Byla 2A-285/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Gintaro Pečiulio ir Vinco Versecko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Vaidai Stepanavičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovams adv. Alvydui Gineičiui, I. A. ir R. V. , atsakovo atstovui R. V. , trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Vestekspress“ atstovams adv. Deividui Soloveičikui, A. S. ir A. M. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Clipper“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 19 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2226-56/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Clipper“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai dėl supaprastinto atvirojo konkurso komisijos sprendimo atmesti pasiūlymą pripažinimo neteisėtu, tretieji asmenys: uždaroji akcinė bendrovė „Vestekspress“ ir uždaroji akcinė bendrovė „AAA Wrislit“

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Baltic Clipper“ prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą ir sudaryti preliminariąją pasiūlymų eilę bei įpareigoti Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją tęsti šio viešojo pirkimo procedūrą įstatymų nustatyta tvarka. Nurodė, kad atsakovė paskelbė supaprastintą atvirąjį konkursą „Kelionių agentūrų paslaugų pirkimas“, siekdama pirkti kelionių oro transportu į įvairius pasaulio miestus paslaugas (aviabilietus) ir viešbučių paslaugas. Ieškovas nustatytu laiku pateikė pasiūlymą, tačiau 2007 m. birželio 1 d. raštu atsakovas informavo jį, kad Viešojo pirkimo komisija baigė nagrinėti Konkurso dalyvių pasiūlymus, ieškovo pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį konkurso sąlygų 2.5 punkte suformuluoto reikalavimo perkančiajai organizacijai turėti galimybę aviabilietus rezervuoti be apribojimų. Nesutikdamas su tokiu atsakovo sprendimu, ieškovas 2007 m. birželio 6 d. pateikė atsakovui pretenziją, prašė panaikinti tokį sprendimą ir sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę, įtraukiant į ją ieškovo pasiūlymą, bet atsakovas pretenziją atmetė. Ieškovas mano, kad atsakovas, atmesdamas jo pasiūlymą dėl konkurso sąlygų 2.5 punkto reikalavimų neatitikimo, priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą, pažeidė konkurso sąlygas bei Viešojo pirkimo įstatymo reikalavimus. Ieškovo nuomone, Konkurso sąlygų 2.5 punkte aiškiai nurodoma, kad atsakovas „turi turėti galimybę“ aviabilietus rezervuoti be apribojimų. Tai reiškia, kad tiekėjas, dalyvaujantis konkurse, turi pateikti pasiūlymą, kuriame būtų numatyta galimybė perkančiajai organizacijai, jei ji to pageidautų, rezervuoti aviabilietus be apribojimų, tačiau toks konkurso sąlygų 2.5 punkto reikalavimas nedraudžia tiekėjui kartu su bilietais be rezervavimo apribojimų, siūlyti ir bilietus su minėtais apribojimais. Ta aplinkybė, kad ieškovas kartu su aviabilietais be rezervavimo apribojimų pateikė ir pasiūlymą dėl bilietų su rezervavimo apribojimais, nepanaikina atsakovo teisės įgyvendinti galimybę rezervuoti aviabilietus be apribojimų. Konkurso sąlygų 2.5 punktas nenumato draudimo į tiekėjo pasiūlymą kartu su aviabilietais be rezervavimo apribojimų įtraukti ir aviabilietus su rezervavimo apribojimais. Šio punkto formuluotė, kad atsakovas „turi turėti galimybę“ aviabilietus rezervuoti be apribojimų, ieškovo nuomone, suponuoja ir tai, kad tiekėjams ne tik nedraudžiama siūlyti aviabilietus su rezervavimo apribojimais, bet ir privaloma, nes kartu su pasiūlymu dėl aviabilietų su rezervavimo apribojimais turi būti pateikti ir aviabilietai be rezervavimo apribojimų, taip suteikiant galimybę atsakovui rinktis. Konkurso sąlygos ieškovui aiškios bei suprantamos, jas visiškai atitinka ieškovo pateiktas pasiūlymas. Ieškovas nurodė, kad jis pateikė pigiausią pasiūlymą, todėl turėjo konkursą laimėti, bet atsakovas, akivaizdžiai tendencingai aiškino konkurso sąlygų 2.5 punktą, kad konkursą vėl laimėtų pernykštis tiekėjas. Tuo tarpu kaip matyti iš atsakovo skelbto konkurso sąlygų jos numato galimybę konkurso dalyviams siūlyti tiek bilietus su rezervavimo apribojimais, tiek be jų.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. lapkričio 19 d. sprendimu ieškinį atmetė. Nurodė, kad iš skelbimo apie atvirą konkursą teksto matyti, kad konkurso pirkimo objektas buvo kelionių agentūrų paslaugų pirkimas, iš viso 300 skrydžių per du metus. Skelbime buvo nurodyta, kad alternatyvių pasiūlymų teikti negalima, o pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausią nurodytą kainą. Konkurso objektas buvo aptartas konkurso sąlygose, kurių 2.5 punkte numatytas reikalavimas tiekėjams suteikti perkančiajai organizacijai galimybę bilietus rezervuoti be apribojimų, o 2.6 punktas numato tiekėjams galimybę pateikti du bilietų kainų variantus: vieną kainą kai galimi bilieto išpirkimo po rezervavimo termino apribojimai, kitą – kai tokie apribojimai negalimi. Teismas priėjo prie išvados, kad šios konkurso sąlygos reiškia, kad pirkimo objektu pagal sąlygas gali būti aviabilietai be rezervavimo apribojimų, su išpirkimo termino po rezervavimo apribojimais arba be išpirkimo termino po rezervavimo apribojimų. Teismo nuomone, tai parodo ir konkurso priede pateikta kainų skaičiavimo lentelė, kurioje kainų skirtumas bilietams su rezervavimo apribojimais ir be tokių apribojimų nenumatyta. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas rekomendacijas konkurso objektas turi būti apibrėžtas labai aiškiai. Tais atvejais, kai konkurso sąlygos yra ne visiškai aiškios, tiekėjas turi teisę kreiptis į perkančią organizaciją su prašymu išaiškinti jas.

5Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Baltic Clipper“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 19 d. sprendimą ir ieškinį tenkinti. Nurodo, kad:

61. Konkurso sąlygų 2.5 punkte numatytas reikalavimas, kad atsakovas „turi turėti galimybę“ aviabilietus rezervuoti be apribojimų reiškia, kad turi būti pateiktas pasiūlymas, kuriame perkančioji organizacija, jeigu pageidautų, galėtų rezervuoti aviabilietus be apribojimų, tačiau tai nereiškia, kad perkančiajai organizacijai gali būti siūlomi tik tokie bilietai, kuriems nėra rezervavimo apribojimų. Ieškovo pasiūlymas pirkti aviabilietus tiek su rezervavimo apribojimais, tiek be jų nereiškia, kad pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų. Pagal ieškovo pasiūlymą atsakovas kiekvieną kartą galės nuspręsti, kokiu būdu įgyvendins jam suteiktą galimybę. Be to, minėta 2.5 punkte numatyta konkurso sąlyga nedraudžia tiekėjui siūlyti ir aviabilietus su rezervavimo apribojimais. Ieškovas atkreipė dėmesį, kad tos konkurso sąlygos, kuriose numatyti draudimai yra labai aiškiai ir nedviprasmiškai suformuluotos (pvz. 2.10 punktas).

72. Konkurso sąlygos ir jų priede esanti kainų lentelė nedraudžia teikti įvairius aviabilietų variantus, nes lentelėje yra atskirai išskirtos tik dvi bilietų rūšys, tai yra kai išsipirkimo po rezervavimo terminui galimi apribojimai ir kai išsipirkimo po rezervavimo terminas yra be apribojimų, o kitos bilietų rūšys (pvz. pagal klases) nėra numatytos, tačiau galimos, todėl galimas ir ieškovo pasiūlymas dėl bilietų be rezervavimo apribojimų ir su rezervavimo apribojimais.

83. Konkurso sąlygų 2.5 punktas yra skirtas ne apibrėžti reikalavimus pasiūlymams, o apibūdinti konkurso pirkimo objektą. Pasiūlymo rengimo ir pateikimo reikalavimai yra išdėstyti konkurso sąlygų 4 skyriuje, tačiau šiuose reikalavimuose nėra numatyta siūlyti tik aviabilietus be rezervavimo apribojimų. Ieškovas nurodė, kad vieni reikalavimai yra taikomi aviabilietams, o kiti – pasiūlymams. Atsakovų nurodomas konkurso sąlygų 2.5 punktas skirtas sureguliuoti pirkimo objektą, o ne įtvirtinti reikalavimus pasiūlymams.

94. Teismas nepagrįstai nurodo, kad ieškovas galėjo pasiklausti atsakovo dėl konkurso sąlygų. Ieškovui konkurso sąlygos buvo aiškios ir jis nematė reikalo prašyti jas išaiškinti. Be to, atkreipė dėmesį, kad daugelis konkurso dalyvių 2.5 konkurso sąlygų punktą suprato taip, kaip ieškovas, tačiau jų pasiūlymai nepagrįstai buvo atmesti, o konkursą laimėjo ne geriausią kainą siūliusi bendrovė. Be to, konkurso sąlygos turi būti aiškios, suprantamos ir nedviprasmiškos, o jeigu kyla neaiškumų, konkurso sąlygos turi būti aiškinamos pagal sutarčių aiškinimo principus ją parengusios šalies nenaudai, šiuo atveju tiekėjų naudai.

105. Atsakovo atsisakymas pritarti pasiūlymui pirkti bilietus su rezervavimo apribojimais, tai yra pirkti geriausius bilietus už mažiausią kainą prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymui. Atsakovas neginčija aplinkybės, kad ieškovo pasiūlyta kaina yra geriausia, o jo sprendimas atmesti Baltic Clipper pasiūlymą neatitinka protingumo ir sąžiningumo principų.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija pirmosios instancijos teismo sprendimą prašo palikti nepakeistą. Nurodo, kad apelianto pasiūlymas buvo atmestas dėl to, jog jis pateikė imperatyvių konkurso sąlygų neatitinkantį pasiūlymą, tai yra jis pateikė pasiūlymą pirkti bilietus tiek su rezervavimo apribojimais, tiek be jų, nors perkančioji organizacija numatė sąlygą pirkti bilietus be rezervavimo apribojimų. Sudarydama konkurso sąlygas, teisingumo ministerija rėmėsi Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintomis rekomendacijomis ir pasirinko vieną iš ten numatytų aviabilietų rezervavimo termino variantų. Ieškovas neturėjo teisės konkurso sąlygas interpretuoti ir siūlyti tiek variantų, kiek jam atrodė reikalinga, o privalėjo pateikti konkurso sąlygas atitinkantį pasiūlymą. Ieškovas, plečiamai aiškindamas konkurso sąlygą ir nesikreipdamas dėl jos išaiškinimo, veikė savo rizika ir pažeidė nustatytas konkurso sąlygas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė jo reikalavimus.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Vestekspress“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad konkurso sąlygų 2.5 punktas yra imperatyvaus pobūdžio ir jis reiškia, kad tiekėjas privalo garantuoti perkančiajai organizacijai galimybę rezervuoti aviabilietus be apribojimų. Priešingas šių nuostatų interpretavimas be pagrindo išplėstų sąlygų reikalavimus ir sudarytų skirtingas sąlygas skirtingiems pirkimo dalyviams bei pažeistų Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus. Ieškovo veiksmai pateikiant pasiūlymus su rezervavimo apribojimais pažeidžia konkurso sąlygas, o kaina nurodoma neteisėtai. Bet koks nukrypimas nuo konkurso sąlygose formuluojamų reikalavimų turi būti vertinamas kaip teisėtumo principo pažeidimas. Konkurso dalyviai turėjo pateikti tik vieną pasiūlymą, kurį turėjo sudaryti bilietai su išpirkimo po rezervavimo termino apribojimu ir be išpirkimo po rezervavimo termino apribojimo. Trečiojo asmens nuomone, konkurso 2.5 punktas yra savarankiškas ir jo formuluotė neturi būti aiškinama atsižvelgiant į kitus konkurso sąlygų punktus. Konkurso sąlygų priede Nr. 1 esanti kainų lentelė nėra susijusi su ginčo dalyku, tačiau sutinka, kad jeigu perkančioji organizacija norėtų pirkti bilietus su rezervavimo apribojimais, tam būtų numatyta atskira grafa priedo lentelėje. Apelianto teiginys, kad konkurso sąlygų 2 skyriaus punktai skirti ne apibrėžti reikalavimus pasiūlymams, o tik apibrėžti pirkimo objektą, o nuostatos, kurios apibūdina pirkimo objektą, nebūtinai turi būti taikomos pasiūlymams, yra neteisingas, nes tiekėjas privalo pateikti tokius pasiūlymus, kurie atitiktų perkančios organizacijos išreikštus reikalavimus. Konkurso sąlygos yra vientisas dokumentas, jame apibūdinti konkretūs reikalavimai, kurių tiekėjai privalo laikytis. Pagal teismų formuojamą praktiką tais atvejais, jeigu tiekėjui nėra aiški kokia nors konkurso sąlygų nuostata, jis privalo kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl sąlygų išaiškinimo. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad apeliacinės instancijos teisme byla nėra nagrinėjama iš naujo, o tik patikrinamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas. Apelianto nurodomos aplinkybės, kad daugelis konkurso dalyvių jo sąlygas suprato taip kaip apeliantas nebuvo nagrinėjamas pirmosios instancijos teismo, todėl jis negali būti nagrinėjamas ir apeliacinės instancijos teisme, nes priešingu atveju būtų peržengtos apeliacijos ribos. Be to, šių aplinkybių ieškovas nepagrindė jokiais kitais įrodymais. Tuo atveju, jeigu, kaip nurodo apeliantas, atsakovas nesilaikytų konkurso sąlygų 2.5 punkto reikalavimų ir būtų sutikęs su apelianto reikalavimais, būtų pažeisti esminiai viešųjų pirkimų procedūrų principai.

13Apeliacinis skundas atmestinas.

14Byloje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 2007 m. balandžio 6 d. patvirtino sąlygas ir paskelbė apie 2007 m. gegužės 3 d. numatytą supaprastintą atvirą konkursą kelionių agentūrų paslaugų pirkimui. Konkurso dalyviai, taip pat ir ieškovas, pateikė perkančiai organizacijai pasiūlymus, tačiau ieškovo pasiūlymas buvo atmestas. Pirkėjas (atsakovas) nurodė, kad jis neatitiko konkurso sąlygos, numatančios, kad perkančioji organizacija „turi turėti galimybę aviabilietus rezervuoti be apribojimų“ bei buvo patvirtinta preliminari pasiūlymų eilė ir konkurso laimėtoju pripažintas trečiasis asmuo UAB „Vestekspress“. Ieškovas su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Viešojo pirkimo komisijos nutarimais atmesti ieškovo pasiūlymą, sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę bei laimėtoju pasiūlyti UAB „Vestekspress“ nesutinka, prašo pripažinti juos neteisėtais ir įpareigoti atsakovą tęsti viešojo pirkimo procedūrą įstatymų nustatyta tvarka.

15Šioje apeliacijoje nagrinėjamas klausimas dėl ieškovo pateikto pasiūlymo atitikimo LR teisingumo ministerijos paskelbto konkurso sąlygoms. Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-82 yra patvirtintos Keleivių pervežimo oro transportu paslaugų (aviabilietų) viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos), kurias turi atitinki konkursą organizuojančių subjektų parengtos konkurso sąlygos. Minėtų Rekomendacijų 14 punkte numatyta, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turėtų nurodyti vieną arba kelis aviabilietų rezervavimo termino variantus, tai yra be apribojimų, kai iki kelionės lieka 2 dienos, 3 dienos, 4 dienos, 7 dienos, 14 dienų. Ieškovui, kuris šiame versle dalyvauja, minėtos Rekomendacijos turėjo būti žinomos.

16Iš byloje esančių LR teisingumo ministerijos Supaprastinto atviro konkurso sąlygų kelionių agentūrų paslaugų pirkimui (toliau – sąlygos) 2.1 punkto matyti, kad pirktos kelionių oro transportu ir viešbučių paslaugos. Nustatytas pasirinkimo kriterijus – mažiausia kaina. Konkurso sąlygose numatyti reikalavimai bilietų rezervavimui ir reikalavimai bilietų išpirkimui. Paskelbtų sąlygų 2.5 punkte numatytas bilietų rezervavimo reikalavimas, kuriame nurodyta, kad perkančioji organizacija turi turėti galimybę aviabilietus rezervuoti be apribojimų, tai yra atsakovas pasirinko vieną iš Rekomendacijose siūlomų variantų ir nustatė pirkimo objektui reikalavimą aviabilietus rezervuoti be apribojimų. Minėta konkurso sąlyga parodo, kad perkančioji organizacija siekė įsigyti paslaugą, suteikiančią galimybę, esant poreikiui, nusipirkti reikalingus aviabilietus bet kuriuo metu prieš skrydį (be rezervavimo apribojimų). Atsakovas konkurso sąlygose taip pat numatė sąlygas bilietų išpirkimui ir iš konkurse dalyvaujančių tiekėjų pareikalavo, kad būtų pateiktos dviejų bilietų išpirkimo variantų (kai išpirkimo po rezervavimo terminui galimi apribojimai ir kai tokių apribojimų nėra) kainos (Sąlygų 2.6 punktas).

17Be to, konkurso sąlygų 4.6 punkte yra nurodyta, kad tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą. Pagal šią formą yra skaičiuojama pasiūlymo kaina. Iš byloje esančios pasiūlymo pateikimo formos matyti, kad joje nėra išskiriami bilietai pagal rezervavimo pobūdį (be rezervavimo apribojimų ir su rezervavimo apribojimais), o yra skirstomi bilietai pagal sąlygų 2.6 punktą tik pagal išpirkimo sąlygas (kai išpirkimo po rezervavimo terminui galimi apribojimai ir kai tokių apribojimų nėra).

18Minėtų konkurso sąlygų analizė leidžia daryti išvadą, kad atsakovas supaprastinto konkurso būdu norėjo pirkti bilietus (ir tokį savo pageidavimą numatė konkurso sąlygų 2.5 ir 2.6 punktuose) be rezervavimo apribojimų, kuriems galėtų būti taikomi išpirkimo po rezervavimo terminui apribojimai bei bilietus be rezervavimo apribojimų, kuriems išpirkimo po rezervavimo terminas yra be apribojimų.

19Iš byloje esančio ieškovo pasiūlymo matyti (t. 2, b. l. 29), kad jis pateikė pasiūlymą, kuriame kainos maršrutams Vilnius-Briuselis-Vilnius, Vilnius-Kopenhaga-Vilnius, Vilnius –Amsterdamas-Vilnius, Vilnius-Liuksemburgas-Vilnius, Vilnius-Stokholmas-Vilnius yra nurodytos tinkamai. Ieškovas šiems maršrutams pateikė aviabilietų kainas be rezervavimo apribojimų, kai išpirkimo po rezervavimo terminui galimi apribojimai bei aviabilietų kainas be rezervavimo apribojimų, kai išpirkimo po rezervavimo terminas yra be apribojimų (t. 1, b. l. 81-82). Tačiau ieškovo nurodytos maršrutų Vilnius-Praha-Vilnius ir Vilnius-Viena-Vilnius kainos neatitinka minėtų konkurso sąlygų, kadangi ieškovas vietoj bilietų be rezervavimo apribojimų, kai išpirkimo po rezervavimo terminui galimi apribojimai kainų, nurodė bilietų su rezervavimo apribojimais (o ne kaip kainų lentelėje nurodyta su išpirkimo apribojimais) kainas (t. 1, b. l. 80, 83).

20Apeliantas nurodo, kad konkurso sąlygų 2.5 punktas jam buvo aiškus, jis suprato, kad pagal šį punktą gali nurodyti bilietų kainas su rezervavimo apribojimais ir be rezervavimo apribojimų, tačiau taip suvokiant konkurso sąlygas apeliantui turėjo iškilti klausimas, kaip jis turi nurodyti bilietų kainas su rezervavimo apribojimais, kadangi sąlygų priede esančioje lentelėje, pagal kurios duomenis apskaičiuojama pasiūlymo kaina, nenurodyta grafa bilietų kainų su rezervavimo apribojimais, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog tokiu atveju ieškovas turėjo kreiptis į atsakovą dėl minėtos konkurso sąlygos aiškinimo. Kita vertus, apeliantas toje pačioje kainų lentelėje didžiąją dalį skrydžių nurodė taip kaip reikalavo konkurso sąlygos, o dviejų skrydžių – vietoje bilietų kainų, kai išpirkimo po rezervavimo terminui galimi apribojimai, nurodė bilietų kainas su rezervavimo apribojimais, kurios dėl rezervavimo apribojimų yra mažesnės ir žymiai mažina galutinę viso pasiūlymo kainą. Dėl to, kolegijos nuomone, ieškovas, ne pagal nurodytus reikalavimus užpildydamas kainų lentelę, elgėsi nesąžiningai ir klaidino atsakovą (perkančiąją organizaciją), todėl šis, nustatęs aptartus pažeidimus, pagrįstai ieškovo pasiūlymą atmetė. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, paminėtas aplinkybes išaiškino ir įvertino, todėl apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir įvertino bylos aplinkybes, nepagrįsti.

21Ieškovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, nurodo, kad net ir perskaičiavus kainas (t. 2, b. l. 29-30), jo pasiūlymas yra geriausias, kadangi kainų suma yra mažiausia. Kolegija pastebi, kad ieškovo pateiktas skaičiavimas, kuomet jis vietoj savo neteisingai nurodytų kainų įrašo kitų konkurso dalyvių kainas ir tokiu būdu paskaičiuoja savo kainą yra negalimas. Pažymėtina, kad konkurso organizavimo principai yra tokie, kad iki konkurso niekam nėra žinomos kitų konkurse dalyvaujančių asmenų kainos, visi dalyviai teikia savo pasiūlymus, kurie negali būti koreguojami. Šie pasiūlymai konkurso metu lyginami ir iš jų išrenkamas geriausias (pigiausias). Šiuo atveju ieškovas, susipažinęs su kitų dalyvių pasiūlymais, negali juose nurodytų duomenų panaudoti savo pasiūlyme padarytoms klaidoms taisyti.

22Kolegija sutinka su trečiojo asmens UAB „Vestekspress“ atstovo argumentais, kad ieškovui savo pasiūlyme neteisingai nurodžius maršrutų Vilnius-Praha-Vilnius ir Vilnius-Viena-Vilnius kainas bilietams be rezervavimo apribojimų su išpirkimo po rezervavimo termino apribojimais, bendra kaina turi būti skaičiuojama pagal ieškovo nurodytą bilietų kainą be rezervavimo apribojimų ir be išpirkimo terminui taikomų apribojimų, nes laikoma, jog nurodydamas tik vieną šių maršrutų (be rezervavimo apribojimų) kainą, jis ją taikė abiem išpirkimo atvejams (tiek esant išpirkimo po rezervavimo apribojimams, tiek jų nesant). Paskaičiavus bendrą kainą trečiojo asmens nurodytu būdu (t. 2, b. l. 33) matyti, kad ieškovo pateikta kaina yra didesnė už laimėjusio konkursą asmens pasiūlytą kainą, todėl ieškovo argumentas, kad jo kainos ir pašalinus aptartus pažeidimus yra geriausios, nepagrįstas.

23Aptartos bylos aplinkybės aiškiai parodo, kad ieškovas, teikdamas pasiūlymą, neteisingai užpildė pasiūlymo formą, kurioje nepagrįstai kartu (vienoje lentelėje) nurodė tiek kainas su rezervavimo apribojimais, tiek be tokių apribojimų, tokiais savo tyčiniais ar neatsargiais veiksmais sumažino bendrą pasiūlymo kainą ir taip klaidino perkančiąją organizaciją. Apeliacinės instancijos teismui pareikalavus nurodyti, kokia iš tikrųjų turėtų būti ieškovo pasiūlymo kaina aviabilietams, kurių maršrutas Vilnius-Praha-Vilnius ir Vilnius-Viena-Vilnius, be rezervavimo apribojimų su išpirkimo po rezervavimo termino apribojimais, ieškovas to padaryti negalėjo, nurodė, kad šiuo metu kainų atkurti neįmanoma. Minėtos aplinkybės patvirtina, kad ieškovo pasiūlyme nurodytos kainos nebuvo mažiausios.

24Atsižvelgiant į tai, kad pasakyta, kolegija priėjo prie išvados, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl paliktinas nepakeistas. Aptarti ir kiti apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ginčijamą teismo sprendimą.

25Atmetant ieškovo apeliacinį skundą, iš jo priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 straipsnis).

26Trečiasis asmuo UAB „Vestekspress“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nei prie atsiliepimo, nei teismo posėdžio metu nepateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių įrodymų, todėl šis prašymas netenkintinas.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmos dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

29Iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Clipper“ priteisti valstybei 13,60 Lt (trylika litų 60 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Baltic Clipper“ prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti... 4. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. lapkričio 19 d. sprendimu ieškinį... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Baltic Clipper“ prašo panaikinti... 6. 1. Konkurso sąlygų 2.5 punkte numatytas reikalavimas, kad atsakovas „turi... 7. 2. Konkurso sąlygos ir jų priede esanti kainų lentelė nedraudžia teikti... 8. 3. Konkurso sąlygų 2.5 punktas yra skirtas ne apibrėžti reikalavimus... 9. 4. Teismas nepagrįstai nurodo, kad ieškovas galėjo pasiklausti atsakovo dėl... 10. 5. Atsakovo atsisakymas pritarti pasiūlymui pirkti bilietus su rezervavimo... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos teisingumo... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Vestekspress“... 13. Apeliacinis skundas atmestinas.... 14. Byloje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 2007 m.... 15. Šioje apeliacijoje nagrinėjamas klausimas dėl ieškovo pateikto pasiūlymo... 16. Iš byloje esančių LR teisingumo ministerijos Supaprastinto atviro konkurso... 17. Be to, konkurso sąlygų 4.6 punkte yra nurodyta, kad tiekėjas pasiūlymą... 18. Minėtų konkurso sąlygų analizė leidžia daryti išvadą, kad atsakovas... 19. Iš byloje esančio ieškovo pasiūlymo matyti (t. 2, b. l. 29), kad jis... 20. Apeliantas nurodo, kad konkurso sąlygų 2.5 punktas jam buvo aiškus, jis... 21. Ieškovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, nurodo, kad... 22. Kolegija sutinka su trečiojo asmens UAB „Vestekspress“ atstovo... 23. Aptartos bylos aplinkybės aiškiai parodo, kad ieškovas, teikdamas... 24. Atsižvelgiant į tai, kad pasakyta, kolegija priėjo prie išvados, kad... 25. Atmetant ieškovo apeliacinį skundą, iš jo priteistinos procesinių... 26. Trečiasis asmuo UAB „Vestekspress“ atsiliepime į apeliacinį skundą... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 28. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 19 d. sprendimą palikti... 29. Iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Clipper“ priteisti...