Byla 1-115-455/2009

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gytis Stasevičius, sekretoriaujant Daivai Drazdauskienei, dalyvaujant prokurorui Rimantui Jurkevičiui, gynėjams advokatams Aušrai Ručienei, Jonui Ramanauskui, J. A. Pakarkliui

2Teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje V.K. gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, išsilavinimas pagrindinis, nevedęs, nedirbantis, be pastovios gyvenamosios vietos, teistas: 2004-06-11 Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d., 22 str. 1 d. 30 parų arešto, vadovaujantis LR BK 75 str. bausmės vykdymas atidėtas 1 m., 2004-07-08 Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 1 d. 3 mėn. laisvės atėmimo, pritaikius LR BK 63 str. 8 d. subendrinus su 2004-06-11 Vilniaus m. apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta galutinė bausmė 3 mėn. 20 d. laisvės atėmimo, 2005-01-12 Vilniaus m.3-o apylinkės teismo pagal LR BK 259 str. 2 d. 625 Lt bauda, 2006-06-30 Vilniaus 3-ojo apylinkės teismo nutartimi pakeista 2005-01-12 Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bauda 625 Lt į 2 paras arešto, 2005-10-18 Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo pagal LR BK 178 str.1 d. 8 mėn. laisvės atėmimo, 2005-10-21 Vilniaus m.1-ojo apylinkės teismo pagal LR BK 182str.1d. 80 parų arešto, 2005-10-27 Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo, pagal LR BK 178 str.1d. 10 mėn. laisvės atėmimo, vadovaujantis LR BK 63 str.1 d.,4 p. galutinė bausmė 1 m. 2 mėn. laisvės atėmimo, su 625 Lt bauda, 2006-07-27 Vilniaus m.2-o apylinkės teismo nutartimi 1 m. 2 mėn. laisvės atėmimo su 625 Lt bauda patikslinta ir galutinė bausmė 1 m. 2 mėn. laisvės atėmimo, 2007-05-24 Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo pagal LR BK 178 str.2d. ir LR BK 22 str. 1d. 1 m. laisvės atėmimo, vadovaujantis LR BK 64 str., galutinė bausmė 1 m. 4 mėn. laisvės atėmimo, 2008-04-28 Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo pagal LR BK 182 str. 1 d. 6 mėn. laisvės atėmimo, vadovaujantis LR BK 63 str. paskirta bausmė subendrinta su 2007-05-24 Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo nuosprendžiu ir paskirta galutinė bausmė 1m. 4 mėn. 10 d. laisvės atėmimo, teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal LR BK 182 str. 2 d.

3R.P., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, LR pilietis, išsilavinimas pagrindinis, vedęs, nedirbantis, be pastovios gyvenamosios vietos, teistas: 1992-12-04 Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo pagal LR BK 147 str. 3 d., 3 m. laisvės atėmimo, vadovaujantis LR BK 47 (prim) str. bausmės vykdymas atidėtas 2 m., 1994-12-29 Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo pagal LR BK 112 str.1d. 1 mėn. laisvės atėmimo vadovaujantis LR BK 43 str. galutinė bausmė 2 m. laisvės atėmimo, 1996-05-22 Vilniaus m.2-ojo apylinkės teismo pagal LR BK 250 str.1 d., LR BK 246 str.1 d. 2 m. laisvės atėmimo, vadovaujantis LR BK 42 str. galutinė bausmė 2 m. 2 mėn. laisvės atėmimo,1995-05-11 Vilniaus 2-ojo apylinkės teismo pagal LR BK 246 str. 1 d. 1m. 6 mėn. laisvės atėmimo, vadovaujantis LR BK 43 str. galutinė bausmė 2 m. 6 mėn. laisvės atėmimo, 1998-02-24 Vilniaus m. 3-iojo apylinkės teismo pagal LR BK 271 str. 2 d. 2 m. laisvės atėmimo, su 1/3 turto konfiskavimu ir 1999-06-16 Marijampolės r. apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis LR BK 54-2 d. lyginai 5 mėn. 12 d. paleistas iš pataisos namų, 2000-10-05 Vilniaus m. 1-ojo apyl. teismo pagal LR BK 232 str.1 d. (prim) 2 m. 6 mėn. laisvės atėmimo, vadovaujantis LR BK 43 str. prijungta neatlikta bausmės dalis ir galutinė bausmė 2 m. 7 mėn. laisvės atėmimo, pritaikius LR 2000-04-11 įstatymo ‚Dėl amnestijos akto “ 3 str. 1 d. 1p., bausmė sumažinta 1/3, t.y. 10 mėn. 10 d. ir galutinė bausmė 1 m.8 mėn. 20 d., 2003-10-24 Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo pagal LR BK 180str.1d., BK 302 str.1d., 1m.9 mėn. laisvės atėmimo 2005-01-26 Marijampolės r. apylinkės teismo nutartimi pritaikius LR BVK 157 str., lygtinai 6 mėn. 28 d. paleistas, 2006-05-25 Vilniaus m.2-ojo apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d., 1 m. laisvės atėmimo, vadovaujantis LR BK 64 str.1d., galutinė bausmė 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo, 2006-08-07 Vilniaus m.2-ojo apylinkės teismo pagal LR BK 178 str.2 d. 1 m. laisvės atėmimo, įpareigojant per 3 mėn. pradėti dirbti, pagal 2006-10-16 Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo vadovaujantis LR BK 64 str. 1 d.3 p., galutinė bausmė 1 m.8 mėn. laisvės atėmimo, 2008-09-05 Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d. ir BK 22 str. 1 d. 5 mėn. laisvės atėmimo, vadovaujantis LR BK 75 str.1 d., 2 d., paskirtas laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 m., 2008-12-11 Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 1 d., 10 mėn. laisvės atėmimo, 2009-01-09 Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo pagal LR BK 22 str. 1 d. ir 180 str. 1d., subendrinta 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo bausme, 2009-03-18 Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 1 d., 1 m. 2 mėn. laisvės atėmimo; teistumas neišnykęs kaltinamas pagal LR BK 182 str. 2 d.

4D.Š. gim. ( - ), a.k ( - ) lietuvis, LR pilietis, išsilavinimas vidurinis, nevedęs, nedirbantis, gyv. ( - ), teistas: 1995-05-22 Vilniaus m. 1ojo apylinkės teismo pagal LR BK 271 str. 1 d., BK 146 str. 2 d. 3 m. laisvės atėmimo, vadovaujantis LR BK 47 str.(prim) bausmės vykdymas atidėtas 2 m., 1996-06-26 Ukmergės r. apylinkės teismo pagal LR BK 271 str. 2 d., 2 m.1 mėn. laisvės atėmimo, pritaikius LR BK 43 str. bausmė subendrinta su 1995-12-21 Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo paskirta bausme ir paskirta galutinė bausmė 3 m.1 mėn. laisvės atėmimo, vadovaujantis LR 1995-12-21 įstatymo dėl amnestijos bausmė sumažinta 1/3 ir galutinė bausmė 2 m. 20 d. laisvės atėmimo, 1999-10-15 Ukmergės r. apyl teismo pagal LR BK 271 str.2d. 2 m. 8 mėn. laisvės atėmimo su ½ turto konfiskavimu, vadovaujantis 1996-06-26 Ukmergės r. apylinkės teismo nuosprendžiu, galutinė bausmė 3 m. laisvės atėmimo su ½ turto konfiskavimu pagal LR Aukščiausiojo teismo nuosprendį dėl amnestijos bausmė sumažinta 1/3 t.y. 9 mėn. 10 d. ir galutinė bausmė 1 m.6 mėn. 20 d. laisvės atėmimo, 2007-10-02 Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo pagal LR BK 182 str. 1 d. 6 mėn. laisvės atėmimo, pagal 2007-12-13 Vilniaus apygardos teismo nuosprendį Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo 2007-10-02 nuosprendis iš dalies pakeistas ir paskirta 6 mėn. laisvės atėmimo, vadovaujantis LR BK 75 str.1 d., 2 d. bausmės vykdymas atidėtas 1 m., įpareigojant per bausmės vykdymo laikotarpį atlyginti nusikaltimu padarytą turtinę žalą, teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal LR BK 24 str. 4 d. ir 182 str. 2 d.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6D. Š., V. K., R. P., iš anksto susitarę ir veikdami bendrininkų grupe su asmeniu, kuriam byla nutraukta, turėdami tikslą apgaule užvaldyti svetimą didelės vertės turtą, D. Š. organizavus ir pagal jo nurodymus R. P. tapus UAB ( - ) direktoriumi ir akcininku, įm.k. ( - ), reg. ( - ), D. Š. organizavus UAB ( - ) įregistravimą Valstybės Įmonės Registrų Centre, ( - ) ir taip realiai nevykdant UAB ( - ) jokios komercinės veiklos, D. Š. davus nurodymą R. P. ir pastarajam sudarius laidavimo ir pirkimo pardavimo sutartis Nr. ( - ) su UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), ir taip suklaidinus jos atstovus, D. Š. organizavus ir davus nurodymą R. P., o pastarajam pasirašius įgaliojimą V. K. iš UAB ( - ) pirkti ir priimti prekes UAB ( - ) vardu, D. Š. kartu su V. K. ir asmeniu, kuriam byla nutraukta, ėmė iš UAB ( - ) parduotuvių prekes konsignacijos pagrindais ir neatsiskaitę jas pasisavindavo, taip veikdami vieninga tyčia jie apgaule įgijo didelės vertės jiems svetimą UAB ( - ) turtą, kurio vertė- 59 797,79 Lt, o būtent: 2008 m. rugsėjo 9 d., pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0208834, su UAB ( - ) parduotuve Nr.4, ( - ), apgaule įgyta turto už 3687.10 Lt, 2008 m. rugsėjo 10 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0200675, su UAB ( - ) parduotuve ( - ), apgaule įgyta turto už 600.66 Lt, 2008 m. rugsėjo 10 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0200351, su UAB ( - ) parduotuve Nr. 8, ( - ), apgaule įgyta turto už 2744.10 Lt, 2008 m. rugsėjo 10 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0173727 , su UAB ( - ) parduotuve Nr.10, ( - ), apgaule įgyta turto už 44.09 Lt.,2008 m. rugsėjo 11 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0200691, su UAB ( - ) parduotuve Nr. 2, ( - ), apgaule įgyta turto už 1673.20 Lt.,2008 m. rugsėjo 11 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą Nr.0173729, su ( - ) parduotuve Nr. 10, ( - ), apgaule įgyta turto už 271.66 Lt, 2008 m. rugsėjo 11 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0173728, su ( - ) parduotuve Nr. 10, ( - ), apgaule įgyta turto už 3971.07 Lt, 2008 m. rugsėjo 12 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0173731, su UAB „( - ) parduotuve Nr. 10, ( - ), apgaule įgyta turto už 1050.92 Lt, 2008 m. rugsėjo 12 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0198168, su UAB ( - ) parduotuve Nr. 14, ( - ), apgaule įgyta turto už 1493.66 Lt, 2008 m. rugsėjo 17 d. pagal PVM Sąskaitas-Faktūras BIK Nr. 0211047-49, su UAB ( - ) parduotuve Nr. 2, ( - ), apgaule įgyta turto už 7745,39 Lt, 2008 m. rugsėjo 17 d. pagal PVM Sąskaitas-Faktūras BIK Nr.0208860-62, su UAB ( - ) parduotuve Nr. 4, ( - ), apgaule įgyta turto už 1733.95 Lt, 2008 m. rugsėjo 17 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0208321, su UAB ( - ) parduotuve Nr.14, ( - ), apgaule įgyta turto už 6266,69 Lt, 2008 m. rugsėjo 19 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0198365, su UAB ( - ) parduotuve Nr. 14, ( - ), apgaule įgyta turto už 9304.34 Lt, 2008 m. rugsėjo 26 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą Nr.0209353-37 su ( - ) parduotuve Nr.8, ( - ), apgaule įgyta turto už 14812.96 Lt.

7Įrodymai, jų vertinimas, veikos kvalifikavimas

8Kaltinamasis V. K. kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2008 m. išėjęs iš pataisos namų, neturėjo darbo. Po savaitės po išėjimo iš pataisos namų, D. Š. pasiūlė įsidarbinti. R. P. pasirašė 2008-09-08 įgaliojimą iš UAB ( - ) priklausančių parduotuvių imti prekes konsignacijos pagrindais. Pagal sudarytą sutartį su šia įmone jis ėmė prekes. Jis buvo įdarbintas legaliai ir legaliai dirbo. Ikiteisminio tyrimo metu tris dienas nemiegojęs davė parodymus. Pareigūnai sakė, kad duotų parodymus prieš D. Š.. Vartojo narkotikus, davė parodymus abstinencijos būklėje. Prekes iš parduotuvės ėmė tokias, kokios jam buvo nurodytos. Nurodydavo kokias prekes imti R. P. ir tardymo metu nenustatytas asmuo. Pirmą mėnesį už darbą gavo 1000 Lt. Jis dirbo apdailininko darbą, už darbą buvo sumokėti pinigai. Realizuojant prekes jis nedalyvavo.

9Kaltinamasis R. P. kaltu neprisipažino ir parodė, kad ikiteisminio tyrimo metu davė melagingus parodymus. G. Ž. pasiūlė įkurti įmonę. Įmonę įsigijo padedamas Š. Kadangi jis Š. buvo skolingas 30000 Lt, tai imdamas prekes grąžino jam skolą. Š. paimdavo prekes ir parduodavo G. Ž.. K. pasiūlė dirbti šioje įmonėje, ir jį įdarbino vadybininku. Ant įmonės įstatų, pirkimo-pardavimo dokumentų pasirašė jis. K. dirbo statybose vidaus apdailos darbus. Jis UAB ( - ) buvo priimtas tam, kad paimtų prekes.

10Kaltinamasis D. Š. kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2005-2006 m. buvo paskolinęs 30000 Lt P., o 2008 m. skolą iš jo pasiėmė prekėmis iš ( - ). Ir tie pinigai buvo užskaityti kaip už skolą. Kokią veiklą vykdė P. firma jis nieko nežinojo. Iš kur P. ėmė prekes nežinojo. Ar dalyvavo perkant įmonę ( - ) neatsimena. Viryklę pardavė P.

11Nors kaltinamieji kaltais neprisipažino, jų kaltė įrodyta teisiamojo posėdžio metu ištirtais įrodymais.

12Liudytojas V. B. parodė, kad 2007 m. vasarį dirbo UAB ( - ) padalinio vadovu. 2008 m. vasarą, datos tiksliai neprisimena, išgirdo pokalbį pardavėjos su klientu, kuris klausė ar galima gauti prekių. Jis parodė sutartį. Ši sutartis buvo išduota UAB “ ( - ) padalinio ( - ) vadovo V. su ( - ). Jam paskambino ir paklausė ar gali duoti prekes. Šis atsakė, kad galima. Tą dieną UAB ( - ) ėmė plovimo įrenginius. Kitą dieną, tas pats asmuo ėmė prekes antrame aukšte: televizoriaus staliuką ir satelitinę anteną. Tai sukėlė įtarimą, nes įmonė ( - ) užsiima statybinėmis paslaugomis. Tada jis užsirašė mašinos, kuria buvo vežamos prekės. Iš viso buvo trys prekių paėmimo atvejai. Įsidėmėjo kaltinamąjį K.

13Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka ) liudytojas V. B. parodė, kad 2008 m. rugsėjo 10-11 d., ( - ), UAB ( - ) vardu konsignacijos pagrindais V. K., D. Š. įsigijo prekių, priklausančių UAB ( - ). Ant sąskaitos faktūros ir sąrašų pasirašė UAB ( - ) įgaliotas asmuo V. K.. Prekes, minėti asmenys, pasikrovė į automobilį Mazda 626 valst. Nr. ( - ) (3 t., b. l. 96-97).

14Liudytoja R. V. parodė, kad kaltinamieji 2008 m. liepos mėn., tikslios datos neprisimena, buvo atvykę ir ėmė konsignacijos pagrindais prekes. Ji tuo metu dirbo UAB “ ( - ) pardavėja. Ji direktoriaus R. K. leidimu kaltinamiesiems, prisistačiusiems įmonės „( - ) atstovais, išdavė skalbimo miltelius, buitinę techniką, buvo išrašytos sąskaitos-faktūros. Kaltinamieji buvo trise.

15Liudytojas R. K. parodė, kad 2008 m. dirbo padalinio vadovu UAB ( - ). Buvo atvykę pirkėjai, kurie norėjo imti prekes konsignacijos pagrindais, pateikė sudarytą sutartį, kuri buvo sudaryta ( - ) padalinyje. Jie paaiškino, kad turi objektą ( - ). Jis paskambo į ( - ) padalinio vadovui V. ir paklausė ar gali duoti prekes. Atsakė, kad gali. Prekės buvo parduotos. Asmenų, kurie buvo atvykę paimti prekių, nepažįsta.

16Liudytojas M. V. parodė, kad 2008 m. dirbo UAB ( - ) projektų vadovu. UAB “ ( - ) atstovai buvo atėję į parduotuvę, norėdami įsigyti prekių konsignaciniais pagrindais, pateikė sutartį, sudarytą ( - ). Įtarimą sukėlė tai, kad iš ( - ) vežė trinkeles į ( - ) \, kai žinojo, kad ten trinkelių yra. Paskambino į ( - ) ir klausė ar turi trinkelių. Pasakė, kad turi. Viena mašina jau buvo su trinkelėm išvažiavusi, o kita - jo nurodymu buvo sugrąžinta. Tada nuvažiavo kartu su įmonės vairuotoju Š. pažiūrėti, kur nuvežtos trinkelės. Nurodytoje vietoje jokio objekto nebuvo, trinkelės buvo išpiltos tiesiog laukuose. Toje vietoje net nebuvo panašu, kad būtų objektas. Kadangi buvo užsakyta ir daugiau prekių, tai pranešė visiems padaliniams, kad šiai įmonei prekių neduotų.

17Liudytoja G. B. parodė, kad 2008 m. dirbo UAB ( - ) buhaltere. Ji tikrino ir kontroliavo kaip vykdomos sutartys su įmonėmis dėl prekių pardavimo. Kai ( - ) padalinio vadovui dėl UAB ( - ) kilo įtarimas, buvo sustabdytas prekių išdavimas. Buvo siunčiami pranešimai šiai įmonei dėl galutinio atsiskaitymo už prekes. Į vienus pranešimus buvo gauti atsakymai į kitus- ne. Visko tiksliai neprisimena.

18Liudytoja A. G. parodė, kad 2008 m. dirbo UAB ( - ) administratore. Buvo atvykęs UAB ( - ) direktorius R. P. dėl prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo. Pirmą dieną jis nuėjo pas padalinio vadovą D. V.. P. paskui įgaliojo kitą asmenį imti prekes konsignacijos pagrindais. Nuo to laiko prekes imdavo pagal laidavimo sutartį K. Jam buvo išduotos šios prekes: skalbimo milteliai, virtuvės įrankiai, statybinės prekes. Ikiteisminio tyrimo metu teisingai nurodyta, kad buvo skambinta P. telefono numeriu, kuris buvo parašytas ant sutarties, nes K. norėjo imti televizorių. P. pasakė, kad televizorius reikalingas ofisui. Kaltinamąjį P. pažino pagal pateiktą nuotrauką, o K. - kai buvo atvykusi į asmens atpažinimą.

19Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka ) liudytojai R. V., R. K., M. V., G. B., A. G. patvirtino tai, kad 2008 m. rugsėjo mėnesį, UAB ( - ) vardu konsignacijos pagrindais V. K., D. Š. įsigijo prekių, priklausančių UAB ( - ). Ant sąskaitos - faktūros ir sąrašų pasirašė UAB ( - ) R. P. įgaliotas asmuo V. K. (3t., b. l. 100-110).

20Liudytoja L. V. parodė, kad UAB ( - ) dirbo nuo 2005 m. iki 2007 m. Šios įmonės direktoriumi ir akcininku buvo vyras M. V.. Įmonės veikla buvo vidaus apdaila. Kai įmonės veikla sumažėjo, vyras įmonę pardavė kažkam. Daugiau apie tai nieko nežino. Gali būti, kad tai buvo 2007 m. pabaigoje ar 2008 m. pradžioje. Įmonės biurui buvo išsinuomavę vieno kambario butą. Sandėlių neturėjo. Prekių likučius laikydavo savo garaže. Prekių niekada daug neužsakinėjo.

21Liudytojas M. V. parodė, kad pažįsta kaltinamąjį vardu D. UAB ( - ) įkūrė 2005 m. Vykdė įvairius statybos apdailos darbus. Kai už darbus pradėjo nebeatsiskaitinėti, internete ir spaudoje patalpino skelbimą apie įmonės pardavimą. Nebeprisimena kuris kurį susirado, bet su D. susitarė susitikti ir susitarti dėl įmonės pardavimo. Susitiko vienoje kavinėje. Jis apžiūrėjo įmonės dokumentus, susitarė dėl įmonės pardavimo. Kada tai buvo tikslios datos neprisimena. Ikiteisminio tyrimo metu davė teisingus parodymus. Minėjo, kad bandys su Baltarusija verslą daryti. Gamybinių patalpų, sandėlių neturėjo, nes neturėjo likučių, stengdavosi viską realizuoti. Įmonę pardavė K. G.. Kartu su K. G. buvo D. Š..

22Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka) M. V. parodė, kad 2008 m. liepos 2 d. D. Š. tarpininkaujant ir organizuojant bei sumokant, K. G. jis pardavė savo įsiskolinusią UAB ( - ) firmą. 2008-07-02 jis pasirašė UAB ( - ) akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, 2008-07-02 UAB ( - ) blankų, antspaudo, įstatų, turto perdavimo-priėmimo aktą, kuriame jis su UAB ( - ) buvusiomis 30 000 litų skolomis, įsipareigojimus pardavė D. Š. surastam K. G., naujam UAB ( - ) direktoriui (3 t., b. l. 173-175).

23Liudytojas K. G. parodė, kad kaltinamieji jam pažįstami. Su D. Š. 2008 m. birželio mėn. pabaigoje, liepos pradžioje nuvažiavo į Vilnių, ten pasirašė įmonės pirkimo dokumentus. Nuvyko automobiliu Mazda 626. Nebeprisimena kokią įmonę pirko. D. Š. jam už tai pasiūlė 250 Lt ir jis sutiko. Pasirašė tik įmonės pirkimo – pardavimo dokumentus. Po mėnesio Š. vėl atvežė pasirašyti įmonės pirkimo- pardavimo dokumentus. Tada direktoriumi buvo įrašytas R. P.. Paties R. P. nematė. Pirkėjo, t.y. P. parašas jau buvo, reikėjo tik G. parašo. K. matė pas D. Š. kaime. K.pas jį retkarčiais sodyboje būdavo.

24Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka ) liudytojas K. G. parodė, kad 2008 m. birželio mėn. pabaigoje pas jį į namus, ( - ) atvyko D. Š. pasiūlydamas tapti vieną mėnesį UAB ( - ) direktoriumi. Jis sutiko tapti vieno mėnesio firmos direktoriumi ir 2008-07-02 kartu su D. Š. nuvyko į Vilnių, kur buvęs UAB ( - ) direktorius M. V. perdavė visą UAB ( - ) turtą, ir jis kartu su M. V. 2008-07-02 pasirašė dokumentus akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje ir UAB ( - ) blankų, antspaudo, įstatų, turto perdavimo-priėmimo akte. Visi dokumentai ir UAB ( - ) turtas liko pas D. Š., tik UAB „( - ) automobilis Mazda 626 valst. Nr. ( - ) buvo nuvežtas ir paliktas D. Š. močiutės B. K. sodyboje, ( - ). Be to, 2008-07-24, šienaudamas B. K., sodyboje, ( - ), atvykęs D. Š. pateikė UAB ( - ) firminius dokumentus, kuriuose jis D. Š. paliepimu pasirašęs. Minėtuose dokumentuose buvo 2008-07-24 akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, 2008-07-24 UAB ( - ) blankų, antspaudo, įstatų, turto perdavimo-priėmimo aktas, kuriame jis, kaip buvęs ( - ) direktorius pasirašė, kad perduoda visą turtą naujajam UAB ( - ) direktoriui R. P.. Pasirašius D. Š. paruoštus UAB ( - ) dokumentus, D. Š. išvažiavo, palikdamas pasirašytus egzempliorius. Vėliau jis 2008 m. rugsėjo mėnesį, dirbdamas pagal D. Š. prašymą B. K. sodyboje, dažydamas gyvenamąjį namą, matydavo, kaip D. Š. su V. K. važinėdavosi UAB ( - ) vardu automobiliu Mazda 626 valst. Nr. ( - ) ir vakarais abu grįždavo (3 t. b. l. 156-157).

25Liudytojas K. S. parodė, kad 2008 m. dirbo UAB „( - ), pardavėju. K. ir Š. pirko iš parduotuvės konsignacijos pagrindais prekes, jis jiems padėjo išsirinkti tai, ko jie norėjo. Pirko viryklę, televizorių. Prieš išduodant prekes buvo pasiteirauta ar šiai įmonei galima duoti prekes. Buvo pasakyta, kad galima. Buvo išrašyta sąskaita-faktūra, ant kurios pasirašė K. Ikiteisminio tyrimo metu atpažino Š. ir K.

26Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka ) liudytojas K. S. parodė, kad 2008 m. rugsėjo 9 d., ( - ), UAB „( - ) vardu konsignacijos pagrindais V. K., D. Š. ir J. P. įsigijo, prekių, priklausančių UAB „( - ). Ant sąskaitos faktūros pasirašė UAB ( - ) įgaliotas asmuo V. K. ( 3t., b. l. 51-52).

27Liudytojas A. D. parodė, kad 2008 m. dirbo UAB ( - ), pardavėju. 2008 m. rugsėjį atvyko iš UAB ( - ) atstovai ir pirko prekes konsignacijos pagrindais. K. pasirašė ant sąskaitos – faktūros. Atstovų buvo trys. Iš fotonuotraukų pažino Š. ir K. Padalinio vadovas leido išrašyti sąskaitą- faktūrą imonei ( - ).

28Liudytojas K.M. Š. parodė, kad 2008 m. rugsėjo mėn. dirbo UAB ( - ). Du asmenys konsignacijos pagrindais pirko pečių, vienas aukštesnis, kitas - žemesnis.

29Liudytojas R. B. parodė, kad 2008 m. dirbo UAB ( - ) pardavėju. 2008 m. rugsėjį, tikslios datos neprisimena, buvo atvykę UAB ( - ) atstovai ir ėmė konsignacijos pagrindais prekes. Buvo išrašytos sąskaitos - faktūros.

30Liudytoja S. N. parodė, kad 2008 m. dirbo pardavėja UAB ( - ). 2008 m. rugsėjį, tikslios datos nežino, buvo atvykę šie du pirkėjai K. ir Š., kurie norėjo imti prekes konsignacijos pagrindais įmonės ( - ) vardu. Pateikė su sudarytą sutartį. Išsirinko prekes: masažinę vonelę, dulkių siurblį, visų prekių nebeprisimena. Šiuos du asmenis atpažino iš nuotraukų.

31Liudytojas E. K. parodė, kad 2008 m. rugsėjo 10-11 dienomis dirbo UAB ( - ), skyriaus vadovu. UAB ( - ) vardu buvo paimtos prekės, už kurias įmonė neatsiskaitė. Pagal pateiktas fotonuotraukas atpažino K. ir Š. Sąskaitas pasirašė K.

32Liudytojas G. D. parodė, kad 2008 m. rugsėjo 10-11 dienomis dirbo UAB „( - ). UAB ( - ) vardu buvo paimtos prekės: kieto kuro krosnis pirčiai, buitinė technika. Kas pasirašė ant sąskaitos –faktūros neprisimena.

33Liudytojas R. T. parodė, kad 2008 m. rugsėjį dirbo UAB ( - ) padalinio vadovu. UAB ( - ) atstovai įmonės rinkosi prekes, už kurias neatsikaitė. Ėmė televizorių, skalbimo miltelius, šiukšlių maišus.

34Liudytojas A. Š. parodė, kad 2008 m. turėjo savo įmonę krovinių pervežimui. Vežė prekes iš UAB ( - ) į ( - ). V. K. ir Š. nurodymu. Prie sodų, prieš ( - ) jie išsikrovė prekes: trinkelių keturis padėklus, klijų padėklą, jaunuoliai su juo atsikaitė. Prekės buvo iškrautos aikštelėje , prie sodų, o ne prie kokio nors statomo objekto. Kaltinamuosius pažino iš nuotraukų. Antrą kartą vežant prekes į ( - ) į ( - ) padalinio vadovas susigrąžino prekes, nes kilo įtarimas dėl šių asmenų veiklos.

35Liudytojas LK. parodė, kad 2008 m. dirbo UAB ( - ) vadovu. Tikslios datos nežinau kada atvyko kaltinamieji imti prekių. Vadybininkas atnešė sutartį ir pasakė, kad tai nauja įmonė, kuri ims prekes konsignacijos pagrindais. Ėmė smulkias prekes, kokias neatsimena. Kitą dieną ėmė trinkeles ir bordiūrą.

36Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka) liudytojai G. D., M. Š., R. B., S. N., R. T., L. K. patvirtino, kad 2008 m. rugsėjo mėn.10-17 dienomis, UAB ( - ) vardu konsignacijos pagrindais V. K. ir D. Š. įsigijo prekių, priklausančių UAB ( - ). Ant sąskaitos faktūros ir sąrašų pasirašė UAB ( - ) įgaliotas asmuo V. K. (4 t., b. l. 33-34,35-36, 37-38, 39-40, 54, 55).

37Liudytoja V. S. parodė, kad ji dirba registrų centre Vilniaus filiale Vilniuje. Seniai viskas buvo, nieko neprisimena.

38Liudytoja A. Z. parodė, kad 2008 m. rugsėjį dirbo registrų centre Vilniaus filiale Vilniuje. Neprisimenu įvykio aplinkybių.

39Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka ) liudytojos A. Z. ir V. S. patvirtino faktą, kad 2008-07-28 UAB ( - ) įregistravimo, dokumentus pateikė UAB ( - ) direktorius R. P., o 2008-09-01 dokumentus pateikė UAB ( - ) įgaliotas asmuo V. K. (4 t., b. l. 41-42).

40Liudytoja J. Š. parodė, kad 2008 m. rugsėjį dirbo apskaitininke UAB ( - ) parduotuvėje Nr.2, ( - ). Tuo laiku išrašė buvo imamos prekes ( - ) vardu pagal sąskaitą - faktūrą.

41Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka ) liudytoja J. Š. parodė, kad 2008 m. rugsėjo 11dieną, dirbdama UAB ( - ) parduotuvėje Nr.2, ( - ), UAB ( - ) vardu pagal sąskaitą faktūrą BIK 0200691 V. K. su D. Š. įsigijo prekių, už kurias UAB ( - ) neatsiskaitė (4 t., b. l. 20-21).

42Liudytojas M. K. parodė, kad 2008 m. rugsėjo 10-11 dienomis dirbo UAB “ ( - ) pardavėju - konsultantu parduotuvėje Nr.2, esančioje ( - ). K. ir Š.atvyko į parduotuvę rugsėjo mėnesį, tikslios datos neprisimena, išsirinko prekes, pateikė sutartį, pasirašė. Paskui už prekes neatsiskaitė. Sąskaitą-faktūrą pasirašė K.

43Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka) liudytojas M. K. parodė, kad 2008 m. rugsėjo 10-11dienomis, dirbdamas UAB ( - ) parduotuvėje Nr.2, ( - ), UAB ( - ) vardu V. K. su D. Š. įsigijo prekių, už kurias UAB ( - ) neatsikaitė ( 4 t. b. l. 4-5).

44Liudytoja A. P. parodė, kad dirbo apskaitininke 2008 m. rugsėjo 10-11 dienomis parduotuvėje ( - ). Tiksliai visko neprisimena. Ikiteisminio tyrimo metu davė teisingus parodymus.

45Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka) liudytoja A. P. parodė, kad 2008 m. rugsėjo 10-11dienomis, dirbdama UAB ( - ) parduotuvėje Nr.2, ( - ), UAB ( - ) vardu V. K. su D. Š. įsigijo prekių, už kurias UAB ( - ) neatsiskaitė ( 4 t., b. l. 12-13).

46Liudytojas J. P. parodė, kad kaltinamasis D. Š. yra pažįstamas, nes su juo dirbo vienoje įmonėje. Ikiteisminio tyrimo metu visi mano duoti parodymai yra tikslūs, dabar visų detalių smulkiai nebeprisimenu. Su K. supažindino Š. ir jį pristatė kaip UAB (duomenys neskelbtini )direktorių. Š. pasiūlė imti prekes pagal šios įmonės sutartį su 30 procentų nuolaida iš UAB ( - ). Pirmą kartą atvyko į ( - ) parduotuvę. Važiavo savo automobiliu Mazda su priekaba. Iš parduotuvės paėmė šulinio kubilą, satelitinę anteną, dujinę viryklę, televizorių. Visas prekes atsivežė į namus. Š. sumokėjo 1400 Lt. Kitą dieną važiavo į ( - ) ant ( - ) kelio esančią ( - ) parduotuvę. Š. su K. ėmė dažus, o jis laukė mašinoje. V. Š. paklausė ar galima gauti trinkelių. Š. atsakė, kad galima Tada paėmė 44 vienetus bordiuriukų bei trinkelių. Už prekes sumokėjo D. Š. 1000 Lt. Vėliau su 30 procentų nuolaida per UAB ( - ) iš UAB ( - ) pirko stogo dangą. 4700 Lt perdavė Š.

47Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka ) J. P. parodė, kad 2008 m. rugsėjo mėn., jo namuose( - ), D. Š. jam pasiūlė pigiau pirkti prekes su 30 procentų nuolaida. D. Š. minėjo, kad yra firma UAB ( - ) todėl pagal sutartį iš įmonių gali įsigyti su nuolaida prekių. Jis iš D. Š. nusipirko dujinę viryklę „Gorenje“ ir TV kabelinę sistemą UAB “ ( - ), su 30 procentų nuolaida. UAB „( - ) vardu jis pigiau už 30 procentų iš D. Š. teisėtai nusipirko dujinę viryklę GORENJE KN 5705W, kurios vertė su PVM 1099 litų, SAT-VTV komplektą 4LNB-DVBT 699 litų vertės, lauko plyteles ir trinkeles, už prekes sumokėdamas 1400 litų ir pinigus atiduodamas D. Š..Trinkeles su bordiūriukais jis išsiklojo kieme esančius takelius ir už šias statybines medžiagas sumokėjo D. Š. 1000 litų. Be to, jis pažįstamam V. K. pasiūlė su 30 procentų nuolaida per UAB ( - ) nusipirkti stogo dangos. D. Š. sutikus, jis padėjo V. K. nusipirkti statybinių medžiagų stogo dengimui, t.y. 225 kvadratinių metrų difuzinės plėvelės DACHOWA 90, 230 vienetų beasbestinių lakštų, 500 vienetų varžtų ir 500 vienetų tarpinių varžtams, taip sumokėdamas D. Š. perduotus V. K. 4700 litus. Apie tai, kad buvo padarytas UAB ( - ) sukčiavimas, jis sužinojo tik iš pareigūnų. Tyrimo metu sužinojo, kad UAB ( - ) su UAB ( - ) buvo sudariusi sutartį įsigyti prekes konsignacijos pagrindais 20000 litų sumai, o prekių buvo paimta beveik už 60000 litų sumą. Jis tik tyrimo metu sužinojo, jog UAB ( - ) buvo nemoki, nevykdė jokios ūkinės, finansinės veiklos. Jis pats sukčiavimo neįvykdė, o nusipirko prekes UAB ( - ) vardu teisėtai, t. y. sau ir pažįstamam V. K., atsikaitydami D. Š.. Jam keletą kartų į jo telefono Nr. ( - ), skambino D. Š., (kurio tel. Nr. ( - )) ir liepė pareigūnams apie sukčiavimą nieko nesakyti, liepė meluoti (4 t., b. l. 146-152).

48Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka ) V. K. apklaustas įtariamuoju parodė, kad 2008 m. rugpjūčio 1 d., su R. P., D. Š., turėdami tikslą realiai nevykdyti UAB ( - ) jokios komercinės veiklos, D. Š. organizavus, R. P. 2008-08-23 sudarius laidavimo ir pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 14/175 su UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), pagal D. Š. nurodymą, jam ir R. P. pasirašius 2008-09-08 įgaliojimą iš UAB ( - ) pirkti ir priimti prekes UAB ( - ) vardu, jis kartu su D. Š. ir J. P., kuriam nebuvo žinoma apie jų sukčiavimą, ėmė iš UAB “ ( - ) priklausančių parduotuvių prekes konsignacijos pagrindais ir neatsiskaitę jas pasisavindavo, taip apgaule iš UAB ( - ) pasisavino turtą, kurio vertė – 59 797,79 Lt. Jis patvirtina, kad pagal 2008 m. rugsėjo 9 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0208834, su UAB ( - ) parduotuve Nr.4, ( - ), apgaulės būdu įgijo turto už 3687.10 Lt, pagal 2008 m. rugsėjo 10 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0200675, su UAB ( - ) parduotuve Nr. 2, ( - ), apgaule įgijo turto už 600.66 Lt, 2008 m. rugsėjo 10 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0200351, su UAB ( - ) parduotuve Nr. 8, ( - ), apgaule įgijo turto už 2744.10 Lt, 2008 m. rugsėjo 10 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0173727 , su UAB ( - ) parduotuve Nr.10, ( - ), apgaule įgijo turto už 44.09 Lt, 2008 m. rugsėjo 11 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0200691, su UAB ( - ) parduotuve Nr. 2, ( - ), apgaule įgijo turto už 1673.20 Lt, 2008 m. rugsėjo 11 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą Nr.0173729, su UAB ( - ) parduotuve Nr. 10, ( - ), apgaule įgijo turto už 271.66 Lt, 2008 m. rugsėjo 11 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0173728, su UAB ( - ) parduotuve Nr. 10, ( - ), apgaule įgijo turto už 3971.07 Lt, 2008 m. rugsėjo 12 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0173731, su UAB ( - )“ parduotuve Nr. 10, ( - ), apgaule įgijo turto už 1050.92 Lt, 2008 m. rugsėjo 12 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0198168, su UAB ( - ) parduotuve Nr. 14, ( - ), apgaule įgijo turto už 1493.66 Lt, 2008 m. rugsėjo 17 d. pagal PVM Sąskaitas-Faktūras BIK Nr. 0211047-49, su UAB ( - ) parduotuve Nr. 2, ( - ), apgaule įgijo turto už 7745,39 Lt., 2008 m. rugsėjo 17 d. pagal PVM Sąskaitas-Faktūras BIK Nr.0208860-62, su UAB ( - ) parduotuve Nr. 4, ( - ), apgaule įgijo turto už 1733.95 Lt, 2008 m. rugsėjo 17 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0208321, su UAB ( - ) parduotuve Nr.14, ( - ), apgaule įgijo turto už 6266,69 Lt, 2008 m. rugsėjo 19 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0198365, su UAB ( - ) parduotuve Nr. 14, ( - ), apgaule įgijo turto už 9304.34 Lt, 2008 m. rugsėjo 26 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą Nr.0209353-37, su UAB ( - ) parduotuve Nr.8, ( - ), apgaule įgijo turto už 14812.96 Lt. Gautas prekes realizavo D. Š. ir jis, už gautas prekes iš D. Š. gavo apie 5000 litų. Įvykdyti sukčiavimą didelės vertės, pasiūlė D. Š.. Jis siūlė pirkti prekes Utenos, Anykščių, Ukmergės rajonuose, UAB ( - ) parduotuvėse už 20 tūkstančių litų. Jis supratęs, kad UAB ( - ) už prekes UAB ( - ) neatsiskaitys, kad UAB ( - ) jokios komercinės veiklos nevykdė, ir joje nei jis, nei D. Š. su R. P. nedirbo, bei tai, kad R. P. buvo reikalingas, tik tam, kad įkūrus įmonę būtų galima apgauti UAB ( - ). Visuose pirkimuose dalyvavo D. Š., ant visų sąskaitų - faktūrų, sąrašų ties prekėmis pasirašydavo jis, D. Š. naudojosi telefono abonentu ( - ), kuris buvo įrašytas oficialiuose UAB ( - ) dokumentuose, ir esant pirkimuose nesklandumams į šį abonentą skambino UAB ( - ), su kuri asmeniškai kalbėjosi D. Š., prisistatydamas UAB ( - ) direktoriumi R. P. ( 6 t., b. l. 117-120, 125-132).

49Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka ) R. P. apklaustas įtariamuoju parodė, kad 2008 m. rugpjūčio 1d., D. Š. nurodymu jis tapo UAB ( - ) akcininku ir direktoriumi, turėdami tikslą, realiai nevykdyti UAB ( - ) jokios komercinės veiklos, D. Š. organizavus, ir jam 2008-08-23 sudarius laidavimo ir pirkimo pardavimo sutartis Nr. 14/175 su UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), pagal D. Š. nurodymą, jam ir V. K. pasirašius, D. Š. pateiktus ir paruoštus visus su UAB ( - ) susijusius dokumentus, t.y. 2008-09-08 įgaliojimą iš UAB ( - ) pirkti ir priimti prekes UAB ( - ) vardu. Pasirašęs dokumentus, jis daugiau D. Š. ir V. K. nematė. Jis žinojo, kad firma reikalinga paimant prekes konsignacijos pagrindais, jis pats UAB “ ( - ) parduotuvėse nedalyvavo, tik pagal UAB ”( - ) raštą sužinojo, kad UAB ( - ) apgaule iš UAB ( - ) pasisavino turtą, kurio vertė – 59 797,79 Lt. Jis telefonu Nr. ( - ), kuris buvo deklaruotas visuose UAB ( - ) firminiuose dokumentuose, kaip firmos telefonas, pateikiant ir UAB ( - ) tą telefono numerį. D. Š. susitiko su juo ir jis atidavė visus UAB ( - ) parašytus dokumentus. D. Š. pažadėjo UAB ( - ) parašyti atsakymą, bei patvirtino, kad tokiu būdu nuo jo nurašyta 30 000 litų ankstesnė skola, ir jis D. Š. neskolingas. Visi dokumentai taip pat ir UAB “NPA Sprendimų” turtas buvo pas D. Š., ir jis surašė ir paruošė visus UAB ( - ) dokumentus. Jis pats, formaliai būdamas direktoriumi, jokios firmoje veiklos nevykdė ir direktoriumi UAB ( - ) buvo D. Š. paliepimu.(5 t., b. l. 12-18, 31-34, 39-42).

50Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka) D. Š. apklaustas įtariamuoju parodė, kad 2008 m. rugpjūčio 1 d. R. P. tapus UAB ( - ) direktoriumi, R. P. pasiūlius nusirašyti ankstesnę 30 000 litų skolą, perkant iš UAB ( - ) parduotuvių prekių. Jis sutiko su R. P. pasiūlymu ir kartu su V. K. iš UAB ( - ) parduotuvių Anykščiuose, Utenoje, Ukmergėje pasiėmė prekių UAB “ ( - ) vardu už 30 000 litų, taip nuskaitydamas ankstesnę 2005 m. R. P. skolą jam. Jis nebuvo sukčiavimo organizatorius, dokumentų susijusių su UAB ( - ) neparuošė, nepadėjo R. P. įforminti firmą UAB ( - ) notariate, registrų centre, jis nežinantis, kas buvo UAB ( - ) ankstesnis direktorius prieš tampant R. P., jokio sukčiavimo UAB ( - ) jis neįvykdė ir atsakymo UAB ( - ) UAB ( - ) vardu neparašė (5 t., b. l. 168, 171-174, 195).

51Iš 2009 m. vasario 11 d., parodymų patikrinimo protokolo matyti, kad įtariamasis V. K. patvirtino savo parodymus, kurio metu B. K. malkinėje, ( - ), buvo išimtos paslėptos jo ir D. Š. UAB ( - ) prekės: 13 ritinių tvoros tinklo, krosnelė „Vienybė PK 1“, 6 vnt. metalinių stulpų, 2 metalines plokštes, kurias įsigijo sukčiavimo būdu UAB ( - ) vardu iš UAB ( - ) (6 t. b. l. 134-165).

52Iš 2008 m. lapkričio 11 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad įtariamasis R. P. atpažino D. Š., kuris organizavo ir jam pateikė UAB ( - ) akcijų pirkimą-perdavimą, UAB ( - ) įregistravimą, UAB ( - ) sutarčių pasirašymą (5 t., b. l. 4-7).

53Iš 2008 m. lapkričio 12 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad įtariamasis R. P. atpažino V. K., kuriam pagal D. Š. nurodymą, D. Š. pateikus surašytus UAB ( - ) vardu dokumentus, t.y. 2008-09-08 ir 2008-09-22 įgaliojimą V. K. pirkti iš UAB ( - ) prekes ir tvarkyti dokumentus ( 5 t., b. l. 26-29).

54Iš 2008 m. gruodžio 16 d. įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad J. P. sodyba yra ( - ), sodų bendrijoje ( - ) A. K. takelis yra grįstas J. P. iš UAB ( - ) iš UAB ‘( - ) sukčiavimo būdu įsigytomis trinkelėmis, bei prie namo sienos pakabinta SAT TVT komplektas, lauko virtuvėje pajungta dujinė viryklė „Gorenje“(1 t., b. l. 167-176).

55Iš 2008 m. gruodžio 16 d. kratos, apžiūros protokolų matyti, kad J. P. sodyboje, esančioje ( - ) UAB ( - ) buvo rasta sukčiavimo būdu iš UAB ( - ) pagrobtos prekės: SAT TVT komplektas s/n 070709425, Gorenje viryklė tipas K43D2-244ND, modelis KN5705W, serija 82130006, art. Nr. 166017/03 ir jų dokumentai (1 t., b. l. 180, 181-191).

56Iš 2008-09-09 PVM sąskaitos-faktūros Nr. BIK 0208834, 2008-09-26 PVM sąskaitos faktūros Nr. BIK 0209353-37, pirkėjas UAB ( - ), iš UAB ( - ) parduotuvės Nr.4, ( - ), parduotuvės Nr.8, ( - ), matyti, kad šios prekės: viryklė Gorenje KN 5705W, SAT-VTV kompl. LNB –DVBT, bordiūriukų elementai, sutapo su įvykio vietos apžiūros metu J. P. sodyboje, ( - ), ir kratos metu pas J. P. išimtomis UAB ( - ) priklausančiomis prekėmis (1 t., b. l. 40, 50 ).

57Iš 2008 m. gruodžio 16 d. savanoriško daiktų protokolo matyti, kad iš J. P. buvo išimtas jo mobilaus ryšio telefonas NOKIA 3120, IMEI ( - ), su SIM kortele Omnitel, kuriame yra D. Š. mobilaus ryšio telefono numeris užvardintas pavadinimu ( - ) Nr. ( - ) (1t., b. l. 193, 194-197).

58Iš 2008 m. gruodžio 18 d. poėmio protokolo matyti, kad iš V. K. paimtos jo nusipirktos UAB ( - ) iš UAB ( - ) prekės, t.y. 131 vnt. beastbestinio lakšto, difuzinės plėvelės DACHOVA, 350 vnt. varžtų šiferiui, 100 vnt. tarpinių varžtams, kurios grąžintos UAB ( - ) ( 2 t. b. l. 16-17).

59Pagal 2008-09-19 PVM sąskaitas - faktūras Nr. BIK 0198365, pagal 2008-09-17 sąskaitą-faktūrą BIK 0208321, Pirkėjas UAB ( - ), iš UAB ( - ) parduotuvės Nr.14, ( - ), pirktos prekės 131 vnt. beastbestinio lakšto, difuzinės plėvelės DACHOVA, 350 vnt. varžtų šiferiui, 100 vnt. tarpinų varžtams, kurios sutapo su poėmio metu iš V. K. išimtomis UAB ( - ) priklausančiomis prekėmis ( 1 t., b. l. 65, 68).

60Iš 2009 m.sausio 20 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad liudytojas K. G. atpažino D. Š., kaip asmenį, kuris organizavo UAB ( - ) akcijų pirkimą-perdavimą ir su tuo susijusių dokumentų pasirašymą, 2008-07-02 pagal D. Š. paliepimą, jam vienam mėnesiui tampant UAB ( - ) direktoriumi ir akcininku, bei D. Š. paliepimu tampant 2008-07-24 UAB ( - ) akcijų pirkimą-perdavimą ir su juo susijusius dokumentų naujam UAB ( - ) direktoriui R. P. ( 3t., b. l. 158-162).

61Iš 2009 m. sausio 21 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad liudytojas K. G. atpažino V. K., kuris 2008m. rugsėjo mėnesį gyveno pas D. Š. močiutę B. K., ( - ), ir V. K. išvykdavo su D. Š. UAB ( - ) automobiliu Mazda 626 valst. Nr. ( - ) ( 3 t., b. l. 163-165).

62Iš 2009 m. sausio 20 d. savanoriško daiktų pateikimo, daiktų apžiūros protokolų matyti, kad iš liudytojo K. G., gyv. ( - ), buvo išimti jo pasirašyti dokumentai, t.y. 2008-07-02 UAB ( - ) akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, 2008-07-02 UAB ( - ) blankų, antspaudo, įstatų, turto perdavimo-priėmimo aktas, kuriame pasirašė jis su UAB ( - ) buvusiu direktoriumi M. V., bei 2008-07-24 UAB ( - ) akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, 2008-07-24 UAB ( - ) blankų, antspaudo, įstatų, turto perdavimo-priėmimo aktas, kuriame K. G., kaip buvęs UAB ( - ) direktorius, perduoda turtą naujajam UAB ( - ) direktoriui R. P. (1t., b. l. 199, 200-204).

632008 m. gruodžio 18 d. įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad B. K. sodyboje, ( - ), ant namo yra pakabinta TVT antenos komplektas, bei prie šiltnamio yra automobilis MAZDA 626 valst.Nr. ( - ), priklausantis UAB ( - ) vardu (2 t., b. l. 58-65).

64Iš 2008 m. gruodžio 18 d. kratos, daiktų apžiūros protokolų matyti, kad iš B. K., gyv. ( - ), buvo išimtos UAB ( - ) sukčiavimo būdu UAB ( - ) priklausančios prekės, t.y. SAT-VTV komplektas, 10 vnt. lietvamzdžių laikiklių, 8 vnt. latakų galinių dangtelių, 7 vnt. latakų jungčių, latako jungčių su sifonu, 2 vnt. šepečių dažymui, 4 vnt. vidutinių alkūnių, 4vnt., apatinių alkūnių, 7 palanges, vėjalentę, 4 kraigai, 19 vnt. latakų, 1 palangė, 7 vnt. lietvamzdžių, 4 poros pirštinių, tinko mišinys, 2 kirvių kotai, 2 bakai (2 t., b. l. 5, 6-10).

65Pagal 2008-09-17 PVM sąskaitą faktūrą Nr. BIK 0211047-49, pagal 2008-09-26 sąskaitą faktūrą BIK 0209353-37 Pirkėjas UAB ( - ), iš UAB “Bikuvos prekyba“ parduotuvės Nr.2, ( - ), parduotuvės Nr. 4, ( - ), prekių sąrašuose pirktos prekės SAT-VTV komplektas, 10 vnt. lietvamzdžių laikiklių, 8 vnt. latakų galinių dangtelių, 7 vnt. latakų jungčių, latako jungčių su sifonu, 2 vnt. šepečių dažymui, 4 vnt. vidutinių alkūnių, 4vnt, apatinių alkūnių, 7 palanges, vėjalentę, 4 kraigus, 19 vnt. latakų, 1 palanges, 7 vnt. lietvamzdžius,4 poras pirštinių, tinko mišinį, 2 kirvių kotus, 2 bakus, kurios sutapo su B. K., kratos metu išimtomis UAB ( - ) “ priklausančiomis prekėmis (1 t., b. l. 32-34, 50-53).

66Iš 2008 m. spalio 6d., 2008-12-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolų matyti, kad liudytojas A. D. atpažino V. K., D. Š. ir J. P., kurie 2008m. rugsėjo 9d. UAB ( - ) vardu įsigijo iš UAB ( - ) prekių (3 t., b. l. 70-84).

67Iš 2008 m. spalio 6 d., 2008-12-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolų matyti, kad liudytojas K. S. atpažino V. K., D. Š. ir J. P., kurie 2008m. rugsėjo 9d. UAB ( - ) vardu įsigijo UAB ( - ) prekių ( 3 t., b. l. 53-67).

68Iš 2008 m. spalio 7 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolų matyti, kad liudytoja A. G. atpažino V. K., R. P., kurie UAB ( - ) vardu įsigijo UAB ( - ) prekių, o R. P. teiravosi dėl sutarties sudarymo UAB ( - ) vardu (3 t., b. l. 88-95).

69Iš 2008 m. lapkričio 7 d., asmens parodymo atpažinti protokolo, matyti, kad liudytoja A. G. atpažino R. P., kuris UAB “ ( - ) vardu tarėsi dėl UAB ( - ) prekių pirkimo ir laidavimo UAB ( - ) vardu (3 t., b. l. 116-119).

70Iš 2008 m. lapkričio 7 d. asmens parodymo atpažinti protokolo matyti, kad liudytojas D. V. atpažino R. P., kuris UAB “ ( - ) vardu tarėsi dėl UAB ( - ) prekių pirkimo ir laidavimo UAB ( - ) vardu ( 3 t., b. l. 111-114).

71Iš 2008 m. gruodžio 11d. asmens parodymo pagal jo nuotrauką atpažinti protokolo matyti, kad liudytojas J. K. atpažino V. K., kuriam UAB “ ( - ) vardu pakrovė statybinių medžiagų į V. K. transporto priemonę. (3 t., b. l. 122-127).

72Iš 2009 m. kovo 17 d. asmens parodymo pagal jo nuotrauką atpažinti protokolų matyti, kad liudytojas A. Š. atpažino V. K., D. Š., kuriems UAB ( - ) vardu pakrovė statybinių medžiagų, į V. K. transporto priemonę (4t, b. l. 48-53).

73Iš 2008 m. gruodžio 11d. asmens parodymo pagal jo nuotrauką atpažinti protokolų matyti, kad liudytoja O. P. atpažino V. K., J. P., kurie UAB ( - ) vardu įsigijo statybinių prekių (3t., b. l. 129-136).

74Iš 2008 m. spalio 7 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolų matyti, kad liudytoja J. K. atpažino V. K., kuris UAB ( - ) vardu įsigijo UAB ( - ) namų kino sistemą, pasirašydamas ant sąskaitos faktūros BIK 0198168 pasirašant UAB ( - ) vardu (3 t., b. l. 139-142).

75Iš 2009 m. kovo 6 d. asmens parodymo pagal jo nuotrauką atpažinti protokolų matyti, kad liudytojas M. K. atpažino V. K., D. Š., kurie UAB ( - ) vardu įsigijo prekių (4t., b. l. 6-11).

76Iš 2009 m. kovo 9 d. asmens parodymo pagal jo nuotrauką atpažinti protokolų matyti, kad liudytoja A. P. atpažino V. K., D. Š., kurie UAB ( - ) vardu įsigijo prekių (4 t., b. l. 14-19).

77Iš 2009 m. kovo 9 d. asmens parodymo pagal jo nuotrauką atpažinti protokolų matyti, kad liudytoja J. Š. atpažino V. K., kuris UAB ( - ) vardu įsigijo prekių, V. K. pasirašant ant pateiktų dokumentų, kaip įgaliotam UAB ( - ) asmeniui ( 4 t. b. l. 22-24).

78Iš 2009 m. kovo 9 d. asmens parodymo pagal jo nuotrauką atpažinti protokolų matyti, kad liudytojas E. K. atpažino V. K., D. Š., kurie UAB “ ( - ) vardu įsigijo prekių (4 t., b. l. 27-32).

79Iš 2009 m. kovo 10 d. asmens parodymo pagal jo nuotrauką atpažinti protokolo matyti, kad liudytoja V. S.-M. atpažino V. K., kuris tvarkė UAB ( - ) vardu įstatus (4 t., b. l. 44-45).

80Iš 2009 m. kovo 10 d. savanoriško daiktų pateikimo, daiktų apžiūros protokolų matyti, kad iš 1-ojo notariato, VĮ Juridinių asmenų registro centro, buvo išimti UAB ( - ) dokumentai (3 t., b. l. 20-21, 22-28).

81Iš 2008 m. lapkričio 5 d. kratos protokolo matyti, kad E. J. bute, ( - ) buvo išimta R. P. popieriaus skiautė su užrašu D. tel. Nr. ( - ) ( 2 t. , b. l. 69).

82Iš 2009 m. vasario 4 d. kratos, daiktų apžiūros protokolų matyti, kad V. Š. bute, ( - ), buvo išimti D. Š. daiktai - dvi SIM Bitė kortelės, užrašų knygutė, ir dokumentų ruošiniai( 2 t., b. l. 79)

83Iš kratos protokolo matyti, kad E. J. bute, ( - ), buvo išimta R. P. popieriaus skiautė su užrašu D. tel. Nr. ( - ), kuriuo naudojosi D. Š. ir kuris yra įrašytas visuose UAB ( - ) blankuose ties UAB ( - ) direktorius R. P. (2 t., b. l. 80-84).

84Iš 2008 m. gruodžio 17 d. ir 2009 m. sausio 19 d. daiktų apžiūros protokolų matyti, kad apžiūrėti UAB ( - ) pateikti CD diskai su parduotuvės salėje užfiksuotu kamerų vaizdu, kur apžiūros metu dalyvavę asmenys J. P., R. P. patvirtino, kad pateiktuose CD diskuose UAB ( - ) salėse, UAB ( - ) vardu ima prekes D. Š., V. K. ir J. P. (2 t., b. l. 21-57).

85Iš 2009 m. vasario 9 d. dokumentų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti: UAB ( - ) laidavimo sutartis, prekių pirkimo-pardavimo sutartis 14/175, UAB „( - ) 2008-09-08 įgaliojimas pirkti ir priimti prekes tarp direktoriaus R. P. ir V. K., UAB ( - ) dokumentai, vokas su UAB ( - ) atsakymas dėl pranešimo 2008-09-19 Nr.108 (2 t., b. l. 189-194).

86Iš 2009 m. vasario 10 d. daiktų apžiūros protokolo matyti, kad UAB ( - ) pateiktos sąskaitotos – faktūros kuriose, dalyvavęs įtariamasis V. K. patvirtino sąskaitose faktūrose visus sukčiavimo epizodus, patvirtindamas, kad UAB ( - ) vardu, kaip įgaliotas asmuo jis pasirašęs ant minėtų sąskaitų faktų, sąrašų pagal kurias buvo imtos prekės, tvirtindamas dokumentuose prekių kiekį ir vertę, nurodytą UAB ( - ) sąskaitose faktūrose: pagal 2008 m. rugsėjo 9 d., pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0208834, su UAB ( - ) parduotuve Nr.4, ( - ), apgaule įgyta turto už 3687.10 Lt, pagal 2008 m. rugsėjo 10 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0200675, su ( - ) parduotuve Nr. 2, ( - ), apgaule įgyta turto už 600.66 Lt, pagal 2008 m. rugsėjo 10 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0200351, su UAB ( - ) parduotuve Nr. 8, ( - ), apgaule įgyta turto už 2744.10 Lt, pagal 2008 m. rugsėjo 10 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0173727, su UAB ( - ) parduotuve Nr.10, ( - ), apgaule įgyta turto už 44.09 Lt, pagal 2008 m. rugsėjo 11 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0200691, su UAB ( - ) parduotuve Nr. 2, ( - ), apgaule įgyta turto už 1673.20 Lt,- pagal 2008 m. rugsėjo 11 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą Nr.0173729, su UAB ( - ) parduotuve Nr. 10, ( - ), apgaule įgyta turto už 271.66 Lt, pagal 2008 m. rugsėjo 11 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0173728, su UAB ( - ) parduotuve Nr. 10, ( - ), apgaule įgyta turto už 3971.07 Lt, pagal 2008 m. rugsėjo 12 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0173731, su UAB ( - ) parduotuve Nr. 10, ( - ), apgaule įgyta turto už 1050.92 Lt, pagal 2008 m. rugsėjo 12 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0198168, su UAB ( - ) parduotuve Nr. 14, ( - ), apgaule įgyta turto už 1493.66 Lt., pagal 2008 m. rugsėjo 17d pagal PVM Sąskaitas-Faktūras BIK Nr. 0211047-49, su UAB ( - ) parduotuve Nr. 2, ( - ), apgaule įgyta turto už 7745,39 Lt, pagal 2008 m. rugsėjo 17 d. pagal PVM Sąskaitas-Faktūras BIK Nr.0208860-62, su UAB ( - ) parduotuve Nr. 4, ( - ), apgaule įgyta turto už 1733.95 Lt, pagal 2008 m. rugsėjo 17 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0208321, su UAB ( - ) parduotuve Nr.14, ( - ), apgaule įgyta turto už 6266,69 Lt.,-pagal 2008 m. rugsėjo 19 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą BIK Nr.0198365, su UAB ( - ) parduotuve Nr. 14, ( - ), apgaule įgyta turto už 9304.34 Lt, pagal 2008 m. rugsėjo 26 d. pagal PVM Sąskaitą-Faktūrą Nr.0209353-37, su UAB ( - ) parduotuve Nr.8, ( - ), apgaule įgyta turto už 14812.96 Lt ( 3t., b. l. 2-11).

87Iš 2009 m. vasario 11 d. daiktų apžiūros protokolo matyti, kad 2008-02-11 įtariamojo V. K. parodymų patikrinimo vietoje (B. K. sodyboje) metu išimtos D. Š. ir V. K. įgytos UAB ( - ) prekės: 13 ritinių tvoros tinklo, krosnelė „Vienybė PK 1“, 6 vnt. metalinių stulpų, 2 metalines plokštes, kurias įsigijo sukčiavimo būdu UAB ( - ) vardu iš UAB ( - ) (3 t., b. l. 12-18).

88Iš 2009 m. kovo 16 d. rašysenos specialisto išvados Nr. 11-540(09) matyti, kad 2008-07-24 akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje, eilutėje „Akcijas nusipirko ir gavo“, 2008-07-24 UAB ( - ) blankų, antspaudo, įstatų, turto perdavimo-priėmimo akte, eilutėje „Aukščiau išvardintus daiktus priėmė pretenzijų neturiu“, 2008-08-23 laidavimo sutartyje skiltyje „ Laiduotojas“, 2008-08-23 prekių pirkimo-pardavimo sutartyje 14/175, skiltyje „Pirkėjas“ Direktorius R. P.“, UAB ( - ) 2008-08-22 įgaliojime, 2008-09-08 įgaliojime pirkti ir priimti prekes, eilutėse „Direktorius R. P. „ pasirašė R. P.. Nustatyti, ar rašte Nr. 2008-10-41 2008-10-02 dėl pranešimo 2008-09-19 Nr. 108 eilutėse „Direktorius R. P.“ pasirašė R. P. ar R. P. vardu pasirašė D. Š., ar kitas asmuo, nebuvo galima dėl tiriamojoje dalyje nurodytų priežasčių. Ant išsiųsto 2008-10-12 voko rankraštinį ( - ) pasirašė D. Š.. 2008-07-24 akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje, eilutėje „Akcijas nusipirko ir gavo“, 2008-07-24 UAB ( - ) blankų, antspaudo, įstatų, turto perdavimo-priėmimo akte, eilutėje „Aukščiau išvardintus daiktus priėmė pretenzijų neturiu“, 2008-08-23 laidavimo sutartyje, skiltyje „Laiduotojas“, 2008-08-23 prekių pirkimo-pardavimo sutartyje 14/175, skiltyje „Pirkėjas: Direktorius R. P.“ rankraštinius įrašus „R. P.“ parašė R. P. (3t., b. l. 36-41).

892009 m. kovo 20 d. Telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokole užfiksuota 2008-11-18 Utenos rajono apylinkės teismo nutartimi Nr. IK-351-228/2008 kontroliuojant J. P. telekomunikaciniais tinklais perduodamą informaciją, MRT 687-83268, įrenginyje, užfiksuotame 287 skambutyje, 290 skambutyje D. Š. iš tel. Nr. ( - ) skambučiai į J. P. tel. Nr. ( - ), kurie kalbasi apie UAB „( - ) įvykdytą sukčiavimą UAB “ ( - ) (2t., b. l. 139-145).

90Iš 2009 m. kovo 22 d. apžiūros protokolo matyti, kad dalyvaujant apžiūros metu J. P., 2008-10-16 Utenos r. apylinkės teismo nutartimi Nr. ( - ) kontroliuojant R. P., V. K. telekomunikaciniais tinklais perduodamą informaciją ir 2008-11-18 Utenos rajono apylinkės ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartimi Nr. ( - ) kontroliuojant J. P. telekomunikaciniais tinklais perduodamą informaciją įrenginyje, tel. numeriais ( - ) ir ( - ), apžiūroje dalyvavęs J. P., išklausęs pokalbį patvirtino, kad balsas iš tel. Nr. ( - )į tel. Nr. ( - ) yra D. Š., antrojo balso jis nepažinąs ( 2 t., b. l. 152-156,158-165, 166-179).

91Iš 2009 m. kovo 23 d. apžiūros protokolo matyti, kad dalyvaujant apžiūros metu įtariamajam R. P., 2008-10-16 Utenos r. apylinkės teismo nutartimi Nr. IK-306-356/2008 kontroliuojant R. P., telekomunikaciniais tinklais perduodamą informaciją, M telefono abonente ( - ), užfiksuotame 0036 skambutyje, 062 skambutyje į tel. ( - ) ( R. P.) pastarasis patvirtino, kad telefono numeris priklauso anytai E. J., kur jis gyveno prieš nusikaltimo padarymą, ( - ) (2 t., b. l. 181-186).

92Iš 2009 m. kovo 20 d. apžiūros protokolo matyti, kad dalyvaujant apžiūros metu įtariamajam R. P., tai, kad 2008-10-16 Utenos r. apylinkės teismo nutartimi Nr. IK-306-356/2008 kontroliuojant R. P. ir V. K. telekomunikaciniais tinklais perduodamą informaciją, MRT Nr. ( - ), įrenginyje užfiksuota pokalbis iš tel. Nr. ( - ) į tel. Nr. ( - ) (V. K. pokalbis su broliu S. K.) (2 t., b. l. 158-159).

93Iš bankų pateiktų pažymų matyti, kad UAB ( - ) sąskaitose piniginių lėšų neturėjo, tad darytina išvada, kad UAB „( - ) ūkinės, finansinės veiklos nuo 2008-08-01 iki 2009-09-30 nevykdė.(1 t., b. l. 150-160).

94Kaip matyti kaltinamieji kaltais neprisipažino. V. K. nurodė, kad jis įmonėje dirbo legaliai ir vykdė R. P. nurodymus, R. P. pripažino, kad įkūrė įmonę padedamas mirusio asmens, o D. Š. R. P. atsiėmė skolą prekėmis, nes R. P. buvo skolingas 30000 Lt. Tokiu būdu kaltinamieji neneigė prekių paėmimo iš UAB ( - ) fakto. Taip pat R. P. neneigė pasirašęs įmonės ( - ) pirkimo dokumentus bei išdavęs įgaliojimą V. K. paimti prekes. Liudytojas K. G. tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisiamojo posėdžio metu patvirtino, kad jis D. Š. paprašytas nuvyko į Vilnių, kur pasirašė UAB ( - ) akcijų pirkimo-pardavimo dokumentus ir tapo šios įmonės direktoriumi. Praėjus mėnesio laikotarpiui to paties D. Š. nurodymu šią įmonę perleido R. P.. Po šio įmonės akcijų pirkimo-pardavimo įmonės direktoriumi tapo R. P.. Tokiu būdu akivaizdu, kad K. G. ir R. P. vaidmuo įgyjant įmonę buvo formalus. Liudytojas M. V. tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisiamojo posėdžio metu patvirtino, kad derybas dėl įmonės ( - ) akcijų pardavimo derybas vedė su D. Š.. D. Š. jam sumokėjo pinigus. Nors D. Š. ir mokėjo pinigus, tačiau visuose įmonės perleidimo dokumentuose pasirašė K. G.. Kokių nors aplinkybių, kurios keltų abejones liudytojų K. G. ar M. V. parodymų patikimumu nei ikiteisminio tyrimo, nei teisiamojo posėdžio metu nustatyta nebuvo. Tokiu būdu matyti, kad D. Š. iniciatyva buvo perkama įmonė, jis surado jos savininką, asmenis, kurie formaliai įgydavo įmonės akcijas ir tapdavo jos direktoriais. Visas išlaidas padengdavo D. Š.. Tai įrodo, kad D. Š. ėmėsi visų priemonių, kad jokiose oficialiuose dokumentuose jo vardas ir pavardė nebūtų užfiksuoti. Todėl R. P. aiškinimas, kad jis su G. Ž. įgijo šią įmonę atmestinas. Taip pat atmestinas ir V.K. aiškinimas, kad jis įmonėje dirbo legaliai. Su juo nebuvo sudaryta darbo sutartis, Sodroje nebuvo jokių duomenų apie jo darbą UAB ( - ). D. Š. kartu su V. K. bei kitais asmenimis ėmė prekes iš UAB ( - ) parduotuvių Utenos, Anykščių, Ukmergės parduotuvėse. Šias prekes parduodavo kitiems asmenims. Su UAB ( - ) neatsiskaitė. Civilinės sutarties nevykdymas pats savaime nėra nusikalstama veika ir paprastai užtraukia civilinės atsakomybės priemones. Baudžiamajai atsakomybei kilti būtina sąlyga yra civilinės sutarties įvykdymo, t.y. pažeistų vienos iš sutarties šalių teisių atstatymo, negalimumas, dėl kaltininko nusikalstamų veiksmų, o būtent, apgaulės panaudojimo. Visa išdėstytu aplinkybių visuma leidžia daryti neginčijamą išvadą, kad kaltinamieji apgaule užvaldė svetimą turtą. Kaip jau minėta įmonės pirkimas buvo fiktyvus, t.y. jos direktoriais ir vieninteliais akcininkais tapdavo nieko bendra su statybų verslu neturintys asmenys, K. G. ir R. P., kurie veikdavo D. Š. nurodymu. Taip pat D. Š. nurodymu K. G. perleido įmonės akcijas R. P., kuris tapę įmonės direktoriumi sudarė prekių pirkimo konsignacijos pagrindais sutartį bei išdavė įgaliojimą V. K. UAB ( - ) vardu imti prekes. Įmonė neturėjo jokių galimybių vykdyti veiklą: nebuvo darbuotojų, įrankių, medžiagų. Neturėjo sąskaitų banke. Visa išdėstytu aplinkybių visuma leidžia daryti neginčijamą išvadą, kad kaltinamieji apgaule užvaldė svetimą turtą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1998-12-22 nutarimo „Dėl teismų praktikos sukčiavimo ir turto pasisavinimo arba iššvaistymo baudžiamosiose bylose“ 2 ir 3 punktuose yra nurodyta, kad sukčiavimo esmė yra apgaulės panaudojimas svetimam turtui užvaldyti arba teisei į turtą įgyti. Apgaulė sukčiaujant panaudojama turint tikslą suklaidinti turto savininką ar valdytoją arba asmenį, kurio žinioje yra turtas, o pastarieji dėl suklydimo apgaulės įtakoje savanoriškai patys perleidžia turtą ar teisę į turtą kaltininkui manydami, kad šis turi teisę jį gauti. Apgaulė pasireiškia turto savininko ar valdytojo arba asmens, kurio žinioje yra turtas, suklaidinimu pateikiant suklastotus dokumentus, pranešant neteisingus duomenis, nutylint esmines savininko apsisprendimui dėl turto ar teisės į turtą perleidimo aplinkybes ir pan. Kaltinamieji, UAB “ ( - ), kaip vykdančios veiklą, vardu sudarė sutartį įsipareigodami atsiskaityti už prekes ir jas įgijo, t.y. suklaidino savininko įgaliotus asmenis. Tai, kad nebuvo praėję atsiskaitymo už prekes terminai, negali būti aplinkybe šalinančia baudžiamąją atsakomybę, nes aprašyti kaltinamųjų veiksmai įrodo, kad nuo pat sutarties sudarymo momento nebuvo siekiama atsiskaityti už prekes, t.y. kaltinamųjų. nusikalstamą sumanymą apgaule įgyti turtą. R. P. ir D. Š. aiškinimai, kad R. P. tokiu būdu norėjo atiduoti skolą D. Š., gali būti vertinami kaip paskatos lėmusios jų apsisprendimą daryti nusikalstamą veiką, o ne baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė. Kaltinamieji įgijo prekių 59 797,79 Lt, t.y. didesnei nei 250 MGL, sumai, kas sutinkamai su BK 190 str. yra stambus mastas. Kaltinamieji turėjo galimybę įgytu turtu disponuoti, todėl jų veika vertintina kaip baigtas nusikaltimas. Vieninga tyčia sukčiavimo atveju yra tada, kai asmuo ar asmenys žino, kokį konkretų turtą jie apgaule įgys dar iki savo nusikalstamų veiksmų darymo pradžios arba sužino darydamas pirmą nusikalstamą veiksmą. Iš aptartų įrodymų matyti, kad kaltinamieji nuo pat pradžių turėjo sumanymą apgaule įgyti svetimą turtą, ką ir padarė. Todėl jų veika vertintina kaip tęstinė Kaltinamieji veikė tiesiogine, iš anksto susiformavusia tyčia.. Kaltinamieji įgijo svetimą turtą apgaule realizuodami bendrą sumanymą, todėl jų veika vertintina kaip padaryta bendrininkų grupėje.

95V. K. betarpiškai dalyvavo įgyjant apgaule svetimą turtą, todėl jo veika vertintina kaip vykdytojo ir kvalifikuotina pagal LR BK 182 str. 2 d.

96R. P. sudarė sutartį, t.y. suklaidino UAB ( - ) atstovus dėl ko kaltinamieji įgijo svetimą turtą. Todėl jo veiksmai pagrįstai kvalifikuoti kaip nusikaltimo vykdytojo, nes jis atliko veiksmus, atitinkančius sukčiavimo nusikalstamos veikos objektyviuosius požymius. R. P. veika kvalifikuotina pagal LR BK 182 str. 2 d.

97D. Š. veiksmai siekiant apgaule užvaldyti svetimą turtą pasireiškė ne tik įmonės įregistravimu, nurodymu sudaryti laidavimo sutartį, organizuojant įmonės pardavimą bet ir dalyvavimu įgyjant prekes. Todėl jo veiksmai iš nusikalstamos veikos organizatoriaus perkvalifikuotina kaip nusikaltimo vykdytojo, nes jis atliko veiksmus, atitinkančius sukčiavimo nusikalstamos veikos objektyviuosius požymius. D. Š. veika iš BK 24 str. 4 d. ir 182 str. 2 d. perkvalifikuotina į BK 182 str. 2 d.

98

99Bausmės skyrimas

100Kaltinamojo V. K. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Nors kaltinamajame akte buvo nurodyta, kad kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 59 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra kaltininko prisipažinimas padarius baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdus gailėjimasis. Norint konstatuoti šią kaltininko atsakomybę lengvinančią aplinkybę nepakanka nustatyti, jog kaltininkas prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, būtina nustatyti ir jo nuoširdų gailėjimąsi dėl padarytos veikos. Kaltininko nuoširdus gailėjimasis dėl padaryto nusikaltimo yra tada, kai kaltininkas laisva valia pripažįsta padaręs baudžiamąją veiką, kritiškai vertina savo elgesį ir stengiasi sušvelninti nusikaltimo pasekmes. Tokių aplinkybių nenustatyta, todėl ši aplinkybė iš kaltinamojo akto šalinama. V. K. atsakomybę sunkinanti aplinkybė ta, kad nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupėje.

101Kaltinamojo R. P. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. R. P. atsakomybę sunkinanti aplinkybė ta, kad nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupėje.

102Kaltinamojo D. Š. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. D. Š. atsakomybę sunkinanti aplinkybė ta, kad nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupėje.

103Teismas, skirdamas bausmę V. K. atsižvelgia į tai kaltinamasis padarė sunkų nusikaltimą iš anksto susiformavusia tiesiogine tyčia, kas rodo didesnį nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, administracine tvarka nebaustas (6 t., b. l. 166), į narkologinę ir psichiatrinę įskaitas įrašytas (6 t., b. l. 175-176), teismo psichologijos ekspertizę skirti netikslinga (6 t., b. l. 178), teistas 9 kartus, teistumas neišnykęs (6 t., b. l. 179-183, 190-200, 7 t., b. l. 1-10), į atsakomybę sunkinančią aplinkybę, į tai, kad buvo aktyvus nusikaltimo padarymo vykdytojas, dalyvavo visuose prekių įgijimo epizoduose, ir daro išvadą, kad kaltinamasis jau turi susiformavusią neigiamą vertybinę orientaciją ir tik formaliai laikosi visuomenėje priimtų moralės normų. Todėl kaltinamajam skirtina reali laisvės atėmimo bausmė didesnė nei sankcijoje numatytas bausmės vidurkis ( BK 56 str. ).

104Teismas, skirdamas bausmę R. P. atsižvelgia į tai kaltinamasis padarė sunkų nusikaltimą iš anksto susiformavusia tiesiogine tyčia, kas rodo didesnį nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, administracine tvarka nebaustas (5 t., b. l. 45), į narkologinę ir psichiatrinę įskaitas įrašytas (5 t., b. l. 54-55), teismo psichologijos ekspertizę skirti netikslinga (5 t., b. l. 56), teistas 15 kartų, teistumas neišnykęs (5t., b. l. 57-63 65-83 6 t. b. l. 184-189), į tai, kad jo vaidmuo nusikaltimo padaryme buvo epizodinis, į atsakomybę sunkinančią aplinkybę daro išvadą, kad kaltinamasis jau turi susiformavusią neigiamą vertybinę orientaciją ir tik formaliai laikosi visuomenėje priimtų moralės normų. Todėl kaltinamajam skirtina reali laisvės atėmimo bausmė nedidesnė nei sankcijoje numatytas bausmės vidurkis (BK 56 str.).

105Teismas, skirdamas bausmę D. Š. atsižvelgia į tai kaltinamasis padarė sunkų nusikaltimą iš anksto susiformavusia tiesiogine tyčia, kas rodo didesnį nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, administracine tvarka nebaustas (5t., b. l. 201), į narkologinę ir psichiatrinę įskaitas neįrašytas (5 t., b. l. 196) iš paskutinės darbo vietos atleistas 2008-04-07 pagal LR DK 136 str. 3 d. (6 t., b. l. 1-3), teistas 4 kartus, teistumas neišnykęs (6t., b. l. 7-77), į atsakomybę sunkinančią aplinkybę, į tai, kad organizavo nusikaltimo padarymą bei buvo aktyvus nusikaltimo padarymo vykdytojas, ir daro išvadą, kad kaltinamasis jau turi susiformavusią neigiamą vertybinę orientaciją ir tik formaliai laikosi visuomenėje priimtų moralės normų. Todėl kaltinamajam skirtina reali laisvės atėmimo bausmė didesnė nei sankcijoje numatytas bausmės vidurkis ( BK 56 str. ).

106Dėl civilinio ieškinio

107Civilinis ieškovas UAB ( - ) pareiškė civilinį ieškinį dėl 42954.87 Lt turtinės žalos atlyginimo (1 t., b. l.77). Šis civilinis ieškinys yra įrodytas aukščiau aptartais įrodymais ir tenkintinas. Kadangi kaltinamieji bendrais veiksmais padarė žalą civiliniam ieškovui, ši suma iš jų priteistina solidariai (CK 6.263 str. ).

108Dėl daiktinių įrodymų ir kardomųjų priemonių

109Daiktiniai įrodymai: 1-ojo notariato, VĮ Juridinių asmenų registro centro UAB ( - ) dokumentai, UAB ( - ) pateiktos sąskaitos-faktūros, UAB ( - ) pateikti 6 CD diskai su parduotuvės salėje užfiksuotu kamerų vaizdu, UAB ( - ) laidavimo sutartis, prekių pirkimo-pardavimo sutartis 14/175, UAB ( - ) 2008-09-08 įgaliojimas pirkti ir priimti prekes tarp direktoriaus R. P. ir V. K., UAB ( - ) dokumentai, vokas su UAB ( - ) atsakymas dėl pranešimo 2008-09-19 Nr.108S, įtariamųjų V. K. ir R. P. garso-vaizdo įrašai, telekomunikaciniais tinklais perduotos informacijos laikmenos (15 vnt.) paliktini saugoti prie baudžiamosios bylos ( BPK 94 str. ).

110Siekiant įgyvendinti BPK 119 str. numatytus tikslus, kaltinamiesiems V. K. ir D. Š. paskirtos kardomosios priemonės- suėmimas iki nuosprendžio įsiteisėjimo paliktinos tos pačios.

111Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 297-307str.str. teismas

Nutarė

112V. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 2 d. ir paskirti ketverius metus tris mėnesius laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

113Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2009 m. lapkričio 26 d.

114Į bausmės laiką įskaityti laikinojo sulaikymo ir suėmimo terminą nuo 2009 m. vasario 1 d. iki 2009 m. lapkričio 25 d.

115Kardomąją priemonę suėmimą iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti tą pačią.

116R. P. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 2 d. ir paskirti ketverius metus laisvės atėmimo.

117Vadovaujantis BK 63 str. 5 d. 2 p. šią bausmę apėmimo būdu griežtesne bausme apimant švelnesnę subendrinti su bausmėmis paskirtomis 2008-12-11 Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 str. 1 d., 2009-03-18 Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 str. 1 d. ir paskirti subendrintą bausmę ketverius metus laisvės atėmimo. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 3, 9 dalimis šią bausmę prie griežčiausios bausmės iš dalies pridedant švelnesnę bausmę subendrinti su 2009-01-09 Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 22 str. 1 d. ir 180 str. 1 d. paskirta bausme ir paskirti subendrintą bausmę ketverius metus šešis mėnesius laisvės atėmimo. Vadovaujantis BK 64 str. 1, 3 dalimis šią subendrintą bausmę iš dalies pridedant likusią neatliktą bausmę pagal 2008-09-05 Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės nuosprendžiu pagal BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d. paskirta bausme ir paskirti galutinę subendrintą bausmę ketverius metus devynis mėnesius laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

118Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2009 m. lapkričio 26 d.

119Į bausmės laiką įskaityti laikinojo sulaikymo, suėmimo terminą bei iš dalies atliktą bausmę nuo 2008-06-03 iki 2008-06-05, nuo 2008-07-28 iki 2008-07-30, dalinai atliktą bausmę nuo 2008 m. rugsėjo 30 d. iki 2009 m. lapkričio 25 d.

120D. Š. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 2 d. ir paskirti ketverius metus šešis mėnesius laisvės atėmimo.

121Vadovaujantis BK 64 str. 1, 3 dalimis šią bausmę subendrinti iš dalies pridėjus likusią neatliktą 2007-12-13 Vilniaus apygardos nuosprendžiu paskirtą laisvės atėmimo bausmę ir paskirti subendrintą bausmę ketverius metus devynis mėnesius laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

122Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2009 m. lapkričio 26 d.

123Į bausmės laiką įskaityti laikinojo sulaikymo ir suėmimo terminą nuo 2009 m. sausio 15 d. iki 2009 m. lapkričio 25 d.

124Kardomąją priemonę suėmimą iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti tą pačią.

125Civilinio ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ( - ) civilinį ieškinį patenkinti ir priteisti iš solidariai iš V. K., R. P., D. Š. keturiasdešimt du tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt keturis litus, 87 ct uždarosios akcinės bendrovės ( - ) naudai.

126Daiktinius įrodymus: 1-ojo notariato, VĮ Juridinių asmenų registro centro UAB ( - ) dokumentus, UAB ( - ) pateiktas sąskaitas-faktūras, UAB ( - ) pateiktus 6 CD diskus su parduotuvės salėje užfiksuotu kamerų vaizdu, UAB ( - ) laidavimo sutartį, prekių pirkimo-pardavimo sutartį 14/175, UAB ( - ) 2008-09-08 įgaliojimą pirkti ir priimti prekes tarp direktoriaus R. P. ir V. K., UAB ( - ) dokumentus, voką su UAB ( - ) atsakymu dėl pranešimo 2008-09-19 Nr.108S, įtariamųjų V. K. ir R. P. garso-vaizdo įrašus, telekomunikaciniais tinklais perduotos informacijos laikmenas (15 vnt.) palikti saugoti prie baudžiamosios bylos (BPK 94 str. ).

127Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos, o suimtajam nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui paduodant skundą Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gytis Stasevičius, sekretoriaujant... 2. Teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje V.K. gimęs... 3. R.P., gimęs ( - ), asmens kodas 4. D.Š. gim. ( - ), a.k 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. D. Š., V. K., R.... 7. Įrodymai, jų vertinimas, veikos kvalifikavimas 8. Kaltinamasis V. K. kaltu neprisipažino ir parodė, kad... 9. Kaltinamasis R. P. kaltu neprisipažino ir parodė, kad... 10. Kaltinamasis D. Š. kaltu neprisipažino ir parodė, kad... 11. Nors kaltinamieji kaltais neprisipažino, jų kaltė įrodyta teisiamojo... 12. Liudytojas V. B. parodė, kad 2007 m. vasarį dirbo UAB... 13. Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka )... 14. Liudytoja R. V. parodė, kad kaltinamieji 2008 m. liepos... 15. Liudytojas R. K. parodė, kad 2008 m. dirbo padalinio... 16. Liudytojas M. V. parodė, kad 2008 m. dirbo UAB 17. Liudytoja G. B. parodė, kad 2008 m. dirbo UAB 18. Liudytoja A. G. parodė, kad 2008 m. dirbo UAB 19. Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka )... 20. Liudytoja L. V. parodė, kad UAB 21. Liudytojas M. V. parodė, kad pažįsta kaltinamąjį... 22. Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka) 23. Liudytojas K. G. parodė, kad kaltinamieji jam... 24. Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka )... 25. Liudytojas K. S. parodė, kad 2008 m. dirbo UAB „ 26. Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka )... 27. Liudytojas A. D. parodė, kad 2008 m. dirbo UAB 28. Liudytojas K.M. Š. parodė, kad 2008 m. rugsėjo mėn.... 29. Liudytojas R. B. parodė, kad 2008 m. dirbo UAB 30. Liudytoja S. N. parodė, kad 2008 m. dirbo pardavėja UAB... 31. Liudytojas E. K. parodė, kad 2008 m. rugsėjo 10-11... 32. Liudytojas G. D. parodė, kad 2008 m. rugsėjo 10-11... 33. Liudytojas R. T. parodė, kad 2008 m. rugsėjį dirbo UAB... 34. Liudytojas A. Š. parodė, kad 2008 m. turėjo savo... 35. Liudytojas LK. parodė, kad 2008 m. dirbo UAB 36. Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka)... 37. Liudytoja V. S. parodė, kad ji dirba registrų centre... 38. Liudytoja A. Z. parodė, kad 2008 m. rugsėjį dirbo... 39. Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka )... 40. Liudytoja J. Š. parodė, kad 2008 m. rugsėjį dirbo... 41. Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka )... 42. Liudytojas M. K. parodė, kad 2008 m. rugsėjo 10-11... 43. Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka)... 44. Liudytoja A. P. parodė, kad dirbo apskaitininke 2008 m.... 45. Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka)... 46. Liudytojas J. P. parodė, kad kaltinamasis 47. Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka ) 48. Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka ) 49. Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka ) 50. Ikiteisminio tyrimo metu (parodymai perskaityti BPK 276 str. 4 d. tvarka) 51. Iš 2009 m. vasario 11 d., parodymų patikrinimo protokolo matyti, kad... 52. Iš 2008 m. lapkričio 11 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką... 53. Iš 2008 m. lapkričio 12 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką... 54. Iš 2008 m. gruodžio 16 d. įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad 55. Iš 2008 m. gruodžio 16 d. kratos, apžiūros protokolų matyti, kad 56. Iš 2008-09-09 PVM sąskaitos-faktūros Nr. BIK 0208834, 2008-09-26 PVM... 57. Iš 2008 m. gruodžio 16 d. savanoriško daiktų protokolo matyti, kad iš 58. Iš 2008 m. gruodžio 18 d. poėmio protokolo matyti, kad iš 59. Pagal 2008-09-19 PVM sąskaitas - faktūras Nr. BIK 0198365, pagal 2008-09-17... 60. Iš 2009 m.sausio 20 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką... 61. Iš 2009 m. sausio 21 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką... 62. Iš 2009 m. sausio 20 d. savanoriško daiktų pateikimo, daiktų apžiūros... 63. 2008 m. gruodžio 18 d. įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad 64. Iš 2008 m. gruodžio 18 d. kratos, daiktų apžiūros protokolų matyti, kad... 65. Pagal 2008-09-17 PVM sąskaitą faktūrą Nr. BIK 0211047-49, pagal 2008-09-26... 66. Iš 2008 m. spalio 6d., 2008-12-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo... 67. Iš 2008 m. spalio 6 d., 2008-12-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo... 68. Iš 2008 m. spalio 7 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką... 69. Iš 2008 m. lapkričio 7 d., asmens parodymo atpažinti protokolo, matyti, kad... 70. Iš 2008 m. lapkričio 7 d. asmens parodymo atpažinti protokolo matyti, kad... 71. Iš 2008 m. gruodžio 11d. asmens parodymo pagal jo nuotrauką atpažinti... 72. Iš 2009 m. kovo 17 d. asmens parodymo pagal jo nuotrauką atpažinti... 73. Iš 2008 m. gruodžio 11d. asmens parodymo pagal jo nuotrauką atpažinti... 74. Iš 2008 m. spalio 7 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką... 75. Iš 2009 m. kovo 6 d. asmens parodymo pagal jo nuotrauką atpažinti protokolų... 76. Iš 2009 m. kovo 9 d. asmens parodymo pagal jo nuotrauką atpažinti protokolų... 77. Iš 2009 m. kovo 9 d. asmens parodymo pagal jo nuotrauką atpažinti protokolų... 78. Iš 2009 m. kovo 9 d. asmens parodymo pagal jo nuotrauką atpažinti protokolų... 79. Iš 2009 m. kovo 10 d. asmens parodymo pagal jo nuotrauką atpažinti protokolo... 80. Iš 2009 m. kovo 10 d. savanoriško daiktų pateikimo, daiktų apžiūros... 81. Iš 2008 m. lapkričio 5 d. kratos protokolo matyti, kad E.... 82. Iš 2009 m. vasario 4 d. kratos, daiktų apžiūros protokolų matyti, kad 83. Iš kratos protokolo matyti, kad E. J. bute, 84. Iš 2008 m. gruodžio 17 d. ir 2009 m. sausio 19 d. daiktų apžiūros... 85. Iš 2009 m. vasario 9 d. dokumentų apžiūros protokolo matyti, kad... 86. Iš 2009 m. vasario 10 d. daiktų apžiūros protokolo matyti, kad UAB 87. Iš 2009 m. vasario 11 d. daiktų apžiūros protokolo matyti, kad 2008-02-11... 88. Iš 2009 m. kovo 16 d. rašysenos specialisto išvados Nr. 11-540(09) matyti,... 89. 2009 m. kovo 20 d. Telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos... 90. Iš 2009 m. kovo 22 d. apžiūros protokolo matyti, kad dalyvaujant apžiūros... 91. Iš 2009 m. kovo 23 d. apžiūros protokolo matyti, kad dalyvaujant apžiūros... 92. Iš 2009 m. kovo 20 d. apžiūros protokolo matyti, kad dalyvaujant apžiūros... 93. Iš bankų pateiktų pažymų matyti, kad UAB 94. Kaip matyti kaltinamieji kaltais neprisipažino. V. K.... 95. V. K. betarpiškai dalyvavo įgyjant apgaule svetimą... 96. R. P. sudarė sutartį, t.y. suklaidino UAB 97. D. Š. veiksmai siekiant apgaule užvaldyti svetimą... 98. 99. Bausmės skyrimas ... 100. Kaltinamojo V. K. atsakomybę lengvinančių aplinkybių... 101. Kaltinamojo R. P. atsakomybę lengvinančių aplinkybių... 102. Kaltinamojo D. Š. atsakomybę lengvinančių aplinkybių... 103. Teismas, skirdamas bausmę V. K. atsižvelgia į tai... 104. Teismas, skirdamas bausmę R. P. atsižvelgia į tai... 105. Teismas, skirdamas bausmę D. Š. atsižvelgia į tai... 106. Dėl civilinio ieškinio ... 107. Civilinis ieškovas UAB ( - )... 108. Dėl daiktinių įrodymų ir kardomųjų priemonių 109. Daiktiniai įrodymai: 1-ojo notariato, VĮ Juridinių asmenų registro centro... 110. Siekiant įgyvendinti BPK 119 str. numatytus tikslus, kaltinamiesiems 111. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo... 112. V. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką... 113. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2009 m. lapkričio 26 d.... 114. Į bausmės laiką įskaityti laikinojo sulaikymo ir suėmimo terminą nuo 2009... 115. Kardomąją priemonę suėmimą iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti tą... 116. R. P. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką... 117. Vadovaujantis BK 63 str. 5 d. 2 p. šią bausmę apėmimo būdu griežtesne... 118. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2009 m. lapkričio 26 d.... 119. Į bausmės laiką įskaityti laikinojo sulaikymo, suėmimo terminą bei iš... 120. D. Š. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką... 121. Vadovaujantis BK 64 str. 1, 3 dalimis šią bausmę subendrinti iš dalies... 122. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2009 m. lapkričio 26 d.... 123. Į bausmės laiką įskaityti laikinojo sulaikymo ir suėmimo terminą nuo 2009... 124. Kardomąją priemonę suėmimą iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti tą... 125. Civilinio ieškovo uždarosios akcinės bendrovės 126. Daiktinius įrodymus: 1-ojo notariato, VĮ Juridinių asmenų registro centro... 127. Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos, o suimtajam nuo nuosprendžio...