Byla TA-822-98-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lenkijos Respublikos ambasados prašymą atnaujinti M. C. (M. C.) apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo M. C. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lukiškių tardymo izoliatoriui – kalėjimui dėl žalos atlyginimo padavimo terminą bei apeliacinio skundo priėmimo klausimą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą pagal pareiškėjo M. C. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lukiškių tardymo izoliatoriui – kalėjimui dėl žalos atlyginimo, 2009 m. rugsėjo 18 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

5II.

6Pareiškėjas M. C. (toliau – ir pareiškėjas) 2009 m. spalio 15 d. pateikė teismui apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 18 d. sprendimo panaikinimo. Kartu pateiktas ir Lenkijos Respublikos ambasados prašymas atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą. Prašymas grindžiamas ta aplinkybe, kad pareiškėjas šiuo metu atlieka bausmę Lukiškių 2-uosiuose pataisos namuose, todėl 2009 m. spalio 1 d. skundą surašęs lenkų kalba ir išsiuntęs į Lenkijos Respublikos ambasadą, kuri atliko apeliacinio skundo vertimą bei išverstą į lietuvių kalbą skundą pateikė teismui.

7Teisėjų kolegija

konstatuoja:

8III.

9Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 127 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (ABTĮ 127 str. 2 d.).

10Vilniaus apygardos administracinis teismas ginčijamą sprendimą priėmė ir paskelbė 2009 m. rugsėjo 18 d., todėl paskutinė apeliacinio skundo dėl šio sprendimo pateikimo diena, vadovaujantis minėtu ABTĮ 127 straipsnio 1 dalimi, buvo 2009 m. spalio 2 d.

11ABTĮ 127 straipsnio 2 dalyje prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą numatytas kaip būtina sąlyga tam, kad teismas galėtų įstatymo nustatyta tvarka spręsti praleisto termino atnaujinimo klausimą.

12Apeliantas prašymo atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti nepareiškė, todėl skundas yra nepriimamas ir kartu su priedais grąžinamas jį padavusiam asmeniui. Pažymėtina, kad ši nutartis neužkerta galimybės M. C. pakartotinai pateikti teismui apeliacinį skundą kartu su prašymu atnaujinti praleistą terminą jam paduoti, prašyme nurodant ir įrodymais pagrindžiant termino praleidimo priežastis iki skundo pateikimo dienos. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

13M. C. apeliacinio skundo nepriimti ir kartu su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai