Byla e2SP-41061-1098/2019
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jelena Leščinskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų akcinės bendrovės Lietuvos paštas ir uždarosios akcinės bendrovės „Pigu“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo,

3Teismas

Nustatė

41.

5Pareiškėjai akcinė bendrovė (toliau – AB) Lietuvos paštas ir uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Pigu“ Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXXIX skyriaus tvarka kreipėsi į teismą, prašydami patvirtinti 2019 m. lapkričio 14 d. sudarytą taikos sutartį.

62.

7Prašyme pareiškėjai nurodė, kad UAB „Pigu“ ir AB „Baltic Post“ 2014 m. birželio 2 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ), kurios skolininkė AB „Baltic Post“ nesilaikė ir už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. jos įsiskolinimas už negrąžintus medinius padėklus kreditorei UAB „Pigu“ sudaro 12 529,00 Eur. Šalys, siekdamos išvengti teisminių ginčų sudarė taikos sutartį. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 4 d. nutartimi netenkino UAB „Pigu“ ir AB „ Baltic Post“ prašymo dėl taikos sutarties patvirtinimo, konstatavęs, jog nėra pateikta paslaugų teikimo sutartis Nr. ( - ) ir kiti įrodymai, pagrindžiantys prievolę atsiskaityti už suteiktus medinius padėklus ir tokios prievolės dydį. Pareiškėja AB Lietuvos paštas ir AB „Baltic Post“ 2019 m. birželio 28 d. sudarė turto, teisių ir pareigų priėmimo – perdavimo aktą, kurio pagrindu AB Lietuvos paštas ir AB „Baltic Post“ buvo reorganizuotos prijungimo būdu. AB „Baltic Post“, kuri po reorganizavimo pasibaigė, buvo prijungta prie AB Lietuvos paštas, kuri po reorganizavimo tęsia veiklą ir perima visą AB „Baltic Post“ turtą, teises ir pareigas (įsipareigojimus).

8Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkinamas.

93.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnis suteikia galimybę šalims taikos sutartimi tarpusavio nuolaidomis išspręsti kilusį teisminį ginčą, užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išspręsti teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (CK 6.985 straipsnio 1 dalis).

114.

12Teismas, įvertinęs taikos sutarties turinį bei sąlygas, nustatė, kad taikos sutartį pasirašė turintys teisę pasirašyti taikos sutartį asmenys; šia sutartimi siekiama užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje (CK 6.983 straipsnio 1 dalis). Byloje nėra duomenų, kad prašoma patvirtinti taikos sutartis prieštarautų imperatyvioms įstatymų normoms, viešajam interesui ar pažeistų šalių, trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnio 2 dalis).

135.

14Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad nėra aplinkybių ir pagrindų, dėl kurių nebūtų galima tvirtinti šalių pateiktos taikos sutarties, todėl šalių prašymas tenkinamas ir 2019 m. lapkričio 14 d. taikos sutartis Nr. ( - ) tvirtinama (CK 6.986 straipsnis, CPK 582 straipsnio 6 dalis).

156.

16Šalims išaiškinama, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnio 2 dalis, CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 646 straipsnio 3 dalis).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 579-582 straipsniais, teismas

Nutarė

18prašymą tenkinti.

19Patvirtinti pareiškėjų akcinės bendrovės Lietuvos paštas (juridinio asmens kodas 121215587) ir uždarosios akcinės bendrovės „Pigu“ (juridinio asmens kodas 300866792) 2019 m. lapkričio 14 d. sudarytą taikos sutartį Nr. ( - ) tokiomis sąlygomis:

20„1. Lietuvos paštas įsipareigoja sumokėti UAB „Pigu“ 12 529,00 Eur (dvylika tūkstančių penkių šimtų dvidešimt devynių eurų 00 centų) dydžio kompensaciją taikos sutartyje nustatytomis sąlygomis.

212. Lietuvos paštas įsipareigoja per 3 darbo dienas nuo šios taikos sutarties patvirtinimo teisme dienos sumokėti UAB „Pigu“ šios taikos sutarties 1 punkte nustatytą kompensacijos sumą į UAB „Pigu“ nurodytą banko sąskaitą.

223. Šalys, pasirašydamos šią taikos sutartį, patvirtina, kad Lietuvos paštui tinkamai įvykdžius šios taikos sutarties 1 – 2 punktuose nustatytus įsipareigojimus, jos viena kitai nebeturi ir ateityje nebeturės jokių turtinių ar bet kokių kitokių pretenzijų (reikalavimų), susijusių su UAB „Pigu“ pareikštais reikalavimais Baltic Post (atitinkamai, Paštui perėmus Baltic Post teises ir pareigas – Lietuvos paštui) dėl medinių padėklų grąžinimo ar kompensavimo už juos už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.

234. Šalys yra susipažinusios ir pilnai supranta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalyje ir 294 straipsnio 2 dalyje numatytas pasekmes, atsiradusias sudarius ir teismui patvirtinus taikos šią sutartį, t. y. supranta, kad kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnyje numatytos taikos sutarties patvirtinimo pasekmės, kad teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas, jos šalims turintis galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.

245. Pasirašydami šią taikos sutartį šalys patvirtina, jog taikos sutartis atitinka tikruosius šalių ketinimus ir valią, šalys yra atidžiai susipažinusios su taikos sutarties sąlygomis ir įsipareigojimais, įsipareigojimai yra joms visiškai suprantami, šalys pasižada jų sąžiningai laikytis.

256. Šalys pareiškia, kad ši taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir viešajam interesui.

267. Ši taikos sutartis išsigalioja ir joje numatytas susitarimas pradedamas vykdyti nuo taikos sutarties patvirtinimo teisme dienos. Taikos sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

278. Šalys prašo šią taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka.

289. Ši taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais, vienas iš kurių perduodamas tvirtinti teismui ir po vieną egzempliorių kiekvienai taikos sutartį pasirašiusiai šaliai.“

29Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jelena Leščinskienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų akcinės bendrovės... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Pareiškėjai akcinė bendrovė (toliau – AB) Lietuvos paštas ir uždaroji... 6. 2.... 7. Prašyme pareiškėjai nurodė, kad UAB „Pigu“ ir AB „Baltic Post“ 2014... 8. Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkinamas.... 9. 3.... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnis... 11. 4.... 12. Teismas, įvertinęs taikos sutarties turinį bei sąlygas, nustatė, kad... 13. 5.... 14. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad nėra... 15. 6.... 16. Šalims išaiškinama, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 18. prašymą tenkinti.... 19. Patvirtinti pareiškėjų akcinės bendrovės Lietuvos paštas (juridinio... 20. „1. Lietuvos paštas įsipareigoja sumokėti UAB „Pigu“ 12 529,00 Eur... 21. 2. Lietuvos paštas įsipareigoja per 3 darbo dienas nuo šios taikos sutarties... 22. 3. Šalys, pasirašydamos šią taikos sutartį, patvirtina, kad Lietuvos... 23. 4. Šalys yra susipažinusios ir pilnai supranta Lietuvos Respublikos civilinio... 24. 5. Pasirašydami šią taikos sutartį šalys patvirtina, jog taikos sutartis... 25. 6. Šalys pareiškia, kad ši taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms... 26. 7. Ši taikos sutartis išsigalioja ir joje numatytas susitarimas pradedamas... 27. 8. Šalys prašo šią taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka.... 28. 9. Ši taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais, vienas iš kurių... 29. Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....