesinio atlyginimo dydžio išeitinę išmoką bei vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos; pripažinti ieškovo įsipareigojimus, susijusius su nekonkuravimu, netekusiais galios nuo 2009-06-04; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pagal 2006-02-09 sudarytą darbo sutartį Nr. 107 ieškovas nuo 2006-03-01 iki 2009-06-03 dirbo UADBB „Aon Lietuva“ Klaipėdos skyriuje. 2009-05-18 atsakovas pasiūlė ieškovui nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu, pagal kurį darbo sutartis nutraukiama 2009-06-03, laikotarpiu nuo 2009-05-25 iki 2009-06-03 ieškovas išeina eilinių apmokamų atostogų, atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui 6 mėn. vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Neturėdamas galimybės apgalvoti pasiūlymo, ieškovas 2009-05-18 prieš savo valią pasirašė darbdavio pateiktą Susitarimą prie Darbo sutarties Nr. 107 ir Susitarimo dėl nekonkuravimo dėl darbo sutarties nutraukimo ir nekonkuravimo panaikinimo. Papildomai 2009-05-18 ieškovas prieš savo valią pasirašė atsakovo pateiktą Susitarimą dėl padarytos žalos atlyginimo, pagal kurį iš ieškovui mokėtinos sumos atsakovas išskaičiavo 12 376 Lt sumą. Darbdavys keletą kartų siūlė ieškovui koreguoti (tikslinti) 2009-05-18 pasirašytų susitarimų turinį, tai leidžia ieškovui teigti, kad abiejų šalių valia nebuvo suderinta ir nebuvo iki galo susitarta dėl darbo sutarties nutraukimo sąlygų. Ieškovas 2009-05-25 informavo atsakovą, kad atšaukia savo 2009-05-18 sutikimą, nes susitarimas buvo pasirašytas nesilaikant įstatymų nustatytos procedūros ir neatitinka jo valios. 2009-05-27 atsakovas raštu pranešė ieškovui, kad prieštarauja ieškovo 2009-05-25 rašte išdėstytai nuomonei. 2009-06-03 UADBB „Aon Lietuva“ generalinio direktoriaus įsakymu darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta pagal DK 125 straipsnį, t. y. šalių susitarimu, išmokant ieškovui 5 131,21 Lt kompensaciją. 2009-06-03 atsakovas raštu pranešė ieškovui, kad dar 4 000 Lt sumažino ieškovui išeitinę kompensaciją. Ieškovo nuomone, jis negali būti grąžintas į ankstesnį darbą, nes jam gali būti sudarytos nepalankios darbo sąlygos dirbti,

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 11 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, panaikino ieškovo V. N. ir atsakovo UADBB „Aon Lietuva“ 2009-05-18 Susitarimą dėl padarytos žalos atlyginimo; panaikino atsakovo UADBB „Aon Lietuva“ 2009-05-19 įsakymo Nr. 24-K dėl darbuotojo atleidimo dalį (2 punktą) dėl ieškovui V. N. priskaičiuotos mokėtinos sumos mažinimo 12 376 Lt suma; panaikino atsakovo UADBB „Aon Lietuva“ 2009-06-03 įsakymą Nr. 27-K dėl išskaitų nutraukiant darbo sutartį su ieškovu V. N., priteisė iš atsakovo UADBB „Aon Lietuva“ 16 675,23 Lt išskaitų sumą ir 2 149,70 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui V. N.; kitą ieškinio dalį atmetė; priteisė atsakovui UADBB „Aon Lietuva“ 587,95 Lt bylinėjimosi išlaidas iš ieškovo V. N.; priteisė iš atsakovo UADBB „Aon Lietuva“ 634,00 Lt dydžio žyminį mokestį valstybės naudai.

5Remdamasis bylos medžiaga teismas konstatavo, kad byloje nėra pakankamai duomenų konstatuoti, jog ieškovas susitarimą pasirašė prieš savo valią, todėl padarė išvadą, kad 2009-05-18 šalių pasirašytas Susitarimas prie Darbo sutarties Nr. 107 ir Susitarimo dėl nekonkuravimo dėl darbo sutarties nutraukimo ir nekonkuravimo panaikinimo yra teisėtas ir galiojantis. Dėl materialinės atsakomybės ir išskaitų iš darbuotojo išeitinės išmokos nutraukiant darbo sutartį nurodė, kad nėra aiškus atsakovui padarytos žalos dydis, todėl nėra visų materialinei atsakomybei atsirasti būtinų sąlygų, šalys negalėjo sudaryti susitarimo dėl materialinės žalos atlyginimo darbdaviui, atitinkamai 2009-05-18 Susitarimas dėl padarytos žalos atlyginimo ir atsakovo 2009-05-19 įsakymo Nr. 24-K dėl darbuotojo atleidimo dalis (2 punktas) dėl ieškovui priskaičiuotos mokėtinos sumos mažinimo 12 376 Lt suma naikintini, ieškovui iš atsakovo priteistina 12 376 Lt išskaityta suma. Taip pat nurodė, kad atsakovas, be ieškovo sutikimo išskaitydamas sumas už mobiliojo ryšio pokalbių limito perviršį (299,23 Lt) bei duomenų atkūrimą (4 000 Lt) pažeidė imperatyvią įstatymo normą (DK 226 straipsnis), todėl šios sumos turi būti priteistinos ieškovui.

6Atsakovas UADBB „Aon Lietuva“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 3 d. sprendimo dalį, kuria buvo iš dalies tenkintas ieškinys, ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti. Nurodo, kad 12 376 Lt dydžio žala atsirado dėl ieškovo kaltės, nes jis neleistinai išdavė draudėjams neapmokėtus draudimo liudijimus, todėl tarp ginčo šalių buvo sudarytas 2009-05-18 Susitarimas dėl padarytos žalos atlyginimo. Tokia ieškovo pozicija patvirtino, kad jis sutiko dėl atsakovui padarytos žalos dydžio ir gera valia susitarė dėl jos atlyginimo. Teigia, kad darbuotojas dėl žalos galėjo būti atleistas tik tuo atveju, jeigu jis būtų įrodęs, kad žala atsirado dėl kitų asmenų kaltės. Nesutinka su teismo sprendimo dalimi dėl mobiliojo ryšio limito viršijimo. Teigia, kad ieškinyje nebuvo tokio reikalavimo, todėl byloje šios aplinkybės nebuvo tiriamos. Taip pat pateikia įrodymus, kad mobiliojo ryšio limito išskaitą padarė teisėtai. Dėl 4 000 Lt padarytos žalos išskaitos nurodo, kad darbuotojas buvo pasirašęs sutartį dėl darbuotojo individualios visiškos materialinės atsakomybės sutartį, todėl šis sutartis įsipareigojimas ir yra darbuotojo sutikimas dėl žalos išskaitymu (DK 258 straipsnis). Tokia išskaita buvo padaryta iš ieškovo mokamos kompensacijos pagal susitarimą atleidžiant iš darbo vadovaujantis DK 125 straipsniu, todėl atsakovo įsipareigojimas pagal tokį susitarimą buvo ne išeitinė išmoka DK 140 straipsnio prasme, o piniginė kompensacija, nepažeidžiant DK 226 straipsnio, CPK 739 straipsnio reikalavimų. Taip pat nurodo, kad 4 000 Lt žala atsirado dėl ieškovo kaltės.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti ir skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą.

8Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

9CPK 320 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

10Dėl ginčo šalių sutartos žalos (12 376 Lt) atlyginimo

11DK 125 straipsnyje įtvirtintas darbo teisinių santykių pasibaigimo pagrindas – darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu – labiausiai atitinka sutartinį darbo santykių pobūdį, nes darbo teisinius santykius nutraukiančios šalys gali suderinti savo interesus. Tačiau darbo sutarties nutraukimas šiuo pagrindu galimas tik tada, jeigu šalių susitarimas nutraukti darbo santykius šiuo pagrindu atitinka tikrąją jų valią. Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai, teisės normos, reglamentuojančios darbo teisių įgyvendinimą ir gynimą, be kitų, įtvirtina ir darbo teisės subjektų lygybės, laisvės pasirinkti darbą principus, pareigą veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, nustato draudimą piktnaudžiauti savo teise (DK 2, 35 straipsniai). Darbo sutartis negali būti laikoma nutraukta šalių suderinta valia, jeigu viena iš sutarties šalių primeta savo valią kitai šaliai. Sutarusios nutraukti sutartį, šalys sudaro raštišką susitarimą dėl sutarties nutraukimo. Susitarime nustatoma, nuo kurio laiko sutartis nutraukiama, ir kitos sutarties nutraukimo sąlygos (kompensacijų, nepanaudotų atostogų suteikimo ir kt.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2005 m. gegužės 26 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje E. V. Š. v. AB „Vakarų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3K-7-290/2005, pažymėjo, kad šalių susitarimas nutraukti darbo sutartį – tai darbo sutarties šalims priimtinas sprendimas, priimamas įvertinus situaciją, galimus variantus ir pasekmes. Įstatyme nenustatyta atvejų, kuriais darbo sutartis negali būti nutraukta šalių susitarimu, t. y. įstatyme šalių valia nutraukti darbo sutartį susitarimu neribojama. Tačiau įstatyme nustatyta darbo sutarties nutraukimo šiuo pagrindu tvarka, kurios turi laikytis darbo teisinių santykių šalys tam, kad, sudarydamos tokį susitarimą, suderintų savo interesus ir išreikštų jame tikrąją savo valią, be to, išvengtų ateityje teisminių ginčų dėl darbo sutarties nutraukimo teisėtumo.

12Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas 2009-05-18 pateikė ieškovui pasiūlymą darbo sutartį nutraukti šalių susitarimu. Po derybų šalys tą pačią dieną pasirašė Susitarimą prie Darbo sutarties Nr. 107 ir Susitarimo dėl nekonkuravimo dėl darbo sutarties nutraukimo ir nekonkuravimo panaikinimo (t. 1, b. l. 16). Taip pat tą pačią dieną ieškovas pasirašė su atsakovu Susitarimą dėl padarytos žalos atlyginimo, pagal kurį ieškovas sutiko, kad iš jo išeitinės išmokos būtų išskaičiuota 12 376 Lt dydžio žala, kuri atsakovui atsirado ieškovui neleistinai išdavus draudėjams neapmokėtus draudimo liudijimus (t. 1, b. l. 17). Skundžiamu sprendimu buvo nustatyta, kad ieškovo atleidimas iš darbo, vadovaujantis DK 125 straipsniu, buvo teisėtas ir yra galiojantis. Tokios nustatytos aplinkybės ieškovas neginčija. Todėl nėra pagrindo abejoti, kad 2009-05-18 ginčo šalių sudaryti susitarimai neatitiko tikrosios abiejų šalių valios. Panaikindamas 2009-05-18 Susitarimą dėl padarytos žalos atlyginimo bei atsakovo 2009-05-19 įsakymo Nr. 24-K dėl darbuotojo atleidimo dalį (2 punktą) dėl ieškovui priskaičiuotos mokėtinos sumos mažinimo 12 376 Lt suma, apylinkės teismas sprendimą motyvavo tuo, kad padarytas žalos dydis nėra aiškus, nėra visų materialinei atsakomybei atsirasti būtinų sąlygų. Tačiau tokia pirmosios instancijos teismo išvada nepagrįsta.

13DK 125 straipsnyje nėra įsakmiai nurodyta, kad darbo sutarties šalių susitarimas dėl sutarties nutraukimo turi būti surašytas kaip atskiras dokumentas, svarbu tik tai, kad susitarimas būtų išreikštas raštu ir jame būtų išreikšta darbo sutarties šalių valia dėl esminių sutarties nutraukimo sąlygų. Kai darbo sutarties šalys sudaro raštišką susitarimą dėl darbo sutarties nutraukimo, preziumuojama, jog darbuotojas sutiko su darbdavio pasiūlytomis sąlygomis ir derybos dėl darbo sutarties nutraukimo sąlygų yra pasibaigusios, todėl toks susitarimas šalims yra privalomas ir turi būti vykdomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje R. L. v. AB „VST“, bylos Nr. 3K-3-213/2008.). Kadangi šalių susitarimai buvo suderinti raštiškai, todėl nėra pagrindo teigti, kad ieškovas nesutiko atlyginti 12 376 Lt dydžio žalą. Klaipėdos miesto apylinkės teismas nenustatė jokių aplinkybių, kad sudaryti rašytiniai šalių susitarimai neatitiko tikrosios šalių valios, todėl sprendimo dalis, kuria panaikinti ieškovo V. N. ir atsakovo UADBB „Aon Lietuva“ 2009-05-18 Susitarimas dėl padarytos žalos atlyginimo, atsakovo UADBB „Aon Lietuva“ 2009-05-19 įsakymo Nr. 24-K dėl darbuotojo atleidimo dalis (2 punktas) dėl ieškovui V. N. priskaičiuotos mokėtinos sumos mažinimo 12 376 Lt suma bei priteista iš atsakovo UADBB „Aon Lietuva“ 16 675,23 Lt išskaitų suma, naikintina ir pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

14Dėl išskaitymų už mobiliojo telefono ryšio limito perviršį ir žalą dėl kompiuterinės informacijos atkūrimo

15Pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria panaikintas atsakovo UADBB „Aon Lietuva“ 2009-06-03 įsakymas Nr. 27-K dėl išskaitų nutraukiant darbo sutartį su ieškovu V. N. bei priteistos sumos dėl atsakovo padarytų išskaitymų už mobiliojo telefono ryšio limito perviršį (299,23 Lt) ir žalą dėl kompiuterinės informacijos atkūrimo (4 000 Lt), yra pagrįsta ir teisėta.

16Apeliaciniame skunde teigiama, kad atsakovas darbuotojo padarytą žalą už mobiliojo telefono ryšio limito perviršį ir žalą dėl kompiuterinės informacijos atkūrimo išskaitė iš darbuotojo sumokėtos piniginės kompensacijos, vadovaudamasis tarp ginčo šalių sudaryta individualios visiškos materialinės atsakomybės sutartimi bei DK 258 straipsniu. Šalys mokamą piniginę kompensaciją susitarime pavadino „išeitine išmoka“, tačiau pagal savo esmę tai yra kompensacija, nes išeitinę išmoką reglamentuoja DK 140 straipsnis.

17Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovas neturėjo pagrindo daryti tokias išskaitas, vadovaujantis DK 258 straipsniu. DK 258 straipsnio 1 dalis numato, kad darbuotojo padaryta ir jo gera valia šalių susitarimu natūra arba pinigais neatlyginta žala neviršijant jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio gali būti išskaitoma iš darbuotojui priklausančio darbo užmokesčio darbdavio rašytiniu nurodymu. Tai reiškia, kad neatlyginta žala gali būti išskaitoma tik iš darbo užmokesčio. DK 186 straipsnis apibrėžia darbo užmokestį kaip atlyginimą už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. Darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu tiesiogiai darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą (DK 186 straipsnio 2 dalis).

18Konkrečiu nagrinėjamu atveju darbdavio nurodymu žala buvo išskaityta iš kompensacijos, sutartos abiejų ginčo šalių ir nutraukiant darbo sutartį, o ne iš darbo užmokesčio. Iš esmės atsakovas to neneigia ir apeliaciniame skunde, pripažindamas, kad išskaitos buvo padarytos iš piniginės kompensacijos (t. 2, b. l. 41).

19DK normos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į Kodekso sistemą bei jo struktūrą siekiant užtikrinti Kodekso vientisumą ir atskirų jo sudedamųjų dalių suderinamumą. Kodekse vartojami žodžiai ir žodžių junginiai turi būti aiškinami pagal jų bendrinę reikšmę, išskyrus atvejus, kai iš konteksto matyti, kad žodis ar žodžių junginys vartojamas specialia - teisine, technine ar kitokia - prasme. Jeigu yra prieštaravimas tarp bendrinės ir specialios žodžio reikšmės, pirmenybė turi būti teikiama specialiai žodžio reikšmei. Nustatant tikrąją normos reikšmę, turi būti atsižvelgiama į Kodekso bei aiškinamos normos tikslus ir uždavinius (DK 10 straipsnis). Darbo teisės subjektų lygybė yra vienas iš principų, kuriais remiantis yra reglamentuojami darbo santykiai (DK 2 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

20Darbuotojui (ieškovui) nebuvo sudarytos sąlygos gera valia susitarti su darbdaviu dėl žalos atlyginimo, kaip tai numato DK 258 straipsnio 1 dalis, nes atsakovas vienašališkai padarė išskaitas už mobiliojo telefono ryšio limito perviršį ir žalą dėl kompiuterinės informacijos atkūrimo. Be to, nėra jokių įrodymų, kad tokios minimos išskaitos padarytos iš darbo užmokesčio, o ne iš šalių sutartos piniginės kompensacijos.

21Atsižvelgiant į tokias nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas nesprendžia šių konkrečių sumų už mobiliojo telefono ryšio limito perviršį ir žalą dėl kompiuterinės informacijos atkūrimo pagrįstumo klausimo. Vienašališkai darant šias pinigines išskaitas buvo pažeista procesinė žalos iš darbuotojo išieškojimo tvarka, todėl keisti apylinkės teismo sprendimą dėl šios dalies nėra pagrindo. Taip pat pažymėtina, kad skundžiamas sprendimas priteisti ieškovui minėtas sumas iš atsakovo, neužkerta kelio jam ginti savo teises, teismine tvarka reiškiant ieškinį dėl darbuotojo padarytos žalos priteisimo. Atitinkamai nėra pagrindo daryti priešingos išvados, nei tai padarė apylinkės teismas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ši sprendimo dalis pagrįsta, todėl naikinti jos apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

22Dėl bylinėjimosi išlaidų

23Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Tokios pat taisyklės taikomos ir žyminiam mokesčiu, kurį šalys įmoka paduodamos apeliacinį skundą (CPK 93 straipsnio 3 dalis).

24Apeliacinės instancijos teismas, tenkindamas apeliacinį skundą iš dalies (ginčijama suma yra 16 675,23 Lt, o ne 16 375,23 Lt kaip nurodyta apeliaciniame skunde (t. 2, b. l. 37), todėl ir žyminis mokestis turi būti 500 Lt), konstatuoja, kad turtinio reikalavimo dalis (12 376 Lt) yra pagrįsta ir tai sudaro 74 procentus apeliacinio skundo reikalavimų dalies, likusi dalis (26 procentai) atmestina. Apeliantas pateikė rašytinius įrodymus, kad dėl apeliacinio skundo patyrė 2662 Lt bylinėjimosi išlaidų. Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo 8.9 punkte nurodyta, kad maksimalus rekomenduotinas užmokestis už apeliacinį skundą yra 2400 Lt (minimali Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta mėnesinė alga 800 Lt x 3). Todėl nustatant atsakovo patirtas išlaidas advokatui apmokėti už apeliacinį skundą skaičiuotinos nuo šios sumos ir sudaro 74 procentus, tai yra 1776 Lt, kurie priteistini iš ieškovo. Atitinkamai iš ieškovo priteistinas 370 Lt dydžio žyminis mokestis.

25Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, atitinkamai nustatytina, kad turtinio pobūdžio reikalavimas yra 16 675,23 Lt suma. Ieškovas pateikė rašytinius įrodymus, jog bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme patyrė 2 590 Lt išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Atsakovas pagal pateiktus rašytinius įrodymus turėjo 3 458,57 Lt išlaidų advokatės pagalbai apmokėti. Esant tapačiam turtinio reikalavimo dydžiui, skaičiuotina analogiška proporcija už išlaidas pirmosios instancijos teisme: priteistina ieškovui iš atsakovo 673,40 Lt advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, o atsakovui iš ieškovo priteistina 2559,34 Lt advokatės pagalbai apmokėti.

26Apylinkės teismas pagrįstai skaičiavo, kad ieškinio žyminis mokestis yra 764 Lt, kurį sudaro du neturtinio pobūdžio (132 Lt x 2) ir vienas turtinio pobūdžio reikalavimai (500 Lt). Apeliacinės instancijos teismo koreguojamu apylinkės teismo sprendimu ieškinys tenkintinas iš dalies: pagrįstas vienas neturtinio pobūdžio ir iš dalies (26%) neturtinio pobūdžio reikalavimas, o kitas neturtinio pobūdžio reikalavimo atmestas, todėl iš atsakovo priteistina 262 Lt (500 Lt x 0,26 + 132 Lt) į valstybės biudžetą.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 11 d. sprendimą pakeisti:

29panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 11 d. sprendimo dalį, kuria panaikinti ieškovo V. N. ir atsakovo UADBB „Aon Lietuva“ 2009-05-18 Susitarimas dėl padarytos žalos atlyginimo, atsakovo UADBB „Aon Lietuva“ 2009-05-19 įsakymo Nr. 24-K dėl darbuotojo atleidimo dalis (2 punktas) dėl ieškovui V. N. priskaičiuotos mokėtinos sumos mažinimo 12 376 Lt suma bei priteista iš atsakovo UADBB „Aon Lietuva“ 16 675,23 Lt išskaitų suma, ir ieškovo ieškinį dėl šios dalies atmesti.

30Pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 11 d. sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir išdėstyti taip:

31Priteisti ieškovui V. N. iš atsakovo UADBB „Aon Lietuva“ 673,40 Lt advokato padėjėjo pagalbai apmokėti;

32Priteisti atsakovui UADBB „Aon Lietuva“ iš ieškovo V. N. 4705,34 Lt advokato pagalbai bei žyminio mokesčio daliai už apeliacinį skundą apmokėti.

33Priteisti iš atsakovo UADBB „Aon Lietuva“ 262 Lt žyminį mokestį į valstybės biudžetą.

34Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovas ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu 2009-05-19... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 11 d. sprendimu... 5. Remdamasis bylos medžiaga teismas konstatavo, kad byloje nėra pakankamai... 6. Atsakovas UADBB „Aon Lietuva“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 7. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti... 8. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 9. CPK 320 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 10. Dėl ginčo šalių sutartos žalos (12 376 Lt) atlyginimo... 11. DK 125 straipsnyje įtvirtintas darbo teisinių santykių pasibaigimo pagrindas... 12. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas 2009-05-18 pateikė... 13. DK 125 straipsnyje nėra įsakmiai nurodyta, kad darbo sutarties šalių... 14. Dėl išskaitymų už mobiliojo telefono ryšio limito perviršį ir žalą... 15. Pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria panaikintas atsakovo UADBB... 16. Apeliaciniame skunde teigiama, kad atsakovas darbuotojo padarytą žalą už... 17. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovas neturėjo pagrindo daryti tokias... 18. Konkrečiu nagrinėjamu atveju darbdavio nurodymu žala buvo išskaityta iš... 19. DK normos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į Kodekso sistemą bei jo... 20. Darbuotojui (ieškovui) nebuvo sudarytos sąlygos gera valia susitarti su... 21. Atsižvelgiant į tokias nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 23. Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui... 24. Apeliacinės instancijos teismas, tenkindamas apeliacinį skundą iš dalies... 25. Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, atitinkamai... 26. Apylinkės teismas pagrįstai skaičiavo, kad ieškinio žyminis mokestis yra... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu,... 28. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 11 d. sprendimą... 29. panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 11 d.... 30. Pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 11 d. sprendimo... 31. Priteisti ieškovui V. N. iš atsakovo UADBB „Aon Lietuva“ 673,40 Lt... 32. Priteisti atsakovui UADBB „Aon Lietuva“ iš ieškovo V. N. 4705,34 Lt... 33. Priteisti iš atsakovo UADBB „Aon Lietuva“ 262 Lt žyminį mokestį į... 34. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą....