Byla 2-16427-877/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rita Liukaitytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Žalvaris“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos varikliai“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė prašo dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės 224,99 Eur skolą už paslaugas, 28,24 Eur palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinys tenkinamas.

5Ieškinio dalykas yra pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, ieškovės piniginiai reikalavimai kilę iš atsakovės pareigos mokėti mokesčius nevykdymo, todėl ieškovės prašymu ieškinys nagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (Civilinio proceso kodekso 424 straipsnio 1 dalis).

6Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys 2018 m. gegužės 2 d. sudarė pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo ir kitų aplinkosauginių paslaugų teikimo sutartį Nr. VN 18/05/02-03, kuria ieškovė įsipareigojo priimti iš atsakovės pavojingąsias ir nepavojingąsias atliekas, o atsakovė už suteiktas paslaugas turi atsiskaityti per 15 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Atsakovė neatsiskaitė pagal 2018 m. rugpjūčio 23 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. VIN1808182, liko skolinga 224,99 Eur. Laiku neatsiskaičius, pagal šalių sudarytos sutarties 4.7 punkto nuostatas ieškovė atsakovei paskaičiavo 28,24 Eur palūkanas po 0,05 procento už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną už laikotarpį nuo 2018 m. rugsėjo 8 d. iki 2019 m. gegužės 16 d. Ieškovės ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: 2018 m. gegužės 2 d. pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo ir kitų aplinkosauginių paslaugų teikimo sutartis Nr. VN 18/05/02-03, 2018 m. rugpjūčio 23 d. PVM sąskaita faktūra Nr. VIN1808182, 2018 m. rugpjūčio 23 d. perdavimo-priėmimo aktas – krovinio važtaraštis Nr. VNPA.

7Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (Civilinio kodekso 6.716 straipsnio 1 dalis). Civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (Civilinio kodekso 6.59 straipsnis). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (Civilinio kodekso 6.256 straipsnio 1 dalis). Sutarties neįvykdymu taikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir vykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis).

8Atsižvelgiant į nurodytas materialinės teisės normas, atlikus ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, daroma išvada, kad atsakovė prievolės atsiskaityti su ieškove tinkamai neįvykdė, todėl ieškovei iš atsakovės priteisiama 224,99 Eur skola (Civilinio kodekso 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnis, 6.716 straipsnis, 6.720 straipsnis).

9Atsakovei laiku neatsiskaičius su ieškove, kyla pareiga mokėti palūkanas, kurios laikomos minimaliais ieškovo nuostoliais (Civilinio kodekso 6.37 straipsnis, 6.261 straipsnis). Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. 2018 m. gegužės 2 d. pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo ir kitų aplinkosauginių paslaugų teikimo sutarties Nr. VN 18/05/02-03 4.7 punkte šalys susitarė, kad už pradelstą atsiskaityti terminą bus skaičiuojamos palūkanos po 0,05 procento už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Atsakovei laiku neatsiskaičius su ieškove, ieškovei iš atsakovės priteisiamos 28,24 Eur palūkanos už laikotarpį nuo 2018 m. rugsėjo 8 d. iki 2019 m. gegužės 16 d. (Civilinio kodekso 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.261 straipsnis).

10Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 20 Eur žyminis mokestis (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnis).

11Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei iš atsakovės nepriteisiamos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 (Civilinio proceso kodekso 96 straipsnis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424, 428 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Žalvaris“, juridinio asmens kodas 120504795, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos varikliai“, juridinio asmens kodas 303231990, 224,99 Eur ( du šimtus dvidešimt keturis eurus 99 ct) skolą, 28,24 Eur (dvidešimt aštuonis eurus 24 ct) palūkanas už 2018 m. rugsėjo 8 d. - 2019 m. gegužės 16 d. laikotarpį ir 20 Eur (dvidešimt eurų) bylinėjimosi išlaidas.

15Reikalavimas atsakovei: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnis), būti motyvuoti ir pagrįsti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis;

16Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei bus išduotas vykdomasis raštas.

17Jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

18Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą 20 dienų terminą atsakovė nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

19Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai