Byla 2S-893-115/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų Dalios Višinskienės, Dalios Kačinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo B. V. atskirąjį skundą dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2008 m. liepos 9 d. nutarties, kuria nutarta netenkinti prašymo dėl termino atnaujinimo apeliaciniam skundui paduoti, civilinėje byloje Nr. A2-19-405/2008 pagal pareiškėjo B. V. pareiškimą suinteresuotiems asmenims J. V., H. V., A. V., VĮ Registrų centro Vilniaus filialui, Švenčionių rajono 2-ajam notarų biurui, Vilniaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4pareiškėjas B. V. kreipėsi į teismą su pareiškimu ir prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad B.V., mirus motinai A. V., priėmė atsiradusį palikimą. Prašė palikti galioti 2007-01-18 paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą, išduotą Švenčionių rajono antrojo notarų biuro B. V., nes Švenčionių rajono apylinkės teismo 2006-10-24 sprendimu buvo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad B. V., mirus motinai, priėmė palikimą.

5Švenčionių rajono apylinkės teismas 2008-04-02 sprendimu B. V. pareiškimą patenkino ir nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad B. V. priėmė palikimą, atsiradusį 1992-10-18 mirus motinai A. V.. J. V., A. V., H. V. ir Š. V., atstovaujamo motinos L. V., ieškinius patenkinti iš dalies. Nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad P. V., miręs 1993-10-13, priėmė palikimą, atsiradusį 1992-10-18 mirus motinai A. V.. Pripažino iš dalies negaliojančiu Švenčionių rajono antrojo notarų biuro notarės 2007-01-18 B. V. išduotą paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą (reg. Nr. 68) dalyje dėl paveldėjimo ½ dalies paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijime išvardinto turto - ½ dalies gyvenamojo namo ( - ), ¼ dalies pirties ( - ), tvarto ( - ), daržinės ( - ), esančių ( - ).

6Pareiškėjas B. V. pateikė teismui apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2008-04-02 sprendimą ir bylą perduoti pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo; taip pat atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti. Nurodė, kad skundą pateikė 2008-04-30, t.y. nepraleidęs termino skundui paduoti, tačiau šis skundas 2008-06-11 teismo nutartimi jam buvo grąžintas, kaip nepašalinus apeliacinio skundo trūkumų. Tačiau teismo nutarties, kuria nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, jis negavo, todėl manė, kad terminas skundui paduoti praleistas dėl svarbių priežasčių.

7Švenčionių rajono apylinkės teismas 2008 m. liepos 9 d. nutartimi netenkino B. V. prašymo atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Pirmos instancijos teismas iš byloje esančio teismo lydraščio nustatė, kad teismo nutartis, kuria B. V. nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, jam buvo išsiųsta 2008-05-21. Įrodymų, kad apeliantas jos negavo, byloje nėra. B. V. nepateikė teismui įrodymų, kad įstatymo nustatytą terminą apeliaciniam skundui paduoti praleido dėl svarbių priežasčių, todėl teismas netenkino jo prašymo atnaujinti šį terminą. Nustatyta, kad 2008-06-11 teismo nutartimi B. V. apeliacinis skundas nepriimtas, nes apeliantas per nustatytą terminą nepašalino apeliacinio skundo trūkumų, o šios nutarties apeliantas neskundė. Kadangi 2008-07-02 gautas apeliacinis skundas paduotas praleidus įstatymo nustatyta terminą skundui paduoti, teismas nepriėmė apeliacinio skundo ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

8Pareiškėjas B. V. pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2008-07-09 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti. Pareiškėjas nurodo, kad Švenčionių rajono apylinkės teismas 2008-06-11 nutartimi jo apeliacinį skundą laikė nepaduotu, motyvuodamas tuo, jog teismo nutartimi pareiškėjui buvo nustatytas terminas iki 2008-06-03 pašalinti apeliacinio skundo trūkumus - pateikti teismui įrodymus apie likusią žyminio mokesčio dalį - 225 Lt dydžio žyminio mokesčio sumokėjimą. Tačiau nutarties, kurioje buvo nustatytas terminas trūkumams pašalinti apeliantas negavo, todėl jų ir nepašalino per teismo nustatytą terminą. 2008-06-26 pareiškėjas sumokėjo likusią 225 Lt dydžio žyminio mokesčio dalį ir dar kartą padavė apeliacinį skundą su prašymu atnaujinti terminą skundui paduoti. Pareiškėjas nesutiko su pirmos instancijos teismo argumentu, jog iš byloje esančio lydraščio galima nustatyti, jog nutartis trūkumams pašalinti pareiškėjui buvo išsiųsta. Nurodo, kad jeigu teismo nutartis buvo išsiųsta registruotu laišku, byloje turi būti ne tik teismo lydraštis, bet ir kvitas, patvirtinantis registruoto laiško išsiuntimą, tačiau tokio kvito byloje nėra.

9Pareiškėjo B. V. atskirasis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

11Apeliacine tvarka yra skundžiami neįsiteisėję pirmosios instancijos teismo sprendimai (įsakymai, nutartys), išskyrus Civilinio proceso kodekse numatytus atvejus (LR CPK 301 str. 1 d.). Pagal LR CPK 307 straipsnio 1 dalį apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos. LR CPK 315 straipsnio 2 dalyje išvardinti pagrindai, kuriems esant apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui. Vienu iš šių pagrindų yra aplinkybė, kai skundas paduotas praleidus terminą, nustatytą jam paduoti, ir neprašoma šio termino atnaujinti arba toks prašymas nebuvo patenkintas (LR CPK 315 str. 2 d. 1 p.). Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjas, nesutikdamas su pirmos instancijos teismo 2008-04-02 sprendimu, 2007-07-02 pateikė teismui apeliacinį skundą. Apeliacinis skundas paduotas praleidus 30 dienų terminą apeliaciniam skundui paduoti (LR CPK 307 str. 1 d.), todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai atsisakė jį priimti ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Pareiškėjas prašo atnaujinti praleistą terminą, nes jis buvo praleistas dėl objektyvių priežasčių, t.y. pradinį apeliacinį skundą jis pirmos instancijos teismui išsiuntė 2008-05-06 (b.l. 4). Tačiau pirmos instancijos teismas 2008-05-15 nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2008-06-03 pašalinti apeliacinio skundo trūkumus ir primokėti trūkstamą 225 Lt dydžio žyminį mokestį (b.l. 5). Pareiškėjas nurodė, kad negavo laiku šios nutarties, todėl negalėjo laiku pašalinti apeliacinio skundo trūkumų. Nepašalinus apeliacinio skundo trūkumų, teismas 2008-06-11 nutartimi pareiškėjo apeliacinio skundo nepriėmė ir grąžino jį pareiškėjui (b.l. 11). Gavęs šią nutartį pareiškėjas nutarties neskundė, o 2007-07-02 naujai pateikė teismui apeliacinį skundą ir prašė atnaujinti terminą jam paduoti.

12Teisėjų kolegija nesutinka su pareiškėjo argumentais ir laiko juos visiškai nepagrįstais, kadangi iš byloje esančių duomenų matyti, jog teismo 2008-05-15 nutartis dėl trūkumų pašalinimo pareiškėjui 2008-05-21 buvo išsiųsta paštu (b.l. 6). Visos teismo nutartys pareiškėjui arba jo atstovei buvo išsiųstos paštu, todėl teisėjų kolegijai nėra pagrindo manyti, jog pirmos instancijos teismas neišsiuntė pareiškėjui 2008-05-15 nutarties arba jis šios nutarties negavo. Be to, pareiškėjas gavęs teismo 2008-06-11 nutartį, kuria buvo atsisakyta priimti jo skundą, neskundė šios nutarties, o uždelsęs beveik tris savaites tik 2008-07-02 pateikė teismui naują apeliacinį skundą. Teisėjų kolegija pažymi, kad bylinėjimosi procesas negali trukti neapibrėžtą laiką. Siekiant teisinio aiškumo, proceso koncentracijos bei ekonomiškumo, proceso įstatyme nustatyta teismų pareiga bylas išnagrinėti ir sprendimus jose priimti per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau. Dalyvaujančio byloje asmens galimybė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą turi būti įgyvendinta per trisdešimt dienų. Taigi, apeliacijos teisė, kaip ir bet kuri kita procesinė teisė, nėra absoliuti ir galimybė pasinaudoti ja yra ribojama laike.

13LR CPK 78 straipsnio 1 dalis nurodo, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Proceso įstatyme nėra įvardijama, kurios priežastys laikytinos svarbiomis, todėl teismas jį sprendžia, atsižvelgdamas į konkrečias bylos faktines aplinkybes, taip pat į apeliacijos svarbą bei į tai, kad kiekvienam asmeniui turi būti užtikrinta teisė į teisingą teismo procesą. Įvertinusi atskirojo skundo argumentus ir bylos aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog nėra pagrindo pareiškėjui B. V. atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti. Kolegija mano, kad pirmosios instancijos teismas pilnai ištyrė reikšmingas byloje aplinkybes ir teisingai taikė procesines teisės normas. Kadangi pareiškėjo B. V. atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ginčijamą nutartį panaikinti ar pakeisti, Švenčionių rajono apylinkės teismo 2008-07-09 nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., 339 str., teisėjų kolegija

16

Nutarė

18Švenčionių rajono apylinkės teismo 2008 m. liepos 9 d. nutartį civilinė byloje Nr. A2-19-405/2008 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai