Byla e2-1061-772/2019
Dėl skolos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,

2posėdžio sekretorė Ona Baronienė,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“ įgaliotai atstovei E. B., atsakovo atstovui G. M.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“ patikslintą ieškinį atsakovui UAB ,,M&G Reklamos gamybos studija“ dėl skolos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos energijos tiekimas“ patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo – 539,21 Eur skolos, 22,45 Eur netesybų (delspinigių), 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 24,18 Eur bylinėjimosi išlaidų.

7Patikslintame ieškinyje nurodo, kad UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ (iki 2018-10-01 buvęs pavadinimas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“) (toliau - Ieškovas) tiekė gamtines dujas ir su jų tiekimu susijusias kitas paslaugas į atsakovo (-ės) valdomą nekilnojamojo turto objektą, esantį adresu Šiauliai, Aušros al. 13, tačiau laikotarpiu nuo 2018.02.28 iki 2018.11.30 už nurodytam objektui tiektas gamtines dujas ir suteiktas paslaugas tinkamai ir visiškai su ieškovu neatsiskaitė.

8Pagal LR Gamtinių dujų įstatymo 2 straipsnio 32 punktą gamtinių dujų tiekimas - gamtinių dujų pardavimas ir (ar) perpardavimas gamtinių dujų vartotojams, o remiantis LR Energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248 patvirtintomis Gamtinių dujų teikimo ir vartojimo taisyklėmis (109 punktas), Vartotojas privalo sumokėti už patiektas (pristatytas) dujas ir suteiktas paslaugas. Atsakovui (-ei), kaip nekilnojamojo turto savininkui (-ei), prievolė sumokėti už patiektas (pristatytas) dujas ir suteiktas paslaugas (LR CK 6.388 str. 1 d.) bei įgyvendinti kitas su gamtinių dujų pirkimo-pardavimo santykiais susijusias pareigas (LR CK 6.387 str. 1 d.) kilo vadovaujantis LR CK 1.71 str. 2 d., 1.136 str., 6.383 str., 6.384 str., 6.388 str.

9LR CK 6.256 str. 2 d. numatyta, jog asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Sutarties 14.1 p. numato atsakovo pareigą mokėti delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Todėl, vadovaudamiesi LR CK 6.71 str. 1 d., 6.258 str. 1 d., iš atsakovo prašome priteisti 22,45 EUR delspinigius (0,04 proc. dydžio delspinigių normą už laikotarpį nuo 2018.10.01 iki 2018.11.30) (delspinigių skaičiavimo detalizaciją žr. kartu su ieškiniu pateiktame priede „Vartotojo skolos už suvartotas gamtines dujas ir suteiktas paslaugas paskaičiavimo kopija“).

10Atsižvelgiant į tai, kad kaip nurodyta ankščiau atsakovas (-ė) visiškai neatsiskaitė su ieškovu už per laikotarpį nuo 2018.02.28 iki 2018.11.30 adresu Šiauliai, Aušros al. 13, suvartotas gamtines dujas ir suteiktas paslaugas, dėl to remiantis pridedamu paskaičiavimu ir vadovaujantis 2018.12.21 duomenimis susidarė 539,21 Eur skola, ši suma iš atsakovo (-ės) yra priteistina.

11Remiantis LR CK 6.37 str., 1 d. ir 2 d., 6.210 str. nuo priteistos skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo taip pat yra mokėtinos ir dėl to priteistinos 6 proc. dydžio procesinės palūkanos.

12Taikos sutarties sudaryti nepageidaujame. Bylą prašome nagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles. Byla nebus vedama per advokatą.

13Ieškovas savo reikalavimus atsakovui grindė į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais.

14Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė pakartojo patikslinto ieškinio motyvus ir prašė teismo jį tenkinti visiškai. Taip pat prašė teismo netenkinti atsakovo prašymo dėl skolos išdėstymo.

15Atsakovas pateikė teismui į bylą atsiliepimą nurodydamas šiuos atsikirtimus.

16Aš, G. M., atstovaudamas M&G reklamos gamybos studija, UAB, įmonės kodas 302487499, iš dalies pripažįstu skolą už suvartotas gamtines dujas ir ją būtinai apmokėsime. Tačiau dalį skolos norime užginčyti - būtent sumas išrašytas už viršytus vartojimo pajėgumus.

17Nuo 2016 12 22, kai buvo pasirašyta sutartis, už pajėgumų viršijimus mums buvo papildomai išrašyta daugiau nei 400 Eur suma. Mums kaip labai smulkiam verslui, ši suma yra labai reikšminga. Sutinku, kad nebuvau detaliai įsigilinęs į sutartį, tačiau tam ir neturėjau galimybės.

18Kadangi sutartį gavome pavėluotai el. paštu, buvome telefonu raginami kuo greičiau pasirašyti ir atsiųsti sutartį el. paštu. Deja apie vartojimo pajėgumus nebuvome informuoti. Gavus pirmą sąskaitą už pajėgumų viršijimą, nors ir nesupratome detaliai už ką, tačiau sąskaitą apmokėjome. Vėliau bandant aiškintis, gavome informaciją kad ,,pasirinkome“ pajėgumą atitinkantį 1 m3 dienai. Šis skaičius, beje, buvo įrašytas sutartyje ne mūsų pageidavimu, o išreikštas jis MWh ir, žmogui, nesusijusiam su energetikos verslu tai visiškai nesuprantama. Nors mūsų suvartojamas dujų kiekis permetus viršijo 500 m3, sutartyje buvo įrašyta 1 m3, kas atitinka 364 m3. Tai reiškia kad dėl Lietuvos energijos tiekimo darbuotojo parinktas pajėgumas pasmerkė mus gauti baudas už viršytus pajėgumus.

19Bandant suprasti kokius pajėgumus turime rinktis, bendravome su Lietuvos energijos tiekimo konsultantais. Viena darbuotoja liepė pasirinkti 5 m3 dienai. Taip ir padarėme, parašėme prašymą. Paskambinusi kita darbuotoja, paklausė kodėl norime taip smarkiai padidinti pajėgumus ? Jos skaičiavimais užtektų 2-3 m3 dienai. Paklausus kas galėtų mums tiksliai paaiškinti kaip turime vartoti dujas, mums buvo pasiūlyta konsultuotis su inžinieriumi. Paklausus kaip su juo susisiekti, buvo paaiškinta kad turime samdyti įmonę, o jos inžinierius turėtų mums paskaičiuoti kokius pajėgumus turime rinktis, kad negautume baudų ir nepermokėtume už paslaugas kurių negausime.

20Esame labai smulkus verslas, suvartojame gamtinių dujų net mažiau nei dauguma privačių Lietuvos energijos tiekimo klientų kurie šildosi namus dujomis. Tačiau buvome įtraukti į sudėtingą mechanizmą ir prilyginti didelėms įmonėms kurios vartoja nepalyginamai didesnius kiekius dujų bei turi resursų atlikti visus įmanomus ir galimus skaičiavimus, tartis dėl nuolaidų ir mokėjimų. Deja mūsų prašymai sudaryti mokėjimo grafiką kurio galėtume laikytis nė karto nebuvo patenkinti. O kreipėmės ne vieną ir ne du kartus. Deja be rezultatų.

21Visiškai sutinkame su skola už suvartotas gamtines dujas. Apmokėsime iškart patikslinus sumą. Tačiau prašome rasti sprendimą dėl viršytų pajėgumų. Mes nesirinkome jų, o Lietuvos energijos tiekimo darbuotojas į sutartį įtraukė skaičius neatitinkančius mūsų interesų, tad už juos nesutinkame sumokėti.

22Atsakovo atstovas pakartojo atsiliepime į patikslintą ieškinį pateiktus atsikirtimus ir prašė teismo išdėstyti skolos mokėjimą 6 mėnesių laikotarpiui.

23Ieškovo patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai.

24Dėl šalių sudarytų sutarčių teisinio vertinimo.

25Iš bylos medžiagos ir šalių bei jų atstovų paaiškinimų matyti, kad šalys 2016-12-22 sudarė sutartį Nr. 2017-1-4020, su priedu Nr. 1 (36-48 b. l.). Pagal šią sutartį ieškovas įsipareigojo pradėti tiekti sutartyje nustatytą dujų kiekį (sutarties specialioji dalis). Atsakovas taip pat nustatytais terminais įsipareigojo pradėti vartoti sutartyje suderintą dujų kiekį per mėnesį, kasmet suvartoti sutartą dujų kiekį, tinkamai eksploatuoti vartotojo sistemą ir laiku apmokėti už patiektas dujas (sutarties 2.1. p. ir kt.).

26Minėta šalių sudaryta sutartis atitinka šios rūšies sutartims įstatymo numatytus turinio ir formos reikalavimus, yra nenuginčyta, todėl šalių turi būti vykdoma tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str.), o vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos vykdymo sąlygas įstatymas draudžia (CK 6.59 str.). Esminės sutarties sąlygos yra nustatytos teisės aktu – aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014-10-10 įsakymu Nr. 1-248, patvirtintomis ,,Dėl gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėmis“, įvertinus vėlesnius pakeitimus. Be to kilus nesutarimui tarp šalių, jų ginčas dar galėjo būti nagrinėjamas Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje (VKEKK) (sutarties 17 p.). Teismas sutinka ir su ieškovo motyvais nurodytais ieškinyje bei jo patikslinime, kad visos sutarties sąlygos, jų priedai bei papildomi susitarimai yra galiojantys visa apimtimi, nėra pakeisti ar negaliojantys, todėl turi būti vykdomos, kadangi pati sutartis turi įstatymo galią (1-3, 53-55 b. l.) (CK 6. 189 str. 1d.). Tuo pačiu atmestini atsakovo argumentai dėl netinkamo kiekio informacijos suteikimo prieš šalims sudarant sutartį, kadangi šis argumentas šiuo metu neturi įtakos šalių teisiniams santykiams (LR Konstitucijos 7 str.) (63 b. l.).

27Sutarčių neįvykdymo atveju šalys numatė netesybas (minėtos sutarties 14. 1.p.) (CK 6.71 str.). Šioje sutartyje (specialioji dalis) ir jos priede numatytas gamtinių dujų kiekis, kurį atsakovas įsipareigoja kiekvienais metais suvartoti. Tačiau jeigu atsakovas už suvartotą dujų kiekį per ataskaitinį laikotarpį laiku nesumoka tiekėjui, kaip už ilgalaikio perdavimo pajėgumą ir vartojimo pajėgumą (perdavimą), tokiu atveju jis laikomas pažeidusiu sutartinius įsipareigojimus tiekėjui (ieškovui) (sutarties 4 ir 5. p.). Tokiu atveju tiekėjas turi teisę apskaičiuoti ir vartotojui nurodyti mokėtinas netesybas (5-14, 49-51 b. l.).

28Šalių procesinių dokumentų turinys, šalių atstovų paaiškinimai, šalių susirašinėjimas iki kreipimosi į teismą patvirtina, kad atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimų ieškovui pagal 2016-12-22 sutarties nuostatas (36-48 b. l.). Jau vien tai, jog atsakovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų su ieškovu, kylančių iš sutartinių santykių, leidžia teismui daryti išvadą, kad ieškovas pagrįstai prašo teismo priteisti jam iš atsakovo ir atitinkamą netesybų sumą.

29Tuo pačiu teismas pripažįsta, kad ieškovas pagrįstai reikalauja priteisti jam iš atsakovo netesybas, kurios buvo numatytos tam, kad užtikrinti tinkamą prievolės įvykdymą. Šalių 2016-12-22 sudarytos sutarties turinys patvirtina, kad šalys iš anksto nustatė galimus kreditoriaus nuostolius, kurių nereikia įrodinėti (CK 6.258 str.).

30Kaip jau minėta šalių 2016-12-22 sudaryta sutartis iki šios bylos iškėlimo pagal atsakovo ieškinį nebuvo nuginčyta, todėl sutarties šalys turėjo ją tinkamai vykdyti. Šalių procesinių dokumentų turinys, šalių paaiškinimai patvirtina, kad ginčo sutartį tinkamai vykdė tik ieškovas. Pastebėtina, jog pagal minėtą sutartį atsakovas turėjo teisę pakeisti sutarties vykdymo sąlygas (sutarties 18 p.), tačiau ir šia teise jis nepasinaudojo. Nors atsakovas procesiniuose dokumentuose kėlė klausimą dėl minėtos sutarties vykdymo tvarkos ar sąlygų aiškinimo, atsižvelgiant į šalių sutartinius santykius ne tik pagal ginčo sutarties nuostatas (CK 6.189 str., 6.193 str.), bet ir pagal ES teisės aktus, tačiau teismas daro išvadą, kad 2016-12-22 sutarties turinys yra aiškus, o joje numatytos sąlygos turi būti vykdomos. Atsakovo prieštaravimų turinys ir šalių sudaryta sutartis patvirtina, kad atsakovas neįvykdė pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų. Kaip jau minėta, atsakovas vis dėlto vykdė nors ir ne visiškai savo įsipareigojimus pagal šalių pasirašytą dujų pirkimo - pardavimo sutartį. Tuo pačiu teismas remiantis LAT 2013-04-10 nutartyje nurodytais motyvais, pripažįsta, jog atsakovas nėra vartotojas, o verslo subjektas.

31Todėl pažymėtina, kad abi šalys yra ūkio subjektai, sutartį šalys pasirašė laisva valia ir nėra teisinio pagrindo manyti, jog šalių sudaryta sutartis laikytina sudaryta prisijungimo būdu (CK 6. 161 str.). Tuo pačiu pripažintina, kad tarp šalių nekilo ikiteisminio ginčo dėl sutarčių projektų, o po jų pasirašymo sutarčių sąlygos irgi nesikeitė, dėl to aiškinant sutarčių sąlygas negali būti taikomos CK 6. 193 str. 4 d. nuostatos.

32Dėl teisės normų reguliuojančių šalių sutartinius santykius vertinimo.

33Teismas jau yra nurodęs, kad sudarydamos sutartį šalys veikė laisva valia ir 2016-12-22 sudarytoje sutartyje nenustatė jokių įstatymui prieštaraujančių nuostatų. Ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodė, jog šalių sutartiniams santykiams įtakos turi Energetikos ministro 2014-10-10 įsakymu Nr. 1-248, patvirtintos gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės. Dėl to analizuodamas atsakovo prieštaravimuose nurodytus motyvus, teismas privalo atsižvelgti į tai ar šalių ginče yra visuomenės interesas, kuris reikalauja įsikišti į privačius šalių santykius ir uždrausti joms laisvai disponuoti savo galimybėmis. Civiliniai santykiai reglamentuojami vadovaujantis nuosavybės neliečiamumo, teisinio apibrėžtumo, neleistinumo piktnaudžiauti teise ir kitais CK 1.2 str. išvardintais principais. Todėl teismas nagrinėjamoje byloje laiko reikšminga tą aplinkybę, kad ginčo sutartimi ieškovas sukūrė atsakovui prievoles pagal minėtą teisės aktą, kurio nuostatos bylos nagrinėjimo metu nėra pasikeitusios.

34Dėl atsakovo civilinės atsakomybės ir ieškovo nustatytų netesybų dydžio.

35Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (CK) 6. 71 straipsnį netesybomis laikoma įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybomis laikoma bauda, nustatyta konkrečia pinigų suma arba užtikrinamos prievolės sumos procentu, arba delspinigiai, skaičiuojami už kiekvieną praleisto termino dieną. Netesybos gali būti nustatytos įstatymu, šalių susitarimu arba teismo sprendimu. Teisės teorija ir praktika skiria dvejopą netesybų prigimtį - tai yra prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas ir sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.258 str.). Kitaip nei 1964 m. CK, kuriame buvo nustatytos baudinės netesybos, kaip civilinės atsakomybės forma netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant paprasčiau atlyginti nukentėjusiajai šaliai jos patirtus nuostolius. Dėl to, taikant netesybas kaip sutartinę civilinę atsakomybę, turi būti nustatytos visos civilinės atsakomybės taikymo sąlygos - prievolės neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas, o įstatymų nustatytais atvejais - ir skolininko kaltė dėl prievolės neįvykdymo.

36Suteikdamas teisę šalims susitarti dėl netesybų, CK nenustato jokio konkretaus jų dydžio - sutartines netesybas šalys gali nusistatyti savo nuožiūra. Susitardamos dėl netesybų šalys iš esmės iš anksto nurodo galimus nuostolius, todėl kreditoriui nebereikia įrodinėti jų dydžio. Šiuo atveju civilinė atsakomybė yra ribota, nes šalių valia išreiškiama nežinant, ar nuostolių bus, o jeigu bus, tai kokio dydžio. Kadangi nuostoliai yra tik numatomi, spėdamos, ar jų iš viso gali atsirasti ir kokio dydžio, rizikuoja abi sutarties šalys. Tačiau susitardamos dėl netesybų dydžio šalys neturėtų piktnaudžiauti ir siekti nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu nustatytos netesybos yra aiškiai per didelės ar neprotingai didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, CK 6.73 str. 2 dalies ir 6.258 str. 3 dalies pagrindu teismas turi teisę jas sumažinti savo nuožiūra. Tokiu būdu teismas turi teisę vertinti šalių susitarimo dėl netesybų teisėtumą. Kaip jau yra pastebėta, šalių netesybos apskaičiuojamos pagal formulę, kuri sudaryta minėtų taisyklių pagrindu.

37Nors įstatyme sąvokos aiškiai per didelės netesybos pagal CK 6.73 str. 2 dalį arba neprotingai didelės netesybos pagal CK 6.258 str. 3 dalį nėra sukonkretintos, tačiau teismų praktika suformulavo šių sąvokų kriterijus. Dėl to pagal kriterijus yra sprendžiama, ar netesybos ne per didelės ir pagal juos teismas vertina netesybas, nagrinėdamas konkrečią bylą. Be to LAT yra išskyręs keletą aplinkybių, kurios vertintinos sprendžiant, ar sutartinės netesybos nėra aiškiai per dideles. Šios aplinkybės yra:

381) šalių sutartinių santykių pobūdis,

392) prievolės vertė,

403) aplinkybė, ar šalys nebuvo susitarusios taikyti išimtinių ar alternatyvių netesybų.

414) prievolės pažeidimo aplinkybės,

425) kreditoriaus patirtų nuostolių dydis ir kt.

43Teismas vertindamas šalių sutartas netesybas, taip pat vadovaujasi CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais ir įvertina, ar netesybos nepažeidžia sutarties šalių interesų pusiausvyros (LAT Civilinių bylų skyriaus 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/ 2007, LAT Civilinių bylų skyriaus 2009 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-122/ 2009, kt.).

44Kaip minėta, sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma ir jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai jos patirtus nuostolius. Civilinėje teisėje galioja visiškas nuostolių atlyginimo principas (CK 6.251 str.), dėl to teismas, mažindamas sutartines netesybas, kurios yra šalių iš anksto aptarti nuostoliai, negali jų sumažinti daugiau, nei šalys patyrė nuostolių (CK 6.258 str. 3 d.).

45Pažymėtina, jog LAT 2007 m. spalio 1 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007 nurodė, kad aplinkybė, jog abi šalys pasirinko aiškiai per dideles ir neprotingas netesybas, nesudaro pagrindo teismui atsisakyti įvertinti sutartyje nustatytų netesybų dydį, jeigu šalis dėl to pateikia prašymą. Reikia turėti omenyje, kad nustatant sutarties sąlygas, viena sutarties šalis gali pasinaudoti savo pranašesne padėtimi, kitos šalies silpnumu (neapdairumu, nepatyrimu ir pan.) ir nesąžiningai pasiekti susitarimą, kuriuo nustato gerokai palankesnes sau sutarties sąlygas, t. y. įgyti nepagrįstą pranašumą (pavyzdžiui, užsitikrinti labai dideles netesybas). Tam tikrais atvejais LAT leidžia nukrypti nuo objektyvaus susitarimo dėl netesybų vertinimo principo ir atsižvelgti į šio susitarimo sudarymo ar sutarties pažeidimo aplinkybes. Pavyzdžiui, jeigu dideles netesybas pasiūlo aiškiai ekonomiškai stipresnė šalis vienašališkai parengtame susitarime. Teismas jau yra nurodęs, kad užimdamas dominuojančią padėtį rinkoje, ieškovas neturėtų šia padėtimi piktnaudžiauti. Taip pat pastebėtina, kad didelės netesybos gali būti nesumažintos, jeigu skolininkas nesąžiningas, elgiasi netinkamai kitos sutarties šalies atžvilgiu, nebendradarbiauja su ja, neinformuoja apie svarbias sutarčiai vykdyti aplinkybes, tačiau šiame šalių ginče tokių aplinkybių nenustatyta. Tačiau nepagrįstu argumentu nesumažinti sutartyje nustatytų didelių netesybų dydžio taip pat laikoma aplinkybė, kad prievolės šalys įsipareigoja vienodai. Taikymo metu labai didelės netesybos teismo turi būti peržiūrimos atsižvelgiant į tai, ar jų dydis protingas ar ne, o ne į tai, kad abi šalys savo įsipareigojimus užtikrino neprotingo, bet vienodo dydžio netesybomis (LAT Civilinių bylų skyriaus 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007). Tokia pat teismų praktiką LAT formuoja ir jau minėtoje apžvalgoje civilinėse bylose, aiškinant netesybų ir palūkanų reglamentuojančių teisės normų taikymą (Teismų praktika, Nr. 37).

46Remiantis aukščiau nurodytais argumentais teismas konstatuoja, kad neegzistuoja faktinis pagrindas peržiūrėti ieškovo prašomų priteisti iš atsakovo netesybų dydį.

47Dėl netesybų ir nuostolių santykio.

48Kaip minėta, netesybomis laikomi šalių iš anksto aptarti minimalūs nuostoliai, kurių nebereikia įrodinėti. Tačiau nukentėjusioji šalis gali patirti ir realių nuostolių dėl sutarties pažeidimo arba netinkamo vykdymo. Nukentėjusiajai šaliai pareiškus reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo, netesybos pagal CK 6.73 str. 1 dalį įskaitomos į nuostolius. Šia norma CK įtvirtina įskaitinių netesybų principą, dėl to šalys negali reikalauti baudinių netesybų, t. y. kad būtų išieškotos ir netesybos, ir visi nuostoliai, neįskaitant į juos išieškotų netesybų. Toks pats principas įtvirtintas ir CK 6.258 straipsnyje, reglamentuojančiame sutartinę atsakomybę. Netesybų įskaitymo esmė yra ta, kad, kreditoriui reikalaujant atlyginti ir netesybas, ir nuostolius ir pagrindus savo reikalavimą, jam priteisiama didesnioji priklausanti suma, į kurią įeina mažesnioji. Tais atvejais, kai nuostolių suma didesnė nei sutartimi nustatytos netesybos, pagal CK 6.73 str. 1 dalį priteisiama atlyginti nuostolius, apimančius įskaitomą netesybų sumą. Kai reikalaujama sutartinių netesybų suma viršija priteistinus nuostolius, teismas priteisiamas sumas nustato tokia tvarka: į priteistiną nuostolių sumą įskaito ją atitinkančią sutartinių netesybų sumą (CK 6.73 str. 1 d.); sprendžia klausimą dėl likusių sutartinių netesybų dydžio mažinimo (CK 6.73 str. 2 d.); nustato galutinę priteisiamą netesybų sumą (LAT 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

49Netesybų įskaitymo principas taikomas ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl abiejų rūšių netesybų (baudos ir delspinigių) taikymo už tą patį pažeidimą. 2009 m. vasario 9 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-36/2009 LAT išaiškino, kad tokiu atveju atsižvelgiama į bendrą netesybų dydį. Įskaitant netesybas į nuostolius atsižvelgiama į bendrą netesybų sumą (tiek delspinigių, tiek baudų). Atsižvelgiant į bendrą netesybų sumą mažinamos ir netesybos, išlaikant garantiją, kad sumažintos netesybos netaptų mažesnės už nuostolius, atsiradusius dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo vykdymo. Teismas laiko, kad nesant ankščiau nurodytų pagrindų, ieškovo prašomų priteisti iš atsakovo netesybų suma nemažintina.

50Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ tiekė dujas adresu Šiauliuose, Aušros al. 13, į atsakovo komercines patalpas. Dujos atsakovui buvo tiekiamos pagal šalių 2016-12-22 sudarytą gamtinių dujų pirkimo - pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį (36-48 b. l.). Nors dujų tiekimas nurodytu adresu šiuo metu yra nutrauktas, tačiau faktiniai gamtinių dujų skaitiklio rodmenys užfiksuoti ne tik gamtinių dujų tiekimo nutraukimo metu, bet ir pagal ieškovo atsakovui pateiktas apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras (5-14, 27-35 b. l.). Pagal ieškovo pradinį ieškinį atsakovui, pastarojo skola buvo 922,31 Eur, o pagal 2018-12-27 patikslintą ieškinį skolos dydis yra 561,66 Eur (1-3, 53-55 b. l.). Iš ieškovo pateikto pradinio ieškinio reikalavimo ir jo patikslinimo matyti, kad atsakovo skola ieškovui yra sumažėjusi 360,65 Eur suma.

51Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Todėl atsakovui laiku nesumokėjus ieškovui už suvartotas gamtines dujas, skola iš atsakovo priteistina.

52Atsižvelgiant į ieškinyje nurodytas aplinkybes, bei remiantis tuo, kas anksčiau išdėstyta, konstatuotina, kad ieškovo patikslintas ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai, ieškovui priteistina iš atsakovo 561,66 Eur skolos suma kartu su netesybomis (CPK 177 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis).

53CK 6.210 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. gruodžio 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

54Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Teismui ieškovo patikslintą ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos: 21,00 Eur žyminis mokestis, 0,23 Eur komisinis mokestis ir 2,95 Eur išlaidų už teisines paslaugas, iš viso: 24,18 Eur (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

55Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, šioje byloje irgi priteistinos iš atsakovo, kadangi į valstybės biudžetą išieškotina suma yra didesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 straipsnio 6 dalis, 2014 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

56Dėl sprendimo vykdymo tvarkos išdėstymo (CPK 271 str.).

57Teismas, atsižvelgdamas į faktines bylos aplinkybes ir jų patvirtinimui pateiktus argumentus, tenkina iš dalies atsakovo prašymą ir nustato sprendimo vykdymo tvarkos išdėstymą dėl ieškovui priteistos skolos sumos išieškojimo iš atsakovo. Tokia teismo išvada remiasi tuo, kad atsakovas kol kas negali iš karto sumokėti visos teismo priteistos sumos (28-29 b. l.). Tačiau teismas išdėstydamas sprendimo vykdymą atsižvelgia ir į ieškovo interesus. Tokia teismo pozicija remiasi tuo, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas, tuo pačiu nebūtų pažeistas ir teisinio apibrėžtumo bei teisėtų lūkesčių principas, pagal kurį privalu pripažinti teisėtai įgytas civilines ieškovo teises, jas gerbti ir ginti. Tokiu būdu kreditoriaus (ieškovo) teisė susigrąžinti skolą iš skolininko (atsakovo) irgi turi būti ginama, o skolininkas (atsakovas) privalo gerbti ieškovo teisę ir stengtis kuo greičiau įvykdyti savo prievolę kreditoriui. Atskirai pastebėtina, kad sprendimo vykdymo tvarkos išdėstymas netaikytinas dėl ieškovui iš atsakovo priteistų procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų sumai. Už naudojimąsi svetimais pinigais atsakovas privalo sumokėti ieškovui ir 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo skolos sumos kuri turi būti sumokėta per išdėstymo terminą.

58Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 265 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

59Ieškovo patikslintą ieškinį atsakovui patenkinti visiškai.

601. Priteisti iš atsakovo UAB ,,M&G Reklamos gamybos studija“ (į. k. 302487499, buv. adresas Šiauliai, Tilžės g. 170-22), ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Lietuvos energijos tiekimas“, įmonės kodas 303383884, buveinė Vilniaus m., Žvejų g. 14, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT44 7044 0600 0799 3076, AB SEB banke, 561,66 Eur (penkis šimtus šešiasdešimt vieną eurą 66 ct) skolos, 6 (šešių) procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą (561,66 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. gruodžio 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 24,18 Eur (dvidešimt keturis eurus 18 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimui.

1.1. Ieškovui iš atsakovo teismo priteistą 561,66 Eur (penkių šimtų šešiasdešimt vieno euro 66 ct) skolos išieškojimą, išdėstyti nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui, įpareigojant skolininką kiekvieną mėnesį sumokėti kreditoriui po 280,83 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt eurų 83 ct) skolos ir pradedant kiekvienos sumos sumokėjimą (išieškojimą) nuo sekančio mėnesio pirmos dienos iki kiekvieno einamojo mėnesio paskutinės kalendorinės dienos. Atsakovas privalo sumokėti ieškovui ir 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo skolos sumos kuri turi būti sumokėta per išdėstymo terminą.

62Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,... 2. posėdžio sekretorė Ona Baronienė,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos energijos tiekimas“... 7. Patikslintame ieškinyje nurodo, kad UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ (iki... 8. Pagal LR Gamtinių dujų įstatymo 2 straipsnio 32 punktą gamtinių dujų... 9. LR CK 6.256 str. 2 d. numatyta, jog asmuo, neįvykdęs arba netinkamai... 10. Atsižvelgiant į tai, kad kaip nurodyta ankščiau atsakovas (-ė) visiškai... 11. Remiantis LR CK 6.37 str., 1 d. ir 2 d., 6.210 str. nuo priteistos skolos sumos... 12. Taikos sutarties sudaryti nepageidaujame. Bylą prašome nagrinėti pagal... 13. Ieškovas savo reikalavimus atsakovui grindė į bylą pateiktais rašytiniais... 14. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė pakartojo patikslinto ieškinio... 15. Atsakovas pateikė teismui į bylą atsiliepimą nurodydamas šiuos... 16. Aš, G. M., atstovaudamas M&G reklamos gamybos studija, UAB, įmonės kodas... 17. Nuo 2016 12 22, kai buvo pasirašyta sutartis, už pajėgumų viršijimus mums... 18. Kadangi sutartį gavome pavėluotai el. paštu, buvome telefonu raginami kuo... 19. Bandant suprasti kokius pajėgumus turime rinktis, bendravome su Lietuvos... 20. Esame labai smulkus verslas, suvartojame gamtinių dujų net mažiau nei... 21. Visiškai sutinkame su skola už suvartotas gamtines dujas. Apmokėsime iškart... 22. Atsakovo atstovas pakartojo atsiliepime į patikslintą ieškinį pateiktus... 23. Ieškovo patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai.... 24. Dėl šalių sudarytų sutarčių teisinio vertinimo.... 25. Iš bylos medžiagos ir šalių bei jų atstovų paaiškinimų matyti, kad... 26. Minėta šalių sudaryta sutartis atitinka šios rūšies sutartims įstatymo... 27. Sutarčių neįvykdymo atveju šalys numatė netesybas (minėtos sutarties 14.... 28. Šalių procesinių dokumentų turinys, šalių atstovų paaiškinimai, šalių... 29. Tuo pačiu teismas pripažįsta, kad ieškovas pagrįstai reikalauja priteisti... 30. Kaip jau minėta šalių 2016-12-22 sudaryta sutartis iki šios bylos... 31. Todėl pažymėtina, kad abi šalys yra ūkio subjektai, sutartį šalys... 32. Dėl teisės normų reguliuojančių šalių sutartinius santykius vertinimo.... 33. Teismas jau yra nurodęs, kad sudarydamos sutartį šalys veikė laisva valia... 34. Dėl atsakovo civilinės atsakomybės ir ieškovo nustatytų netesybų dydžio.... 35. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (CK) 6. 71 straipsnį netesybomis... 36. Suteikdamas teisę šalims susitarti dėl netesybų, CK nenustato jokio... 37. Nors įstatyme sąvokos aiškiai per didelės netesybos pagal CK 6.73 str. 2... 38. 1) šalių sutartinių santykių pobūdis,... 39. 2) prievolės vertė,... 40. 3) aplinkybė, ar šalys nebuvo susitarusios taikyti išimtinių ar... 41. 4) prievolės pažeidimo aplinkybės,... 42. 5) kreditoriaus patirtų nuostolių dydis ir kt.... 43. Teismas vertindamas šalių sutartas netesybas, taip pat vadovaujasi CK 1.5... 44. Kaip minėta, sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma ir jomis... 45. Pažymėtina, jog LAT 2007 m. spalio 1 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007... 46. Remiantis aukščiau nurodytais argumentais teismas konstatuoja, kad... 47. Dėl netesybų ir nuostolių santykio.... 48. Kaip minėta, netesybomis laikomi šalių iš anksto aptarti minimalūs... 49. Netesybų įskaitymo principas taikomas ir tais atvejais, kai šalys susitaria... 50. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ tiekė... 51. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 52. Atsižvelgiant į ieškinyje nurodytas aplinkybes, bei remiantis tuo, kas... 53. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę... 54. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 55. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, šioje byloje irgi... 56. Dėl sprendimo vykdymo tvarkos išdėstymo (CPK 271 str.).... 57. Teismas, atsižvelgdamas į faktines bylos aplinkybes ir jų patvirtinimui... 58. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 59. Ieškovo patikslintą ieškinį atsakovui patenkinti visiškai.... 60. 1. Priteisti iš atsakovo UAB ,,M&G Reklamos gamybos studija“ (į. k.... 62. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...