Byla 2-2135-265/2008
Dėl praleisto įstatymų nustatyto termino palikimui priimti atnaujinimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas A.Žerlauskas, sekretoriaujant J. S. , dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui R. P. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos S. G. .B. J. H. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl praleisto įstatymų nustatyto termino palikimui priimti atnaujinimo ir

Nustatė

3pareiškėja teismui pateikė pareiškimą, kuriuo prašo atnaujinti jai praleistą įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti po motinos A. B. mirties. Nurodo, kad ( - ) Vokietijoje, mirė jos motina A. B. , kuri turėjo Lietuvos Respublikos pilietybę. A. B. jokio turto neturėjo, todėl per įstatymo nustatytą terminą jos palikimo niekas nepriėmė. Tačiau dar būdama gyva jos motina buvo padavusi prašymą atkurti nuosavybės teises į žemę, esančią ( - ). 2006-10-12 Klaipėdos apskrities viršininko sprendimu po A. B. mirties, jai buvo atkurtos nuosavybės teisės į 4,90 ha žemės sklypą, esantį ( - )r. Kadangi nuosavybės teisės jos motinai buvo atkurtos tik po mirties, mano, kad terminą palikimui priimti praleido dėl svarbių priežasčių, todėl prašo jį atnaujinti.

4Suinteresuotas asmuo Klaipėdos apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija teismui pateikė atiliepimą, kuriame nurodė, kad pareiškimui neprieštarauja ir bylą prašo nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant (b.l. 30).

5Pareiškėjos atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad palaiko pareiškėjos pareiškimą ir prašo jį tenkinti. Paaiškino, kad ( - ) Vokietijoje mirė pareiškėjos motina A. B. , kuri turėjo Lietuvos Respublikos pilietybę. Kadangi pareiškėjos motina jokio nekilnojamojo turto neturėjo ir testamento nebuvo surašiusi, todėl jos pirmos eilės įstatyminiai įpėdiniai, tai yra pareiškėja, jos brolis H. B. ir sesuo B. A. A. per įstatymo nustatytą terminą nesikreipė pas notarą dėl palikimo priėmimo. Pareiškėjos motina būdama gyva buvo padavusi prašymą atkurti jai nuosavybės teises į M. J. nuosavybės teise iki nacionalizacijos valdytą 15,2736 ha žemę, buvusią ( - ). 2006-10-12 Klaipėdos apskrities sprendimu pareiškėjos motinai buvo atkurtos nuosavybės teisės į dalį iš M. J. nacionalizuotos žemės, tai yra jai neatlygintinai nuosavybės teise buvo perduotas 4,90 ha žemės sklypas, esantis ( - ). Kadangi nuosavybės teisės pareiškėjos motinai buvo atkurtos tik po penkerių metų po jos mirties, o pareiškėja nuolat gyvena Vokietijoje ir yra ligota, tai yra dvejus metus dėl savo sveikatos negali keliauti, mano, kad pareiškėja įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti praleido dėl svarbių priežasčių, todėl prašo jį atnaujinti.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ( - ) Vokietijoje, Wuppertal mieste, mirė A. B. , gim. ( - ) (b.l. 13-15), tai yra pareiškėjos motina (b.l. 7-9). 2006-10-12 Klaipėdos apskrities viršininko sprendimu Nr. ( - ) A. B. , gyv. Vokietija, Vupertalis, atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko M. J. nuosavybės teise valdytą 15,2736ha žemę ( - ), neatlygintinai perduodant 4.90 ha žemės ( - ). (b.l. 16). Klaipėdos rajono 3-ojo notarų biuro 2008-11-11 raštas Nr. S-186 patvirtina, kad po A. B. , mirusios ( - ), paveldėtojai pareiškimų dėl palikimo priėmimo Klaipėdos rajono 3-ajam notarų biurui nepateikė ir paveldėjimo byla nėra užvesta (b.l. 26). Byloje esantys pareiškėjos sesers B. A. A. ir pareiškėjos brolio H. B. rašytiniai atsisakymai dėl jų motinai A. B. priklausančio nekilnojamojo turto Lietuvoje patvirtina, kad jie atsisako savo motinos palikimo, esančio Lietuvoje ir neprieštarauja, kad palikimą priimtų jų sesuo, tai yra pareiškėja (b.l. 17-20).

8Pareiškėja negali gauti paveldėjimo teisės liudijimo po savo motinos A. B. mirties, nes praleistas įstatymų nustatytas terminas palikimui priimti.

9Atsižvelgiant į tai, kad A. B. mirė ( - ), sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 38 straipsniu, byla nagrinėtina pagal Lietuvos Respublikos CK 587 str., tai yra iki 2001-07-01 gailojusio Lietuvos Respublikos CK nuostatas, nes civiliniai teisiniai santykiai atsirado iki naujojo Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso įsigaliojimo. Pagal Lietuvos Respublikos CK 587 str. 3d. buvo numatytas šešių mėnesių terminas palikimui priimti nuo palikimo atsiradimo dienos. Teismas praleistą terminą palikimui priimti gali atnaujinti, jei jis pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (iki 2001-07-01 galiojusio Lietuvos Respublikos CK 588 str. 1d.).

10Įvertinant byloje nustatytas aplinkybes, kad pareiškėjos motinai A. B. nuosavybės teisės į žemę buvo atkurtos tik 2006-10-12 Klaipėdos apskrities viršininko sprendimu Nr. ( - ), tai yra praėjus penkeriems metams po A. B. mirties ir į tai, kad pareiškėja gyvena Vokietijoje bei į pareiškėjos sveikatos būklę (b.l. 21-24), darytina išvada, kad įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti po motinos A. B. mirties pareiškėja praleido dėl svarbių priežasčių. Byloje nenustatyta, kad šio termino atnaujinimas pažeis kieno nors interesus, todėl vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, yra pagrindas jį atnaujinti praleistą įstatymo nustatytą terminą ir jį pratęsti.

11Iš pareiškėjos priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Lietuvos Respublikos CPK 92 str.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 578 str.,

Nutarė

13pareiškimą patenkinti.

14P. S. Geb. B. J. H., gim. ( - ), atnaujinti motinos A. B. , a.k( - ) mirusios ( - ), palikimo priėmimo terminą ir pratęsti jį trims mėnesiams.

15Iš pareiškėjos S. G. B. J. H. priteisti 6,70 Lt (šešis litus ir 70ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai