Byla 2-527-424/2011
Dėl 1943,41 Lt skolos, 788,52 Lt delspinigių bei palūkanų priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovui S. R. dėl 1943,41 Lt skolos, 788,52 Lt delspinigių bei palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo S. R. 1943,41 Lt skolos, 788,52 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymų nustatyta tvarka. Atsakovas neįvykdė CPK 142 str. reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovui prašant priimamas sprendimas už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

52008-02-04 ieškovas UAB „Snoro lizingas“ ir atsakovas S. R. sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. VTP80204BBPA (toliau – Sutartis). Šia sutartimi ieškovas perdavė atsakovui valdyti ir naudotis pasirinktą prekę, t.y. nešiojamąjį kompiuterį FUJITSU Amilo Pi2530, su sąlyga, kad įvykdžius sutartines prievoles minėta prekė pereis atsakovui nuosavybės teise. Atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui Sutarties mokėjimų grafike nuodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CPK 6.59 str.).

7Atsakovas, netinkamai vykdydamas savo sutartinius įsipareigojimus, ieškovui liko skolingas 1943,41 Lt pagal minėtą Sutartį likusių mokėjimų, todėl ieškinys dalyje dėl 1943,41 Lt skolos priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

8CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo taip pat yra pagrįstas ir tenkintinas.

9Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. Vartojimo sutarties sąlygos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis paties vartotojo, vartotojų teises ginančių institucijų ar bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas sutarties sąlygas ex officio (lot. pagal pareigas; savo iniciatyva) turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus, nepriklausomai nuo to, kokius reikalavimus reiškia šalys. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui.

102008-02-04 išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutarties Nr. VTP80204BBPA 3.9 punktas nustato, kad atsakovas, laiku nesumokėjęs ieškovui moka 0,5 procento dydžio delspinigius nuo visų laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną uždelstą dieną, kurie, mokami kas dieną, sudaro net 182,50 procentų per metus, todėl tokia vartojimo sutarties nuostata dėl mokėtinų delspinigių dydžio pripažintina nesąžininga ir pažeidžiančia atsakovo, kaip vartotojo, teises ir teisėtus interesus CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 6.188 straipsnio 3 dalies prasme. Dėl išdėstyto konstatuotinas pagrindas delspinigių mažinimui.

11Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, bet netesybos negali būti mažinamos mažiau, nei kreditorius iš tikrųjų patyrė nuostolių.

12Minėta, kad pagal Sutarties 3.9 punktą atsakovas, laiku nesumokėjęs įmokų ieškovei, moka 0,5 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Atsižvelgiant į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, taip pat į teisingumo ir protingumo principus darytina išvada, kad tokie delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl mažintini iki 0,02 procento.

13Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad dėl atsakovo neatsiskaitymo laiku, ieškovė patyrė didesnių nuostolių nei 0,02 procento dydžio delspinigiai vertine išraiška, todėl laikytina, kad 0,02 procento dydžio delspinigiai pakankamai kompensuoja nukentėjusiajai šaliai, t. y. ieškovei, patirtus nuostolius dėl nesavalaikio prievolės įvykdymo.

14Iš byloje esančio delspinigių paskaičiavimo matyti, kad pagal 2008-02-04 išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. VTP80204BBPA prašomi priteisti 0,5 procento dydžio delspinigiai vertine išraiška sudaro 1769,04 Lt sumą (ieškovas, sumažinęs reikalavimą prašo priteisti 788,52 Lt delspinigių). Sumažinus priteistinų delspinigių dydį iki 0,02 procento, laikytina, kad priteistini delspinigiai sudaro 70,76 Lt sumą. Dėl išdėstyto ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies.

15Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.), t. y. 60,46 Lt (82,00 Lt x 73,73 proc.) žyminio mokesčio.

16Taip pat iš atsakovo valstybei priteistinos 5,75 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.136, 1.138, 6.1, 6.4, 6.6., 6.37, 6.38, 6.59, 6.63, 6.189, 6.210, 6.886, 6.889 str. str., CPK 5, 88, 93, 96 str. str., 142 str. 4 d., 262, 270 str. str., 279 str. 2 d., 285-288 str., teismas

Nutarė

18ieškinį patenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo S. R. 1943,41 Lt skolos, 70,76 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2014,17 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2011-01-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 60,46 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Snoro lizingas“.

20Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

21Priteisti iš atsakovo S. R. 5,75 Lt (trys litai 76 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

22Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Trakų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė, vadovaudamasi CPK... 2. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo S. R. 1943,41 Lt skolos, 788,52 Lt... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymų nustatyta tvarka.... 4. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 5. 2008-02-04 ieškovas UAB „Snoro lizingas“ ir atsakovas S. R. sudarė... 6. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 7. Atsakovas, netinkamai vykdydamas savo sutartinius įsipareigojimus, ieškovui... 8. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis nustato, kad skolininkas... 9. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo... 10. 2008-02-04 išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutarties Nr. VTP80204BBPA... 11. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant... 12. Minėta, kad pagal Sutarties 3.9 punktą atsakovas, laiku nesumokėjęs įmokų... 13. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad dėl atsakovo neatsiskaitymo... 14. Iš byloje esančio delspinigių paskaičiavimo matyti, kad pagal 2008-02-04... 15. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo... 16. Taip pat iš atsakovo valstybei priteistinos 5,75 Lt bylinėjimosi išlaidos,... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.136, 1.138, 6.1, 6.4, 6.6., 6.37,... 18. ieškinį patenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo S. R. 1943,41 Lt skolos, 70,76 Lt delspinigių, 5... 20. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Priteisti iš atsakovo S. R. 5,75 Lt (trys litai 76 ct) bylinėjimosi išlaidų... 22. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 23. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...