Byla 2-3391-772/2012
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,

2rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora” ieškinį atsakovui T. Č. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Gelvora” prašo priteisti iš atsakovo 24 068,51Lt skolą, kurią sudaro: 11 260,09 Lt pagrindinė skola, 12 352,31 Lt delspinigiai, 456,11 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, tačiau atsakovas per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, o ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus ieškovo ieškinys pagrįstas, tačiau tenkintinas iš dalies (LR CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2, 3 p.).

6Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad 2003-01-10 d. UAB „Tele2“ ir atsakovas T. Č. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. M46-A6734-5909-4666 (toliau - Sutartis), pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui atsižvelgiant į Sutartyje numatytus terminus ir sąlygas suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovei išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras: 2003-02-18 3756123, 2003-03-22 4451030; 2003-04-17 4583266; 2003-05-08 4813894; 2003-06-17 5061435; 2003-07-24 5320896; 2003-07-31 5592625; 2003-08-31 M951068; 2003-09-30 M1189217; 2003-1-31 M1508411; 2003-11-30 M1873451; 2003-12-31 M2291327; 2004-01-31 M2650621; 2004-01-31 M2650621; 2004-02-29 M2985692; 2004-03-31 M3326979; 2004-04-30 M3718828; 2004-05-31 M4061985; 2004-06-30 M4409003; 2004-07-31 M4768952; 2004-08-31 M5370869; 2004-09-30 M5584094; 2004-10-31 M6344327; 2004-11-30 M67293399 tačiau atsakovas jų neapmokėjo.

72009-03-31 UAB ,,Gelvora“ ir UAB ,,Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB ,,Tele2“ atlygintinai perleido UAB ,,Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises pagal aukščiau išvardintas PVM sąskaitas-faktūras atsakovo atžvilgiu. Ieškovas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - LR CK) 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovas ieškovo reikalavimų neįvykdė.

8Atsakovas neįvykdė sutarties sąlygų, todėl vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, atsakovui kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Kaip nurodyta sutarties 6.5. punkte, atsakovas už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo ieškovui mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius, ir to pagrindu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 12 352,31 Lt delspinigių už 1097 dienų (nuo 2009-03-31 iki 2012-04-01). Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad pagal CK 6.73 str., teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, paskaičiuota delspinigių suma didesnė negu pagrindinė skola, atsižvelgiant į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, yra nepagrįstai dideli. Ieškovas delspinigius apskaičiuoja net už 1097 dienas. Delspinigių priteisimas už tokį ilgą laikotarpį sąlygotų situaciją, jog ieškovas galėtų piktnaudžiauti savo teisėmis ir tyčia nesikreipti į teismą siekiant apginti savo pažeistas teises. Be to, manytina, jog ieškovas ir jo teisių perėmėjas nesikreipdami į teismą nemanė, jog jo teisės yra pažeidžiamas, todėl ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo už 1097 dienas nėra pagrįstas, atitinkantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Nors byloje nustatyta, kad atsakovas tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Dėl paminėtų priežasčių delspinigiai mažintini iki 2 026,82 Lt, t.y. paskaičiuotini už 180 dienų laikotarpį, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Todėl šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, delspinigių suma mažintina iki 2 026,82 Lt.

9Ieškovas taip pat prašo priteisti 456,11 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro darbo priemonės, patalpų nuoma, administracija, kompiuterių nusidėvėjimas, darbuotojo užmokestis ir kt. (b. l. 6). Tačiau ieškovas nenurodo minėtų išlaidų apskaičiavimo, nepateikia įrodymų, kuriais būtų grindžiamos minėtos išlaidos (CPK 178 str.). Pažymėtina, kad ieškovo vykdomai veiklai būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei - komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas dėl 456,11 Lt išlaidų priteisimo atmestinas.

10Atsakovas pažeidė sutartinės prievolės įvykdymo terminus, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 11 260,09 Lt skola, 2 026,82 Lt delspinigių, viso: 13 286,91 Lt.

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovui 5 (penkių) procentų įstatymines palūkanas nuo visos priteistos 13 286,91 Lt sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012-04-25 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

12Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas patyrė 722,00 Lt bylinėjimosi išlaidas (CPK 79 str., 93 str.). Ieškovas prašė iš atsakovo priteisti 24 068,51 Lt sumą, teismas ieškovo reikalavimus tenkina iš dalies ir priteisia iš atsakovo ieškovui 13 286,91 Lt, t. y. patenkino 55,20 procentus pareikštų reikalavimų. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai ieškovui priteistina 399 Lt bylinėjimosi išlaidų.

13Pakeistina laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2012-04-05 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimi atsakovo T. Č. turtui ir piniginėms lėšoms, turto arešto apimtis, areštuojant turto ne didesnei kaip 13 286,91 Lt sumai. Sprendimas dalyje dėl turto arešto apimties pakeitimo vykdytinas skubiai (CPK 152 str. 2d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 144 str., 150 str. 3 d., 279 str. 2 d., 285- 287 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo T. Č. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“, (į.k. 125164834, buveinė: Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, a.s. ( - ), AB „SEB bankas“), 11 260,09 Lt (vienuolikos tūkstančių dviejų šimtų šešiasdešimties litų, 09 centų) skolą, 2 026,82 Lt (du tūkstančius dvidešimt šešis litus, 82 centus) delspinigių, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 13 286,91 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-04-25 dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 399,00 Lt (tris šimtus devyniasdešimt devynis litus).

17Likusioje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

18Pakeisti laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2012-04-25 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimi, atsakovo T. Č. turtui ir piniginėms lėšoms, turto arešto apimtį nustatant, kad areštuojamo turto vertė 13 286,91 Lt (trylika tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt šeši litai 91 centas).

19Sprendimas dalyje dėl turto arešto apimties pakeitimo vykdytinas skubiai (CPK 152 str. 2d.).

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo už akių Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 str. 2 d. ir 3 d. nustatyta tvarka.

21Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,... 2. rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas UAB „Gelvora” prašo priteisti iš atsakovo 24 068,51Lt skolą,... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, tačiau... 5. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus ieškovo ieškinys pagrįstas,... 6. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad 2003-01-10 d. UAB „Tele2“ ir... 7. 2009-03-31 UAB ,,Gelvora“ ir UAB ,,Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo... 8. Atsakovas neįvykdė sutarties sąlygų, todėl vadovaujantis CK 6.256 str. 1... 9. Ieškovas taip pat prašo priteisti 456,11 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo... 10. Atsakovas pažeidė sutartinės prievolės įvykdymo terminus, todėl iš... 11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str.... 12. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų... 13. Pakeistina laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2012-04-05 Šiaulių... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.,... 15. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovo T. Č. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“, (į.k.... 17. Likusioje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.... 18. Pakeisti laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2012-04-25 Šiaulių miesto... 19. Sprendimas dalyje dėl turto arešto apimties pakeitimo vykdytinas skubiai (CPK... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...