Byla B2-1529-221/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nerkus“

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos (kreditorės) uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nerkus“,

Nustatė

2pareiškėja (kreditorė) UAB „Conlex“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Nerkus“. Pareiškėja nurodė, kad atsakovė yra jai skolinga 22 140,56 Lt, vengia atsiskaityti, dėl ko, pareiškėjos nuomone, atsakovė yra nemoki.

3Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

4Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Siekiant įvertinti UAB „Nerkus“ finansinę būklę, Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 29 d. nutartimi įpareigojo atsakovės administracijos vadovą pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti, t. y. debitorių ir kreditorių sąrašus, duomenis apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, duomenis apie įmonės vardu registruotą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, įmonės registracijos pažymėjimą, įstatus, bei atsiliepimą į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo. Nutartis buvo išsiųsta paštu bendrovės buveinės registruotu adresu – Alsėdžių g. 3-2, Kaunas, ir kutu žinomu įmonės adresu – Kęstučio g. 38, Kaunas. Administracijos vadovui teismo nutartis nebuvo įteikta, reikalaujami finansiniai įmonės dokumentai teismui nepateikti. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti papildomų duomenų apie atsakovės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Nerkus“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje pareiškėjos pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

6Teismui prieinamais VĮ Registrų centro duomenis UAB „Nerkus“ įregistruota 2006 m. kovo 8 d., bendrovės direktorius U. L., kurio gyvenamoji vieta Estijos Respublikoje (b. l. 39-41). VĮ „Regitra“ duomenimis įmonė savo vardu registruotų automobilių neturi (b. l. 49). VĮ „Registrų centras“ duomenimis bendrovė nekilnojamojo turto neturi (b. l. 50). Iš 2007 metų įmonės balanso matyti, kad 2007 metų pabaigoje įmonė turėjo turto už 1 184 584 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1 161 345 Lt, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 220 505 Lt, po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 940 840 Lt (b. l. 46), 2007 metų pabaigoje įmonės pelnas sudarė 251 Lt (b. l. 47). Kauno apskrities VMI duomenimis atsakovė pagal mokesčių apskaičiavimo dokumentus bei patikrinimo aktą 2014 m. vasario 3 d. turėjo 603 614,05 Lt mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams. Be to, įmonė mokesčių įstatymais privalomų teikti mokesčių deklaracijų neteikia nuo 2008 m. gruodžio 21 d. (b. l. 37). VSDFV duomenimis bendrovė valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2014 m. kovo 28 d. skolinga 12 499,06 Lt, įmonėje nėra dirbančių darbuotojų, todėl yra akivaizdu, kad įmonė veikslo nevykdo (b. l. 48). Iš pareiškėjos (kreditorės) pateikiamų duomenų nustatyta, kad atsakovė jai yra skolinga 22 140,56 Lt (b. l. 7-15). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad atsakovės atžvilgiu yra priimti sprendimai dėl skolų priteisimo.

7Teismas, spręsdamas bankroto bylos UAB „Nerkus“ iškėlimo klausimą, vadovaujasi turimais duomenimis. Pareiškėja (kreditorė) UAB „Conlex“ pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė, kad atsakovė nevykdo savo įsipareigojimų. Pareiškėja ne kartą kreipėsi į atsakovę prašydama apmokėti skolą, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų nevykdė.

8Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Nerkus“ nevykdo savo įsipareigojimų, pareiškėja (kreditorė) tinkamai įvykdė ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje numatytą įpareigojimą informuoti skolininkę apie jai ateityje keltiną bankroto bylą, tačiau atsakovė skolos nepadengė.

9Teismui nustačius, kad atsakovė UAB „Nerkus“ neatsiskaito su kreditoriais, nemoka privalomųjų mokėjimų valstybės bei savivaldybės biudžetams, neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų institucijoms, kurioms privalo jas teikti, nekilnojamojo turto neturi, duomenų bendrovės vadovas įmonės buveinės adresu nerandamas, darytina išvada, kad UAB „Nerkus“ yra nemoki ir negali vykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, UAB „Nerkus“ keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

10Pareiškėja įmonės administratoriumi siūlo skirti UAB „Bankroto bankas“. Ši kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis) (b. l. 36), kitų pasiūlymų dėl administratoriaus kandidatūros teismas negavo. Duomenų, kad siūloma administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi, todėl UAB „Nerkus“ administratoriumi skirtina UAB „Bankroto bankas“.

11Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 5 ir 6 dalimis,

Nutarė

12iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Nerkus“, įmonės kodas 300546333, buveinė – Alsėdžių g. 3-2, Kaunas, bankroto bylą.

13Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Nerkus“ administratoriumi UAB „Bankroto bankas“ (įmonės kodas 303126669, adresas: S. Žukausko g. 35-94, Vilnius, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA187).

14Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Nerkus” turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Nustatyti, kad kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos, per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Nerkus“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, pareiškėjai, atsakovei, administratoriui.

18Pavesti įmonės administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje numatytu terminu.

19Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė rašytinio proceso... 2. pareiškėja (kreditorė) UAB „Conlex“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą... 3. Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.... 4. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla... 5. Siekiant įvertinti UAB „Nerkus“ finansinę būklę, Kauno apygardos... 6. Teismui prieinamais VĮ Registrų centro duomenis UAB „Nerkus“... 7. Teismas, spręsdamas bankroto bylos UAB „Nerkus“ iškėlimo klausimą,... 8. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Nerkus“... 9. Teismui nustačius, kad atsakovė UAB „Nerkus“ neatsiskaito su... 10. Pareiškėja įmonės administratoriumi siūlo skirti UAB „Bankroto... 11. Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 12. iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Nerkus“, įmonės kodas 300546333,... 13. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Nerkus“ administratoriumi UAB... 14. Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Nerkus” turtui areštą,... 15. Nustatyti, kad kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus,... 16. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Nerkus“ valdymo organai... 17. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui,... 18. Pavesti įmonės administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių... 19. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...