Byla 2A-319

1

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Kazio Kailiūno (pranešėjas), kolegijos teisėjų: Marytės Mitkuvienės ir Donato Šerno, sekretoriaujant Ernestai Jevaitytei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Santechnika" atstovams advokatei Sonatai Žukauskienei, Romualdui Petkevičiui, atsakovo 674-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos atstovei advokatei Kristinai Balevičienei, atsakovų akcinės bendrovės ,,Šilduva" ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Ainava" atstovei advokatei Jolantai Kuznecovienei, atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Ainava" atstovui Arūnui Jakeliūnui, trečiajam asmeniui T. K. , teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Santechnika“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 26 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-774-41/2005 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Santechnika“ ieškinį atsakovams 674-ajai gyvenamųjų namų statybos bendrijai, akcinei bendrovei „Šilduva“, uždarajai akcinei bendrovei „Ainava“, uždarajai akcinei bendrovei „Kirtimų statyba“, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Elmonta“, akcinė bendrovė „Markučiai“ uždaroji akcinė bendrovė „Inžineriniai tinklai“, akcinė bendrovė „Vilniaus kranai“, T. K. , dėl skolos priteisimo ir sandorių pripažinimo negaliojančiais.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB ,,Santechnika” 2003 m. gegužės 30 d. kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą ir prašė teismą pripažinti negaliojančiais nuo jų sudarymo momento sandorius: 1) 2001 m. rugsėjo 28 d. sutartį tarp 674-osios GNSB, UAB ,,SAVY", AB ,,Šilduva" dėl skolinių įsipareigojimų ir garažo Nr. 12, Gabijos g. 89, Vilniuje, 21120 Lt vertės perdavimo; 2) 2001 m. rugsėjo 28 d. sutartį tarp 674-osios GNSB, UAB ,,SAVY", AB ,,Šilduva" dėl skolinių įsipareigojimų ir 2 kambarių buto Nr. 59, Gabijos g. 89, Vilniuje, 105539 Lt vertės perdavimo; 3) 2002 m. birželio 10 d. sutartį tarp 674-osios GNSB, UAB ,,SAVY", AB ,,Šilduva" dėl skolinių įsipareigojimų ir 2 kambarių buto Nr. 71, Gabijos g. 91, Vilniuje, 103 100 Lt vertės perdavimo; 4) 2002 m. spalio 28 d. skolų įskaitymo aktą tarp 674-osios GNSB, UAB ,,SAVY", AB ,,Šilduva"; 4) 2001 m. spalio 4 d. sutartį tarp 674-osios GNSB, UAB ,,SAVY", UAB ,,Ainava" dėl skolinių įsipareigojimų ir 2 kambarių buto Nr. 53, Gabijos g. 89, VIlniuje, 102 893 Lt perdavimo; 6) 2001 m. spalio 4 d. skolų įskaitymo aktą tarp 674-osios GNSB, UAB ,,SAVY", UAB ,,Ainava" ir taikyti restituciją, taip pat priteisti iš atsakovo 674-osios GNSB ieškovui 240 333 Lt skolos už darbus. Ieškovas nurodė, kad 1999 m. gruodžio 30 d. tarp UAB ,,Kirtimų statyba" (sutarties sudarymo metu buvusi UAB ,,SAVY"), UAB ,,Elmonta", AB ,,Markučiai", UAB ,,Inžineriniai tinklai, AB ,,Vilniaus kranai" ir UAB ,,Santechnika" buvo sudaryta jungtinės veiklos sutartis, pagal kurią sutarties šalys gyvenamojo namo su garažais, esančių Gabijos g., Vilniuje, statybai įsteigė konsorciumą ,,Gabija", jo įgaliotiniu paskyrė UAB ,,Kirtimų statyba". Kiekviena sutarties šalis įnešė į konsorciumą tam tikrą turtą ir ieškovas, būdamas sutarties šalimi, įnešė 100 000 Lt. Tarp konsorciumo ,,Gabija" ir 674-osios GNSB 2000 m. vasario 29 d. buvo pasirašyta statybos rangos sutartis Nr. 1/2000, pagal kurią 674-ji GNSB ieškovui liko skolinga 240 333 Lt. Ieškovas taip pat nurodė, kad 674-oji GNSB ir konsorciumo ,,Gabija" įgaliotinis UAB ,,Kirtimų statyba", pažeisdami įstatymus, sudarė ieškovo ginčijamus paminėtus sandorius bei ieškovo ir kitų jungtinės veiklos dalyvių įneštus į konsorciumą pinigus perdavė kitiems savo kreditoriams. Ieškovo nuomone, ginčijami sandoriai yra neteisėti, prieštaraujantys įstatymams, paminėtai jungtinės veiklos sutarčiai ir pažeidžiantys ieškovo, kaip jungtinės veiklos sutarties dalyvio teises. Dėl šių sandorių sudarymo ieškovas negavo 240 333 Lt už atliktus darbus. Ieškovas nurodė, kad pripažinus sandorius negaliojančiais ir pritaikius restituciją, iš atsakovo 674-osios GNSB priteistina ieškovui UAB ,,Santechnika" 240 333 Lt skolos už atliktus darbus. Ieškovas taip pat nurodė, kad ieškinys pareikštas CK 1.136-1.138, 1.78, 1.80, 6.969 straipsnių ir 1964 m. CK 472, 474 straipsnių pagrindu.

5Atsakovas AB ,,Šilduva” atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes UAB ,,Kirtimų statyba” prievolė sumokėti skolą atsirado už atliktus darbus pagal tarpusavio sutartis, tarp jų dėl darbų gyvenamajame name, esančiame Gabijos g. 89, Vilniuje, atlikimo. Atsakovo teigimu, ginčijamos sutartys neprieštarauja įstatymui (CK 6.130, 6.156 str.). Sutarčių objektas nėra konsorciumo ,,Gabija” partnerių bendroji nuosavybė, todėl 674-oji GNSB turėjo teisę laisvai disponuoti savo turtu ir perduoti turtą už skolą UAB ,,Kirtimų statyba”, o pastaroji - atsiskaityti su savo kreditoriumi, įmokėdama pajų. AB ,,Šilduva” yra sąžiningas turto įgijėjas, todėl išreikalauti atlygintinai gauto turto negalima.

6Atsakovas UAB ,,Ainava” atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes atsakovo UAB ,,Kirtimų statyba” prievolė atsiskaityti atsirado įsiteisėjusio 2001 m. liepos 24 d. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2898-04/2001 pagrindu. Šios įmonės atliko tarpusavio atsiskaitymų įskaitymą, tokiu būdu UAB ,,Ainava” tapo sąžiningu pajaus įgijėju ir tai neprieštarauja jokioms imperatyvioms įstatymo normoms. 674-oji GNSB nebuvo jungtinės veiklos sutarties dalyviu ir neatsako už jungtinės veiklos sutarties dalyvių veiksmus.

7Atsakovas 674-oji GNSB atsiliepime į ieškinį nurodė, kad visų atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas-faktūras pateikdavo UAB ,,Kirtimų statyba”, su kuria atsiskaitymas buvo vykdomas tiesiogiai. Už atliktus darbus buvo taikomas vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymas, nes rangos sutartyje nenumatytas apribojimas atsiskaitymo būdams. Atsakovo teigimu, su ieškovu nėra sudaryta jokių sutarčių ir nėra partnerystės ryšių bei skolų ieškovui. Atsakovas bankrutuojanti UAB ,,Kirtimų statyba” atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovas nepateikė įrodymų, jog ginčijamų sandorių šalys elgėsi nesąžiningai, jog UAB ,,Kirtimų statyba” ieškovo ir kitų jungtinės veiklos dalyvių įneštus į konsorciumą pinigus perdavė kitiems kreditoriams. Ieškovas nenurodė konkrečios imperatyvios įstatymo normos, kuriai ginčijami sandoriai prieštarauja.

8Tretysis asmuo AB ,,Markučiai” atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka, apie ginčijamų sutarčių sudarymą nežinojo ir sutikimo sudaryti šias sutartis nedavė, teigė, kad visos sutartys dėl skolinių įsipareigojimų faktiškai yra 674-osios GNSB atsiskaitymai su konsorciumu ,,Gabija”.

9Tretysis asmuo T. K. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad jis yra sąžiningas įgijėjas, nuosavybės teises į pajų įgijo atlygintinai pagal sandorį su pajaus savininku, kurio nuosavybės teisė į pajų sutarties sudarymo metu nebuvo nuginčyta.

10Tretieji asmenys UAB „Elmonta“, AB „Vilniaus kranai“ atsiliepimuose į ieškinį nurodė, kad byloje savarankiško reikalavimo neturi, sandorių sudarymo aplinkybių nežino.

11Vilniaus apygardos teismas 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad CK 6.972 straipsnio antrojoje dalyje numatyta, kad esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, partnerio teisė sudaryti sandorius visų partneriu vardu patvirtinama kitų partnerių išduotu įgaliojimu arba jungtine veiklos sutartimi, todėl darytina išvada, kad būtent įgaliojimas ar jungtinės veiklos sutartis yra teisinis pagrindas partneriui sudaryti sandorius su trečiaisiais asmenimis. Teismas pripažino, kad formaliai ieškovas yra teisus, sutarties dalyvių sutikimas raštu nebuvo gautas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad tik vienas konsorciumo dalyvis reiškia reikalavimus, o kiti dalyviai neprieštarauja dėl ginčijamų sutarčių sudarymo, teismas laikė, kad tiek 1964 m. CK 474 straipsnis, tiek jungtinės veiklos sutarties 2.10 punkto reikalavimai nebuvo pažeisti, ir padarė išvadą, kad sutarties šalis gavo žodinį kitų jungtinės veiklos sutarties dalyvių sutikimą. Teismas nurodė, kad atsakovas 674-oji GNSB negalėjo nežinoti, kad 2000 m. vasario 29 d. statybos rangos sutartį sudaro ne su UAB ,,Kirtimų statyba", bet su konsorciumu ,,Gabija", kurį atstovauja paskirtas įgaliotinis UAB ,,Kirtimų statyba", tačiau vien šios aplinkybės neleidžia daryti išvadą, kad atsakovas 674-oji GNSB, sudarydamas sutartį su konsorciumu ,,Gabija", žinojo apie jungtinės veiklos sutartyje numatytą apribojimą partneriams sudaryti atitinkamas sutartis. Teismas atmetė ieškovo argumentą, kad ginčijamais sandoriais perleista reikalavimo teisė, kadangi ginčo sandoriai savo esme nėra reikalavimo teisės perleidimas, nes šių sandorių šalys turi priešpriešinių vienarūšių reikalavimų, kurių įskaitymą išsprendė sudarydamos šiuos sandorius ir tokiu būdu užbaigdamos savo prievoles. Teismas atmetė ieškovo argumentą, kad ginčijami sandoriai prieštarauja CK 6.139 straipsniui, kadangi šiais sandoriais visų šalių sutikimu atliktas reikalavimų įskaitymas. Teismas nurodė, kad butai ir garažas, perduoti ginčijamais sandoriais, nebuvo jungtinės veiklos sutarties dalyvių nuosavybė ir kad 674-osios GNSB teisė disponuoti savo turtu negali būti ribojama. Teismas konstatavo, kad ieškovas UAB ,,Santechnika" sudarė tokius pačius sandorius, kaip ir ginčijamų sandorių šalys. Teismas nurodė, kad ieškiniu ginčijamais sandoriais turtas įgytas sąžiningai. Teismas pažymėjo, kad ieškovas ieškinyje nenurodė restitucijos būdo, ieškovo UAB „Santechnika“ su atsakovu 674-ąja GNSB jokie teisiniai santykiai nesieja, UAB „Santechnika“ prievoliniai santykiai sieja tik su atsakovu UAB „Kirtimų statyba“, o restitucija nekilnojamojo daikto atžvilgiu taikytina tik esant daiktiniams santykiams. Teismas nurodė, kad atsakovas 674-oji GNSB nebuvo jungtinės veiklos sutarties dalyvis, todėl nėra ir negali būti atsakingas už tai, kad vienas iš jungtinės veiklos dalyvių galėjo pažeisti kitų dalyvių teises. Teismas konstatavo, kad ieškovo pateikti teismui skolos už atliktus darbus paskaičiavimai atlikti pagal UAB ,,Santechnika" ir UAB ,,Kirtimų statyba" sutartis Nr. 28, Nr. 29 ir 68 bei kad nepaneigta 674-osios GNSB nurodyta aplinkybė apie pateiktas teismui UAB ,,Kirtimų statyba" ir UAB ,,Santechnika" dvi subrangos sutartis Nr. 16/2000 bei Nr. 40/2000, kaip tas pačias sutartis Nr. 28 ir Nr. 29. Teismo nuomone, ieškovo ieškinio reikalavimas dėl skolos už atliktus darbus priteisimo pareikštas ne tam atsakovui ir ieškovas šio reikalavimo dalyje nepakeitė netinkamo atsakovo tinkamu. Teismas nurodė, kad nepateikta duomenų apie tai, kad ieškovas būtų sumokėjęs 100 000 Lt įnašą pagal 1999 m. gruodžio 30 d. jungtinės veiklos sutartį. Dėl nurodytų motyvų teismas ieškinį atmetė.

12Apeliaciniu skundu ieškovas UAB ,,Santechnika" prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 26 d. sprendimą, priimti naują sprendimą ir ieškinį tenkinti pilnai. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

131. Teismas netinkamai aiškino jungtinę veiklą reglamentuojančias teisės normas, netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus, todėl teismo išvados nepagrįstos. Apeliantas nurodo, kad teismas netinkamai aiškino bei taikė CK 6.972 straipsnio nuostatas. Nurodo, kad šio straipsnio analizė leidžia daryti išvadą, kad įgaliojimas arba jungtinės veiklos sutartis yra pagrindas sudaryti sutartis su trečiaisiais asmenimis. Apeliantas pažymi, kad teismas, konstatuodamas, kad ieškovas formaliai yra teisus, nes nėra gauti kitų jungtinės veiklos sutarties dalyvių sutikimai ginčijamiems sandoriams, ieškinį atmetė nepagrįstai. Taip pat nurodo, kad jungtinės veiklos sutartis dalyviai teisme patvirtino, kad apie ginčijamus sandorius nežinojo ir sutikimo juos sudaryti nedavė.

142. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovas 674-oji GNSB, sudarydama sandorius nežinojo apie jungtinės veiklos sutartyje numatytus apribojimus sudaryti sutartis, kadangi jungtinės veiklos sutartis buvo pagrindas sudaryti rangos sutartį su konsorciumu „Gabija“, kurios įgaliotiniu buvo paskirtas UAB „Kirtimų statyba“ (buvusios UAB ,,SAVY") direktorius, todėl neginčytinai akivaizdu, kad 674-oji GNSB gerai žinojo įgaliotinio įgaliojimus, jungtinės veiklos sutarties nuostatas, matė paskirtojo įgaliotinio apribojimus.

153. Nepagrįsta teismo išvada, kad UAB „Ainava“ ir UAB „Šilduva“ yra sąžiningi įgijėjai, kadangi teismas visiškai neįsigilino į ginčijamų sandorių turinį, esmę bei nepaisė, kad šioms bendrovėms UAB „Kirtimų statyba“ skola yra padengta iš konsorciumo „Gabija“ turto.

164. Teismas nepagrįstai ginčijamas sutartis laikė tik skolinių įsipareigojimų įskaitymo sutartimis, todėl netinkamai taikė ir aiškino CK 6.130 bei 6.104 straipsnių nuostatas. Apeliantas nurodo, kad ginčijamos sutartys negali būti laikomos tik skolinių įsipareigojimų įskaitymo sutartimis, kadangi iš sutarčių turinio matyti, kad jomis pirmiausia perleidžiama reikalavimo teisė, perkeliamos skolos, išsprendžiama priėmimo į bendriją klausimai ir tik vėliau buvo pasirašomi skolų įskaitymo aktai.

175. Nepagrįsta teismo išvada, kad ginčijami sandoriai neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, kadangi ginčijamuose sandoriuose rangovu nurodoma UAB „Kirtimų statyba“, tačiau iš tiesų rangovu buvo konsorciumas „Gabija“. Atsižvelgiant į tai, buvo pažeistos CK 1.63 straipsnio nuostatos. Apeliantas taip pat nurodo, kad jeigu ginčijamas sutartis laikyti tik skolinių įsipareigojimų įskaitymo sutartimis, tai sutartys akivaizdžiai prieštarauja imperatyviai CK 6.139 straipsnio nuostatai. Pažymėjo, kad atsižvelgiant į tai, kad ginčijamų sandorių suma viršijo 20 000 Lt, remiantis jungtinės veiklos sutartimi, turėjo būti gautas dalyvių sutikimas, kuris gautas nebuvo. Apeliantas taip pat nurodė, kad ginčijamos sutartys prieštarauja CK 6.971 straipsnio nuostatoms, apibrėžiančioms partnerių bendrosios nuosavybės sąvoką.

186. Teismas netinkamai aiškino CK 6.681 straipsnio bei 6.687 straipsnio nuostatas, kadangi teismas ignoravo tiek įstatyme, tiek sutartyje įtvirtintą užsakovo pareigą apmokėti rangovui už atliktus darbus.

19Atsakovai UAB „Šilduva“, UAB „Ainava“ ir 674-oji GNSB atsiliepimuose į apeliacinį skundą nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka, bei prašo apeliacinės instancijos teismą atmesti apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 26 d. sprendimą.

20Apeliacinis skundas atmestinas ir Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 26 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

21Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų dėl atsakovo 674-osios GNSB skolos ieškovui UAB ,,Santechnika" už atliktus darbus pagal 674-osios GNSB ir konsorciumo ,,Gabija" 2000 m. vasario 29 d. statybos rangos sutartį Nr. 1/2000. 1999 m. gruodžio 30 d. jungtinės veiklos sutartis nedraudė šios sutarties šalims sudaryti tarp šių šalių sutartis, tame tarpe statybos rangos sutartis. Jungtinės veiklos sutarties dalyvių vienos teisės ir pareigos atsirado iš jungtinės veiklos sutarties, o kitos teisės ir pareigos atsirado iš sutarčių, kurias sudarė jungtinės veiklos sutarties partneriai. UAB ,,Kirtimų statyba" ir UAB ,,Santechnika" 2000 m. kovo 30 d. sudarė subrangos sutartis Nr. 16/2000 ir Nr. 40/2000 dėl daugiabučio namo su garažais, esančių Gabijos g. Vilniuje, statybos darbų atlikimo ir šiose sutartyse UAB ,,Kirtimų statyba" nurodyta užsakovu, o UAB ,,Santechnika" nurodyta rangovu (t. 4, b.l. 52-64). Ieškovo pateiktose teismui pažymose apie atliktų darbų ir išlaidų vertę UAB ,,Kirtimų statyba" nurodyta užsakovu, o UAB ,,Santechnika" nurodyta rangovu arba subrangovu. Paminėtose pažymose nurodyta, kad UAB ,,Santechnika" atliko darbus pagal sutartis Nr. 28, Nr. 29, Nr. 46, t.y. pagal atskiras sutartis su UAB ,,Kirtimų statyba". Statybos darbų žurnale UAB ,,Kirtimų statyba" ir UAB ,,Santechnika" 2000 m. kovo 30 d. subrangos sutartis pažymėta Nr. 40/2000-29. PVM sąskaitose-faktūrose, pateiktose paminėtų pažymų apie atliktų darbų ir išlaidų vertę pagrindu, UAB ,,Kirtimų statyba" nurodyta pirkėju, o UAB ,,Santechnika" nurodyta pardavėju. Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus sprendžia, kad ieškovas darbus, už kurių atlikimą ieškiniu prašo priteisti skolą, atliko pagal dvišales UAB ,,Kirtimų statyba" ir UAB ,,Santechnika" subrangos sutartis. Tai patvirtina ir 674-osios GNSB, UAB ,,Kirtimų statyba", UAB ,,Santechnika" 2001 m. balandžio 18 d., 2003 m. kovo 18 d. sutartys dėl įsipareigojimų ir teisių bei 2003 m. kovo 14 d., 2003 m. kovo 21 d. tarpusavio skolų įskaitymo aktai (t. 2, b.l. 120-125). Jeigu ko kita nenustato įstatymai ar sutartis, užsakovas ir subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su generaliniu rangovu, pažeidimu (CK 6.650 str. 4 d.). Pažymėtina, kad už skolininką prievolę pilnai ar dalinai gali įvykdyti ir kitas asmuo dėl įvairių priežasčių tiek skolininko prašymu, tiek savo iniciatyva, tačiau toks asmuo neturi pareigos įvykdyti prievolę už skolininką (CK 6.1, 6.50 str.). Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovui 674-ajai GNSB neatsirado prievolė iš UAB ,,Kirtimų statyba" ir UAB ,,Santechnika" sudarytų dvišalių sutarčių. Teisėjų kolegija taip pat sprendžia, kad atsakovas 674-oji GNSB neturi prievolės grąžinti ieškovui įnašą pagal 1999 m. gruodžio 30 d. jungtinės veiklos sutartį. Pažymėtina, kad pagal UAB ,,Santechnika" ir UAB ,,Kirtimų statyba" 1999 m. gruodžio 9 d. susitarimą dėl skolų padengimo, įnašą už UAB ,,Santechnika" turėjo padaryti UAB ,,Kirtimų statyba" (t. 2, b.l. 115). UAB ,,Santechnika" ir UAB ,,Kirtimų statyba" 2000 m. vasario 22 d. tarpusavio įsiskolinimo užskaitymo susitarime nurodyta, kad UAB ,,Santechnika" atliko subrangovo darbus UAB ,,Kirtimų statyba", UAB ,,Kirtimų statyba" skolinga UAB ,,Santechnika" 505 425 Lt, pagal jungtinės veiklos sutartį UAB ,,Santechnika" skolinga UAB ,,Kirtimų statyba" 100 000 Lt ir UAB ,,Kirtimų statyba" užskaito kaip gautą apmokėjimą iš UAB ,,Santechnika" 100 000 Lt, o UAB ,,Santechnika" mažina UAB ,,Kirtimų statyba" skolą 100 000 Lt (t. 1, b.l. 17). Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad 674-oji GNSB nėra skolinga pagal 674-osios GNSB sudarytas statybos rangos sutartis su UAB ,,Kirtimų statyba" bei su konsorciumu ,,Gabija". Atsakovas 674-oji GNSB nėra 1999 m. gruodžio 30 d. jungtinės veiklos sutarties šalimi. Todėl atsakovas 674-oji GNSB neturi prievolės dėl įnašų pagal paminėtą jungtinės veiklos sutartį grąžinimo. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovui 674-ajai GNSB neatsirado prievolė ieškovui UAB ,,Santechnika" dėl skolos už atliktus darbus pagal dvišales UAB ,,Kirtimų statyba" ir UAB ,,Santechnika" subrangos sutartis sumokėjimo ir įnašo pagal jungtinės veiklos sutartį grąžinimo (1964 m. CK 165, 374, 472, 474 str.; LR civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 2, 4 str.; CK 6.1, 6.154, 6.644, 6.650, 6.681, 6.969, 6.971, 6.972 str.).

22Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų dėl ieškovo UAB ,,Santechnika" ieškiniu ginčijamų sandorių pripažinimo negaliojančiais. Įstatymas reglamentuoja jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties šalių (partnerių) bendrų reikalų tvarkymą (CK 6.972 str.). Partneriai, dėl partnerio visų partnerių vardu viršijant jam suteiktus įgaliojimus sudarytų sandorių patyrę nuostolių, turi teisę reikalauti, kad partneris, sudaręs tokius sandorius, šiuos nuostolius atlygintų (CK 6.972 str. 4 d.). Tokiu būdu įstatymu nustatytas jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties partnerio pažeistų teisių gynimo būdas (CK 1.138 str.). 674-osios GNSB ir konsorciumo ,,Gabija" 2000 m. vasario 29 d. statybos rangos sutarties Nr. 1/2000 2.2 punkte nurodyta, kad į sutarties objekto statybos darbų atlikimo kainą yra įtraukti ir statybos darbai, atlikti pagal 1999 m. gruodžio 1 d. rangos sutartį Nr. 1/99 tarp 674-osios GNSB ir UAB ,,Kirtimų statyba", bei kad už iki šios sutarties įsigaliojimo momento atliktus darbus yra atsiskaitoma atskiru susitarimu, sudarytu tarp 674-osios GNSB ir UAB ,,Kirtimų statyba". Pagal pateiktus į bylą įrodymus nustatyta, kad ieškovas UAB ,,Santechnika" gyvenamojo namo su garažais, esančiais Gabijos g., Vilniuje, statybos darbus atliko tiktai pagal dvišales UAB ,,Kirtimų statyba" ir UAB ,,Santechnika" subrangos sutartis ir prievolė sumokėti už atliktus darbus atsirado tiktai UAB ,,Kirtimų statyba". UAB ,,Santechnika" ir UAB ,,Kirtimų statyba" 2000 m. vasario 22 d. tarpusavio įsiskolinimo užskaitymo susitarimu išspręstas UAB ,,Santechnika" 100 000 Lt skolos UAB ,,Kirtimų statyba" pagal jungtinės veiklos sutartį klausimas ir šiame susitarime nurodyta, kad UAB ,,Santechnika" atliko subrangovo darbus (t. 1, b.l. 17). Paminėtu susitarimu ieškovas UAB ,,Santechnika" pripažino, kad ieškovui už atliktus darbus skolinga tiktai UAB ,,Kirtimų statyba". Įstatymas, 1999 m. gruodžio 30 d. jungtinės veiklos sutartis bei 2000 m. vasario 29 d. statybos rangos sutartis Nr. 1/2000 nedraudė UAB ,,Kirtimų statyba" sudaryti subrangos sutartis nei su UAB ,,Santechnika", nei su kitais asmenimis. Pažymėtina, kad UAB ,,Kirtimų statyba" ir 674-oji GNSB buvo sudariusios 1999 m. gruodžio 1 d. rangos sutartį Nr. 1/99. Byloje nustatyta, kad iki ieškovo ginčijamų sandorių sudarymo šių sandorių šalims atsirado prievolės pagal šalių sudarytas dvišales sutartis. Ieškovo ginčijamuose sandoriuose nėra nurodyta, kad UAB ,,Kirtimų statyba" sudaro sandorius kaip konsorciumo ,,Gabija" paskirtas įgaliotas asmuo. Pažymėtina, kad 2000 m. vasario 29 d. statybos rangos sutartyje Nr. 1/2000 rangovu nurodytas konsorciumas ,,Gabija" (sutarties 17.2 punktas). Dėl anksčiau paminėtų aplinkybių ieškovas UAB ,,Santechnika" už atliktus darbus neįgijo reikalavimo teisės 674-ajai GNSB ir 674-ajai GNSB neatsirado prievolė UAB ,,Santechnika" už atliktus darbus, kadangi UAB ,,Santechnika" atliko darbus pagal dvišales subrangos sutartis, bet ne pagal 2000 m. vasario 29 d. statybos rangos sutartį Nr. 1/2000. Į bylą nepateikti įrodymai ir įstatymo nustatyta tvarka neįrodyta, kad 674-oji GNSB skolinga konsorciumui ,,Gabija" už atliktus konkrečius darbus pagal 2000 m. vasario 29 d. statybos rangos sutartį Nr. 1/2000. Kreditorius gali perleisti reikalavimą kitam asmeniui tiktai kreditoriaus turimą reikalavimą (CK 6.101 str.). Įskaitymas galimas esant priešpriešiniams vienarūšiams reikalavimams (CK 6.130 str.). CK 6.191 straipsnis reglamentuoja sutartį trečiojo asmens naudai. Pateikti į bylą įrodymai patvirtina, kad 674-oji GNSB, UAB ,,Kirtimų statyba" nėra sudarę sutarčių trečiojo asmens naudai ir dėl ginčo dalyko neturi prievolių tretiesiems asmenims. Todėl ginčijamais sandoriais 674-oji GNSB, UAB ,,Kirtimų statyba" neperleido kitiems asmenims ir neįskaitė nei UAB ,,Santechnika", nei konsorciumo ,,Gabija" reikalavimų. Ieškiniu ginčijami skolų įskaitymo aktai yra įskaitymo sandoriai (CK 6.130, 6.131 str.). Ieškiniu ginčijamomis kitomis sutartimis nustatytos sutarties šalių teisės ir pareigos. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir CK nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 1.163, 6.154, 6.156 str.). Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus ir ieškiniu ginčijamų sandorių turinį konstatuoja, kad ginčijami sandoriai neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str.), nepažeidžia ieškovo UAB ,,Santechnika" teisių bei įstatymo saugomų interesų. Todėl ieškinio dalis dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais yra nepagrįsta ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė šią ieškinio dalį (CK 1.63, 1.78, 1.80, 1.136-1.138, 6.1, 6.101, 6.130, 6.139, 6.154, 6.156, 6.193, 6.644, 6.650, 6.681, 6.969, 6.972 str.).

23Teisėjų kolegijos nuomone, apeliaciniame skunde iš dalies neteisingai nurodomos turinčios reikšmės bylai aplinkybės ir netinkamai aiškinamas teisės normų taikymas. Apeliacinio skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

24Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 26 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

25Pagal CPK 98 straipsnio reikalavimus priteistina iš ieškovo UAB ,,Santechnika" atsakovui 674-ajai GNSB 1180 Lt, atsakovui AB ,,Šilduva" 500 Lt, atsakovui UAB ,,Ainava" 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo.

26Pagal CPK 79, 88, 96 straipsnių reikalavimus priteistina iš ieškovo UAB ,,Santechnika" valstybei 33 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų atlyginimo.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

29Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Santechnika" (įmonės kodas 3212463) atsakovui 674-ajai gyvenamųjų namų statybos bendrijai (įmonės kodas 2498543) 1180 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą aštuoniasdešimt litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo.

30Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Santechnika" (įmonės kodas 3212463) atsakovui akcinei bendrovei ,,Šilduva" (įmonės kodas 133382590) 500 Lt (penkis šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo.

31Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Santechnika" (įmonės kodas 3212463) atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Ainava" (įmonės kodas 123875414) 500 Lt (penkis šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo.

32Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Santechnika" (įmonės kodas 3212463) valstybei 33 Lt (trisdešimt tris litus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų atlyginimo.

Proceso dalyviai
1. ... 2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas UAB ,,Santechnika” 2003 m. gegužės 30 d. kreipėsi su ieškiniu... 5. Atsakovas AB ,,Šilduva” atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu... 6. Atsakovas UAB ,,Ainava” atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu... 7. Atsakovas 674-oji GNSB atsiliepime į ieškinį nurodė, kad visų atliktų... 8. Tretysis asmuo AB ,,Markučiai” atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su... 9. Tretysis asmuo T. K. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad jis yra sąžiningas... 10. Tretieji asmenys UAB „Elmonta“, AB „Vilniaus kranai“ atsiliepimuose į... 11. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 12. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB ,,Santechnika" prašo apeliacinės... 13. 1. Teismas netinkamai aiškino jungtinę veiklą reglamentuojančias teisės... 14. 2. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovas 674-oji GNSB, sudarydama sandorius... 15. 3. Nepagrįsta teismo išvada, kad UAB „Ainava“ ir UAB „Šilduva“ yra... 16. 4. Teismas nepagrįstai ginčijamas sutartis laikė tik skolinių... 17. 5. Nepagrįsta teismo išvada, kad ginčijami sandoriai neprieštarauja... 18. 6. Teismas netinkamai aiškino CK 6.681 straipsnio bei 6.687 straipsnio... 19. Atsakovai UAB „Šilduva“, UAB „Ainava“ ir 674-oji GNSB atsiliepimuose... 20. Apeliacinis skundas atmestinas ir Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės... 21. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais... 22. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų... 23. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliaciniame skunde iš dalies neteisingai... 24. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 25. Pagal CPK 98 straipsnio reikalavimus priteistina iš ieškovo UAB... 26. Pagal CPK 79, 88, 96 straipsnių reikalavimus priteistina iš ieškovo UAB... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 26 d. sprendimą palikti... 29. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Santechnika"... 30. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Santechnika"... 31. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Santechnika"... 32. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Santechnika"...