Byla 2A-446-479/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Ž. Bertašiaus, kolegijos teisėjų A.Saulėno ir A.Žerlausko, sekretoriaujant D.Rimgailienei, dalyvaujant pareiškėjui V.B., jo atstovei adv. L.Marcinkienei, pareiškėjai R.B., jos atstovei adv. R.Baranauskienei, viešame kolegijos posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų V. B. ir R. B. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, institucija, teikianti išvadą byloje – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius bei pareiškėjos R. B. apeliacinį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2008-12-05 sprendimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjai R. B. ir V. B. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu. Nurodė, kad 1992-02-29 Kretingos rajono civilinės metrikacijos skyriuje įregistravo santuoką, akto įrašo Nr. 62, santuokos metu gimė trys vaikai: V., gim. (duomenys neskelbtini), V., gim. (duomenys neskelbtini), ir L., gim. (duomenys neskelbtini). Ilgainiui tarp sutuoktinių išryškėjo skirtingas požiūris į šeimą, vertybes, santuokines pareigas, pradėjo nesutapti charakteriai ir pan. Kadangi santuoka faktiškai iširusi ir nėra galimybės tikėtis, kad sutuoktiniai susitaikys ir vėl pradės gyventi kartu, pareiškėjai prašė teismo santuoką nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pakeičiant šioje sutartyje nustatytą nepilnamečių vaikų išlaikymui skiriamą sumą – vietoje 100 Lt kiekvienam vaikui padidinti išlaikymą iki 250 Lt.

4Kretingos rajono apylinkės teismas 2008-12-05 sprendimu pareiškimą tenkino – nutraukė santuoką, įregistruotą 1992-02-29 Kretingos rajono civilinės metrikacijos skyriuje, santuokos registracijos įrašo Nr. 62, sudarytą tarp V. B. ir R. B.; patvirtino 2008-11-06 šalių sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių: nustatė nepilnamečių vaikų V., gim. (duomenys neskelbtini), V., gim. (duomenys neskelbtini), ir L., gim. (duomenys neskelbtini) gyvenamąją vietą pas tėvą

5V. B., nes tai atitinka vaikų interesus; R. B. įsipareigojo teikti išlaikymą šiems nepilnamečiams vaikams kas mėnesį kiekvienam po 250 Lt nuo pareiškimo teismui padavimo 2008-11-11 iki jų pilnametystės; tarp šalių nesant turtinių ginčų, santuokos metu bendroje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje įgytas turtas pasidalytas gera valia sekančiai: 0,0594 ha žemės sklypas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), esantis (duomenys neskelbtini), sodo namelis, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), plane pažymėtas 1S1p, šiltnamis, unikalus Nr.

6(duomenys neskelbtini) plane pažymėtas 2I1g, ūkinis pastatas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), plane pažymėtas 3I1p, šiltnamis, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), plane pažymėtas 4I1g, kiemo statiniai, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantys sodų bendrijoje (duomenys neskelbtini), nuosavybės teise atiteko V. B., R. B. jokių pretenzijų į minėtą turtą neturi ir ateityje neturės. Šalių nurodymu kito dalintino turto nėra. Šalys iš DnB Nord banko paimtas ir negrąžintas paskolas – 2006-11-28 12 3678,16 Lt ir 2008-03-07 21 000 Lt – įsipareigojo grąžinti abu tolygiai lygiomis dalimis. Priteisti išlaikymą viena iš kitos šalys nereikalavo. Po santuokos nutraukimo šalims paliktos santuokinės pavardės: B. ir B. Teismas nurodė, jog teismo sprendimas padalyti konkretų sutuoktinių bendrą turtą reiškia, jog yra konstatuota, kad daugiau bendro turto sutuoktiniai neturėjo, todėl jie negalės pareikšti naujo ieškinio dėl turto, nenurodyto sprendime, padalijimo.

7Pareiškėja R. B. apeliaciniu skundu nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, prašo jį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantė nurodo, kad pasirašant sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių jai buvo daromas didelis psichologinis spaudimas, todėl ją pasirašė visiškai sau nepalankiomis sąlygomis. Apeliantė teigia, jog laisva valia nebūtų sutikusi palikti sutuoktiniui visą santuokoje užgyventą turtą, vaikus bei teikti jiems išlaikymą po 250 Lt, taip pat įsipareigoti lygiomis dalimis grąžinti santuokos metu paimtas paskolas. Šias aplinkybes R. B. nurodo bandžiusi paaiškinti teismo posėdžio metu, tačiau teismas į jos argumentus neatsižvelgė, o teismo posėdžio protokolas nebuvo rašomas, todėl jos liko neužfiksuotos. Apeliantė pažymi, jog priimtas sprendimas pažeidžia jos ir vaikų teises, neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų.

8Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjas V. B. su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas už advokato teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme.

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Pareiškėja R.B. apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai patvirtino išlaikymo dydį po 250 Lt, nes pareiškėja tokio dydžio išlaikymo teikti negali. Atsižvelgtina į tai, kad LR CK 3.192 str. nustato vaiko teisę į išlaikymą tokio dydžio, kuris atitiktų būtiniausius vaiko poreikius. Akivaizdu tai, kad 2006-11-06 sutartyje dėl santuokos nutraukimo nurodyta išlaikymo suma po 100 Lt kiekvienam vaikui yra itin maža. Tuo būdu pareiškėjos R.B. sutikimas padidinti išlaikymo dydį bei pareiškėjos valios įtvirtinimas teismo sprendime nei įstatymo, nei pareiškėjos teisių nepažeidžia. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai patvirtino didesnį išlaikymą pareiškėjos vaikams.

11Pareiškėja nurodo skunde ir tai, kad ji nepagrįstai privalės grąžinti paskolą už nekilnojamąjį turtą, nors nuosavybės teisė į šį turtą pripažinta pareiškėjui. Atsižvelgtina į tai, kad pareiškėjai solidariai įsipareigojo grąžinti paskolą bankui paskolos suteikimo metu ir jie negali pakeisti paskolos sutarties dėl tos priežasties, jog jie nutraukia santuoką. Kadangi pareiškėjai sutartimi dėl santuokos nutraukimo negalėjo pakeisti paskolos sutarties sąlygų, teismas pagrįstai patvirtino solidarią abiejų pareiškėjų pareigą grąžinti suteiktą paskolą.

12Įvertinus apeliacinio skundo motyvus galima padaryti išvadą, kad teismas priėmė pagrįstą sprendimą ir jis paliekamas galioti. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, jos nedidelę apimtį, pareiškėjui V.B. priteisiama ½ dalis jo atstovavimo išlaidų-7 50 Lt.

13Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmos dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

14Kretingos rajono apylinkės teismo 2008-12-05 sprendimą palikti nepakeistą.

15Priteisti iš R. B. V. B. 750 Lt atstovavimo išlaidoms atlyginti.

Proceso dalyviai