Byla eB2-1346-730/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė, rašytinio proceso tvarka, civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį atsakovei UAB „Kevireneta“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, reikšdamas reikalavimą iškelti bankroto bylą UAB „Kevireneta“. Reikalavimo pagrindu nurodo aplinkybes, kad atsakovė nevykdo VSD įstatymu ir Biudžeto taisyklėmis nustatytų privalomųjų mokėjimų. Atsakovės įsiskolinimas ieškovui 2015-06-15 sudarė 2027,66 Eur, iš jų 1861,97 Eur Valstybinio socialinio draudimo įmokų, 165,69 Eur delspinigių. Atsakovė nėra sumokėjusi VSD įmokų, priskaičiuotų už apdraustuosius už laikotarpį nuo 2007 m. balandžio mėnesio iki 2007 m. rugsėjo mėnesio. Nuo 2008-04-01 UAB „Kevireneta“ apdraustųjų nėra. Atsakovė 2015-06-12 VĮ registrų centro, VĮ Regitra, Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenimis, registruoto turto neturi. Atsakovė į ieškovo siunčiamus pranešimus sumokėti įmokas, dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo neatsiliepė. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo nuomone, atsakovė yra nemoki.

3Atsakovė teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo, procesiniai dokumentai įteikti CPK 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

4Ieškinys tenkintinas.

5Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas – Įmonių bankroto įstatymas. Šis įstatymas taikomas visiems juridiniams asmenims, įregistruotiems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas, religines bendruomenes ir bendrijas (Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio 2 dalis).

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje numatyti pagrindai bankroto bylai iškelti: 1) įmonė yra nemoki; 2) įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 3) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

7Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punkte numatyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog 2015-06-26 pranešimu teismas nustatė atsakovei terminą bankroto bylai reikalingiems finansinės atskaitomybės dokumentams pateikti, tačiau finansinės atskaitomybės dokumentai teismo nustatytu terminu nebuvo pateikti. Teismo pranešimai buvo siunčiami Juridinių asmenų registre nurodytu atsakovės buveinės adresu, Juridinių asmenų registre nurodytų atsakovės vadovo adresu. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti papildomų dokumentų apie atsakovės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei spręstinas vadovaujantis ieškovo pateiktais ir teismo savo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

9Juridinių asmenų registro duomenimis, atsakovė Juridinių asmenų registre įregistruota 2006-01-09. Atsakovės įsiskolinimas ieškovui 2015-06-15 sudarė 2027,66 Eur, iš jų, 1861,97 Eur Valstybinio socialinio draudimo įmokų, 165,69 Eur delspinigių. Remiantis VĮ „Regitra“ duomenimis, atsakovės vardu registruota transporto priemonė – G., valstybinis Nr. ( - ), areštuota. Remiantis byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad atsakovė kitokio registruotino turto neturi, duomenų apie kitokį atsakovės turtą byloje nėra. Atsakovė Juridinių asmenų registrui nėra pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentų. Nesant kitokių duomenų apie atsakovės pradelstus įsipareigojimus, laikytina, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai sudaro 2027,66 Eur, tai yra įsiskolinimas ieškovui. Duomenų apie atsakovės vykdomą ūkinę – komercinę veiklą nėra. Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas išvadai padaryti, kad atsakovė veiklos nevykdo, nevykdo įsipareigojimų ir yra nemoki (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktas), todėl yra pagrindas atsakovei iškelti bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

10Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuostatas, įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies redakcija, įsigaliojusia nuo 2015-01-01, bankroto administratoriaus kandidatūra iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto paslaugas sąrašo, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647 patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsakovės bankroto administratoriumi skirtina MB "Bankroto byla“, asmenų teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas sąrašo Nr. B-JA263.

11Byloje nėra duomenų apie atsakovės atžvilgiu nagrinėjamas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, vykdomus išieškojimus.

12Priimti sprendimą dėl bankroto bylos iškėlimo anksčiau nebuvo galimybės dėl teisėjai suteiktų kasmetinių atostogų nuo 2015-07-20 iki 2015-09-01.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

141. iškelti atsakovei UAB „Kevireneta“, įmonės kodas 300521636, registruotos buveinės adresas Klaipėdos g. 8-3, Kretingalės mstl., Klaipėdos raj., bankroto bylą.

152. Paskirti bankrutuojančios atsakovės UAB „Kevireneta“ bankroto administratoriumi MB "Bankroto byla“, esančią Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jogailos g. 7, tel. 8 639 04374, el. p. advokatu.kontorai@gmail.com, asmenų teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas sąrašo Nr. B-JA263.

163. Įpareigoti bankroto administratorių Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka paskirti savo įgaliotą asmenį ir apie tai informuoti bankroto bylą nagrinėjantį teismą.

174. Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išsiunčiant neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją, Juridinių asmenų registrui, šalims, paskirtam bankroto administratoriui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos. Taip pat išsiųsti neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją Turto areštų aktų registro tvarkytojui.

185. Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 7 dalies 8 punkte, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą.

196. Įpareigoti bankroto administratorių gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš atsakovės, apie atsakovės atžvilgiu nagrinėjamas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

207. Areštuoti atsakovei „Kevireneta“, įmonės kodas 300521636, registruotos buveinės adresas Klaipėdos g. 8-3, Kretingalės mstl., Klaipėdos raj., nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš atsakovės UAB „Kevireneta“ vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti atsakovei UAB „Kevireneta“ bankroto bylą. Nutarties vykdymą dėl atsakovės turto arešto pavesti ieškovo pasirinktiems antstoliams CPK nustatyta tvarka ir vykdyti skubiai.

218. Nustatyti, kad atsakovės UAB „Kevireneta“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus bankroto administratoriui per 30 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą bankroto administratoriui pavesti sušaukti per 15 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

229. Nustatyti, kad atsakovės UAB „Kevireneta“ valdymo organai (administracijos vadovas) privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Asmeniui už nustatyto nurodymo nevykdymą gali būti skirta iki 2 896 eurų bauda.

23Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, reikšdamas reikalavimą iškelti bankroto... 3. Atsakovė teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo, procesiniai... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias... 6. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje numatyti pagrindai bankroto... 7. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punkte numatyta, kad įmonės... 8. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog 2015-06-26 pranešimu teismas... 9. Juridinių asmenų registro duomenimis, atsakovė Juridinių asmenų registre... 10. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuostatas, įmonės... 11. Byloje nėra duomenų apie atsakovės atžvilgiu nagrinėjamas civilines,... 12. Priimti sprendimą dėl bankroto bylos iškėlimo anksčiau nebuvo galimybės... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 14. 1. iškelti atsakovei UAB „Kevireneta“, įmonės kodas 300521636,... 15. 2. Paskirti bankrutuojančios atsakovės UAB „Kevireneta“ bankroto... 16. 3. Įpareigoti bankroto administratorių Įmonių bankroto įstatymo nustatyta... 17. 4. Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną,... 18. 5. Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių... 19. 6. Įpareigoti bankroto administratorių gavus duomenis apie antstoliams... 20. 7. Areštuoti atsakovei „Kevireneta“, įmonės kodas 300521636,... 21. 8. Nustatyti, kad atsakovės UAB „Kevireneta“ kreditoriai turi teisę... 22. 9. Nustatyti, kad atsakovės UAB „Kevireneta“ valdymo organai... 23. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...