Byla e2-18237-905/2017
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „SiTiBalt“, kuriai atstovauja bankroto administratorius uždaroji akcinė bendrovė „Bankroto administravimo paslaugos“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,

2sekretoriaujant posėdžio sekretorei Aurikai Usonienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovams įmonės vadovui A. Ž. ir advokatei Eglei Mockienei,

4atsakovo atstovams įmonės vadovui A. K. ir advokatei I. B.,

5trečiojo asmens atstovui advokatui Nerijui Jurčiukoniui,

6žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Hermitrans“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kazand“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „SiTiBalt“, kuriai atstovauja bankroto administratorius uždaroji akcinė bendrovė „Bankroto administravimo paslaugos“.

7Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka

8Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 13 860 Eur skolos, 1790,19 Eur palūkanų ir 8,05 procentų procesines palūkanas. Ieškovo teigimu, jis suteikė trečiajam asmeniui UAB „SiTiBalt“ pervežimo paslaugų, už kurias trečiasis asmuo buvo skolingas iš viso 34 650 Eur. Anot ieškovo, jis pasiūlė trečiajam asmeniui galimybę atsiskaityti su didele nuolaida. Šiuo tikslu ieškovas ir trečiasis asmuo 2015 m. gegužės 11 d. pasirašė susitarimą, pagal kurį trečiasis asmuo galėjo iki 2015 m. birželio 15 d. atsiskaityti su ieškovu taikant 40 proc. dydžio nuolaidą, t. y. sumokėdamas tik 20 790 Eur, vietoje visos 34 650 Eur sumos. Be to, 2015 m. gegužės 11 d. garantiniu raštu atsakovas garantavo ieškovui, kad trečiajam asmeniui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal nurodytą susitarimą, atsakovas apmokės ieškovui visą trečiojo asmens skolą be nuolaidų. Ieškovas nurodė, kad trečiasis asmuo susitarime nurodytu laiku skolų nepadengė, o 2015 m. birželio 17 d. (t. y. praėjus dviem dienoms po termino pabaigos) sumokėjo ieškovui 15 790 Eur, o 2015 m. liepos 10 d. – dar 5000 Eur. Ieškovas pažymėjo, kad jis suteikė nuolaidą būtent terminuotam-greitesniam skolų padengimui. Anot ieškovo, jis iš pradžių dėl skolos padengimo bendravo su trečiuoju asmeniu ir tik po trečiojo asmens bankroto bylos iškėlimo pretenzijas pareiškė atsakovui (garantui). Ieškovas pabrėžė, kad į bylą pateikti pokalbių įrašai pažeidžia įrodymų leistinumo taisykles.

9Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Anot atsakovo, trečiasis asmuo savo prievolę ieškovui pagal 2015 m. gegužės 11 d. susitarimą įvykdė tinkamai ir ieškovas priėmė prievolės įvykdymą. Atsakovas pažymėjo, kad jo įmonės vadovas A. K., kuris buvo ir trečiojo asmens bendrovės akcininkas, nuolatos bendravo su ieškovo vadovu dėl skolų padengimo, teikdavo jam informaciją apie skolų dengimą ir vėlavimo priežastis. Atsakovo nuomone, iš jo pateiktų garso įrašų matyti kaip ieškovo vadovas, sužinojęs iš atsakovo vadovo atitinkamą informaciją, nurodo, jog viskas gerai ir jog lauks įmokų. Atsakovo teigimu, ieškovas siekė bendradarbiauti su trečiuoju asmeniu ir faktiškai suteikė papildomą terminą 2015 m. gegužės 11 d. susitarimui įvykdyti – priimdamas įmokas po termino pasibaigimo nelaikė to susitarimo pažeidimu. Atsakovas pažymėjo, kad aptariamo susitarimo tikslas buvo ne ieškovo nuolaidos laikinumas, o trečiojo asmens skolos dalies ieškovui grąžinimas (trečiajam asmeniui turint sunkumų skolas padengti visiems savo kreditoriams). Anot atsakovo, ieškovas nepateikė įrodymų, kad trečiasis asmuo neįvykdė prievolės ir kad nurodyta prievolė nepasibaigusi ir galioja, todėl atsakovas kaip garantas neturi pareigos sumokėti pagal garantinį raštą.

10Trečiasis asmuo prašė ieškinį atmesti. Iš esmės palaikydamas atsakovo argumentus, trečiasis asmuo (papildomai) nurodė, kad 2015 m. gegužės 11 d. susitarimas nebuvo terminuota prievolė, kurios terminui pasibaigus susitarimas nustotų galioti, t. y. susitarime nenurodyta jokių sankcijų dėl pavėluoto jo įvykdymo. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad iš 2015 m. gegužės 11 d. pokalbio įrašo aiški ieškovo valia atgauti 60 proc. skolos. Be to, trečiasis asmuo atkreipė dėmesį į tai, kad jam jau iškelta bankroto byla, todėl ieškovas savo reikalavimą turėtų pirmiau pateikti skolininko bankroto byloje ir tik vėliau garantui.

11Nustatytos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas

12Ieškovas ir trečiasis asmuo 2015 m. gegužės 11 d. pasirašė susitarimą dėl trečiojo asmens skolų apmokėjimo ieškovui iki 2015 m. birželio 15 d. su 40 proc. nuolaida. Susitarime nurodyta, kad bendra trečiojo asmens skola 34 650 Eur, kad pritaikoma 40 proc. nuolaida (13 860 Eur) ir kad trečiojo asmens apmokama iki 2015 m. birželio 15 d. suma 20 790 Eur (T. 1, p. 11). Tą pačią dieną, t. y. 2015 m. gegužės 11 d., atsakovas pasirašė garantinį raštą, kuriame nurodė, kad pagal ieškovo ir trečiojo asmens susitarimą atsakovas garantuoja apmokėjimą ieškovui, jeigu savo įsipareigojimų neįvykdys trečiasis asmuo, visai skolos sumai be nuolaidų. Garantiniame rašte nurodyta, kad visą įsipareigojimą, t. y. 34 650 Eur, atsakovas įsipareigoja sumokėti lygiomis dalimis po 6930 Eur iki 2015 m. rugpjūčio 15 d, rugsėjo 15 d., spalio 15 d., lapkričio 15 d. ir gruodžio 15 d. (T. 1, p. 125). 2015 m. birželio 17 d. trečiasis asmuo sumokėjo ieškovui 15 790 Eur (T. 1, p. 9, 100), o 2015 m. liepos 10 d. – 5000 Eur (T. 1, p. 10, 101).

13Vertindamas nurodytas faktines aplinkybes ir jų teisinius padarinius, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad nors ieškovas ieškinyje ir nurodė, kad jis pasiūlė trečiajam asmeniui galimybę atsiskaityti su nuolaida, tačiau teismo posėdžio metu ieškovas nurodė, kad susitarimą parengė būtent trečiasis asmuo ir kad susitarimas pasirašytas trečiojo asmens patalpose. Be to, teismo posėdžio metu ieškovas nurodė ir tai, kad būtent atsakovas pasiūlė greitą skolų apmokėjimą pritaikant nuolaidą. Atsižvelgdamas į šiuos ieškovo paaiškinimus, kurie iš esmės sutampa su atsakovo paaiškinimais (kad būtent A. K. pasiūlė ieškovo vadovui sudaryti 2015 m. gegužės 11 d. susitarimą), teismas sprendžia, kad vis dėlto ne ieškovas, o būtent atsakovas ir (arba) trečiasis asmuo pasiūlė ieškovui sudaryti susitarimą dėl greitesnio trečiojo asmens skolų padengimo ieškovui, šiam pritaikant tam tikras nuolaidas. Spręsdamas dėl dalyvaujančių byloje asmenų sudarytų sandorių turinio-sąlygų, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovas neginčijo atsakovo teiginių, jog 2015 m. gegužės 11 d. susitarimo sudarymo metu trečiojo asmens turtinė-finansinė būklė buvo itin sunki. Priešingai, teismo posėdžio metu ieškovas patvirtino, kad jam buvo žinoma apie trečiojo asmens bendrovės sunkią būklę. Šių nagrinėjamo sandorio sudarymo aplinkybių visuma, teismo vertinimu, patvirtina atsakovo ir trečiojo asmens argumentus, kad tikrasis susitarimo tikslas (susitarimo šalių tikrieji ketinimai) buvo ne ieškovo suteikiamos skolų nuolaidos laikinumas, bet trečiojo asmens įsipareigojimas (esant trečiojo asmens sunkumams atsiskaityti su visais tuomečiais kreditoriais) skirti dalį turėtų lėšų atsiskaitymui būtent su ieškovu, taip suteikiant ieškovui tam tikrą prioritetą prieš kitus trečiojo asmens kreditorius. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad nors ieškovas ir teigė, jog jo pritaikyta skolų nuolaida buvo laikino pobūdžio, tačiau ieškovas nepateikė jokių įrodymų (išskyrus savo paaiškinimus), kurie patvirtintų, jog susitarimo šalys būtų susitarusios, jog po susitarime nurodytos datos (t. y. po 2015 m. birželio 15 d.) šalių susitarimas netektų teisinės galios ir (arba) kad trečiajam asmeniui tektų pareiga grąžinti visą buvusių skolų ieškovui sumą. Priešingai, nei pažodinis susitarimo tekstas, nei susitarimo šalių vėlesni veiksmai, teismo vertinimu, neteikia pagrindo konstatuoti, kad susitarimo šalys nuo 2015 m. birželio 16 d. būtų traktavusios pasiektą susitarimą kaip pasibaigusį (netekusį teisinės galios). Tokią išvadą teismas daro atsižvelgdamas į tai, kad trečiasis asmuo pervedė ieškovui sulygtą skolų dalį, t. y. vis dėlto suteikė ieškovui tam tikrą prioritetą prieš kitus trečiojo asmens kreditorius, o ieškovas tokį trečiojo asmens prievolės įvykdymą priėmė. Kadangi nagrinėjamos trečiojo asmens skolos ieškovui buvo jau pradelstos, tai tokį skolų (jų dalies) padengimą ne per sutartą vieną mėnesį (nuo 2015 m. gegužės 11 d. iki birželio 15 d.), o per du mėnesius (nuo 2015 m. gegužės 11 d. iki liepos 10 d.) teismas vertina kaip iš esmės atitinkantį 2015 m. gegužės 11 d. susitarimo esmę ir jo šalių siektus tikslus bei tikruosius ketinimus (Civilinio kodekso 6.193 straipsnio 1, 2, 5 dalys). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad byloje nėra jokių duomenų ar įrodymų (išskyrus ieškovo paaiškinimus), jog ieškovas sutiko suteikti nuolaidą trečiojo asmens skoloms tik laikinai (juolab griežtai apibrėžtam terminui, be galimybės šį terminą pratęsti) ir kad pasibaigus susitarime nurodytam terminui, t. y. po 2015 m. birželio 15 d., ieškovas jau buvo praradęs interesą atgauti bent dalį trečiojo asmens skolų pirmiau negu kiti tuomečiai trečiojo asmens kreditoriai. Šiame kontekste ieškovas teismo posėdžio metu nurodė, kad jis nepamena, ar buvo nurodęs skolininkui ir (arba) garantui, jog skolą (po termino pabaigos) reikia grąžinti jau be pritaikytos nuolaidos. Ta aplinkybė, kad ieškovas tik 2016 m. vasario 23 d. pateikė trečiajam asmeniui pretenziją (T. 1, p. 46), o į atsakovą kreipėsi tik 2016 m. liepos 1 d. (T. 1, p. 124), t. y. jau po šios civilinės bylos iškėlimo, teismo vertinimu, patvirtina atsakovo ir trečiojo asmens argumentus, jog ieškovas vis dėlto sutiko su 2015 m. gegužės 11 d. susitarime nurodyto skolų grąžinimo termino pratęsimu, priėmė grąžinamas skolas ir tai vertino kaip tinkamą sudaryto susitarimo įvykdymą.

14Darydamas šias išvadas, teismas, viena vertus, nesiremia pateiktais pokalbių įrašais, kaip įrodinėjimo priemonėmis. Kita vertus, kasacinis teismas yra suformulavęs teisės aiškinimo ir taikymo taisyklę, jog „teismas, nagrinėdamas bylą, kiekvienu konkrečiu atveju turi tirti garso įrašo padarymo aplinkybes, aiškintis, kuriam tikslui, kur, koks įrašas buvo daromas ir kaip jis naudojamas. Nustatinėjant asmens privatumo neliečiamumo pažeidimą reikia išsiaiškinti, ar asmuo, kuris remiasi šios jo teisės pažeidimu, nepiktnaudžiauja šia teise, ar jis nesielgia nesąžiningai. Nustačius, kad asmuo elgiasi nesąžiningai ir tokį savo elgesį bando slėpti privatumo apsaugos motyvais, teismas gali atsisakyti ginti jo privatumo teisę ir nepripažinti, kad vienos šalies be kitos šalies sutikimo padarytas įrašas pažeidžia to asmens teises į privatumą. Apie tai, ar garso įrašas yra leistina įrodinėjimo priemonė, turi būti sprendžiama individualiai kiekvienoje konkrečioje byloje, atsižvelgiant į įrašo padarymo aplinkybes, fiksavimo būdą, priemones ir pan.“ (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2012).

15Remdamasis nurodytų motyvų visuma, teismas sprendžia, kad ieškovas neįrodė, jog skolininko prievolė (padengti visas egzistavusias skolas, neatsižvelgiant į skolų nuolaidą, kurią ieškovas pritaikė mainais už trečiojo asmens suteiktą prioritetą – skolų ieškovui grąžinimą pirmiau negu kitiems trečiojo asmens kreditoriams) vis dar galioja. Darytina išvada, kad atsakovui (garantui) pareikšti ieškinio reikalavimai atmestini kaip nepagrįsti (Civilinio kodekso 6.92 straipsnio 5 dalis). Įsiteisėjus šiam sprendimui, panaikintinos 2016 m. spalio 11 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (Civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 2 dalis).

16Priimant sprendimą ieškinį atmesti, atsakovui ir jo pusėje dalyvavusiam trečiajam asmeniui iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. atsakovui 1627,62 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (T. 3, p. 1-14) ir 352,62 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą (T. 2, p. 94, 117), iš viso 1980,24 Eur, o trečiajam asmeniui – 1025 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (T. 1, p. 105-108, 114-115; T. 2, p. 189, 191-192). Atsižvelgdamas į pateiktų procesinių dokumentų gausą (ieškovas du kartus keitė-tikslino ieškinio reikalavimus), atliktų atstovavimo veiksmų mastą ir teismo posėdžių skaičių, teismas šių išlaidų nevertina kaip neproporcingai didelių, todėl jų nemažina. Valstybei iš ieškovo nepriteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nes šios išlaidos (kol kas) mažesnės, negu teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali (3 Eur) valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

17Teismo išvada

18Ieškinį atmesti.

19Priteisti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kazand“, j. a. k. 302323763, iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Hermitrans“, j. a. k. 302469558, 1980,24 Eur (tūkstantį devynis šimtus aštuoniasdešimt eurų 24 ct) bylinėjimosi išlaidų.

20Priteisti trečiajam asmeniui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „SiTiBalt“, j. a. k. 301753630, kuriai atstovauja bankroto administratorius uždaroji akcinė bendrovė „Bankroto administravimo paslaugos“, iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Hermitrans“, j. a. k. 302469558, 1025 (tūkstantį dvidešimt penkis) Eur bylinėjimosi išlaidų.

21Nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos panaikinti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kazand“, j. a. k. 302323763, 2016 m. spalio 11 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

22Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą. Teisėjas

23Vitalijus Abramovičius

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,... 2. sekretoriaujant posėdžio sekretorei Aurikai Usonienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovams įmonės vadovui A. Ž. ir... 4. atsakovo atstovams įmonės vadovui A. K. ir advokatei 5. trečiojo asmens atstovui advokatui Nerijui Jurčiukoniui,... 6. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo bylą pagal... 7. Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka... 8. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 13 860 Eur skolos, 1790,19 Eur... 9. Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Anot atsakovo, trečiasis asmuo savo... 10. Trečiasis asmuo prašė ieškinį atmesti. Iš esmės palaikydamas atsakovo... 11. Nustatytos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas... 12. Ieškovas ir trečiasis asmuo 2015 m. gegužės 11 d. pasirašė susitarimą... 13. Vertindamas nurodytas faktines aplinkybes ir jų teisinius padarinius, teismas... 14. Darydamas šias išvadas, teismas, viena vertus, nesiremia pateiktais pokalbių... 15. Remdamasis nurodytų motyvų visuma, teismas sprendžia, kad ieškovas... 16. Priimant sprendimą ieškinį atmesti, atsakovui ir jo pusėje dalyvavusiam... 17. Teismo išvada... 18. Ieškinį atmesti.... 19. Priteisti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kazand“, j. a. k.... 20. Priteisti trečiajam asmeniui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei... 21. Nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos panaikinti atsakovui uždarajai... 22. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti... 23. Vitalijus Abramovičius...