Byla 2S-1594-619/2014
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – Ž. U., antstolis G. B

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Andrutė Kalinauskienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Senamiesčio svečių namai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 2 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Senamiesčio svečių namai“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – Ž. U., antstolis G. B., ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas UAB „Senamiesčio svečių namai“ pateikė teismui skundą dėl antstolio G. B. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0040/14/00423. Pareiškėjas prašė panaikinti antstolio 2014-01-31 patvarkymą dėl skolininko turto arešto išsiunčiant raginimą įvykdyti sprendimą, 2014-02-03 turto arešto aktą ir 2014-02-10 patvarkymą dėl patikrinimo ar skolininko vardu yra piniginių lėšų ir šių piniginių lėšų išmokėjimo sustabdymo bei dėl informacijos pateikimo. Pareiškėjas nurodė, kad 2014-01-31 patvarkymu antstolis G. B. priėmė vykdomąjį dokumentą Nr. 2-70-890/2013 dėl 91 900 Lt išieškojimo vykdymui. 2014-01-31 raginimu antstolis nurodė pareiškėjui per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos sumokėti 91 900 Lt skolos bei 967,99 Lt vykdymo išlaidų į antstolio depozitinę sąskaitą. Tos pačios dienos patvarkymu dėl skolininko turto arešto išsiunčiant raginimą įvykdyti sprendimą antstolis areštavo pareiškėjo turtą skolos ribose ir 2014-02-03 turto arešto aktu apribojo disponavimo teises į lengvąjį automobilį Peugeot 307, v. n. ( - ) bei į administracines patalpas, unikalus Nr. ( - ). Pareiškėjas nurodė, kad antstolis nenurodė jokių motyvų, dėl kurių būtų pagrindas konstatuoti, jog pareiškėjas per raginime nurodytą 10 dienų terminą bandys turtą slėpti ar vengti vykdyti raginime nurodytą prievolę. Be to, antstolis 2014-02-03 turto arešto aktą surašė apie tai nepranešęs pareiškėjui ir pareiškėjui nedalyvaujant. Taip pat 2014-02-03 turto arešto akte nėra nurodyta areštuoto turto vertė, o areštuoto turto vertė iš esmės viršija ieškotiną sumą. Antstolis, 2014-02-10 priėmęs patvarkymą dėl piniginių lėšų, esančių pas pareiškėjo skolininką R. V., išmokėjimo sustabdymo, pradėjo priverstinio vykdymo veiksmus ir tuo pažeidė vykdymo principus ir CPK nuostatas.

4Antstolis 2014-02-18 priėmė patvarkymą, kuriuo pareiškėjo skundą atsisakė tenkinti. Nurodė, kad buvo priimtas vykdymui vykdomasis dokumentas – 2014-01-29 išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-70-890/2013, kurį išdavė Palangos miesto apylinkės teismas dėl 91 900 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Senamiesčio svečių namai“, išieškotojos Ž. U. naudai. 2014-01-31 buvo surašytas ir pareiškėjui išsiųstas raginimas įvykdyti sprendimą Nr. 0040/14/00423-KP1, kuris skolininkui buvo įteiktas 2014-02-05. Vadovaujantis CPK 658 str. 2 d., išsiuntus raginimą, 2014-02-03 buvo surašytas turto arešto aktas Nr. 0040/14/00423-KP3, kuriuo buvo areštuotas pareiškėjui priklausantis turtas. Pažymėjo, kad visas pareiškėjui priklausantis nekilnojamasis turtas jau yra areštuotas siekiant užtikrinti kitų kreditorių ieškinius, kurių suma viršija keturis milijonus litų, todėl antstolio areštuotas pareiškėjo turtas neužtikrina išieškotojai priteistos skolos išieškojimo. 2014-02-10 patvarkymas Nr. 0040/14/00423-KP neapsunkina bei netrukdo pareiškėjui įvykdyti raginimą geruoju. Pareiškėjas iki šiol nėra sumokėjęs skolos, nepateikė antstoliui siūlymų ar prašymų dėl skolos sumokėjimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 2 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Senamiesčio svečių namai” skundą dėl antstolio G. B. veiksmų atmetė. Pirmos instancijos teismas nurodė, kad pagal CPK 658 str. 2 d. antstoliui suteikta savarankiško veikimo teisė atitinkamai nuspręsti dėl skolininko turto arešto momento. Antstolio sprendimas dėl skolininko turto arešto priėmimo nevaržomas informacijos apie raginimo įvykdyti sprendimą skolininkui įteikimą gavimo, ar raginime nurodyto termino įvykdyti prievolę pasibaigimo (CPK 657 str., 658 str.), todėl antstoliui, 2014-01-31 priėmus patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir tą pačią dieną priėmus ir išsiuntus skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą, antstolio veiksmas – areštuoti pareiškėjo turtą – negali būti traktuojamas kaip jo teisių pažeidimas, teikiantis pagrindą panaikinti turto arešto aktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2012). Byloje nėra duomenų apie pareiškėjui priklausantį kitą nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, į kurį galėtų būti nukreipiamas išieškojimas pagal galiojantį teismo vykdomąjį raštą, išduotą 2014-01-29. Taip pat pareiškėjas teismui nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų, kad areštuoto turto vertės užtektų ateityje išieškotojos reikalavimams patenkinti. Teismas pažymėjo, kad nors pareiškėjas ir nurodo, kad jo interesai buvo pažeisti pritaikius turto areštą iki reikalavime nurodyto geranoriško sprendimo įvykdymo termino pabaigos, tačiau per raginime nustatytą terminą jis sprendimo neįvykdė ir nepradėjo vykdyti net dalimis, nors pritaikytas areštas tokių veiksmų atlikti jam netrukdė. Atsižvelgiant į tai, pirmos instancijos teismas konstatavo, kad išankstinis turto areštas apribojant pareiškėjo galimybę disponuoti administracinėmis patalpomis ir transporto priemone buvo taikomas pagrįstai. Aplinkybė, kad pareiškėjui nebuvo pranešta apie turto arešto veiksmus ir nebuvo sudaryta galimybė dalyvauti areštuojant jo turtą nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą antstolio veiksmą (turto arešto aktą). Pirmos instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad areštuojamo turto vertės nenurodymas nesudaro pagrindo laikyti neteisėtu 2014-02-03 surašytą turto arešto aktą, kadangi procesinės teisės normas nedraudžia antstoliui ir vėliau atlikti tikslų turto įkainavimą.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Pareiškėjas UAB „Senamiesčio svečių namai“ pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-05-02 nutartį ir pareiškėjo UAB „Senamiesčio svečių namai“ skundą dėl antstolio G. B. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0040/14/00423 neteisėtumo tenkinti visiškai. Pareiškėjas nurodo, kad pirmos instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 658 str. 2 d. ir nepagrįstai šiuo atveju išplėtė antstolio kompetencijos ir diskrecijos ribas. Antstolis visiškai nemotyvavo, kodėl jo nuomone, pareiškėjas per raginime nurodytą 10 dienų terminą galėtų slėpti savo turtą. Vien tik skolos dydis ir neaiškus skolininko mokumas negali būti pagrindas areštuoti skolininko turtą dar nesuėjus raginime nustatytam terminui. Pareiškėjas nurodo, kad nors 2014-02-03 Turto arešto akte aprašyto turto mastas nurodytas 92 876,99 Lt, tačiau realiai areštuoto šio turto vertė ženkliai yra didesnė, nei reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Vien areštuotos administracinės patalpos, unikalus Nr. ( - ), vertė siekia 338 000 Lt, o tai jau daugiau kaip tris kartus viršija išieškotiną sumą. UAB „Senamiesčio svečių namai“ mokumą rodo pateiktas įmonės balansas, tačiau teismas visiškai nevertino šių aplinkybių. Antstolio taikytas areštas nepagrįstai riboja ūkinės – komercinės veiklos vykdymą.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas atmestinas.

11CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

12CPK 655 straipsnio 1 dalis nurodo, kad raginimas įvykdyti sprendimą yra dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra. CPK 655 straipsnio norma yra imperatyvaus pobūdžio. Vykdydamas šios teisės normos reikalavimus, teismo antstolis, iki pradėdamas priverstinio vykdymo procedūras, privalo paraginti skolininką įvykdyti teismo sprendimą geruoju. Šios teisės normos reikalavimo vykdymas yra viena iš skolininko teisių ir teisėtų interesų garantijos formų, nes skolininkui, nors ir žinančiam, kad dėl jo yra priimtas teismo sprendimas, turintis įpareigojamojo ar draudžiamojo pobūdžio elementų, pranešama apie tai, jog yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodytų veiksmų skolininkas per antstolio nustatytą terminą neįvykdys, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra. Kadangi konkreti vykdomoji byla pradedama konkretaus vykdomojo dokumento pagrindu, tai dėl konkretaus pateikto vykdomojo dokumento turi būti atliekami vykdymo procesą reglamentuojančiose teisės normose nustatyti konkretūs veiksmai, tarp jų – raginimo įvykdyti teismo sprendimą skolininkui įteikimas arba išsiuntimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Siccum“ v. antstolis L. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-192/2005). Pažymėtina, kad nurodyta imperatyvaus pobūdžio teisės norma netaikoma tada, jeigu įstatymuose ar vykdomajame dokumente jau yra nurodyti įvykdymo terminai (CPK 661 straipsnis).

13Nagrinėjamu atveju antstolis priėmė vykdymui Palangos miesto apylinkės teismo 2014-01-29 išduotą vykdomąjį raštą dėl 91900,00 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Senamiesčio svečių namai“, išieškotojos Ž. U. naudai. Antstolis G. B. 2014-01-31 išsiuntė pareiškėjui raginimą įvykdyti sprendimą ir tą pačią dieną buvo surašytas patvarkymas Nr. 0040/14/00423-KP4 dėl skolininko turto arešto. 2014-02-03 buvo surašytas turto arešto aktas, kuriame nurodytas turto arešto mastas – 92 867,99 Lt, areštuoti daiktai: transporto priemonė Peugeot 307, v. n. ( - ) ir administracinės patalpos, esančios adresu ( - ). Pažymėtina, kad šis antstolio patvarkymas pradėti vykdymo veiksmus yra teisėtas. Antstolio pareiga yra informuoti skolininką apie pradėtus vykdymo veiksmus ir paraginti skolininką dar kartą įvykdyti sprendimą geruoju. Raginimas skolininkui buvo išsiųstas paštu, kurį skolininkas gavo 2014-02-05. Šiuo antstolio veiksmu buvo įvykdyta CPK 655 straipsnyje įtvirtinta antstolio pareiga išsiųsti skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą ir taip įgyvendinta raginimo informacinė paskirtis, todėl nėra pagrindo konstatuoti antstolio šio veiksmo neteisėtumą.

14Pagal CPK 658 straipsnio 2 dalį antstoliui suteikta savarankiško veikimo teisė atitinkamai nuspręsti dėl skolininko turto arešto momento, antstolio sprendimas dėl skolininko turto arešto priėmimo nevaržomas informacijos apie raginimo įvykdyti sprendimą skolininkui įteikimą gavimo (CPK 657, 658 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2012). Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, kad antstolis visus šioje byloje tikrinamus vykdymo veiksmus atliko tą pačią dieną, t. y. 2014 m. sausio 31 d.. Minėta, kad antstolio veiksmai sprendžiant dėl turto arešto nevaržomi informacijos apie raginimo įvykdyti teismo sprendimą skolininkui įteikimą gavimo, todėl antstoliui, priėmus patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir sprendimą dėl raginimo įvykdyti sprendimą išsiuntimo, jo veiksmas – tą pačią dieną areštuoti skolininko UAB „Senamiesčio svečių namai“ turtą – negali būti traktuojamas kaip jo teisių pažeidimas, teikiantis pagrindą panaikinti turto arešto aktą, nes antstolis nustatė, kad buvo poreikis areštuoti turtą. Atsižvelgiant į išdėstytą, atmestinas atskirojo skundo argumentas, jog antstolis pirmiausia turėjo sulaukti 10 dienų termino raginimui įvykdyti, o tik tuomet taikyti skolininko turto areštą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad priimtas teismo sprendimas vykdymui jau yra įsiteisėjęs ir skolininkas žino savo pareigą įvykdyti teismo sprendimą. Tačiau nei per 10 dienų nuo raginimo gavimo, nei vėliau, šios pareigos nevykdė. Antstolis, įvertinęs teismo sprendimo įvykdymo riziką, kadangi prieš skolininką vykdoma daugiau išieškojimų, pagrįstai pasinaudojo jam CPK 658 str. 2 dalyje nustatyta teise ir areštavo skolininko turtą nelaukdamas 10 dienų termino raginimui įvykdyti. Todėl nepagrįstu laikytinas ir skolininko argumentas, kad pirmos instancijos teismas neteisingai aiškino CPK 658 str. 2 dalį.

152014-02-03 buvo surašytas turto arešto aktas Nr. 0040/14/00423-KP3, kuriuo buvo areštuotas skolininkui priklausantis turtas. Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo, kad antstolis nepagrįstai areštavo turto už didesnę sumą, nei priteistas skolos dydis – 91900,00 Lt. CPK 675 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta norma, nustatanti draudimą antstoliui areštuoti iš esmės daugiau skolininko turto, negu jo reikia išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms sumokėti. Tačiau iš byloje esančių duomenų bei teismų sistemos LITEKO duomenų matyti, kad pareiškėjas turi ir daugiau įsiskolinimų, todėl nors areštuoto turto vertė viršija priteistos skolos mastą – 91900,00 Lt, tačiau atsižvelgiant į jau taikomus apribojimus pareiškėjo turtui bei pareikštų ieškinių dydį, nėra pagrindo teigti, kad antstolis areštavo žymiai daugiau turto. Antstolio veiksmai vykdymo procese reglamentuojami ir jo įgalinimai nustatyti LR CPK VI dalies normose bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje. LR CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad antstolis, surašydamas skundžiamą 2014-02-03 turto arešto aktą, pažeidė pareiškėjo teises ir interesus, kadangi pareiškėjas geruoju nevykdo teismo sprendimo. Pareiškėjo teismui pateiktas UAB „Senamiesčio svečių namai“ 2013 m. gruodžio 31 d. balansas bei Nekilnojamojo turto registro duomenys apie turimą nekilnojamąjį turtą, nesudaro pagrindo panaikinti antstolio 2014-02-03 Turto areštą, kadangi pateikti dokumentai neįrodo antstolio veiksmų neteisėtumo. Be to, kaip buvo minėta anksčiau, pareiškėjo atžvilgiu yra vykdoma ir daugiau vykdomųjų bylų, todėl panaikinus antstolio taikytą turto areštą būtų pažeistos išieškotojos teisės.

16Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas teisingai taikė procesines teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį. Kadangi pareiškėjo atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ginčijamai nutarčiai panaikinti ar pakeisti, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-05-02 nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai