Byla e2S-1305-910/2019
Dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų, suinteresuoti asmenys bankrutavusi kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ ir A. J. C

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. C. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. C. skundą dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų, suinteresuoti asmenys bankrutavusi kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ ir A. J. C.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Pareiškėjas (skolininkas) kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų, prašydamas panaikinti antstolio 2019 m. birželio 10 d. patvarkymą Nr. S-19-174-8033 vykdomojoje byloje Nr. 0174/17/00453; sustabdyti išieškojimo ir vykdymo veiksmus pagal hipoteka įkeistą turtą iki bus baigtas skundo ir ginčo bylos nagrinėjimas bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones hipoteka įkeistam turtui (žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ir sodo nameliui, unikalus Nr. ( - )) pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 145 straipsnio 1 dalies 10 punkto nuostatas. Skunde dėl antstolio veiksmų pareiškėjas nurodė kad antstolis, priimdamas 2019 m. birželio 10 d. patvarkymą netinkamai ir nepagrįstai nustatė faktines bylos aplinkybes, netinkamai aiškino CPK bei kitų teisės aktų nuostatas, neteisingai nustatė turto rinkos vertę ir įkainojo parduodamą turtą, todėl netinkamai paskelbė pirmąsias nekilnojamojo turto varžytynes. Pareiškėjas prašė stabdyti vykdomąją bylą, kol bus priimti sprendimai kitose bylose, nes yra pateikęs kasaciniam teismui kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-23118-934/2017 ir Vilniaus apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. e2A-188-262/2019 bei sprendžiamas klausimas dėl naujo ieškinio priėmimo. Pareiškėjo nuomone, neužbaigus visų ginčų dėl paskolos sutarties galiojimo, nėra galimybės tinkamai vykdyti ir išduotų vykdomųjų dokumentų. Prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis taip pat siekiama apriboti tolesnius galimai neteisėtus antstolio veiksmus.

5II. Pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo esmė

62.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. birželio 21 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

83.

9Teismas pažymėjo, kad byloje gali būti taikomos tik tos laikinosios apsaugos priemonės, kurios susijusios su skundo reikalavimais, nes tik pagal skundo reikalavimus bus vykdomas teismo sprendimas. Laikinosios apsaugos priemonės, kurios nesusijusios su skundo reikalavimais, negali būti taikomos, nes nedaro įtakos būsimo teismo sprendimo vykdymui.

104.

11Teismas nurodė, kad šioje byloje pareiškėjas skundžia antstolio 2019 m. birželio 10 d. patvarkymą dėl pirmųjų varžytynių paskelbimo, tačiau nenurodo argumentų, susijusių su šio patvarkymo neteisėtumu, o skundą grindžia argumentais, susijusiais su atlikta turto ekspertize bei turto vertės nustatymu, kurie buvo spręsti ne skundžiamu, bet ankstesniais patvarkymais, todėl nepatenka į šios bylos nagrinėjimo dalyką. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tokios, kurios susijusios su skundo dėl konkretaus patvarkymo dalyku. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas konstatavo, kad pareiškėjas neįrodė, jog jo skundas yra tikėtinai pagrįstas, todėl stabdyti visų vykdomųjų veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0174/17/00453 nėra pagrindo.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

135.

14Atskiruoju skundu pareiškėjas (skolininkas) prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 21 d. nutartį ir patenkinti pareiškėjo skundo prašymus. Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas neįvertino, kad nagrinėjamu atveju egzistavo reali grėsmė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, tuo atveju, jei būtų tenkintas pareiškėjo skundas, taip pat kiti skundai ir ieškiniai, teismo procesinio sprendimo įvykdymas pasidarytų neįmanomas arba iš esmės pasunkėtų, nes per tą laiko kol bus nagrinėjami kiti pareiškėjo skundai ir ieškiniai, jo turtas gali būti neteisėtai parduotas už kelis kartus mažesnę kainą, nes turtas buvo vertinamas neteisėtai ir nepagrįstai.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas atmestinas

176.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nurodytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis).

197.

20Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis 2, 3 dalys, 338 straipsnis) nenustatyta, byloje sprendžiamas klausimas nesusijęs su viešojo intereso gynimu, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas. Dėl to apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, remiasi jo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

218.

22Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Taigi apeliacinio nagrinėjimo dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių institutą, šioje byloje susiklosčiusios faktinės ir teisinės situacijos aplinkybėms.

239.

24Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos bet kurioje civilinio proceso stadijoje, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas numato laikinosios apsaugos priemonės – išieškojimo vykdymo procese sustabdymo taikymo galimybę. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, nagrinėjamu atveju – sustabdant vykdymo veiksmus, būtina siekti proceso šalių – išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyros, nepažeisti proporcingumo principo. Be to, vykdymo veiksmų sustabdymas turi būti būtinas, teisėtas ir pagrįstas bei adekvatus pagal bylos aplinkybes siekiamam tikslui.

2510.

26Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas dėl pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, visų pirma turi nustatyti, ar yra tikimybė, kad bus priimtas ieškovui (pareiškėjui) palankus teismo sprendimas. Tam būtina preliminariai (prima facie) įvertinti ieškiniu (pareiškimu) pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Šio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar pareikšti reikalavimai galėtų būti pripažinti tikėtinai pagrįstais. Preliminarus ieškovo (pareiškėjo) pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Jei preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad pareiškėjui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas.

2711.

28Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo sustabdyti išieškojimo vykdymo procese, skųsdamas antstolio 2019 m. birželio 10 d. patvarkymą, kuriuo buvo nuspręsta parduoti hipoteka įkeistą įkaito davėjo turtą iš pirmųjų varžytynių. Įvertinus pareiškėjo skunde nurodomas aplinkybes ir argumentus, matyti, kad pareiškėjas antstolio veiksmų neteisėtumą ir atitinkamai būtinybę stabdyti vykdymo veiksmus sieja su netinkamu turto vertės nustatymo ekspertizės atlikimu ir netinkamu turto įkainojimu, tačiau pabrėžtina, kad šie klausimai, buvo sprendžiami ne skundžiamu, bet ankstesniais patvarkymais, kuriuos pareiškėjas taip pat yra apskundęs teismui. Taigi darytina išvada, kad pareiškėjui nenurodžius argumentų, kurie būtų susiję būtent su skundžiamo 2019 m. birželio 10 d. patvarkymo neteisėtumu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas tikėtinai nepagrindė skundo reikalavimų, ir tuo pagrindu netenkino prašymo dėl vykdymo veiksmų vykdymo procese sustabdymo.

2912.

30Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas, priimdamas 2019 m. rugpjūčio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2YT-21960-854/2019, išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, kurio reikalavimų užtikrinimui pareiškėjas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir jį atmetė. Nors nurodyta nutartis nėra įsiteisėjusi, tačiau tai sudaro pagrindą išvadai, kad pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų preliminariai nėra pagrįstas ir nėra susiklosčiusios CPK 144 straipsnio 1 dalyje įvirtintos būtinosios sąlygos laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti.

3113.

32Iš pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų bei atskirojo skundo turinio matyti, kad pareiškėjas būtinybę sustabdyti vykdymo veiksmus, be kita ko, sieja ir su kitose civilinėse bylose pareiškėjo pareikštais reikalavimais. Pats pareiškėjas nurodo, kad patenkinus jo kitose bylose pareikštus skundus ir ieškinius, teismo procesinio sprendimo įvykdymas pasidarytų neįmanomas arba iš esmės pasunkėtų. Taigi nagrinėjamu atveju prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reiškiamas siekiant užtikrinti taip pat ir kitose civilinėse bylose pareiškėjo pareikštų reikalavimų įvykdymą. Pirmosios instancijos teismo teisingai pažymėta, kad šioje byloje galėtų būti taikomos tik tos laikinosios apsaugos priemonės, kurios susijusios su pareiškėjo 2019 m. birželio 17 d. skundo reikalavimais. Pareiškėjui išaiškintina, kad siekdamas užtikrinti kitose civilinėse bylose pareikštus skundų ir ieškinių reikalavimus, jis prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turėtų teikti būtent tose bylose, kuriose ir yra pareikšti atitinkami reikalavimai.

3314.

34Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010).

3515.

36Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytus argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti ar pakeisti pagrindo nėra (CPK 320 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

38atmesti atskirąjį skundą.

39Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Pareiškėjas (skolininkas) kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio... 5. II. Pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo esmė... 6. 2.... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. birželio 21 d. nutartimi... 8. 3.... 9. Teismas pažymėjo, kad byloje gali būti taikomos tik tos laikinosios apsaugos... 10. 4.... 11. Teismas nurodė, kad šioje byloje pareiškėjas skundžia antstolio 2019 m.... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 13. 5.... 14. Atskiruoju skundu pareiškėjas (skolininkas) prašo panaikinti Vilniaus miesto... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas atmestinas... 17. 6.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo faktinis ir... 19. 7.... 20. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK... 21. 8.... 22. Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 23. 9.... 24. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio... 25. 10.... 26. Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas dėl pagrindo taikyti laikinąsias... 27. 11.... 28. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo sustabdyti išieškojimo vykdymo... 29. 12.... 30. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad iš... 31. 13.... 32. Iš pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų bei atskirojo skundo turinio... 33. 14.... 34. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties... 35. 15.... 36. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytus... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 38. atmesti atskirąjį skundą.... 39. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 21 d. nutartį palikti...