Byla 2-1634-187/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Stefanija Sakalauskienė dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kodas 188604955, ieškinį atsakovui M. B., asmens kodas ( - ), dėl žalos atlyginimo.

2Teismas n u s t a t ė :

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 11210,40 Lt sumą. Nurodo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymu buvo įsteigtas Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondas, nustatyta šio fondo paskirtis, administravimas ir lėšų kaupimas. Šio įstatymo 10 str. 2 d. nustatyta, kad Fondą administruoja Fondo administratorius — Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija arba jos įgaliota institucija. Įstatymo nustatyta tvarka kompensavus smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, valstybė įgyja regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę iš už žalą atsakingo asmens, jeigu šis yra nustatytas, teismo tvarka išieškoti tokio dydžio sumas, kiek yra sumokėta asmenims, kuriems buvo kompensuota smurtiniu nusikaltimu padaryta žala. Valstybę šiose bylose atstovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija (14 str.). Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 114 „Dėl įgaliojimų suteikimo atstovauti valstybei įgyvendinant regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę ir išieškant be pagrindo išmokėtas kompensacijas" atstovauti valstybę įgaliojo Teisingumo ministeriją. 2009-07-07 ieškovas gavo S. I. prašymą kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą. Šiaulių apygardos teismo 2007 m. lapkričio 8 d. nuosprendžiu nustatyta, kad M. B. tyčia nužudė A. I., t.y. jis pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 129 str. 2 d. 13 p., nusikaltimas padarytas 2007 m. birželio 15 d. Džiuginėnų k., Telšių r. Už žalą atsakingas asmuo savanoriškai neatlygino teismo priteistos 60000 Lt neturtinės žalos, prašymas pateiktas nepraleidus 10 metų termino nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, t. y., konstatuotos visos privalomos sąlygos kompensuoti žalą. Atsižvelgdama į tai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 2009 m. liepos 28 d. priėmė sprendimą Nr. (1.34.)-7R-5891 dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo ir 2009 m. spalio 12 d. S. I. išmokėjo 11210,40 Lt kompensaciją. Šiaulių apygardos teismas 2007 m. lapkričio 8 d. nuosprendžiu M. B. pripažino kaltu dėl A. I. nužudymo, taigi, minėtu nuosprendžiu buvo konstatuota, kad už žalą, atsiradusią dėl šio nusikaltimo, yra atsakingas būtent atsakovas. Kadangi valstybė atlygino dalį jo padarytos žalos (11210,40 Lt) pareiškėjai, valstybė, atstovaujama Teisingumo ministerijos, įgijo teisę reikalauti nurodyto dydžio žalos atlyginimo iš atsakovo regreso tvarka.

4Ieškinys tenkintinas.

5Iš teismui pateiktų dokumentų nustatyta, kad ieškovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo nuostatomis kompensavo smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, ir įgijo regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę iš už žalą atsakingo asmens, jeigu šis yra nustatytas, teismo tvarka išieškoti tokio dydžio sumas, kiek yra sumokėta asmenims, kuriems buvo kompensuota smurtiniu nusikaltimu padaryta žala. Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo 3 str. 1 d. nustatyta, kad teisę į smurtiniais nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar) neturtinės žalos kompensavimą tvarka turi nukentėję asmenys, kuriems teismas priteisė smurtiniu nusikaltimu padarytą turtinę ir (ar) neturtinę žalą arba patvirtino sutartį dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo. To paties įstatymo 4 str. 1 d. nustatyta, kad smurtiniais nusikaltimais padaryta žala kompensuojama, jeigu yra visos šios sąlygos: 1) smurtinis nusikaltimas padarytas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba laive ar orlaivyje su Lietuvos valstybės vėliava ar skiriamaisiais ženklais; 2) teismo priteista smurtiniu nusikaltimu padaryta žala ar teismo patvirtintoje sutartyje nurodyta smurtiniu nusikaltimu padaryta žala neatlyginta; 3) prašymas kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą pateiktas ne vėliau kaip per 10 metų nuo teismo sprendimo, kuriuo priteista smurtiniu nusikaltimu padaryta žala ar patvirtinta sutartis dėl jos atlyginimo, įsiteisėjimo, išskyrus atvejus, kai šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje 2009 m. liepos 7 d. buvo gautas S. I. prašymas kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, kuriame buvo nurodyta, kad M. B., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tyčia, iš savanaudiškų paskatų nužudė A. I.. Šiaulių apygardos teismo 2007 m. lapkričio 8 d. nuosprendžiu nustatyta, kad M. B. tyčia, iš savanaudiškų paskatų nužudė A. I.. Padarytas nusikaltimas numatytas Lietuvos Respublikos BK 129 str. 2 d. 9 p., nusikaltimas padarytas 2007 m. balandžio 15 d. Džiuginėnų k., Telšių r., už žalą atsakingas asmuo neatlygino teismo priteistos neturtinės žalos, prašymas pateiktas nepraleidus 10 metų termino nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, t. y., konstatuotos visos privalomos sąlygos kompensuoti žalą. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 2009 m. liepos 28 d. sprendimo dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo Nr. (1.34.)-7R-5891 pagrindu 2009-10-12 išmokėjo S. I. 11210,40 Lt kompensaciją. Valstybė atlygino dalį atsakovo padarytos žalos (11210,40 Lt) pareiškėjui, todėl valstybė, atstovaujama Teisingumo ministerijos, įgijo teisę reikalauti nurodyto dydžio žalos atlyginimo iš atsakovo regreso tvarka.

6Šias aplinkybes patvirtina 2009-07-28 sprendimas dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo Nr. (1.34.)-7R-5891, atsiskaitymų su kreditoriais apskaitos žiniaraštis, 2009-07-01 prašymas kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, 2007-11-08 Šiaulių apygardos teismo nuosprendis Nr. 1-102-210/2007, 2009-06-29 antstolio V. Drungilo patvarkymas dėl neįvykdyto vykdomojo dokumento grąžinimo ir vykdomosios bylos užbaigimo, 2009-06-29 antstolio V. Drungilo išieškojimo negalimumo aktas, 2009-06-29 antstolio V. Drungilo pažyma dėl žalos neišieškojimo dėl objektyvių priežasčių.

7Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo redakcijos 14 str. reglamentuota, kad įstatymo nustatyta tvarka kompensavus smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, valstybė įgyja regreso teisę iš už žalą atsakingo asmens teismo tvarka išieškoti tokio dydžio sumas, kiek yra sumokėta asmenims, kuriems buvo kompensuota smurtiniu nusikaltimu padaryta žala.

8CK 6.280 str. 1 d. numato, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo. Byloje nuosprendžiu yra konstatuota, kad atsakovas atliko kaltus neteisėtus veiksmus - padarė nusikaltimą, dėl kurio, esant tiesioginiam priežastiniam ryšiui, atsirado žala. Nustačius visas deliktinės atsakomybės sąlygas, ieškinys yra tenkintinas ir iš atsakovo ieškovui priteistina 11210,40 Lt suma.

9Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei – 168 Lt žyminio mokesčio (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 428 str.,

Nutarė

11Ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovo M. B., asmens kodas ( - ), 11210,40 (vienuolika tūkstančių du šimtus dešimt litų 40 ct) žalos atlyginimo ieškovo Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, įmonės kodas 188604955, buveinė Gedimino pr. 30, Vilnius, naudai.

13Priteisti iš atsakovo M. B., asmens kodas ( - ), laikomo Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, Lukiškių skg. 6, Vilnius, 168 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt aštuonis litus) žyminio mokesčio valstybei (sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

14Atsakovas privalo per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba Telšių rajono apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

15Nepateikus prieštaravimų per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo įteikimo, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovas galės gauti vykdomąjį raštą.

16Šis sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas. Jis įsiteisėja, jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos nepateiks motyvuotų prieštaravimų, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai.

Proceso dalyviai
Ryšiai