Byla e2YT-8599-1067/2018
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Justė Visakavičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų H. R. ir D. R. prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjai prašo nutraukti santuoką, sudarytą 2001 m. gruodžio 29 d. Klaipėdos miesto civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. ( - ), abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

5Nurodė, kad kartu nebegyvena jau daugiau nei vienerius metus laiko. Išryškėjus skirtingiems poreikiams ir interesams, gyvenimas santuokoje nebeturi perspektyvų ir yra netikslingas. Bandymai pakeisti tarpusavio santykius buvo nesėkmingi, todėl mano, kad išsaugoti šeimą nebeįmanoma. Po santuokos nutraukimo pareiškėjai prašo palikti jiems santuokoje turėtas pavardes, bei patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

6Suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „General Financing“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjų pareiškimą dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu. Nurodė, kad neprieštarauja pareiškėjų sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių nurodytai sąlygai, kad po santuokos nutraukimo 2018 m. gegužės 31 d. vartojimo kredito sutartimi pareiškėjos D. R. prisiimti įsipareigojimai liktų asmenine D. R. prievole, nes nurodytas sandoris buvo sudarytas asmeniniams pareiškėjos poreikiams tenkinti.

7Teismas

konstatuoja:

8pareiškėjai susituokė ( - ) Klaipėdos miesto civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. ( - ). Teismas įsitikino, kad pareiškėjų santuoka yra iširusi. Jie neveda bendro ūkio, nepalaiko santuokinių ryšių, todėl nebegalima tikėtis, kad pareiškėjai vėl gyvens kartu. Pareiškėjų santuoka iširo dėl skirtingų interesų ir poreikių. Pareiškėjai nemato jokių galimybių susitaikyti, atkurti iširusią šeimą, todėl sutuoktinius sutaikyti yra neįmanoma.

9Teismas pažymi, kad yra visos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.51 straipsnyje nustatytos sąlygos santuokai nutraukti sutuoktinių bendru sutikimu (nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai; abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių; abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs šioje srityje), todėl, pareiškėjų santuokai iširus, ji nutrauktina.

10Po ištuokos pareiškėjai D. R. paliktina pavardė ( - ), H. R. – ( - ) (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 539 straipsnio 1 dalies 5 punktas, CK 3.69 straipsnis).

11Pareiškėjų sudarytoje sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių yra aptarti turto, turtinių prievolių ir kiti klausimai. Pareiškėjų sudaryta santuokos nutraukimo pasekmių sutartis neprieštarauja viešajai tvarkai, nepažeidžia pareiškėjų, teisių ir teisėtų interesų, todėl sutartis tvirtinama (CK 3.53 straipsnis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 541 straipsniais, teismas,

Nutarė

13pareiškėjų prašymą tenkinti.

14Santuoką, sudarytą ( - ) Klaipėdos miesto civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. ( - ), tarp D. R., a. k. ( - ) ir H. R., a. k. ( - ), nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

15D. R. palikti pavardę ( - ), H. R. – ( - ).

16Patvirtinti tokio turinio tarp D. R., a. k. ( - ) ir H. R., a. k. ( - ), (toliau – šalys) sudarytą santuokos nutraukimo pasekmių sutartį (toliau – sutartis):

 1. Banko sąskaitose ar ne banko įstaigose esančios ir faktiškai kiekvieno iš pareiškėjų valdomos piniginės lėšos lieka tos šalies asmenine nuosavybe, kurio vardu yra atidaryta banko sąskaita ir/ar išduota banko kortelė, ir/ar faktiškai valdomos ne banko sąskaitose esančios lėšos.
 2. Po santuokos nutraukimo D. R. pasilieka santuokinę pavardę – ( - ), H. R. pasilieka savo pavardę – ( - ).
 3. Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad šios sutarties sudarymo metu abu yra darbingi, neturi sveikatos sutrikimų, galinčių lemti būtinybę aptarti tarpusavio išlaikymo klausimus, susitaria, kad po santuokos nutraukimo vienas kitam išlaikymo neteiks ir išlaikys save patys.
 4. Šalys patvirtina, jog nepilnamečių vaikų neturi.
 5. Santuokos metu D. R., a.k. ( - ) vardu, pagal 2008 m. gruodžio 19 d. pirkimo - pardavimo sutartį Nr. ( - ) ir pagal 2008 m. gruodžio 19 d. priėmimo-perdavimo aktą Nr. ( - ), įgytas nekilnojamas turtas – butas, unikalus Nr. ( - ), po santuokos nutraukimo asmeninės nuosavybės teise pasilieka D. R., a.k. ( - )
 6. H. R., a.k. ( - ), už santuokos metu įgytą nekilnojamąjį turtą – butą, unikalus Nr. ( - ), kuris paliekamas D. R., a.k. ( - ) kompensacijos nereikalauja.
 7. Santuokos metu H. R., a.k. ( - ), ir D. R., a.k. ( - ) vardu, pagal 2018 m. birželio 8 d. pirkimo-pardavimo sutartį įgytas nekilnojamas turtas – butas, kurio unikalus Nr. ( - ), po santuokos nutraukimo asmeninės nuosavybės teise pasilieka H. R., a.k. ( - ).
 8. D. R., a.k. ( - ) už santuokos metu įgytą nekilnojamąjį turtą – butą, kurio unikalus Nr. ( - ), kuris paliekamas H. R., a.k. ( - ), kompensacijos nereikalauja.
 9. Santuokos metu H. R., a.k. ( - ), vardu įgyta transporto priemonė FIAT IDEA, identifikavimo Nr. ( - ), valstybinis Nr. ( - ) po santuokos nutraukimo asmeninės nuosavybės teise pasilieka H. R., a.k. ( - ).
 10. Pareiškėja D. R., a.k. ( - ) už santuokos metu įgytą transporto priemonę FIAT IDEA, identifikavimo Nr. ( - ), valstybinis Nr. ( - ) kuri paliekama H. R., a.k. ( - ), kompensacijos nereikalauja.
 11. Visi sutartiniai įsipareigojimai (kredito grąžinimas, palūkanų mokėjimas ir kt.), pagal kredito gavėjo H. R., a.k. ( - ) su UAB NEO Finance 2018 m. birželio 5 d. sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), po santuokos nutraukimo pasilieka kredito gavėjui H. R., a.k. ( - ).
 12. Visi sutartiniai įsipareigojimai (kredito grąžinimas, palūkanų mokėjimas ir kt.), pagal kredito gavėjos D. R., a.k. ( - ) su UAB „General Financing“ 2018 m. gegužės 31 d. sudarytą vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) sandorį Nr. ( - ), po santuokos nutraukimo pasilieka kredito gavėjai D. R., a.k. ( - )
 13. Visi sutartiniai įsipareigojimai (kredito grąžinimas, palūkanų mokėjimas ir kt.), pagal kredito gavėjos D. R., a.k. ( - ) su AB „Swedbank“ 2018 m. gegužės 31 d. sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), po santuokos nutraukimo pasilieka kredito gavėjai D. R., a.k. ( - )
 14. Visi sutartiniai įsipareigojimai (kredito grąžinimas, palūkanų mokėjimas ir kt.), pagal kredito gavėjų D. R., a.k. ( - ) ir H. R., a.k. ( - ), su AB „Swedbank“ 2018 m. birželio 4 d. sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) po santuokos nutraukimo pasilieka kredito gavėjams D. R., a.k. ( - ) ir H. R., a.k. ( - ), solidariai.
 15. Šalys susitaria, kad priklausančias mokėti įmokas AB „Swedbank“ bankui, pagal sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), mokės D. R., a.k. ( - ) nemokumo atveju H. R., a.k. ( - ). Šalys susitaria, kad D. R., a.k. ( - ) įsipareigoja per 60 dienų (šešiasdešimt dienų) laikotarpį H. R., a.k. ( - ), padengti visus pareiškėjo atliktus mokėjimus AB „Swedbank“ bankui.
 16. H. R. ir D. R. jokių kreditorinių prievolių bei kitų turtinių įsipareigojimų, įgytų santuokos metu, neaptartų šioje sutartyje, neturi.
 17. Bendrai įgyti namų apstatymo ir apyvokos reikmenys bei visas kitas kilnojamasis turtas pasidalijamas iki santuokos nutraukimo.
 18. Iš esmės pasikeitus aplinkybėms (turtinė buvusio sutuoktinio padėtis, nedarbingumas ir kt.), ši sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių gali būti peržiūrėta ir pakeista įstatymų numatyta tvarka.

17Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo nuorašą teismo buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigai, kad ši įregistruotų santuokos nutraukimo faktą.

18Per 3 darbo dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo nuorašą valstybės įmonei „Registrų centras“.

19Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai