Byla 2-1735-860/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui K. L. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l. 3-6) atsakovui K. L. ir prašo priteisti iš atsakovo 3 302,68 Lt sumą (kurią sudaro: 1500 Lt negrąžinta paskolos suma; 1 685,38 Lt palūkanų suma po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos), 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas (74 Lt žyminio mokesčio sumą; kitas išlaidas, kurių detalizaciją ir pagrindžiančius dokumentus ieškovas pateiks iki bylos nagrinėjimo pabaigos). Sutinka, kad sprendimas būtų priimtas už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba paruošiamasis procesinis dokumentas.

4Ieškinyje nurodė, kad 2012-08-26 tarp šalių nuotoliniu būdu per sistemą ( - ), buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), kuria šalys susitarė, jog ieškovas 2012-08-26 paskolins atsakovui 400 Lt, 2012-08-27 iš atsakovo buvo gautas prašymas padidinti paskolos sumą 250 Lt, 2012-08-28 – 100 Lt, 2012-08-30 – 150 Lt, 2012-09-04 – 200 Lt, 2012-09-06 – 300 Lt, 2012-09-08 – 100 Lt, atsakovas iš viso paskolins 1500 Lt 30 dienų terminui su 199.40% dydžio metine palūkanų norma, o 2012-09-25 dieną atsakovas grąžins 1500 Lt skolos ir 117,30 Lt palūkanų, iš viso 1617,30 Lt. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė pilnai ir 2012-08-26 pervedė atsakovui 400 Lt, 2012-08-27 – 250 Lt, 2012-08-28 – 100 Lt, 2012-08-30 – 150 Lt, 2012-09-04 – 200 Lt, 2012-09-06 – 300 Lt, 2012-09-08 – 100 Lt. 2012-09-27 buvo gautas pratęsimo mokestis iš atsakovo, pratęsiant paskolos grąžinimo terminą 30 dienų. 2012-11-08 atsakovas dar kartą pratęsė paskolos grąžinimo terminą 30 dienų, tačiau daugiau jokių mokėjimų iš atsakovo negauta. Atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų. Ieškovas įvairiomis priemonėmis (telefono skambučiais ir žinutėmis, elektroniniais ir įprastais laiškais) ragino atsakovą atsiskaityti, tačiau atsakovas į tai nereagavo. Vadovaujantis CK 6.873 str. 1 d. iš atsakovo priteistina 1 500 Lt paskolos suma.

5Remdamasis CK 6.874 str. 1 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-02 nutartimi c.b. Nr.3K-3-400/2011; 2010-12-09 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-509/2010; 2007-06-29 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-298/2007; 2005-11-14 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-572/2005; 2005-09-28 nutartimi c.b. 3K-3-434/2005; 2004-03-03 nutartimi c.b. 3K-3-161/2004; 2003-09-18 nutartimi c.b. Nr. 3K-7-751/2003; Vartojimo kredito sutarties 7.1. p., ieškovas teigia, jog nuo 2012-09-25 iki ieškinio pateikimo dienos atsakovas privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą (199.40%), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, t.y. už laikotarpius nuo 2012-10-26 iki 2012-11-08 ir nuo 2012-12-09 iki 2013-07-24 – 1 685,38 Lt palūkanų sumą už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Taipogi, remdamasis CK 6.256 str. 2 d. nuostatomis, bei atsižvelgdamas į tai, kad šalių sudarytoje Vartojimo kredito sutartyje nėra nustatytos netesybos, teigia, kad iš atsakovo yra priteistini nuostoliai. Atkreipė dėmesį ir į tai, kad sutinkamai su CK 6.261 str. nuostatomis, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Nurodo, kad ieškovas yra didžiausias Lietuvoje vartojimo kreditų nuotoliniu būdu teikėjas, atsakovui laiku grąžinus kreditą ir palūkanas, šios sumos būtų nedelsiant perskolintos kitiems asmenims su ne mažesne kaip 109,89 % metine palūkanų norma, t.y. atitinkamai, dėl atsakovo laiku neįvykdytos prievolės (t.y. neteisėtų veiksmų), ieškovas negavo realių pajamų, t.y. - patyrė nuostolių. Dėl šios priežasties, pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1.p. apskaičiuota ir prašoma priteisti 1 685,38 Lt suma iš esmės atitinka minimalius ieškovo nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Šią sumą laiko ir minimaliais ieškovo nuostoliais pagal CK 6.261 str. nuostatas, kompensuojanti tuos praradimus, kuriuos ieškovas patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų.

6Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Iš jos per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 142 str. 4 d.).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: sąskaitos išrašą, patvirtinantį 74 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą (b. l. 2), Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) Specialiąsias sąlygas (b. l. 16-17), Bendrąsias vartojimo kredito sutarties sąlygas (b. l. 7-15), 2012-08-26, 2012-08-27, 2012-08-28, 2012-08-30, 2012-09-04, 2012-09-06, 2012-09-08 ieškovo sąskaitos išrašus, patvirtinančius atsakovo kredito sutarties sumos didinimus ir paskolos sumos (1 500 Lt) pervedimą K. L. (sutarties Nr. ( - )) (b. l. 18, 20-26), Gyventojų registro informaciją (b. l. 19), palūkanų paskaičiavimo paaiškinimą (b. l. 27).

9Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.).

10Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 straipsnio 2 dalį, nustatyta, kad šalims sudarius paskolos sutartį ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, pervedė atsakovui iš viso 1 500 Lt paskolos sumą, atsakovas kreditą gavo, įsipareigojo iki 2012-11-08 grąžinti 1 500 Lt kreditą, tačiau savo prievolės pagal sutartį tinkamai neįvykdė, liko skolingas ieškovui 1 500 Lt, todėl yra pagrindas šioje dalyje ieškinį tenkinti ir priteisti ieškovui iš atsakovo 1 500 Lt negrąžinto kredito (LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.870-6.874 str.).

11Ieškovas taipogi prašo priteisti iš atsakovo 1 685,38 Lt palūkanų. Atsižvelgiant į ieškinio argumentus dėl palūkanų paskirties (ieškovas traktuoja kaip minimalius nuostolius; remiasi sutarties 7.1 punktu, numatančiu atsakomybę už kredito (ir/ar palūkanų) mokėjimo termino praleidimą ir pan.), darytina išvada, jog reikalavimas pareikštas dėl kompensacinių palūkanų priteisimo.

12Kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas mažinti palūkanas, turi atsižvelgti į sutarties pobūdį, jos trukmę, paskolos paskirtį, skolininko riziką, taip pat į tai, ar palūkanos prieštarauja viešajai tvarkai ir ar jos neperauga į lupikavimą, į sutarties sudarymo metu buvusias bankų palūkanų normas ir kitas aplinkybes. Aplinkybių, tirtinų mažinant palūkanas, sąrašas nėra baigtinis. Mažinant palūkanas, kaip ir netesybų mažinimo atveju, taikomas palūkanų santykio su nuostoliais kriterijus. Priklausomai nuo konkrečios bylos faktų ir ištirtų palūkanų mažinimo aplinkybių, skirtinguose teisiniuose santykiuose įstatymams ir teisės principams neprieštaraujančiu palūkanų dydžiu gali būti pripažinti įvairūs palūkanų dydžiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio mėn. 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1).

13Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su kreditoriumi sudarė prisijungdamas prie parengtų standartinių sutarčių sąlygų, į sutartyje numatytą metinę palūkanų normą (112,51 proc.; bendra kredito kainos metinė norma – 199,40 proc.), paskolos ir prašomų priteisti palūkanų santykį (prašoma priteisti palūkanų suma viršija kredito sumą), į tai, kad byloje nėra ieškovo patirtų nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų (ieškovo nurodomas bendras sudaromų vartojimo sutarčių skaičius ar suteikiamų kreditų suma nepagrindžia ieškovo patirtų nuostolių) bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, darytina išvada, kad prašoma priteisti palūkanų suma (1 685,38 Lt) yra aiškiai per didelė, todėl mažintina iki 600 Lt (CK 6.37 str. 3 d., 6.261 str.).

14CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

15Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 47 Lt žyminio mokesčio ieškovui (LR CPK 93 str. 1 d.).

16Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo K. L. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į.k. ( - )) 1 500 Lt paskolos ir 600 Lt palūkanų, iš viso 2 100 Lt (du tūkstančius vieną šimtą litų), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 2 100 Lt sumos nuo 2014-04-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 47 Lt (keturiasdešimt septynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

19Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus rajono apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka.

21Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

22Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l. 3-6) atsakovui K. L. ir... 4. Ieškinyje nurodė, kad 2012-08-26 tarp šalių nuotoliniu būdu per sistemą (... 5. Remdamasis CK 6.874 str. 1 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-02... 6. Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: sąskaitos išrašą,... 9. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 10. Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285... 11. Ieškovas taipogi prašo priteisti iš atsakovo 1 685,38 Lt palūkanų.... 12. Kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad negalima... 13. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su... 14. CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu iš atsakovo... 15. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovės priteistinos... 16. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 142... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo K. L. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į.k. (... 19. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 22. Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos...