Byla 2S-896-622/2012
Dėl 2012 m. vasario 1 d. Palangos miesto apylinkės teismo nutarties priėmimo klausimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Audrius Saulėnas rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs atsakovų atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2012-02-14 nutarties pagal atsakovų V. J. ir G. J. atskirojo skundo dėl 2012 m. vasario 1 d. Palangos miesto apylinkės teismo nutarties priėmimo klausimo,

Nustatė

2Palangos miesto apylinkės teismui atsakovai pateikė atskirąjį skundą dėl 2012-02-01 Palangos miesto apylinkės teismo nutarties, kuria tenkintas ieškovės Klaipėdos apygardos prokuratūros prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – atliktas įrašas viešajame registre uždraudžiant G. J., V. J., Giletai E. J., V. J., V. J. disponuoti, t.y. perleisti, nuomoti, įkeisti nuosavybės teise priklausančius statinius, unikalus Nr. 2591-5000-3021, esančius Vytauto g. 45/J. Basanavičiaus g. 1, Palangoje, panaikinimo.

3Palangos miesto apylinkės teismas nustatė, jog atsakovų G. J. ir V. J. atskirasis skundas neatitinka įstatymo nustatyto šios rūšies procesinių dokumentų formos ir turinio reikalavimų, todėl nustatė atsakovams terminą atskirojo skundo trūkumams pašalinti. Teismas nurodė, kad CPK 80 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog už atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių mokamas vieno šimto litų žyminis mokestis, tačiau atsakovai duomenų apie žyminio mokesčio sumokėjimą nepateikė. Pažymėjo, kad teismas asmens prašymu, atsižvelgdamas į turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo arba atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo. Prašymas turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą (CPK 83 straipsnio 3 dalis, 84 straipsnis). Atsakovai nepateikė įrodymų, kurie atspindėtų visos jų finansinės bei turtinės padėties, pagrindžiančios atsakovų sudėtingą turtinę padėtį. Teismas nurodė, kad atsakovai teismui pateikė tik vieną atskirojo skundo su priedais kopiją, o 2012-02-08 atskirojo skundo papildymo 8 kopijas. Atsakovai buvo įpareigoti pateikti tiek atskirojo skundo kopijų, kiek yra šalių ir trečiųjų asmenų.

4Atskiruoju skundu atsakovai prašo panaikinti 2012-02-14 Palangos miesto apylinkės teismo nutartį, atidėti žyminio mokesčio mokėjimą iki pensijos gavimo dienos, t.y. 2012-03-08, grąžinti teismui pateiktų dokumentų orginalus, pateikti 2012-02-08 G. J. prašyme išvardytus priedus Nr. 1; 2; 3 ir 14, panaikinti 2012-02-01 Palangos m. apylinkės teismo priimtą nutartį. Atsakovai nurodo, jog 2012-02-14 Palangos miesto apylinkės teismo nutartis yra neteisėta ir naikintina, kadangi 2012-02-28 G. J. prašyme prašomų teismo Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorės pateiktų priedų kopijų teismas neperdavė ir taip užkirto kelią tinkamai parašyti atsiliepimą teismui. Teismas 2012-02-14 nutartimi pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnį, kuriame įtvirtinta, kad įstatymui, teismui ir kitoms valstybinėms institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs, kadangi ieškovui leista nepateikti nei vienam iš atsakovų ieškinio pareiškimo priedų, o iš atsakovų V. J. ir G. J. reikalaujama pateikti atskirojo skundo kopijų tiek, kiek yra šalių ir trečiųjų asmenų. Atsakovų pateikti dokumentų priedai įrodo sunkią materialinę padėtį ir žymų neįgalumą. Atsakovai nurodo, jog nepaisant prašymo grąžinti

52012-01-24 Valstybinę socialinio draudimo fondo valdybos orginalą ir V. J. bei G. J. Darbingumo lygio pažymų orginalus, tačiau teismas 2012-02-14 nutartyje dėl šių prašymų nepasisakė ir prašomų dokumentų orginalų negrąžino. Pateikiant dokumentų orginalus teismas atsisakė patvirtinti jų nuorašus ir to padaryti neleido atsakovams V. J. ir G. J.. Atsakovai prideda 2012-02-08 atskirojo skundo 7 nuorašus. Atsakovai teigia, kad teismas

62012-02-14 nutartyje dėl žyminio mokesčio atidėjimo iš viso nepasisakė. Remiantis CPK 80 straipsnio 2 dalimi už atskiruosius skundus žyminis mokestis nemokamas.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

9Už atskirąjį skundą mokėtinas žyminis mokestis sudaro 100 Lt (CPK 80 straipsnio 2 dalis), tačiau atsakovai nepateikė duomenų, kad sumokėjo žyminį mokestį. Asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą. Teismo nutartis dėl šio prašymo turi būti motyvuota (CPK 83 straipsnio 3 dalis). Teismas, nagrinėdamas prašymą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo, pareiškėjo turtinę padėtį nustato pagal pateiktų įrodymų visumą (CPK 185 straipsnis).

10Atsakovai nepateikė jokių duomenų apie jų vardu įgytą bei įregistruotą turtą (nekilnojamąjį turtą, transporto priemones, įmones, vertybinius popierius, lėšas bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose, pajamas), kurie reikšmingi, nustatant jų turtinę padėtį bei atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio būtinumą. Taip pat atsakovai nepateikė turto deklaracijų arba duomenų iš VĮ Registrų centro, VĮ „REGITRA“, kredito įstaigų ir kitų įstaigų, galinčių suteikti duomenis apie pareiškėjų gaunamas pajamas, valdomą turtą ar lėšas. Atsakovų pateiktos darbingumo lygio pažymos neįrodo atsakovų sunkios turtinės padėties. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti atsakovų prašymą žyminį mokestį atidėti. Be to, 100 Lt žyminio mokesčio suma nėra didelė, todėl žyminis mokestis gali būti atidėtas, tik esant itin sunkiai turtinei padėčiai.

11CPK 311 straipsnyje įtvirtinta, jog apeliacinis skundas ir jo priedai pateikiami su tiek kopijų, kiek yra šalių ir trečiųjų asmenų, išskyrus atvejus, kai apeliacinis skundas ir jo priedai teismui pateikiami elektroninių ryšių priemonėmis. Atsakovai pirmosios instancijos teismui pateikė tik vieną atskirojo skundo su priedais kopiją, o 2012-02-08 atskirojo skundo papildymo 8 kopijas. Todėl atsakovai buvo įpareigoti pateikti tiek atskirojo skundo kopijų, kiek yra šalių ir trečiųjų asmenų. Laikytis šių keliamų reikalavimų privalo kiekvienas atskirąjį skundą paduodantis asmuo.

122012-02-14 Palangos miesto apylinkės teismo nutartyje dėl trūkumų šalinimo aiškiai ir konkrečiai nurodyti atskirojo skundo trūkumai, kuriuos apeliantas turėjo pašalinti, t.y. sumokėti 100 Lt žyminį mokestį ir pateikti tiek atskirojo skundo ir jo priedų nuorašų, kiek yra šalių ir trečiųjų asmenų.

13Esant nurodytoms aplinkybėms teismas konstatuoja, kad apelianto skundo argumentai nepatvirtina skundžiamos nutarties nepagrįstumo ir neteisėtumo. Įvertinus išdėstytas aplinkybes darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovams nustatė atskirojo skundo trūkumus. Todėl pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, atskirojo skundo motyvai nesudaro pagrindo jos naikinti, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Kadangi 2012-02-14 Palangos miesto apylinkės teismo nutartyje nustatytas terminas pašalinti atskirojo skundo trūkumus pasibaigė, teismas nustato iki 2012-05-07 nutartyje nurodytų atskirojo skundo trūkumų pašalinimo terminą. Nepašalinus atskirojo skundo trūkumų, atskirasis skundas bus laikomas nepaduotu ir nutartimi grąžintas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 straipsnio 3 dalis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais, teismas

Nutarė

15Palangos miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Nustatyti atsakovams iki 2012-05-07 nutartyje nurodytų atskirojo skundo trūkumų pašalinimo terminą.

Proceso dalyviai
Ryšiai