Byla 2A-1511-115/2012
Dėl drausminės nuobaudos panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, kolegijos teisėjų Rūtos Veniulytės – Jankūnienės, Tatjanos Žukauskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Juodšilių „Šilo“ gimnazijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-3351-860/2010 pagal ieškovės G. G. ieškinį atsakovui Juodšilių „Šilo“ gimnazijai dėl drausminės nuobaudos panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovė G. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo: panaikinti Juodšilių „Šilo“ gimnazijos direktoriaus 2010 m. gegužės 7 d. įsakymą Nr. Pl-62 ir pripažinti, kad jai drausminė nuobauda skirta neteisėtai; priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1 - 2).

4Nurodė, kad darbo sutartis Nr. 246 tarp jos ir Juodšilių „Šilo“ vidurinės mokyklos (dabar - gimnazijos) buvo sudaryta 2005 m. rugsėjo l d. Darbo sutartimi buvo priimta dirbti vokiečių kalbos mokytoja pagal neterminuotą darbo sutartį. Juodšilių „Šilo“ gimnazijos direktorė 2010-05-07 priėmė įsakymą Nr. P1-62, kuriuo už darbo drausmės pažeidimą, neatvykimą į darbą be pateisinamos priežasties, jai buvo paskirta drausminė nuobauda - pastaba. Mano, kad drausminė nuobauda jai paskirta nepagrįstai ir neteisėtai, todėl ji turi būti panaikinta. Jai skirta drausminė nuobauda už tai, kad po 2010-04-30 teismo posėdžio, kuris, pasak direktorės, baigėsi 9.10 val., ji neatvyko į darbą. LR DK 183 str. l d. įtvirtina, kad darbuotojai atleidžiami nuo darbo: įgyvendinti rinkimų teisės; pakviesti į ikiteisminio tyrimo įstaigas, į prokuratūrą ir teismą liudytoju, nukentėjusiuoju, specialistu, vertėju ar kviestiniu, visuomeninės organizacijos arba darbuotojų kolektyvo atstovu; atlikti donoro pareigų ir kitais įstatymų nustatytais pagrindais. Įgyvendindama šią teisę, ji 2010-04-29 prašymu pranešė Juodšilių „Šilo“ gimnazijos direktorei apie tai, jog 2010-04 30 Vilniaus rajono apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-50-341/2010, kurioje ji yra ieškovė, o Vilniaus Juodšilių „Šilo“ gimnazija - atsakovas, vyks teismo posėdis. Faktinės aplinkybės pagrindžia faktą, jog atsakovas leido jai neatvykti į darbą 2010-04-30. Šios aplinkybės nepaneigia ir 2010-05-07 įsakymo Nr. P1-62 turinys. Teigė, kad atsakovas dokumento, kuris patikslintų leidimą jai neatvykti į darbą, nesurašė ir jai nepateikė. Tai reiškia tai, jog atsakovas nesilaikė pareigos ir tinkamai neorganizavo darbo Juodšilių ,,Šilo“ gimnazijoje - nepaskyrė pavaduojančios mokytojos, nenustatė apmokėjimo už tą dieną nei jai, nei mokytojai, kuri turėjo ją pavaduoti. Todėl nebuvo aišku, ar ji buvo atleista nuo darbo tik tai darbo dienai, kurią vyko Vilniaus rajono apylinkės teismo posėdis, kurioje tiek ji, tiek atsakovas buvo dalyvaujantys byloje asmenys, ar buvo atleista tik tam laikui, kurį vyko teismo posėdis, be to, ar įskaitant, ar ne jos vykimą į darbą, nes jos darbo vieta yra nutolusi nuo Vilniaus 17 km. Tame pačiame posėdyje dalyvavo ir atsakovo atstovė, atvykusi tarnybiniu automobiliu, pastaroji galėjo apsvarstyti galimybę ir nustatyti, kad kartu su ja vyktų ir ji. Tačiau atsakovo atstovė šios aplinkybės nesvarstė bei tinkamai neorganizavo darbo 2010-04-30. Gimnazija yra ne Vilniaus mieste, kuriame vyko teismo posėdis. Kadangi transporto priemonės ji neturi, todėl į Juodšilius vyksta visuomeniniu transportu, kurio tvarkaraštis nėra pritaikytas prie jos darbotvarkės. Todėl nespėjusi į 9.55 val. autobusą į Juodšilius, nebuvo tikslinga laukti 11.20 val. autobuso, nes pastarasis ją būtų atvežęs į Juodšilius jau pasibaigus pamokoms (Juodšiliai nuo Vilniaus yra nutolę 17 km; kelionė autobusu trunka apie 35 min.). Jai iš anksto nebuvo žinoma, kiek laiko 2010-04-30 užtruks Vilniaus rajono apylinkės teismo posėdis. Todėl atsakovas privalėjo suorganizuoti darbą Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje taip, jog kitas pedagogas ją pavaduoti būtų pasirengęs visų tą dieną jos turėtų pamokų metu. Tą dieną turėjo 4 pamokas, iš kurių paskutinė baigėsi 11.35 val. Todėl dėl pateisinamų objektyvių priežasčių jos nedalyvavimas 2010-04-30 pamokose neturėjo ir negalėjo sąlygoti žalos ar nuostolių atsakovui padarymo. Teigė, kad savo veiksmais nepažeidė DK nuostatų. Kadangi jos veiksmuose nėra neteisėtumo, todėl nėra pagrindo įrodinėti ir kitų būtinų darbo drausminės atsakomybės sąlygų, tai yra kaltės, žalingų pasekmių ir priežastinio ryšio. Teigia, kad laikėsi išankstinės darbo ginčo sprendimo ne teisme tvarkos ir 2010-07-23 pateikė prašymą Juodšilių ,,Šilo“ gimnazijos darbo ginčų komisijai. Darbo ginčų komisija 2010-08-02 priėmė sprendimą netenkinti jos prašymo. Pažymėjo, kad darbo ginčų komisija nenustatinėjo ir detaliau nevertino ginčijamos drausminės nuobaudos skyrimo aplinkybių, tik formaliai konstatavo, jog prašymas neturi būti tenkinamas. Paaiškino, kad posėdis užtruko ilgiau negu 10 minučių. Po posėdžio ėjo į tualetą, ilgai negalėjo patekti. Jai išėjus iš teismo, tikrai buvo po 9.30 val., į autobusą 9.55 val. nespėjo. Kitų autobusų nuvažiuoti į darbą nėra. Pinigų tarpmiestiniu taksi važiuoti į darbą neturėjo.

5Atsakovas Juodšilių ,,Šilo“ gimnazija atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti (b.l. 16-18). Nurodė, kad ieškovė, gindama savo neva pažeistas teises, nepagrįstai remiasi DK 183 str. l d., numatančia atleidimą nuo darbo valstybinėms arba visuomeninėms pareigoms atlikti. Civilinė byla, kuri buvo nagrinėjama 2010-04-30 Vilniaus rajono apylinkės teisme, buvo iškelta pagal ieškovės ieškinį ir jos dalyvavimas posėdyje nebuvo susijęs su valstybinių arba visuomeninių pareigų vykdymu. Todėl gavęsi ieškovės prašymą atleisti ją nuo darbo šios civilinės bylos nagrinėjimo dieną, atsakovas turėjo teisę tokio prašymo netenkinti. Pažymi, kad ieškovės civilinio ieškinio nagrinėjimo datą ir laiką teismas nustatė prieš tai vykusio teismo posėdžio, kuriame dalyvavo ir ieškovė, metu ir ieškovė, būdama pedagoge ir žinodama savo darbo grafiką - pamokų tvarkaraštį, turėjo galimybę ir privalėjo pasirūpinti, kad civilinė byla būtų paskirta nagrinėti tokiu laiku, kuris neįtakotų ir netrukdytų jos darbinių funkcijų vykdymui ir nedarytų žalos mokinių mokymo procesui. Kadangi ieškovė taip nepasielgė, toks jos elgesys laikytinas nerūpestingu, neprotingu ir nesąžiningu. Atkreipia dėmesys į tai, kad apie civilinės bylos nagrinėjimą 2010-04-30 teismo posėdyje ieškovė žinojo daugiau kaip mėnuo iki teismo posėdžio dienos, tačiau prašymą darbdaviui pateikė tik teismo išvakarėse, tai yra 2010-04-29. Be to, iš prašymo turinio matyti, kad ieškovė nieko neprašo, o tiesiog praneša apie tai, kad 2010-04-30 nebus darbe, nes turi dalyvauti teismo posėdyje. Todėl dėl tokio prašymo turinio abejotina ar ieškovė galėjo tikėtis kokios nors darbdavio reakcijos ir jo laukti. Darbdavys, neturėjo nei laiko, nei galimybių į jį raštu atsakyti ir tokį atsakymą įteikti ieškovei tą pačią dieną. Pažymi, kad ieškovė ir nesidomėjo tokio jos prašymo likimu. Tokie ieškovės veiksmai liudija apie tai, kad jau teismo posėdžio išvakarėse ieškovė buvo nusprendusi neatvykti į darbą teismo posėdžio dieną, o tai traktuotina kaip sąmoningas ketinimas pažeisti darbo drausmę. Vilniaus rajono apylinkės teismo posėdis, vykęs 2010-04-30, prasidėjo 9.00 val. ir baigėsi 9.10 val., taigi ieškovė turėjo visas galimybes, jeigu ji to būtų norėjusi ir to siekusi, suspėti į autobusą, vežantį į darbą Juodšiliuose, kurio judėjimo grafiką ieškovė žino. Kita vertus, jeigu ieškovė net ir būtų nespėjusi į šį autobusą, ji privalėjo pasinaudoti visomis kitomis galimybėmis atvykti į darbą, pavyzdžiui, taksi paslaugomis. Tačiau ieškovė šiomis galimybėmis nepasinaudojo. Nepagrįstai ieškovė kaltina Juodšilių ,,Šilo“ gimnazijos direktorę pasibaigus teismo posėdžiui nepavežus jos iki darbo vietos tarnybiniu transportu: ieškovėpati dėl to nesikreipė į atsakovą, be to gimnazijos direktorė, atvykusi į teismo posėdį tarnybiniu transportu, buvo suplanavusi savo darbo laiką taip, kad tuo pačiu važiavimu į teismo posėdį Vilniuje sutvarkytų ir jos vadovaujamos gimnazijos reikalus. Ieškovė, be jokio pagrindo neatvyko į darbą 2010-04-30 pasibaigus teismo posėdžiui, tokiu būdu pažeidė darbo drausmę, jos kaltė yra įrodyta, todėl 2010-05-07 įsakymas Nr. P1-62 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo mokytojai G. G.“ yra teisingas ir pagrįstas.

6Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimu (b.l.87-92) ieškinį patenkino; panaikino Juodšilių „Šilo“ gimnazijos direktoriaus 2010-05-07 įsakymą Nr. P1-62 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo mokytojai G. G.“, kuriuo ieškovei G. G. paskirta drausminė nuobauda – pastaba. Priteisė iš atsakovo VBĮ Juodšilių „Šilo“ gimnazijos 149,36 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

7Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovė G. G. 2010-04-30 į darbą Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje neatvyko. Atsakovas teigia, kad ieškovė nepagrįstai remiasi DK 183 str. 1 d. Teismas su šia atsakovo nuomone sutiko. DK 183 str. 1 d. yra numatytas darbuotojo atleidimas nuo darbo valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti. Tuo tarpu civilinė byla Nr. 2-50-341/2010, kuri nagrinėjama Vilniaus rajone apylinkės teisme, yra pradėta ieškovės iniciatyva, ji šioje byloje yra ieškovė. Tai reiškia, kad ji savo procesines teises gali įgyvendinti pati arba per savo atstovą, jos dalyvavimas teismo posėdyje nėra būtinas. Todėl tokiu atveju atleisti darbuotoją nuo darbo, ar ne - yra darbdavio diskrecijos teisė. Teismas pažymėjo, kad šiai bylai teisingai išspręsti, svarbu išsiaiškinti, ar ieškovė buvo atleista nuo darbo 2010-04-30, kai vyko teismo posėdis, ir jei buvo, tai kokiam laikui. Ant ieškovės 2010-04-29 prašymo esanti gimnazijos direktorės rezoliucija tvirtina, kad ieškovė 2010-04-30 buvo atleista nuo darbo tol, kol vyks teismo posėdis, bet ne nuo visos darbo dienos. Tai, kad ieškovė buvo atleista nuo darbo tol, kol vyks teismo posėdis, iš esmės neginčija ir pati gimnazijos direktorė R. A.. Teismas šią aplinkybę laikė nustatyta. Teismas sprendė, jog svarbu išsiaiškinti priežastis dėl kurių ieškovė 2010-04-30 negalėjo atvykti į darbą po teismo posėdžio ir ar jos gali būti pripažįstamos svarbiomis, kurios šalintų jos atsakomybę. Byloje esantis 2010-04-30 teismo posėdžio civilinėje byloje Nr. 2-50-341/2010 protokolas tvirtina, kad minėtas teismo posėdis pasibaigė 9.10 val. Ieškovė teigia, kad posėdis užtruko, po teismo posėdžio norėjo nueiti į tualetą, į kurį ne iš karto pateko, todėl ji iš teismo pastato išėjo ne anksčiau kaip 9.30 val. Atsakovas teigia, kad teismo posėdis pasibaigė laiku, direktorė ieškovę matė einančia gatve link Žaliojo tilto 9.15 val. Ieškovė teigia, kad ji pavėlavo į autobusą, kuris 9.55 val. išvažiuoja iš Vilniaus autobusų stoties į Juodšilius. Sekantis autobusas iš Vilniaus autobusų stoties į Juodšilius išvažiuoja 11.20 val., tačiau atsižvelgdama į tai, kad kelionė trunka apie 35 minutes, į tai, jog ji tą dieną (2010-04-30, penktadienį) turėjo keturias pamokas, iš kurių paskutinioji prasideda 11.00 val. ir baigiasi 11.45 val., su minėtu autobusu nevažiavo, nes į pamokas būtų nebespėjusi. Teismas pažymėjo, jog šias ieškovės nurodytas aplinkybes iš esmės patvirtina kiti byloje esantys įrodymai. Į bylą pateikti UAB IRZIMAS autobusų maršrutiniai tvarkaraščiai patvirtina, kad autobusas, važiuojantis maršrutu Valčiunai III – Vilnius per Kalviškes, Kineliai, darbo dienomis iš Vilniaus autobusų stoties išvyksta 9.55 val. ir į Juodšilius atvyksta 10.20 val., sekantis autobusas iš Vilniaus autobusų stoties išvyksta 11.20 val. ir į Juodšilius atvyksta 11.45 val.. Bylos medžiaga taip pat tvirtina, kad ieškovė minėtą penktadienį turėjo 4 pamokas.. Atsižvelgęs į Juodšilių „Šilo“ vidurinės mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų Juodšilių „Šilo“ vidurinės mokyklos direktorės 2005-05-27 įsakymu Nr. V1-76, 36 p., nustatantį, kad mokykloje pamokų pradžia 8.00 val., pamokos trukmė 45 min., antroji pertrauka trunka 15 min., trečioji – 20 min., visų kitų pertraukų trukmė – 10 min., teismas pažymėjo, kad gimnazijoje ketvirtoji pamoka prasideda lygiai 11.00 val. ir baigiasi 11.45 val. Šios aplinkybės byloje atsakovo nėra ginčijamos. Teismui nekilo abejonių, kad, jeigu ieškovė būtų važiavusi su autobusu, kuris iš Vilniaus autobusų stoties į Juodšilius išvyksta 11.20 val., ji būtų atvykusi po to, kai jos visos pamokos jau būtų pasibaigusios. Vertinant tai, ar ieškovė po teismo posėdžio galėjo objektyviai nesuspėti į autobusą, kuris minėtą dieną 9.55 val. išvyko iš Vilniaus autobusų stoties į Juodšilius, atsižvelgtina į tai, kad po teismo posėdžio pabaigos iki minėto autobuso išvykimo buvo neilgas laiko tarpas, kiek daugiau nei pusę valandos, juo labiau, kad sunku nustatyti, kada tiksliai pasibaigė teismo posėdis ir kada ieškovė išėjo iš teismo, į tai, jog nuo teismo ieškovei reikėjo pėsčiomis nueiti iki artimiausio miestinio transporto sustojimo, neatmestina galimybė, kad ieškovei atėjus iki sustojimo, jei reikėjo palaukti, kol atvažiuos autobusas ar kita transporto priemonė, kuria ieškovė galėjo nuvažiuoti iki stoties, tai neabejotinai užtruko laiko. Teismas pažymėjo, kad bet kokios abejonės, kurių negalima pašalinti, turi būti aiškinamos silpnesniosios šalies naudai, šiuo atveju darbuotojo, t.y. ieškovės, naudai. Teismas darė išvadą, kad ieškovė po teismo posėdžio dėl objektyvių, t.y. nuo jos valios nepriklausančių aplinkybių nesuspėjo į autobusą, kuris iš Vilniaus autobusų stoties į Juodšilius išvyko 9.55 val. Teismas įvertinęs tai, kad taksi transporto paslaugos yra pakankamai brangios, mokytojos darbo užmokestis nėra didelis, ji pati teigia, kad pinigų, susimokėti už taksi paslaugas, neturėjo, darė išvadą, kad būtų neprotinga iš ieškovės reikalauti, jog ji aptariamu laiku nesuspėjusi į autobusą, kuris iš Vilniaus autobusų stoties į Juodšilius išvyko 9.55 val., turėjo į darbą atvykti pasinaudodama taksi paslaugomis, be to, ieškovė būtų suspėjus tik į paskutę pamoką. Teismas pažymėjo tarp ieškovės ir atsakovo direktorės yra įtempti santykiai, tai galėjo būti kliūtis ieškovei kreiptis į direktorę dėl transporto. Ieškovė planavo suspėti į autobusą, tačiau dėl objektyvių priežasčių to nepadarė. R. A. yra gimnazijos vadovė, ji atsako už darbo organizavimą, todėl ji pati galėjo pasiteirauti mokytojos apie tai, kokiu būdu ji ketina grįžti į darbą ir pan. Teismas nenustatė, kad ieškovė aptariamu laiku po teismo posėdžio į darbą galėjo atvykti pasinaudodama kitomis galimybėmis. Teismas darė išvadą kad ieškovė 2010-04-30 po teismo posėdžio neatvyko į darbą dėl objektyvių priežasčių, t.y. ieškovės, kaip darbuotojos, veiksmuose nėra vieno iš esminio darbo drausmės pažeidimo elemento, t.y. kaltės, todėl ji negali būti traukiama drausminėn atsakomybėn ir jai negali būti skiriama nuobauda. Teismas pažymėjo, jog ginčijamame įsakyme ieškovei nėra nurodytas tam tikrų teisės aktų, kurie numato darbuotojui pareigą pranešti darbdaviui, jeigu jis laiku negali atvykti į darbą, pažeidimas, kuris galėtų sudaryti darbo drausmės pažeidimo sudėtį, todėl teismas šių veiksmų nevertino.

8Atsakovas Juodšilių ,,Šilo“ gimnazija pateikė apeliacinį skundą (b.l.94-96), kuriuo prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir priimti naują sprendimą ieškinį atmesti. Nurodo, jog ieškovė apskritai neketino po 2010-04-30 teismo posėdžio grįžti į darbą, o šios aplinkybės teismas neanalizavo. Mano, kad teismas neįvertino to, kad ieškovė darbdavį informavo dėl neatvykimo į darbą tik 2010-04-29 darbo pabaigoje. Teigia, jog DK 183 str. 1 d. nesuteikia teisės neatvykti į darbą visą darbo dieną. Mano, jog ieškovė sukūrė versijas, pateisinančias jos pavėlavimą į autobusą, vykstantį į Juodšilius. Atkreipia dėmesį, kad protokole yra užfiksuota 2010-04-30 teismo posėdžio pabaiga – 9.10 val., todėl nepagrįstai teismas nurodė, jog sunku nustatyti, kada tiksliai pasibaigė teismo posėdis ir kada ieškovė išėjo iš teismo, nepagrįstai teismas nurodė, jog bet kokios abejonės, kurių negalima pašalinti, turi būti aiškinamos silpnesniosios šalies naudai, šiuo atveju darbuotojo, t.y. ieškovės, naudai.

9Ieškovė G. G. atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l.100-101) prašė apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, jog ieškovė visuomet teigė, kad ketino vykti į darbą po teismo posėdžio, bet jai sutrukdė objektyvios aplinkybės. Pažymi, jog ta aplinkybė, kad ieškovė pateikė prašymą teismo posėdžio išvakarėse, netrukdė darbdaviui, kilus neaiškumams susisiekti su ieškove telefonu. Pažymi, jog objektyvios aplinkybės (lankymasis tualete prieš išvykstant iš teismo; eismo sąlygos mieste, visuomeninio transporto tvarkaraščio ypatybės) lėmė tai, jog ieškovė nesuspėjo nuvykti į darbą po teismo posėdžio.

10Apeliacinis skundas netenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.).

12Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

13Atsakovas Juodšilių ,,Šilo“ gimnazija nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo yra panaikinta direktoriaus 2010-05-04 įsakymu Nr.P1-62 ieškovei G. G. paskirta drausminė nuobauda-pastaba. Atsakovas teigia, kad ieškovė apskritai neketino po 2010-04-30 teismo posėdžio grįžti į darbą, tačiau šios aplinkybės teismas neanalizavo. Be to, teismas neįvertino aplinkybės, jog ieškovė dėl neatvykimo į darbą darbdavį informavo tik 2010-04-29 darbo pabaigoje, o DK 183 str. 1 d. nesuteikia teisės neatvykti į darbą visą darbo dieną. Mano, jog teismas nepagrįstai abejones, kurių negalima pašalinti, aiškino silpnesniosios šalies (ieškovės) naudai. Tačiau teismas šiuos ir kitus apelianto argumentus atmeta kaip nepagrįstus ir neduodančius pagrindo panaikinti ar keisti skundžiamą teismo sprendimą.

14Kolegija pažymi, kad vadovaujantis CPK 185 str. teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, kad labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Įrodymų vertinimas yra susijęs su įrodymų pakankamumu. Apie įrodymų pakankamumą teismas sprendžia pagal įrodymų, kaip faktinių duomenų, ryšį su įrodinėjama aplinkybe (tiesioginiai ar netiesioginiai įrodymai) pagal informacijos tikslumą, detalumą ir kitas aplinkybes.

15Byloje nustatyta, jog ieškovė G. G. 2010-04-30 turėjo dalyvauti teismo posėdyje byloje su atsakovu Juodšilių ,,Šilo“ gimnazija ir darbdavys tam neprieštaravo, t.y. leido. Šiame teismo posėdyje dalyvavo ir gimnazijos atstovas. Tai rodo, kad darbdaviui iš anksto buvo žinoma apie teismo posėdį, jo laiką ir ieškovės dalyvavimą jame, o taip pat turimas pamokas mokykloje iki pietų. Be to, ieškovė apie kvietimą į teismą ir negalėjimą 2010-04-30 dalyvauti pamokose darbdaviui raštu pranešė iš vakaro. Taigi darbdavys, būdamas apdairus ir rūpestingas, turėjo numatyti, jog ieškovė 2010-04-30 pamokų neves, nes negalėjo žinoti kiek laiko užtruks teismo posėdis ir kada realiai mokytoja turės galimybę sugrįžti į mokyklą. Tuo pačiu darbdavys turėjo galimybę dar iš vakaro spręsti ieškovės pakeitimą kitą mokytoja arba pakeisti jos turimų pamokų laiką, tačiau šiuo klausimu nesiėmė jokių veiksmų. Pasibaigus teismo posėdžiui, t.y. atidėjus teismo posėdį, atsakovo atstovas taip pat nepasiūlė ieškovei kartu grįžti tuo pačiu automobiliu į darbą nelaukiant visuomeninio transporto, kuriuo ieškovė pirmiausia turėjo pasiekti autobusų stotį, o po to dar ir sulaukti vykstančio autobuso į Juodšilius, esančius Vilniaus raj. Pažymėtina, kad ieškovės santykiai su atsakovu tuo metu geri nebuvo, nes ji bylinėjosi su darbdaviu, todėl pati prašytis parvežama faktiškai negalėjo. Kolegija mano, kad esamoje situacijoje pirmosios instancijos teismas teisingai vertino šalių nurodytas aplinkybes, pateiktus įrodymus ir pagrįstai sprendė, jog ieškovė po 2010-04-30 9 val. Vilniuje vykusio teismo posėdžio, kuris buvo atidėtas, į darbą, t.y. pamokas, iš kurių paskutinė turėjo baigtis 11,45val., negalėjo atvykti dėl objektyvių priežasčių ( ieškovės lankymosi tualete, esamo atstumo iki mokyklos, visuomeninio transporto tvarkaraščio, mokytojos turtinės galimybės pasinaudoti taksi paslaugomis). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovė 2010-04-30 į darbą po teismo posėdžio neatvyko ir pamokų nevedė dėl pateisinamų priežasčių (DK 183str.1d.) ir nesant jos kaltės, todėl darbdavio paskirta drausminė nuobauda yra panaikinta pagrįstai (DK 234, 236, 295str.1d.1p.).

16Kiti apeliacinio skundo argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui neturi, todėl kolegija dėl jų atskirai nepasisako.

17Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino, taikė įstatymą, teisingai vertino byloje esančius įrodymus ir priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą, todėl jis paliktinas nepakeistas, nes tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais argumentais pagrindo nėra (CPK 326 str.1 d.1 p.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

19Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimą civilinėje byloje Nr.2-3351-860/2010 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai