Byla 2-31099-155/2013
Dėl prievolės įvykdymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo ( - ) ieškinį atsakovui R. Š. IĮ dėl prievolės įvykdymo,

Nustatė

2ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 236 Lt skolos, 6 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodė, kad 2005-03-24 ieškovas su atsakovu sudarė reklamos paslaugų užsakymą-sutartį pagal kurią ieškovas atsakovui teikė reklamos paslaugas. Apmokėjimui už užsakytas paslaugas, ieškovas 2005-03-30 d. pateikė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą INFO Nr. 0004637, pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 236 lt, tačiau šios sumos nesumokėjo ir liko skolingas ieškovui minėtą pinigų sumą, todėl ieškovas prašo ieškinį tenkinti.

4Atsakovui apie ieškinio priėmimą teisme pranešta 2013-09-24 d. viešo paskelbimo būdu (Civilinio proceso kodekso 130 straipsnio 1 dalis). Pranešime išaiškinta atsakovo pareiga pateikti atsiliepimą į ieškinį bei atsiliepimo nepateikimo pasekmės, nustatytas keturiolikos dienų terminas šiam procesiniam veiksmui atlikti. Atsakovas įstatymo nustatyta tvarka atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui, byloje priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis). Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2005-03-24 ieškovas ir atsakovas sudarė Užsakymą – Sutartį, pagal kurį ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui reklamos paslaugas, o atsakovas įsipareigojo už jas atsiskaityti nustatyta tvarka. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai ir išrašė PVM sąskaitą – faktūrą INFO Nr. 0004637 236 Lt sumai. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų savo įsipareigojimus ieškovui įvykdęs ir per nustatytą terminą PVM sąskaitos-faktūros neapmokėjo, taip pat byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų pareiškęs kokias nors pretenzijas ieškovui dėl suteiktų paslaugų kiekio, turinio ar kokybės. Bylos duomenimis, ieškovas kreipėsi į skolų išieškojimo įmonę ( - ) dėl skolos išieškojimo, šios įmonės darbuotojai siuntė atsakovui raginimus atsakovo registracijos ir buveinės adresais, bet šie raginimai grįžo neįteikti.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 str., 6.720 str. 3 d. nustatyta, kad klientas turi prievolę sumokėti už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu, todėl iš jo priteistina 236 Lt skola ieškovo naudai (CPK 178 str.).

8LR CK 6.37 str. 2 d. nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. LR CK 6.210 str. 2 d. įtvirtinta nuostata, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti savo prievolę atsiskaityti su ieškovu už suteiktas paslaugas, ieškovui priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-08-08 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.. 2 d.)

9Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo priteistinas ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 72 Lt žyminio mokesčio ieškovo naudai (CPK 80 str. 1 d., 82 str.).

10Procesinių dokumentų įteikimo pašto išlaidos valstybės naudai iš atsakovo nėra priteisiamos, atsižvelgiant į ekonomiškumo principą, nes jos yra mažos (4,20 lt), o jų išieškojimas yra neproporcingai didelis.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 – 288 str.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovo R. Š. IĮ, į. k. ( - ), ( - ), 236 Lt (du šimtus trisdešimt šešis litus) skolos, 6 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-08-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), ( - ), naudai.

14Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodyta: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į parengiamąjį ar teismo posėdį ir nepranešimo teismui iki posėdžio priežasčių svarbumą arba atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su šia byla, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių ir trečiųjų asmenų.

15Ieškovas turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai