Byla 2S-1525-160/2014

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zita Smirnovienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-05-16 nutarties laikyti ieškovo ieškinį atsakovui Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai dėl sprendimų pripažinimo negaliojančiais nepaduotu (tretieji asmenys: LŠDPS Vilniaus r. susivienijimas, LŠDPS Alytaus m. susivienijimas, LŠDPS Zarasų r. susivienijimas, LŠDPS Visagino m. susivienijimas, LŠDPS Marijampolės sav. susivienijimas, Joniškio r. švietimo darbuotojų PS susivienijimas, Kaišiadorių švietimo darbuotojų PS susivienijimas, Švenčionių r. švietimo darbuotojų PS susivienijimas, LŠDPS Vilkaviškio r. susivienijimas, E. J., L. J., Z. J., V. B.).

2Išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga pareiškė ieškinį, kuriame prašė pripažinti atsakovo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Koordinacinės tarybos 2012-01-05 posėdį neteisėtu, nesant nustatyto kvorumo.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-04-04 nutartimi nustatė ieškovui 14 dienų terminą nuo nutarties gavimo dienos ieškinio trūkumams pašalinti – įtraukti į bylą trečiuosius asmenis, kurių teisėms ir pareigoms gali turėti įtakos teismo sprendimas; patikslinti ieškinio faktinį pagrindą; nurodyti informaciją, ar byla bus vedama per advokatą; nurodyti nuomonę dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas; pateikti procesinių dokumentų priedų tokį pat skaičių, kaip ir procesinių dokumentų. Padarė išvadą, jog į teisminį procesą trečiaisiais asmenimis nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų neįtraukti asmenys, kurių teisėms ir pareigoms gali turėti įtakos teismo sprendimo byloje priėmimas. Ieškiniu ginčijamas Koordinavimo tarybos 2012-01-05 susirinkimas, kuriame priimti sprendimai tokie, kaip eilinio LŠDPS VI suvažiavimo surengimas, suvažiavimo delegatų kvotų pagal rajonų ir miestų susivienijimų narių skaičiaus nustatymas, susitarimo tarp LŠDPS ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos atnaujinimas, Šiaulių miesto susivienijimo įregistravimas, V. B. pašalinimas iš LŠDPS narių ir kiti, kurių teisėms ir pareigoms gali turėti teismo sprendimas, ieškinio patenkinimo atveju. Tokie asmenys (įskaitant visų miestų, rajonų ir regionų susivienijimus, atitinkamų centrų padalinius) įtrauktini į bylą trečiaisiais asmenimis. Konstitucinė asmens teisė kreiptis į teismą savo turiniu yra platesnė nei teisė į pareikšto reikalavimo patenkinimą: teisę kreiptis į teismą turi kiekvienas asmuo, manantis, jog jo teisės ar įstatymo saugomi interesai yra pažeisti. Ieškovas, prašydamas pripažinti negaliojančiu Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos valdymo organo sprendimą nenurodo, kuo konkrečiai pasireiškia teisių ar įstatymo saugomo intereso pažeidimas, todėl ieškinio faktinis pagrindas tikslintinas. Ieškovas taip pat nepateikė informacijos ar byla bus vedama per advokatą; nenurodė nuomonės dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas; pateikė tik vieną ieškinio su priedais egzempliorių.

6Ieškovas 2014-05-08 pateikė patikslintą ieškinį, kuriame prašė pripažinti atsakovo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Koordinacinės tarybos 2012-01-05 posėdį neteisėtu; ieškinyje nurodė 13 trečiųjų asmenų, nurodė jog bylą ves be advokato bei nesutiko, jog byloje būtų priimtas sprendimas už akių. Paaiškino, kad 2012-01-19 Koordinavimo tarybą sudarė 34 nariai. Posėdyje dalyvavo mažiau nei 22 nariai, todėl posėdyje priimti sprendimai yra neteisėti. Posėdyje iš atsakovo valdymo organo buvo pašalintos I. J. ir Z. J. buvo Klaipėdos miesto susivienijimo ir Telšių rajono susivienijimo vadovės, todėl atsakovas atėmė šiems subjektams (ieškovo padaliniams) atstovavimo teisę ir galimybę dalyvauti atsakovo valdymo organe priimant sprendimus. Atsakovo veiksmai apsunkino ieškovui atstovaujamo švietimo darbuotojų profesinių sąjungų Žemaitijos regiono narių interesų gynimą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-05-16 nutartimi ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Padarė išvadą, jog ieškovas nepašalino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-04-04 nutartyje nurodytų ieškinio trūkumų. Nors į procesą ir įtraukė 13 trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, tačiau ieškinyje nurodė, kad Juridinių asmenų registro 2012-01-19 duomenimis Koordinavimo tarybą sudarė 34 nariai. Ieškovas į teismą kreipiasi pakartotinai ir pareiškia ieškinį su trūkumais, kurie buvo nustatyti ir anksčiau Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-4658-864/2013, kurioje 2013-03-14 nutartimi nustatytas ieškovams terminą iki 2013-04-02 ieškinio trūkumams pašalinti – nurodyti trečiuosius asmenis, kurių teisėms ir pareigoms gali turėti įtakos teismo sprendimo byloje priėmimas. Vilniaus apygardos teismas 2013-07-31 nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-03-14 nutartį paliko nepakeistą bei konstatavo, kad įvertinus keliamus reikalavimus pripažintina, kad būtent ieškovai turi nustatyti į bylą trauktinus trečiuosius asmenis, t. y. asmenis, turinčius ryšį su nagrinėjamais reikalavimais, išsiaiškinti, ar tokie asmenys gali būti byloje dalyvaujančiais asmenimis. 2013-09-16 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi ieškinys, nepašalinus ieškinio trūkumų, t. y. nenurodžius visų byloje dalyvaujančių asmenų, buvo paliktas nenagrinėtu. Be nurodyto ieškinio trūkumo Vilniaus miesto 2014-04-04 nutartimi ieškovui buvo nustatytas terminas nurodyti aplinkybes, kuo pasireiškia ieškovo teisių ar įstatymo saugomo intereso pažeidimas. Patikslintame ieškinyje ieškovas, šalindamas šį ieškinio trūkumą, nurodė, kad iš atsakovo valdymo organo pašalinus V. B., L. J., Z. J., atsakovas atėmė šiems subjektams, kurie buvo ieškovo padaliniai, atstovavimo teisę ir galimybę dalyvauti atsakovo valdymo organe sprendimų priėmime ir galimybę dalyvauti atsakovo valdymo organe. Tačiau ieškovo nurodyti fiziniai asmenys įgaliojimų reikšti ieškinį jų interesais nėra pateikę, o kasacinis teismas, pasisakydamas dėl teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo procesinių aspektų, yra nurodęs, kad CPK 5 str. 1 d. įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo principas tiesiogiai susijęs su CPK 13 str. įtvirtintu dispozityvumo principu, kuris reiškia, kad asmuo, manantis, jog jo teisės pažeistos, tik pats sprendžia, ar ginti pažeistą teisę ir kokį pažeistų teisių gynimo būdą pasirinkti. Ieškovas nenurodė, kuo pasireiškia jo teisių pažeidimas, taigi, nepašalino ieškinio trūkumo dėl faktinio ieškinio pagrindo nurodymo. Nutartis neužkerta kelio, ištaisius ieškinio pareiškimo trūkumus, pateikti teismui naują ieškinį.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-05-16 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Paaiškino, kad nei skundžiamoje nutartyje, nei ankstesnėje 2014-04-04 nutartyje dėl trūkumų šalinimo nebuvo konkrečiai nurodyta, kad į bylą įtrauktini 34 valdymo organo nariai kaip fiziniai asmenys. Teismas, vien tik gavęs ieškinį, ir nesusipažinęs su bylos esme, neišklausęs šalių, negali nuspręsti, kas yra pripažintinas suinteresuotu byla asmeniu ir ką reikia įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis. Tam ir yra skirta pasirengimo bylos nagrinėjimui stadija, kurios tikslas išsiaiškinti bylos esmę, apibrėžti bylos nagrinėjimo dalyką ir tik tai padarius galima nustatyti suinteresuotus asmenis (nes reikalavimai, jų apimtis pasirengimo stadijoje dar gali būti tikslinami, keičiami). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą yra pasisakyta dėl draudimo reikalauti neįmanomo, kas skundžiama nutartimi ir buvo padaryta – reikalaujama to, ko ieškovas šioje bylos stadijoje negali įgyvendinti, nes neturi reikiamos pilnos informacijos, o tokią informaciją gali pateikti tik atsakovas. Pagal LŠDPS įstatus Koordinavimo tarybos nariai yra LŠDPS susivienijimų pirmininkai, tai reiškia, kad šie asmenys procesinio teisnumo prasme veikia ne kaip fiziniai asmenys, o kaip juridinių asmenų arba struktūrinių padalinių (neturinčių juridinio asmens statuso) atstovai, todėl suinteresuotų asmenų skaičius gali nesutapti su tarybos narių skaičiumi. Be to, pažeistos atstovaujamojo (susivienijimų) teisės nereiškia, kad į byla reikia įtraukti ir pačius susivienijimų atstovus kaip savarankiškus procesinius subjektus, nes atstovaujamasis turi teisę veikti savarankiškai. Ieškovas nepagrįstai įpareigotas dar tiksliau nurodyti savo suinteresuotumą, kadangi ieškinyje yra aiškiai įvardinta, kad atsakovo sprendimu pašalinus ieškovo atstovus iš tarybos, iš ieškovo buvo neteisėtai atimta atstovavimo teisė ir galimybė dalyvauti atsakovo valdymo organe priimant sprendimus. Negalėjimas dalyvauti sprendimų priėmime atima galimybę kontroliuoti tarybos sprendimus, kurie turi įtakos ieškovo teisėms ir teisėtiems interesams. Todėl ieškinio priėmimo stadijoje įpareigojimas pagrįsti dar labiau ieškovo suinteresuotumą reiškia išankstinę teismo nuomonę, jog ieškinys nepagrįstas. Telšių rajono, Klaipėdos miesto ir kiti susivienijimai yra ieškovo struktūriniai padaliniai ir ieškovas pagal įstatymus atstovauja šių struktūrinių padalinių interesus, nepriklausomai nuo to, ar šie padaliniai turi savarankiško juridinio asmens statusą. Tarybos nariai yra ne fiziniai asmenys, o juridiniai asmenys, kuriuos atstovauja fiziniai asmenys (L. J. – Klaipėdos PS susivienijimo pirmininkė, Z. J. – Telšių r. susivienijimo pirmininkė, V. B. – Revizijos komisijos pirmininkas). Todėl uždraudimas dalyvauti tarybos posėdyje ir teisių iš šių atstovų atėmimas, yra ne asmenų asmeninių subjektinių teisių ar teisėtų interesų pažeidimas, o jų atstovaujamųjų, kurių vardu šiems fiziniams asmenims uždrausta veikti, teisių pažeidimas. Taigi ieškovui nereikia jokių įgaliojimų veikti šių asmenų vardu, kadangi pažeistos ne atstovų, o atstovaujamųjų teisės ir teisėti interesai.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Pagal CPK 115 str. 2 d. kai procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų, teismas priima nutartį ir joje nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip 7 dienos, trūkumams pašalinti. Be kitų CPK 135 str. nurodytų reikalavimų, ieškinyje turi būti nurodytos aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas), ieškovo nuomonė dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba paruošiamasis procesinis dokumentas; informacija, ar byla bus vedama per advokatą (CPK 135 str. 2, 5, 6 p). Teismui pateikiama tiek ieškinio kopijų ir jo priedų, kad po vieną egzempliorių tektų priešingai šaliai (CPK 113 str. 1, 2 d.). Pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu trūkumų nepašalinus, ieškinys laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d., 138 str.).

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-04-04 nutartimi ieškovui nustatytas terminas šiems ieškinio trūkumams pašalinti – įtraukti į bylą trečiuosius asmenis, kurių teisėms ir pareigoms gali turėti įtakos teismo sprendimas; patikslinti ieškinio faktinį pagrindą; nurodyti informaciją, ar byla bus vedama per advokatą; nurodyti nuomonę dėl sprendimo už akių priėmimo; pateikti procesinių dokumentų priedų tokį pat skaičių, kaip ir procesinių dokumentų. 2014-05-08 ieškovas pateikė patikslintą ieškinį (b. l. 11-13), kuriame nurodė 13 trečiųjų asmenų; paaiškino, kad bylą ves be advokato; nesutiko, jog byloje būtų priimtas sprendimas už akių. Vilniaus miesto apylinkės teismo lydraštis, kuriuo ieškovui iš viso grąžinta 49 lapai ieškinio su priedais, leidžia daryti išvada, kad ieškovas pateikė reikalaujamą skaičių ieškinio kopijų ir jo priedų (b. l. 16). Ieškovas patikslintame ieškinyje paaiškino, kad ginčijami Koordinavimo tarybos sprendimai priimti neteisėtai nesant Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos įstatų 7.9 p. nustatyto kvorumo, taip atimant teisę ieškovo padaliniams dalyvauti atsakovo valdyme. Taigi patikslintas ieškinys yra pakankamai aiškus, reikalavimo dalyko esmė, reikalavimo pagrindas ir ribos suprantami, o tam tikrų netikslumų (dėl trečiųjų asmenų, ieškovo ir atsakovo struktūrinių padalinių atstovavimo ir kt.) pašalinimas gali būti išspręstas parengiamojo teismo posėdžio metu (CPK 230 str. 1 d.). Todėl pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį yra. Tačiau apelianto prašymas išspręsti ieškinio priėmimo klausimą iš esmės netenkinamas, nes ieškinio priėmimo ir tuo pačiu civilinės bylos iškėlimo procesinė stadija yra pirmosios instancijos teismo prerogatyva (CPK 137 str. 1 d.).

14Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d. 3 p., 338 str.,

Nutarė

15Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-05-16 nutartį panaikinti ir ieškovo Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos ieškinio priėmimo klausimą perduoti tam pačiam teismui spręsti iš naujo.

Proceso dalyviai