Byla 2-535-571/2013
Dėl vykdomojo rašto išdavimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė,

2sekretoriaujant Loretai Staknevičienei,

3dalyvaujant ieškovei M. A., atsakovui P. D. nedalyvaujant

4teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovės M. A. prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir,

Nustatė

5Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr.2-3410-301/2012 pagal teismo sprendimu patvirtintą taikos sutartį tarp ieškovės M. A. ir P. D. dėl materialinio išlaikymo nepilnametei dukrai V. A., gim. 2012-02-01 išieškojimo. Nurodė, kad atsakovas 2012-12-03 teismo sprendimu civilinėje byloje Nr.2-340-301/2011 patvirtintos taikos sutarties gera valia nevykdo, materialinio išlaikymo bei susidariusio materialinio išlaikymo įsiskolinimo susidariusio už laikotarpį nuo 2012-02-01 iki 2012-11-30, sumoje 3000 Lt, kurį atsakovas įsipareigojęs sumokėti dalimis per 24 mėnesius pradedant mokėtis nuo 2013-01-01, kas mėnesį mokant po 125 Lt, nepilnametei V. A., gim. 2012-02-01, nemoka.

6Atsakovas P. D., būdamas tinkamai informuotas apie teismo posėdžio vietą ir laiką, į teismo posėdį neatvyko, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, todėl ieškovės prašymu byla nagrinėjama iš esmės be jo dalyvavimo (CPK 246 str. 2 d., 247 str.)

7Prašymas tenkintinas visiškai.

8Sutinkamai su LR CPK 588 str. 1 d., teismo sprendimai ar nutartys yra vykdomi tik po to, kai įsiteisėja. Vykdytinam sprendimui (nagrinėjamu atveju nutarčiai) įsiteisėjus, išieškotojui pagal rašytinį pareiškimą, pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą (CPK 646 str. 1 d.)

9Jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis kreipiasi į teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Šis prašymas nagrinėjamas teismo posėdyje, pranešus dalyvaujantiems byloje asmenims, tačiau šių asmenų neatvykimas nekliudo teismui išspręsti vykdomojo rašto išdavimo klausimą.

10Nustatyta, jog 2012-12-03 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu buvo patvirtinta taikos sutartis, sudaryta tarp ieškovės M. A. ir atsakovo dėl materialinio išlaikymo nepilnametei dukrai V. A., gim. 2012-02-01 išieškojimo.

11Teismo sprendimas yra įsiteisėjęs, todėl turi būti vykdomas. Tačiau ieškovės teigimu, atsakovas materialinio išlaikymo bei susidariusio materialinio išlaikymo įsiskolinimo už laikotarpį nuo 2012-02-01 iki 2012-11-30, sumoje 3000 Lt nemoka. Pagrindų pakeisti šalių nustatytą vykdymo tvarką ir sąlygas, teismas nenustatė, todėl ieškovei, kaip įstatyminei dukros V. A. atstovei, išduotinas vykdomasis raštas dėl materialinio išlaikymo išieškojimo.

12Vadovaujantis LR CPK 283 str. 1 d. 4 p., nutartis dėl vykdomojo rašyto išdavimo nukreiptina vykdyti skubiai, nes dėl uždelsimo įvykdyti nutartį gali nukentėti nepilnametės V. A. interesai – ji gali likti be normaliam auginimui, lavinimui ir vystymuisi reikiamų lėšų, patekti į socialiai rizikingą padėtį.

13Vadovaudamasis LR CPK 290, 291, 646 straipsniais, teismas,

Nutarė

14Ieškovės M. A., a.k. ( - ) prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo tenkinti visiškai.

15Išduoti ieškovei M. A. vykdomąjį raštą dėl materialinio išlaikymo iš atsakovo P. D., a.k. ( - ) dukrai V. A., gim. 2012-02-01, mokant periodinėmis išmokomis po 300 Lt kiekvieną mėnesį nuo 2012-02-01 iki jo pilnametystės ir materialinio išlaikymo įsiskolinimo susidariusio už laikotarpį nuo 2012-02-01 iki 2012-11-30, sumoje 3000 Lt, kurį atsakovas įsipareigojęs sumokėti dalimis per 24 mėnesius pradedant mokėtis nuo 2013-01-01, kas mėnesį mokant po 125 Lt, išieškojimo, uzufrukto teisę į šias lėšas nustatant R. B., a.k. ( - )

16Nutartį vykdyti skubiai.

17Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento, tačiau per 7 d. nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Marijampolės raj. apylinkės teismui.

Proceso dalyviai