Byla 2A-98/2006

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Alės Bukavinienės (pranešėja), kolegijos teisėjų: Marytės Mitkuvienės ir Vinco Versecko, sekretoriaujant Ernestai Jevaitytei, dalyvaujant ieškovo atstovams adv. Jonui Klipštui, Juozui Macijauskui, atsakovo atstovui Artūrui Greičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo akcinės bendrovės ,,Vakarų laivų gamykla“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. spalio 17 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas iš dalies, o priešieškinis atmestas, civilinėje byloje Nr.L2-493-33/2005 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Opus Arboris“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei ,,Vakarų laivų gamykla“ dėl nuostolių atlyginimo bei atsakovo priešieškinį ieškovui dėl nuostolių atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB ,,Opus Arboris“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas vadovaujantis CK 6.165 straipsnio ketvirtąja dalimi, 6.247-6.249, 6.251 straipsniais priteisti iš atsakovo AB ,,Vakarų laivų gamykla“ 178 472 Lt žalos atlyginimo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2003 m. gruodžio 29 d. su atsakovu sudarė preliminariąją sutartį dėl poilsio komplekso esančio Molo g. 1A, Klaipėdoje, pirkimo už 1 500 000 Lt. Vykdydamas preliminariąją sutartį ieškovas atsakovui sumokėjo pradinį įnašą 100 000 Lt. Pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nustatytu laiku 2004 m. sausio 21 d. nebuvo sudaryta dėl atsakovo kaltės, nes atsakovas iki 2004 m. sausio 12 d. notarų biurui nepateikė reikiamų pagrindinei sutarčiai sudaryti dokumentų, tačiau atsakovas ieškovui sugrąžino tik 50 000 Lt pradinio įnašo, likusią sumą pasilikdamas kaip preliminariojoje sutartyje numatytą baudą. Apie atsisakymą pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį atsakovas ieškovą informavo tik 2004 m. rugsėjo 23 d., todėl ieškovas prašė atnaujinti praleistą terminą sutartinėms netesyboms ir priteisti 50 000 Lt negrąžinto pradinio įnašo, 50 000 Lt baudos ir 78 472 Lt nuostolių dėl nepagrįsto naudojimosi svetimomis lėšomis.

5Atsiliepime į ieškinį atsakovas prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti.

6Priešieškiniu atsakovas prašė priteisti iš ieškovo 13 682,08 Lt nuostolių. Nurodė, kad preliminariąja sutartimi šalys susitarė, kad poilsio kompleksas, esantis Molo g. 1A, Klaipėdoje, bus parduotas už 1 500 000 Lt, iš kurių 100 000 Lt avansą šalys susitarė sumokėti atsakovui iki 2004 m. sausio 21 d. Tačiau ieškovui pažeidus preliminariosios sutarties sąlygas, iki nustatyto termino nesumokėjus likusios 1 400 000 Lt sumos ir iki 2004 m. sausio 12 d. nepateikus notarų biurui būtinus dokumentus pagrindinei pirkimo-pardavimo sutarčiai ir perdavimo dokumentams įforminti, atsakovas patyrė 63 682,08 Lt nuostolių, nes negavo laiku to, ko pagrįstai tikėjosi. Vadovaudamasis CK 6.210 ir 6.261 straipsniais, nuostolių dydį apskaičiavo 6 procentų dydžio metinėmis palūkanomis už laikotarpį nuo 2004 m. sausio 21 d. (piniginės prievolės mokėjimo terminas) iki 2004 m. spalio 1 d. (sutarties sudarymo su kitu pirkėju data) nuo 1 400 000 Lt nesumokėtos sumos. Be to, į tiesioginius nuostolius įeina ir už tą patį laikotarpį sumokėtas 5 616,56 Lt žemės nuomos mokestis.

7Klaipėdos apygardos teismas 2005 m. spalio 17 d. sprendimu priteisė iš atsakovo AB ,,Vakarų laivų gamykla“ ieškovui UAB ,,Opus Arboris“ naudai 50 000 Lt negrąžinto avanso ir

81 500 Lt bylinėjimosi išlaidų, kitą ieškinio dalį atmetė, taip pat atmetė priešieškinį. Nurodė, kad iš bylos medžiagos matyti, jog šalys 2003 m. gruodžio 29 d. pasirašė preliminarią sutartį dėl atsakovui priklausančio poilsio komplekso, esančio Molo g. 1A, Klaipėdoje, pirkimo-pardavimo sutarties notarine forma pasirašymo terminas buvo numatytas iki 2004 m. sausio 21 d. Iki to laiko pardavėjas įsipareigojo gauti visus būtinus dokumentus ir ne vėliau kaip iki 2004 m. sausio 12 d. juos pateikti Klaipėdos miesto 7-ajam notarų biurui pirkimo-pardavimo sutarčiai ir perdavimo dokumentams įforminti. Pirkėjas įsipareigojo iki 2003 m. gruodžio 30 d. už perkamą objektą sumokėti pardavėjui 100 000 Lt avansą, o likusią 1 400 000 Lt sumą sumokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties įforminimo. Taip pat jis įsipareigojo iki 2004 m. sausio 12 d. pateikti notarui visus sandoriui sudaryti būtinus dokumentus. Šalys susitarė, kad sumokėta avanso suma yra įskaitoma į būsimus mokėjimus pagal pirkimo-pardavimo sutartį, įsipareigojo už šios sutarties nevykdymą sumokėti kitai šaliai 50 000 Lt baudą bei sutarė, kad pakeitimai sutarties tekste galioja abiejų šalių pasirašyti. Iš dalies vykdydamas preliminariosios sutarties sąlygas ieškovas 2003 m. gruodžio 31 d. į atsakovo sąskaitą pervedė 100 000 Lt avansą. Preliminariojoje sutartyje nustatytu terminu pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, todėl atsakovas 2004 m. spalio 29 d. mokėjimo pavedimu grąžino ieškovui 50 000 Lt avanso, likusią jo dalį pasilikdamas kaip sutartyje nustatytą 50 000 Lt baudą. AB ,,Vakarų laivų gamykla“ objektą Molo g. 1A, Klaipėdoje, 2004 m. spalio 1 d. pirkimo-pardavimo sutartimi už 1 500 000 Lt pardavė UAB ,,Logotipas“. Teismas nurodė, jog nė viena iš pasirašiusių šalių preliminariosios 2003 m. gruodžio 29 d. sutarties neginčija, todėl šalis, nepagrįstai vengianti ir atsisakanti sudaryti pagrindinę sutartį, privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Prievolė sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį pasibaigė 2004 m. sausio 21 d. (CK 6.165 str. 4,5 d.). Prievolė turi būti vykdoma sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Teismo teigimu, šalys nepateikė įrodymų, kad preliminariosios sutarties sąlygos šios sutarties 14 p. nustatyta tvarka būtų pakeistos, todėl ją privalėjo vykdyti tiek ieškovas, tiek atsakovas. Pagal preliminariąją sutartį šalys iki 2004 m. sausio 12 d. privalėjo pateikti notarų biurui pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti būtinus dokumentus (sutarties 5 p.), o ieškovas be to, dar sumokėti 1 400 000 Lt (sutarties 8 p.). Įrodymų, kad šios sutarties sąlygos būtų įvykdytos, nė viena šalis nepateikė, todėl teismas laikė, jog pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl abiejų šalių kaltės (CK 6.165 str. 4 d.). Teismo teigimu, nuostolius kitai šaliai privalo atlyginti tik ta šalis, kuri nepagrįstai vengė ar atsisakė sudaryti pagrindinę sutartį. Įstatymas nenumato, kad esant abipusei kaltei šalys viena kitai privalėtų atlyginti padarytus nuostolius. Tokia prievolė nebuvo numatyta ir šalių pasirašytoje preliminariojoje sutartyje, todėl ieškovo reikalavimus dėl sutartyje numatytos 50 000 Lt baudos ir 78 472 Lt nuostolių priteisimo, teismas atmetė kaip nepagrįstus. Taip pat teismas nurodė, jog preliminariosios sutarties įsipareigojimų neįvykdžius ir atsakovui (nustatytu terminu nepateikė notarui pirkimo-pardavimo sutarčiai būtinų dokumentų), kas vertintina kaip vengimas sudaryti pagrindinę sutartį, jo priešieškinis atmestinas kaip nepagrįstas (CK 6.165 str. 4 d., CPK 178 str.). Neįvykus pirkimo-pardavimo sandoriui atsakovas privalėjo avanso sumą sugrąžinti ieškovui, nes preliminarioji sutartis (sutarties 8 p.) šią sumą leido įskaityti tik į pirkimo-pardavimo kainą. Kadangi atsakovas grąžino ieškovui tik 50 000 Lt avanso, tai iš jo teismas priteisė nepagrįstai negrąžintos 50 000 Lt sumos (CK 6.242 str.).

9Atsakovas AB ,,Vakarų laivų gamykla“ apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. spalio 17 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, o priešieškinį patenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Neteisinga teismo išvada, kad pagrindinė atsakovui priklausančio poilsio komplekso, esančio Molo g. 1A, Klaipėdoje, pirkimo-pardavimo sutartis tarp šalių nebuvo sudaryta dėl abiejų šalių kaltės, nes pagal preliminariąją sutartį šalys iki 2004 m. sausio 12 d. privalėjo pateikti notarų biurui pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti būtinus dokumentus, o ieškovas, be to, dar sumokėti 1 400 000 Lt, tačiau įrodymų, kad šios sutarties sąlygos būtų įvykdytos, nė viena šalis nepateikė. Dokumentų pateikimas iki 2004 m. sausio 12 d. nėra esminė preliminariosios sutarties sąlyga. CK 6.165 straipsnyje nenurodyta, kas gali būti pripažinta esminiu preliminariosios sutarties pažeidimu, dėl kurio nebūtų įmanoma sudaryti pagrindinės sutarties. Dokumentų pateikimo termino griežtas laikymasis neturi esminės reikšmės, nes jų pateikimas ne 2004 m. sausio 12 d., o 2004 m. sausio 21 d. nesutrukdytų sandorio įforminimo. Byloje yra pateikti įrodymai, jog atsakovas iki 2004 m. sausio 12 d. buvo paruošęs visus dokumentus sandorio įforminimui. Be to, faktą, jog atsakovas buvo laiku pateikęs dokumentus notarų biurui sandorio įforminimui patvirtina atsakovo elektroniniu paštu iš notarų biuro 2004 m. sausio 21 d. gautas pirkimo-pardavimo sutarties projektas, į kurį yra įtraukti visi būtini iš atsakovo pateiktų dokumentų duomenys, tuo tarpu trūksta kai kurių ieškovo duomenų.

112. Teismas konstatavo, kad pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl abiejų šalių kaltės ir nurodė CK 6.165 straipsnio ketvirtąją dalį. Tačiau šioje normoje kalbama apie šalies, kuri nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, prievolę atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Atsakovas pagrįstai nesutiko sudaryti pagrindinės sutarties, nes ieškovas neįvykdė preliminariosios sutarties 4 ir 8 p. įsipareigojimų iki 2004 m. sausio 21 d. sumokėti likusią

121 400 000 Lt sumą už perkamą objektą ir tai yra esminis preliminariosios sutarties pažeidimas. Todėl ieškovas turi atlyginti atsakovui padarytus nuostolius.

133. Teismas sprendime nepasisakė dėl atsakovo prašymo ieškovo reikalavimams taikyti ieškinio senatį.

144. Klaipėdos apygardos teismas 2005 m. kovo 31 d. nutartimi atsakovo turtui 179 614,50 Lt sumai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Tačiau priėmęs skundžiamą sprendimą ir iš atsakovo ieškovui priteisęs 50 000 Lt, nepagrįstai laikinųjų apsaugos priemonių nepakeitė.

15Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas.

16Pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, nes teismas netinkamai aiškino materialinės teisės normas (CPK 330 str.).

17Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 2 d.). Nagrinėjamoje byloje teismo sprendimą skundžia tik atsakovas, todėl teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl teismo sprendimo dalies, kuria atmestas ieškinys, o analizuoja tik patenkintą ieškinio dalį ir tą sprendimo dalį, kuria atmestas priešieškinis.

18Tiek ieškinio, tiek ir priešieškinio reikalavimai kildinami iš šalių sudarytos preliminariosios sutarties, kuria buvo sutarta sudaryti poilsio komplekso, esančio Molo g. 1A, Klaipėdoje pirkimo-pardavimo sutartį. Civilinio kodekso 6.165 straipsnio penktoji dalis nustato, kad jeigu šalys per preliminarioje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia. Tarp šalių nėra ginčo, kad per preliminarioje sutartyje nustatytą laikotarpį – iki 2004 m. sausio 21 d. šalys pagrindinės sutarties nesudarė, todėl nepagrįstas ieškovo atsikirtimas, jog preliminarioji sutartis tęsėsi, kol šalys nesusitarė jos nutraukti ar kol ji nebuvo nutraukta teisme. Šiuo atveju, nuostolių atlyginimui, svarbi yra tik ta aplinkybė, dėl kurios šalies kaltės pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta (CK 6.165 str. 4 d.). Pirmosios instancijos teismas laikė, jog yra abiejų šalių kaltė, nes viena jų - pardavėjas nepateikė sutarčiai sudaryti reikalingų dokumentų, o kita šalis nesumokėjo sutartos sumos už perkamą objektą. Su tokia teismo išvada sutikti galima tik iš dalies. Atsakovas apeliaciniame skunde, o taip pat ir apeliacinės instancijos teisme įrodinėjo, jog jo kaltės dėl sutarties nesudarymo nėra, jis buvo pasiruošęs sudaryti sutartį, netgi pateikė notarų biuro paruoštą sutarties projektą (t. 2, b.l. 80-84). Šias aplinkybes patvirtino notarė Virgilija Joana Martinauskienė, raštu atsakiusi į apeliacinės instancijos teismo paklausimą (t. 2, b.l. 105).

19Tai, jog sutartą sutarties sudarymo dieną (sausio 21 d.) šalys nebuvo atvykusios į notarų biurą pasirašyti sutarties, nepatvirtina atsakovo kaltės dėl sutarties nesudarymo, nes pastarajam buvo žinoma, jog iki šios dienos pinigai už perkamą objektą ieškovo nebuvo sumokėti. Ieškovo atstovai šios aplinkybės nepaneigė ir kad ieškovas būtų turėjęs tokią galimybę – sumokėti reikiamą sumą pinigų, ieškovas teismui įrodymų nepateikė. Be to, aplinkybę, jog ieškovas nustatytu laiku neturėjo pinigų, patvirtina ir byloje esantis šalių susirašinėjimas bei šalių atstovų pripažinimas teisme, kad nuolat buvo skambinamasi ir deramasi būtent dėl pinigų. Todėl iš šių aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo išvadai, jog objekto pirkimo-pardavimo sutartis laiku nebuvo sudaryta dėl abiejų šalių kaltės, o šiuo atveju, buvo ieškovo (pirkėjo), nesumokėjusio sutartyje nustatytu terminu pinigų už perkamą objektą kaltė, ir nėra pagrindo abiejų šalių atžvilgiu taikyti įstatymo nustatytas sankcijas už vengimą sudaryti sutartį (CK 6.165 str. 4 d.).

20Tarp šalių nėra ginčo, jog ieškovas po preliminariosios sutarties sudarymo sumokėjo atsakovui 100 000 litų avansą ir kad, nesudarius sutarties, atsakovas dalį šio avanso – 50 000 litų ieškovui grąžino.

21Preliminariosios sutarties 12 punktas nustatė, kad jei ši sutartis nebus įvykdyta, tai kaltoji dėl sutarties neįvykdymo šalis moka kitai šaliai 50 000 litų baudą (t. 1, b.l. 38). Pagal Civilinio kodekso 6.258 straipsnio pirmąją dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės nevykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Kaip minėta, šiuo atveju dėl prievolės neįvykdymo (pagrindinės sutarties nesudarymo) kaltoji šalis yra ieškovas, todėl pagrįstas atsakovo reikalavimas sumokėti sutartyje numatytą baudą. Teisėjų kolegija sprendžia, jog ieškovas nepagrįstai teigia, kad baudą atsakovas galėjo išieškoti tik paduodamas atskirą ieškinį, o ne pasilikdamas šiuos pinigus savavališkai iš sumokėto avanso. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vienas iš prievolės pasibaigimo būdų – įskaitymas. Pagal šią normą prievolė baigiasi, kai įskaitomi priešpriešiniai vienarūšiai reikalavimai, kurių terminai suėję, arba kurių terminai nenurodyti ir apibūdinti pagal pareikalavimo momentą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2002 m. gegužės 8 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3k-3-699 konstatavo, kad nėra kliūčių įskaityti piniginių reikalavimų, kurie atsirado iš skirtingų sutarčių, arba iš sutarties ir nesutartinės prievolės. Nagrinėjamoje byloje abu reikalavimai – tiek grąžinti avansą, tiek ir sumokėti baudą, yra kilę iš sutarties ir abu yra piniginiai, todėl galimas ir jų įskaitymas, ką, šiuo atveju, ir padarė atsakovas.

22Dėl baudos dydžio ieškovas jokių argumentų nepateikė, šio dydžio neginčijo, baudos mažinti neprašė, todėl dėl to plačiau nepasisakytina.

23Dėl išdėstytų argumentų, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tenkino ieškinio dalį ir priteisė iš atsakovo 50 000 litų negrąžinto avanso, todėl ši sprendimo dalis naikintina ir ieškinys atmestinas.

24Kita teismo sprendimo dalis paliktina nepakeista.

25Atsakovas priešieškiniu prašė priteisti 13 682,08 Lt nuostolius, kuriuos sudaro 6 procentų dydžio metinės palūkanos už laikotarpį nuo 2004 m. sausio 21 d. iki 2004 m. spalio 1 d. nuo negautos 1 400 000 litų sumos, taip pat už šį laikotarpį sumokėtas 5 616,56 Lt žemės nuomos mokestis. Teisėjų kolegija laiko, jog šį reikalavimą teismas atmetė pagrįstai. Nors, kaip minėta, kaltoji dėl prievolės neįvykdymo šalis šiuo atveju yra ieškovas, tačiau ir kita šalis privalo elgtis tokiu būdu, kad išvengtų nuostolių arba juos sumažintų. Nagrinėjamoje byloje atsakovas pripažino, kad iki pat 2004 m. rugsėjo mėnesio susirašinėjo su ieškovu, derėjosi dėl sutarties sudarymo, kito objekto pirkėjo iš anksto neieškojo, o kai tik jį surado – iš karto gavo iš jo pinigus už parduodamą objektą. Šios aplinkybės rodo, jog atsakovas nesiėmė priemonių išvengti nuostolių, nesiekė juos sumažinti, todėl jo pareikšto priešieškinio dydis laikytinas neįrodytu, todėl teismas priešieškinį atmetė pagrįstai, ši apeliacinio skundo dalis netenkintina.

26Atmetant ieškinį visiškai, naikintina sprendimo dalis, kuria iš atsakovo priteistos bylinėjimosi išlaidos, o taip pat naikintina laikinoji apsaugos priemonė – areštas AB ,,Vakarų laivų gamykla“ nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiajam turtui (CPK 150 str. 4 d.).

27Iš ieškovo valstybei priteistinos išlaidos, teismo turėtos ryšium su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 92 str.) ir atsakovui žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

29Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. spalio 17 d. sprendimą pakeisti.

30Panaikinti sprendimo dalį, kuria priteista iš AB ,,Vakarų laivų gamykla“ (į.k. 140345884, Minijos g. 180, Klaipėda) UAB ,,Opus Arboris“ (į.k. 234993710, Savanorių pr. 177 A, Kaunas) naudai 50 000 Lt negrąžinto avanso ir 1 500 Lt bylinėjimosi išlaidų, ir šią ieškinio dalį atmesti.

31Panaikinti sprendimo dalį, kuria priteista iš AB ,,Vakarų laivų gamykla“ valstybės naudai 35,50 Lt pašto išlaidų.

32Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. kovo 31 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – areštą AB ,,Vakarų laivų gamykla“ ne didesnės kaip 179 614,50 Lt vertės nekilnojamajam ar kitam ilgalaikiam materialiajam turtui.

33Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

34Priteisti iš UAB ,,Opus Arboris“ 51,50 Lt (penkiasdešimt vieną litą, 50 cnt) išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai.

35Priteisti iš UAB ,,Opus Arboris“ AB ,,Vakarų laivų gamykla“ (į.k. 2228288, Gedimino pro. 49A-1, Vilnius) naudai 1 500 Lt (tūkstantį penkis šimtus litų) žyminio mokesčio išlaidų ir 11,80 Lt (vienuolika litų, 80 cnt) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas UAB ,,Opus Arboris“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. Atsiliepime į ieškinį atsakovas prašė taikyti ieškinio senatį ir... 6. Priešieškiniu atsakovas prašė priteisti iš ieškovo 13 682,08 Lt... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2005 m. spalio 17 d. sprendimu priteisė iš... 8. 1 500 Lt bylinėjimosi išlaidų, kitą ieškinio dalį atmetė, taip pat... 9. Atsakovas AB ,,Vakarų laivų gamykla“ apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos... 10. 1. Neteisinga teismo išvada, kad pagrindinė atsakovui priklausančio poilsio... 11. 2. Teismas konstatavo, kad pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl abiejų... 12. 1 400 000 Lt sumą už perkamą objektą ir tai yra esminis preliminariosios... 13. 3. Teismas sprendime nepasisakė dėl atsakovo prašymo ieškovo reikalavimams... 14. 4. Klaipėdos apygardos teismas 2005 m. kovo 31 d. nutartimi atsakovo turtui... 15. Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas.... 16. Pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, nes teismas netinkamai... 17. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 18. Tiek ieškinio, tiek ir priešieškinio reikalavimai kildinami iš šalių... 19. Tai, jog sutartą sutarties sudarymo dieną (sausio 21 d.) šalys nebuvo... 20. Tarp šalių nėra ginčo, jog ieškovas po preliminariosios sutarties sudarymo... 21. Preliminariosios sutarties 12 punktas nustatė, kad jei ši sutartis nebus... 22. Dėl baudos dydžio ieškovas jokių argumentų nepateikė, šio dydžio... 23. Dėl išdėstytų argumentų, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 24. Kita teismo sprendimo dalis paliktina nepakeista.... 25. Atsakovas priešieškiniu prašė priteisti 13 682,08 Lt nuostolius, kuriuos... 26. Atmetant ieškinį visiškai, naikintina sprendimo dalis, kuria iš atsakovo... 27. Iš ieškovo valstybei priteistinos išlaidos, teismo turėtos ryšium su... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 29. Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. spalio 17 d. sprendimą pakeisti.... 30. Panaikinti sprendimo dalį, kuria priteista iš AB ,,Vakarų laivų gamykla“... 31. Panaikinti sprendimo dalį, kuria priteista iš AB ,,Vakarų laivų gamykla“... 32. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. kovo 31 d. nutartimi taikytą... 33. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 34. Priteisti iš UAB ,,Opus Arboris“ 51,50 Lt (penkiasdešimt vieną litą, 50... 35. Priteisti iš UAB ,,Opus Arboris“ AB ,,Vakarų laivų gamykla“ (į.k....