Byla I-7528-661/2007

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, sekretoriaujant Giedrei Katinaitei, dalyvaujant pareiškėjui K. D., jo atstovui Lietuvos pataisos įstaigų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojui Jevgenijui Kalabuchovui, atsakovo Lukiškių tardymo-izoliatoriaus (toliau – Lukiškių TI-K) atstovei Julijai Lukšai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo K. D. skundą dėl 2007-04-11 Lukiškių TI-K įsakymo Nr. P-80 „dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo apsaugos ir priežiūros skyriaus budinčios pamainos Nr. 3 prižiūrėtojui K. D.“ panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

3Pareiškėjas skundu prašo teismo panaikinti 2007-04-11 Lukiškių TI-K įsakymą Nr. P-80 „dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo apsaugos ir priežiūros skyriaus budinčios pamainos Nr. 3 prižiūrėtojui K. D.“ ir įpareigoti Lukiškių TI-K direktorių pareiškėją grąžinti į tarnybą ir išmokėti jam darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą nuo 2007 m. balandžio 11 iki sprendimo įsiteisėjimo dienos (b.l. 3-7).

4Pareiškėjas nesutinka su jam paskirta nuobauda ir paaiškino, kad 2007 m. kovo 28 d. apie 11 val. tarnybos metu buvo blaivus, buvo tik neišsimiegojęs, nes išvakarėse iš ligoninės namo parvežė ambulatoriniam gydymui devynių mėnesių dukrą, turinčią rimtų sveikatos negalavimų, blogos savijautos ir streso būsenoje ir raštiškai paaiškino, kad atvyko į tarnybą išgėręs alkoholio prievarta pagrasinus APS viršininkui D. L. sankcijomis. Nurodė, kad jam vykti į Vilniaus miesto Priklausomybės ligų centrą nustatyti neblaivumą nebuvo pasiūlyta. 2007 m. balandžio 2 d. pareiškėjui administracijos reikalų skyriuje buvo įteiktas pranešimas apie tarnybinį nusižengimą, 2007-04-05 pateikė paaiškinimą, kuriame neigė girtumo faktą, todėl nesutinka su paskirta drausmine nuobauda.

5Pareiškėjas paaiškino, kad įtarus, jog jis darbe buvo apsvaigęs nuo alkoholio, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo Nr. 977 „dėl tarnybinių nuobaudų valstybės tarnautojams taisyklių“ 5 punktu, Lukiškių TI-K direktorius nusižengimui tirti turėjo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, po to kai gavo oficialią informaciją apie nusižengimą, sudaryti komisiją, susidedančią ne mažiau kaip iš 3 asmenų, tokia komisija nebuvo sudaryta. Nuobauda skirta atsižvelgus tik į Lukiškių TI-K tarnybinio tyrimo išvadą, kurią atliko D. L., o pareiškėjo teigimu jis turėjo išankstinę nuostatą dėl jo pažeidimo ir negalėjo nešališkai atlikti tyrimo. Tuo buvo pažeistos pagrindinės procedūros ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą.

6Nurodė, kad akte Nr. 24-360 užfiksuota, jog jis atsisakė vykti į Vilniaus miesto Priklausomybės ligų centrą, o aktu Nr. 24-355 užfiksuota, kad jis buvo nušalintas nuo tolesnio tarnybos atlikimo, tai rodo, kad pirmiau jis buvo nušalintas nuo tarnybinių pareigų nei konstatuota, kad atsisakė vykti dėl neblaivumui pasitikrinti, o nušalinant jį nuo tarnybos buvo remiamasi negaliojančiu aktu Nr. 24-360, nes jis nebuvo užregistruotas, yra niekinis.

7Teismo posėdžio metu K. D. ir jo atstovas palaikė skunde išdėstytas aplinkybes ir prašė jį tenkinti (b.l. 65).

8Lukiškių TI-K atsiliepimu į skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 17-19).

9Atsiliepime paaiškino, kad K. D. nesutikdamas su Lukiškių TI-K administracijos veiksmais, galėjo savarankiškai kreiptis į Vilniaus priklausomybės ligų centrą prašydamas atlikti medicininę apžiūrą, tačiau jis šia savo teise nepasinaudojo. Faktą, kad K. D. atvyko į tarnybą neblaivus patvirtino Lukiškių TI-K direktoriaus budintysis padėjėjas I. N., APS viršininkas D. L., Lukiškių TI-K direktoriaus budinčio padėjėjo pavaduotojas R. P. Atsakovo teigimu, surinktų įrodymų pakako patvirtinti K. D. neblaivumo faktą.

10Atsakovas pripažino, kad šiuo atveju komisija nebuvo sudaryta, todėl tarnybinės nuobaudos paskyrimas neatitiko nustatytų procedūrinių reikalavimų atleidžiant pareigūną vadovaujantis Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 32 str. 1 d. 15 p.

11Pabrėžė, kad 2007 m. balandžio 11 d. buvo priimti du įsakymai: įsakymas Nr. P-80 dėl K. D. atleidimo iš darbo ir Nr. P-82 dėl pastarojo atleidimo iš tarnybos vadovaujantis Statuto 32 str. 1 d. 9 p., o atleisti jaunesniuosius pareigūnus šiuo pagrindu užtenka Lukiškių TI-K direktoriaus įsakymo, nesudarant komisijos. Atsakovas paaiškino, kad net ir pripažinus 2007 m. balandžio 11 d. Lukiškių TI-K įsakymą Nr. P-80 priimtas pažeidus reikalavimus, lieka galioti 2007 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. P-82 dėl K. D. atleidimo iš tarnybos, kuris yra teisėtas ir turi būti vykdomas.

12Pabrėžė, kad 2007 m. K. D. 2007-02-01 ir 2007-03-28 padarė du šiurkščius pažeidimus, abu kartus buvo tarnybos metu neblaivus, diskredituojančius Lukiškių TI-K kaip valstybės institucijos autoritetą, todėl jo atleidimas iš pareigų yra adekvatus sprendimas jo padarytų pažeidimų sunkumui ir pobūdžiui.

13Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu prašė prareiškėjo skundą atmesti ir palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją. Pažymėjo, kad K. D. 2007-02-01 už atvykimą į darbą neblaiviam paskirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas tebegalioja. Nurodė, dėl K. D. priimti du įsakymai, o turėjo būti priimtas vienas (b.l. 55).

14Teismo posėdžio metu liudytojais apklausti I. N., D. L., G. J., T. B., R. P. patvirtino, kad 2007-03-28 apie 11 val. K. D. buvo pastebėtas neblaivus darbe, liudytojas I. N. parodė, kad jis informavo D.L. apie neblaivų K. D., o D.L. parodė, jog jis du kartus siūlė K. D. nuvykti pasitikrinti neblaivumo, tačiau pastarasis atsisakė (b.l. 53-56, 64-66).

15Skundas tenkintinas iš dalies.

16Pareiškėjas skundžia 2007-04-11 Lukiškių TI-K įsakymo Nr. P-80 „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo apsaugos ir priežiūros skyriaus budinčios pamainos Nr. 3 prižiūrėtojui K. D.“, teismas byloje vertins šio įsakymo teisėtumą ir pagrįstumą.

17Byloje nustatyta, kad 2007 m. kovo 28 d. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo Apsaugos ir priežiūros skyriaus direktoriaus budintysis padėjėjas I. N. tarnybiniu pranešimu „Dėl prižiūrėtojo K. D. neblaivumo“ (reg. Nr. 30-487) pranešė, kad apie 11.00 val. buvo pastebėta, jog tarnybos metu K. D. vaikščiodamas svyruoja į šalis, nuo jo sklinda alkoholio kvapas, kalba nerišli (b.l. 26).

18K. D. 2007-03-28 pasiaiškinime (reg. Nr. 30-488) patvirtino, kad tą dieną atvyko į tarnybą išgėręs alkoholio (b.l. 29).

192007-03-28 akte Nr. 24-353 Apsaugos ir priežiūros skyriaus (toliau - APS) viršininkas D. L., direktoriaus budintysis padėjėjas I. N. ir direktoriaus budinčiojo padėjėjo pavaduotojas R. P. nurodo, kad 2007 m. kovo 28 d. apie 11 val. 30 min. nuo tolesnio tarnybos atlikimo prižiūrėtojas K. D.buvo nušalintas, nes darbe buvo neblaivus (b.l. 27).

202007 m. kovo 28 d. buvo surašytas aktas Nr. 24-360, kuriame pareigūnai: APS viršininkas D. L., APS vyr. inspektorius G. J. ir APS inspektorius T. B. 2007-03-28 apie 11 val. 20 min. K. D. pasiūlė vykti į Vilniaus miesto Priklausomybės ligų centrą neblaivumui nustatyti, bet K. D. vykti atsisakė (b.l. 28).

21K. D. 2007-04-05 paaiškinime neigė 2007 m. kovo 28 d. buvęs neblaivus, teigė neišsimiegojęs ir blogai jautėsi (b.l. 31).

222007-04-11 tarnybinio tyrimo išvadoje Nr. 21-291 konstatuota, kad D. D. minėtą dieną tarnybos metu buvo neblaivus, į Priklausomybės ligų centrą vykti atsisakė, o 2007-04-05 K. D. paaiškinime pateiktos aplinkybės, kad jis buvo blaivus, neatitinka tikrovės ir siūlo prižiūrėtoją K. D., vadovaujantis Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 32 straipsnio 1 dalies 9 punktu už buvimą tarnybos metu neblaiviame stovyje atleisti iš tarnybos (b.l. 34).

232007 m. balandžio 11 d. buvo priimti du įsakymai: įsakymas Nr. P-80, kuriuo K. D. paskirta tarnybinė nuobauda - atleidimas iš darbo (b.l. 32) ir įsakymas Nr. P-82 dėl atleidimo iš tarnybos (b.l. 33).

24Ginčo teisinį santykį reglamentuoja Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutas (Žin., 2000, Nr. 39-1088), toliau – Statutas) bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintos Pareigūnų darbo organizavimo Kalėjimų departamente prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse taisyklės (toliau – Taisyklės).

25Statuto 26 straipsnyje nustatyti reikalavimai skiriant tarnybines nuobaudas, 1 d. numatyta, kad prieš skiriant tarnybinę nuobaudą, reikalaujama, kad pareigūnas pasiaiškintų raštu. 3 d. tarnybinė nuobauda skiriama tuoj pat paaiškėjus tarnybiniam nusižengimui, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai turintis teisę skirti nuobaudą vadovas sužinojo apie tarnybinį nusižengimą, neįskaitant laiko, kurį pareigūnas nebuvo tarnyboje dėl ligos, atostogavo arba buvo atliekamas tarnybinis tyrimas. 4 d. atlikus tyrimą, įgaliotas pareigūnas ar valstybės institucija per 10 darbo dienų privalo tarnybinę nuobaudą skiriančiam pareigūnui pateikti siūlymus ją skirti. Tarnybinė nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai gautas įgalioto pareigūno ar valstybės institucijos siūlymas skirti tarnybinę nuobaudą. Statuto 28 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta, kad pareigūnas gali būti nušalintas nuo pareigų jei jis darbo laiku tarnybos vietoje yra neblaivus – tą dieną (pamainą) vadovo įsakymu.

26Pareigūnas gali būti atleidžiamas Statuto 32 str. 2 d. 9 p. pagrindu, kai jis darbo laiku tarnybos vietoje yra neblaivus, apsvaigęs nuo toksinių, psichotropinių ar narkotinių medžiagų, o Statuto 32 str. 1 d. 15 p. nustatyta, kad pareigūnas gali būti atleidžiamas jeigu jam paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš tarnybos.

27Taisyklių 59 p. numatyta, kad Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių vadovai turi teisę skirti visas Statuto nustatytas tarnybines nuobaudas jaunesniesiems pareigūnams, o pareigūnams ir vyresniesiems pareigūnams – visas tarnybines nuobaudas, išskyrus pažeminti pareigas ir atleisti iš tarnybos. 61 p. nustato, kad Kalėjimų departamento direktorius turi teisę skirti pareigūnams visas Statuto nustatytas tarnybines nuobaudas, išskyrus pažeminti pareigas bei atleisti iš tarnybos Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojus bei šiam departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių vadovus. Pareigūnų atleidimo tvarką reglamentuoja Taisyklių 85 str. – 89 str. nuostatos.

28Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarką pareigūnams reglamentuoja 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977 patvirtintos Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklės (toliau – Tvarka). Tvarkos 5 punktas nustato, kad valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo, gavęs oficialią informaciją, kad valstybės tarnautojas įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą, šiam nusižengimui tirti gali sudaryti komisiją. Esant pagrindui manyti, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą, už kurį gali būti paskirta tarnybinė nuobauda - atleidimas iš pareigų, komisiją sudaryti būtina.

29Nagrinėjamu atveju atsakovas pagrįstai turėjo numatyti, kad K. D. padarė tarnybinį nusižengimą už kurį jam gali būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, todėl privalėjo sudaryti komisiją, kad būtų išvengta šališkumo ir būtų užtikrinta visapusiška pareiškėjo teisių apsauga.

30Byloje esantys rašytiniai įrodymai: paties K. D. 2007 m. kovo 28 d. paaiškinimas, kuriame jis prisipažino į tarnybą atvykęs išgėręs alkoholio (b.l. 29), direktoriaus budinčiojo padėjėjo I. N. tarnybinis pranešimas (b.l. 26), aktas dėl K. D. nušalinimo nuo pareigų (b.l. 27), aktas dėl atsisakymo vykti į Vilniaus miesto priklausomybės ligų centrą (b.l. 28), pareigūnų duoti parodymai patvirtina K. D. kaltę. Teismas nenustatė, kad pareigūnai surašę tarnybinius pranešimus ir davę parodymus šmeižė pareiškėją ar juose užfiksavo tiesos neatitinkančius duomenis, konstatuotina, kad jie atliko savo pareigas neviršydami jiems suteiktų įgaliojimų.

31Teismas konstatuoja, kad byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad 2007 m. kovo 28 d. apie 11 val. K. D. tarnyboje buvo neblaivus. Pareiškėjas pats turėjo galimybę nuvykti į Nepriklausomybės ligų centrą ir pateikti įrodymus patvirtinančius jo vėlesniame 2007-04-05 paaiškinime iškeltą versiją, kad jis nevartojo alkoholio, o buvo neišsimiegoję ir blogai jautėsi, tačiau to jis nepadarė. Šis jo paaiškinimas laikytinas bandymu išvengti atsakomybės. Pareiškėjas teigia, kad dėl sunkios dukros ligos, jis jautėsi pavargęs ir neišsimiegojęs, pateikti išrašai iš medicininių dokumentų rodo, kad nuo 2007-03-24 iki 2007-03-27 buvo hospitalizuota S. D., jai nustatytas ūmus nazofaringitas, tai niekaip nesusiję su pareiškėjo būsena – neblaivumu.

32Be to, byloje pateikta medžiaga iš kurios matyti, pareiškėjui buvo paskirtas griežtas papeikimas už analogišką pažeidimą, kad atvyko į tarnybą neblaivus (b.l. 20-25). Tai pareiškėją charakterizuoja neigiamai, kad jis turėdamas galiojančią nuobaudą padarė analogišką pažeidimą.

332007-03-28 aktu užfiksuota, kad K. D. atsisakė vykti neblaivumu nustatyti. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-01-15 nutarimu Nr. 92 patvirtintos Transporto priemonių vairuotojų ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo būsenos nustatymo tvarkos 39 punkte nustatyta, kad asmuo gali atsisakyti medicininės apžiūros, tačiau tai laikoma jos vengimu. Byloje nustatyta, kad įtarus pareiškėją esant neblaivų darbe, buvo atliekama medicininė apžiūra jo girtumo būklei nustatyti. Vengimas atlikti tyrimus, įrodymų vertinimo prasme yra traktuojamas to asmens, kuris atsisakė atitinkamo tyrimo nenaudai, todėl pareiškėjui vengus objektyvaus tyrimo dėl jo girtumo būsenos, yra preziumuojama, kad jis tyrimo metu buvo neblaivus. Tai, kad pareiškėjas įvykio metu buvo neblaivus, patvirtina ir liudytojų D. L., I. N., R. P., G. J., T. B. parodymai, iš kurių matyti, kad jiems kilo įtarimų dėl pareiškėjo neblaivumo būsenos, nes pareiškėjo kalba buvo nerišli, nuo jo sklido alkoholio kvapas. Esant šioms aplinkybėms, konstatuotina, kad pareiškėjo kaltė dėl buvimo darbe apsvaigusiam nuo alkoholio yra įrodyta.

34Kadangi byloje surinkti įrodymai patvirtina K. D. kaltę, pažeidimo padarymą faktą, skundžiamas 2007 m. balandžio 11 d. įsakymas naikintinas dėl procedūrinių pažeidimų, atsakovui nesilaikius Tvarkos 5 punkte nustatytų reikalavimų dėl Komisijos sudarymo. Terminas skirti nuobaudą nepasibaigęs, t.y. nuo nusižengimo padarymo dienos (2007 m. kovo 28 d.) nepraėjo daugiau kaip vieneri metai, tarnybinės nuobaudos skyrimas dėl K. D. padarytos veikos galimas ir perduotinas atsakovui nagrinėti iš naujo įstatymų nustatyta tvarka, laikantis Tarnybinių nuobaudų skyrimo nuostatų.

35Teismas, remdamasis tuo, kad išdėstyta bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 – 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

36K. D. skundą patenkinti iš dalies.

37Panaikinti 2007-04-11 Lukiškių TI-K įsakymą Nr. P-80 „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo apsaugos ir priežiūros skyriaus budinčios pamainos Nr. 3 prižiūrėtojui K. D.“ ir perduoti atsakovui nagrinėti iš naujo.

38Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Alvydas Barkauskas,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo K. D. skundą dėl 2007-04-11... 3. Pareiškėjas skundu prašo teismo panaikinti 2007-04-11 Lukiškių TI-K... 4. Pareiškėjas nesutinka su jam paskirta nuobauda ir paaiškino, kad 2007 m.... 5. Pareiškėjas paaiškino, kad įtarus, jog jis darbe buvo apsvaigęs nuo... 6. Nurodė, kad akte Nr. 24-360 užfiksuota, jog jis atsisakė vykti į Vilniaus... 7. Teismo posėdžio metu K. D. ir jo atstovas palaikė skunde išdėstytas... 8. Lukiškių TI-K atsiliepimu į skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą... 9. Atsiliepime paaiškino, kad K. D. nesutikdamas su Lukiškių TI-K... 10. Atsakovas pripažino, kad šiuo atveju komisija nebuvo sudaryta, todėl... 11. Pabrėžė, kad 2007 m. balandžio 11 d. buvo priimti du įsakymai: įsakymas... 12. Pabrėžė, kad 2007 m. K. D. 2007-02-01 ir 2007-03-28 padarė du šiurkščius... 13. Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu prašė prareiškėjo skundą atmesti... 14. Teismo posėdžio metu liudytojais apklausti I. N., D. L., G. J., T. B., R. P.... 15. Skundas tenkintinas iš dalies.... 16. Pareiškėjas skundžia 2007-04-11 Lukiškių TI-K įsakymo Nr. P-80 „Dėl... 17. Byloje nustatyta, kad 2007 m. kovo 28 d. Lukiškių tardymo... 18. K. D. 2007-03-28 pasiaiškinime (reg. Nr. 30-488) patvirtino, kad tą dieną... 19. 2007-03-28 akte Nr. 24-353 Apsaugos ir priežiūros skyriaus (toliau -... 20. 2007 m. kovo 28 d. buvo surašytas aktas Nr. 24-360, kuriame pareigūnai: APS... 21. K. D. 2007-04-05 paaiškinime neigė 2007 m. kovo 28 d. buvęs neblaivus,... 22. 2007-04-11 tarnybinio tyrimo išvadoje Nr. 21-291 konstatuota, kad D. D.... 23. 2007 m. balandžio 11 d. buvo priimti du įsakymai: įsakymas Nr. P-80, kuriuo... 24. Ginčo teisinį santykį reglamentuoja Tarnybos Kalėjimų departamente prie... 25. Statuto 26 straipsnyje nustatyti... 26. Pareigūnas gali būti atleidžiamas... 27. Taisyklių 59 p. numatyta, kad Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų... 28. Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarką pareigūnams reglamentuoja 2002 m.... 29. Nagrinėjamu atveju atsakovas pagrįstai turėjo numatyti, kad K. D. padarė... 30. Byloje esantys rašytiniai įrodymai: paties K. D. 2007 m. kovo 28 d.... 31. Teismas konstatuoja, kad byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad 2007 m. kovo... 32. Be to, byloje pateikta medžiaga iš kurios matyti, pareiškėjui buvo... 33. 2007-03-28 aktu užfiksuota, kad K. D. atsisakė vykti neblaivumu nustatyti. 34. Kadangi byloje surinkti įrodymai patvirtina K. D. kaltę, pažeidimo padarymą... 35. Teismas, remdamasis tuo, kad išdėstyta bei vadovaudamasis Lietuvos... 36. K. D. skundą patenkinti iš dalies.... 37. Panaikinti 2007-04-11 Lukiškių TI-K įsakymą Nr. P-80 „Dėl tarnybinės... 38. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...