Byla 2-3330-730/2012
Dėl baudos skyrimo, vykdomojoje byloje Nr. 0005/02/03113, kurioje skolininkas V.A., išieškotojas valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos antstolės B. T. pareiškimą dėl baudos skyrimo, vykdomojoje byloje Nr. 0005/02/03113, kurioje skolininkas V.A., išieškotojas valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos,

Nustatė

2pareiškėja pateikė pareiškimą, kuriuo prašo vykdomojoje byloje Nr. 0005/02/03113, skirti skolininkui 1000,00 Lt baudą už antstolės reikalavimo nevykdymą. Pareiškimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad skolininkas nevykdo pareigos pristatyti areštuotą transporto priemonę antstolei.

3Pareiškimas netenkintinas.

4Antstolių įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisų ir teisėtų interesų. Antstolio veiksmai vykdymo procese reglamentuojami ir jo įgalinimai nustatyti CPK VI dalies normose bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Lietuvos Respublikos CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus.

5CPK 585 straipsnis imperatyviai nustato, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą, už nevykdymą gali būti skiriama bauda iki vieno tūkstančio litų už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. CPK 645 straipsnyje įtvirtinta skolininko pareiga pateikti informaciją apie turimą turtą. Skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose (CPK 645 straipsnio 1 dalis), už šiame straipsnyje nurodytų reikalavimų nevykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo nevykdžiusiam asmeniui gali skirti iki dviejų tūkstančių litų dydžio baudą arba nubausti areštu iki trisdešimties parų (CPK 645 straipsnio 3 dalis).

6Baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams finansinio pobūdžio neigiamas pasekmes. Įvertinant šios nuobaudos sukeliamas pasekmes, ši priemonė turi būti taikoma atsakingai, tinkamai išanalizavus ir įvertinus jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą. Todėl, teismo nuomone, sprendžiant klausimą dėl antstolio reikalavimų nevykdymo, svarbu konstatuoti ne tik patį reikalavimo neįvykdymo faktą, bet įvertinti ir reikalavimo neįvykdymo priežastis bei paties reikalavimo pagrįstumą, realias šio reikalavimo įvykdymo galimybes, o dėl įrodymų nepakankamumo atsiradę neaiškumai turėtų būti taikomi asmens, kuriam reiškiamas reikalavimas skirti nuobaudą, naudai.

7Remiantis vykdomojoje byloje esančiais įrodymais nustatytos faktinės aplinkybės. Pareiškėja vykdo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2002-08-30 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 1-254-37/2002 dėl lengvojo automobilio „Renault 25“, valstybinis Nr. ( - ), konfiskavimo išieškotojo naudai (v.b.l. 1 - 4). 2003-11-11 patvarkymu Nr. 5-3113/03, 2006-05-11 patvarkymu Nr. 0005/02/03113, 2007-03-01 patvarkymu skolininkas įpareigotas nedelsiant pranešti apie konfiskuotino automobilio buvimo vietą (v.b.l. 13, 33, 42). 2001-07-09 skolininkas pasirašė pasižadėjimą saugoti transporto priemonę „Renault 25“, valstybinis Nr. ( - ) (v.b.l. 5-6). 2007 metais skolininkas raštu informavo, jog 2001 metais rugpjūčio mėnesį minėta transporto priemonė dalyvavo eismo įvykyje, po kurio buvo pastatyta policijos aikštelėje, esančioje Dubysos gatvėje, Klaipėdoje (v.b.l. 44). Pareiškėja tikrindama skolininko rašytiniame paaiškiname pateiktus duomenis nustatė, jog nėra duomenų, kad transporto priemonė dalyvavo eismo įvykyje 2001 metais (v.b.l. 51, 76). Dubysos gatvėje, Klaipėdoje esančių automobilių stovėjimo aikštelių savininkai ar valdytojai nurodė neturintys duomenų apie transporto priemonę (v.b.l. 46, 48, 71). Duomenų apie transporto priemonės sulaikymą Klaipėdos miesto VPK VP Eismo priežiūros skyriuje nėra (v.b.l. 51). 2007-11-12 turto arešto aktu buvo areštuota skolininkui priklausanti transporto priemonė „Renault 25“, valstybinis Nr. ( - ) (v.b.l. 55-58). 2010-11-10 skolininkui asmeniškai įteiktas reikalavimas Nr. S-17109 dėl turto pateikimo, kuriuo skolininkas įpareigojamas per 5 dienas nuo reikalavimo gavimo pateikti reikalaujamą transporto priemonę „Renault 25“, valstybinis Nr. ( - ), į antstolės kontorą dėl transporto priemonės įkainojimo. Reikalavime nurodytos skolininko pareigos pateikti informaciją apie turimą turtą pagal CPK 645 straipsnio 1 dalį ir nevykdymo pasekmės (v.b.l. 81). Vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad po antstolės reikalavimo pateikimo skolininkas jį įvykdė arba pranešė antstolei apie reikalavimo neįvykdymo priežastis.

8Remiantis nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, pripažįstama, kad skolininkas neįvykdė teisėto antstolės reikalavimo (CPK 645 straipsnio 1 dalis), duomenų apie priežastis sutrukdžiusias jam įvykdyti reikalavimą nepateikė, anksčiau skolininko nurodytos priežastis, trukdančios jam įvykdyti antstolės reikalavimą nepasitvirtino, todėl laikytina, kad reikalavimas neįvykdytas be svarbių priežasčių, todėl yra pagrindas skolininkui skirti baudą (Lietuvos Respublikos CPK 645 straipsnio 3 dalis). Skiriant baudą, atsižvelgiama į reikalavimo nevykdymo pobūdį, jog bauda skiriama pirmą kartą, skolininko turtinę padėtį, jog esančiais vykdomojoje byloje duomenimis, skolininkas nedirba, turto neturi.

9Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, 645 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, teismas

Nutarė

10tenkinti antstolės B. T. pareiškimą iš dalies.

11Paskirti skolininkui V.A. 200,00 Lt (dviejų šimtų Lt 00 ct) dydžio baudą.

12Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstolei B. T. vykdomąją bylą Nr. 0005/02/03113.

13Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai