Byla 2-2697-341/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, sekretoriaujant A.Jucevičiūtei, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB „Citadele“ banko ieškinį atsakovui R. P. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas AB „Citadele“ bankas ieškiniu prašo iš atsakovo R. P. priteisti pagal iš 2008-05-16 sutarties Nr. ABL/01660 kylančias prievoles: 2932,31 Lt negrąžinto kredito, 74,89 Lt palūkanų, 14% metines palūkanas už negrąžintą 2932,31 Lt dydžio kreditą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško kredito gražinimo; priteisti pagal iš 2010-08-11 sutarties Nr. VGLD/0451 kylančias prievoles: 9000 Lt negrąžinto kredito, 656,70 Lt palūkanų, 75,09 Lt delspinigių, 16 % metines palūkanas už negrąžintą 9000 Lt dydžio kreditą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško kredito gražinimo; priteisti 5% metines palūkanas už priteistą sumą (12739,36 Lt), skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad R. P. su AB „Parex“ banku (2010-08-26 AB „Parex“ bankas pakeitė pavadinimą į AB „Citadele“ bankas) 2008-05-16 sudarė kreditinės mokėjimo kortelės ABL/01660 sutartį, pagal kurią bankas suteikė kredito gavėjui 5000 Lt kreditą, o kredito gavėjas įsipareigojo grąžinti kreditą, mokėti palūkanas bei vykdyti kitas sutartyje numatytas prievoles (Kortelės ABL sutarties 2.1-2.2 p.). Taip pat 2010-08-11 tarp šalių sudaryta kreditinės mokėjimo kortelės VGLD/0451 sutartis, pagal kurią bankas atidarė kredito gavėjui sąskaitą ir ją įsipareigojo kredituoti iki 9000 litų, o kredito gavėjas įsipareigojo nustatyta tvarka grąžinti kreditą, mokėti palūkanas bei vykdyti kitas sutartyje numatytas prievoles (Kortelės VGLD sutarties 2.1 p.).

32010 m. viduryje kredito gavėjas nustojo vykdyti įsipareigojimus pagal Kortelės VGLD sutartį, o 2010 m. pabaigoje kredito gavėjas nustojo vykdyti įsipareigojimus pagal Kortelės ABL sutartį, todėl bankas išsiuntė Kredito gavėjui įspėjimus apie šių sutarčių nutraukimą. Kredito gavėjui toliau nevykdant sutartinių įsipareigojimų, jam buvo pranešta, kad sutartys yra nutrauktos, kartu priminta, jog privaloma visiškai atsiskaityti su banku. Iki šios dienos kredito gavėjas nėra atsiskaitęs su banku pagal sutartis.

4Ieškinyje nurodyta, kad kredito gavėjas pagal Kortelės ABL sutartį privalo grąžinti 2 923,31 Lt kredito ir sumokėti 74,89 Lt palūkanų. Atsakovas pažeidė Kortelės ABL sutarties 2.1 p., 8.1.2 p., 9,1 p., CK 6.872 str. 1 d., 6.873 str. 1 d, nes, kaip matyti iš kortelės ABL skolos grafiko, laiku nemokėjo kasmėnesinių kredito grąžinimo įmokų, nuo 2010-11-15 įsiskolinimas visą laiką augo. Atsakovas paskutinį kartą vykdė prievolę 2010-11-11, kai įnešė 300 Lt, ir iki kortelės ABL sutarties nutraukimo daugiau įsipareigojimų nevykdė. Kadangi 2011-05-16 skola pasiekė 939,98 Lt, buvo pradelsta 182 dienas ir sudarė 32% (939,98/2883,13) panaudoto kredito sumos, bankas, prieš tai įspėjęs Kredito gavėją, ir remdamasis sutarties 10.5.1 punktu, Kortelės ABL sutartį vienašališkai nutraukė. Pažymėjo, jog kredito gavėjas privalo grąžinti kreditą ir remiantis Kortelės ABL sutarties 9.1.2 p., 1.17 p., nes 2011-05-31 baigėsi 3 metų kortelės galiojimo terminas. Kortelės galiojimo laikotarpis įtvirtintas banko įkainiuose ir yra 3 metai. Kredito gavėjas su įkainiais buvo supažindintas ir su jais sutiko. Kortelės ABL sutarties specialiojoje dalyje numatyta, kad metinė palūkanų norma yra 14%. Iš skolos grafiko matyti, kad iki ieškinio pateikimo teismui atsakovas yra skolingas 74,89 Lt palūkanų už naudojimąsi kreditu.

5Kredito gavėjas pagal Kortelės VGLD sutartį privalo grąžinti 9000 Lt kredito, sumokėti 656,70 Lt palūkanų ir 75,09 Lt delspinigių. Ieškinyje taip pat nurodyta, jog kredito gavėjas pažeidė ir Kortelės VGLD sutarties 2.1 p., 8.1.2 p., 9.1.1 p., CK 6.872 str. 1 d., 6.873 str. 1 d, nes, kaip matyti iš kortelės VGLD skolos grafiko, laiku nemokėjo kasmėnesinių kredito grąžinimo įmokų, nuo 2010-08-31 įsiskolinimas visą laiką augo. Atsakovas paskutinį kartą vykdė prievolę 2010-08-17, kai įnešė 500 Lt, ir iki Kortelės VGLD sutarties nutraukimo daugiau įsipareigojimų nevykdė. Kadangi 2010-12-01 skola pasiekė 918,69 Lt bankas, įspėjęs Kredito gavėją, pasinaudojo Kortelės VGLD sutarties 10,5.1 p. ir Kortelės VGLD sutartį vienašališkai nutraukė. Kortelės VCL sutarties specialiojoje dalyje numatyta, kad metinė palūkanų norma yra 16%. Iš kortelės VGLD skolos grafiko matyti, kad iki ieškinio pateikimo teismui atsakovas yra skolingas 656,70 Lt palūkanų už naudojimąsi kreditu.

6Kortelės VGLD sutarties 8.1.3 p. numatyta kliento pareiga mokėti bankui galiojančiuose banko operacijų ir paslaugų įkainiuose nustatyto dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą įvykdyti įpareigojimus dieną. Įkainiuose nustatyti 36% delspinigiai per metus už laiku nepapildytą sąskaitą arba apytikriai 0,1% per dieną. Remiantis kortelės VGLD skolos grafiku matyti, kad kredito gavėjas privalo bankui sumokėti 75,09 Lt delspinigių.

7Nurodo, jog remiantis CK 6.874 str. 1 d., 6.210 str., 6.37 str., 6.872 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartimi c .b. Nr. 3K-3-830/2003, 2005-11-14 nutartimi c. b. Nr. 3K-3-571/2005 ir 2010-12-09 nutartimi c. b. Nr. 3K-3-509/2010, bankui priteistinos mokėjimo ir kompensavimo funkciją atliekančios palūkanos. Tiek Kortelės ABL, tiek Kortelės VGLD sutarčių 8.4 numatyta, kad palūkanos už kreditą skaičiuojamos iki viso kredito grąžinimo dienos. Minėta, jog Kortelės ABL sutarties specialiojoje dalyje numatyta, kad metinė palūkanų norma už naudojimąsi kreditu yra 14%, o Kortelės VGLD -16 %, todėl iš atsakovo prašo priteisti 14% metines mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas nuo negrąžinto 2932,31 Lt kredito pagal Kortelės ABL sutartį ir 16% metines mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas nuo negrąžinto 9000 Lt kredito pagal Kortelės VGLD sutartį, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo iki visiško kredito grąžinimo. Taip pat remiantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. iš atsakovo prašo priteisti 5% kompensavimo funkciją atliekančias metines palūkanas už priteistą sumą, jas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

8Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta, prašo bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant (b.l. 46), todėl byla nagrinėjama ieškovo atstovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 1 d.).

9Atsakovas R. P. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai (viešo paskelbimo būdu), prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

10Ieškinys tenkintinas.

11Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pagal 2008-05-16 kreditinės mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutartį ABL/01660 ieškovas AB „Citadele“ bankas (ankstesnis pavadinimas AB „Parex“ bankas) atsakovui R. P. suteikė 5000 Lt kreditą, o kredito gavėjas įsipareigojo nustatyta tvarka grąžinti kreditą, mokėti palūkanas bei vykdyti kitas sutartyje numatytas prievoles (Kortelės ABL sutarties 2.1 p.) (b.l. 6-8). Sutartyje numatyta 14 procentų palūkanų norma, minimali kredito grąžinimo įmoka – 50 Lt; mokėjimo terminas 15 d.

12Iš pateikto skolos grafiko matyti, jog atsakovas įsipareigojimo mokėti nustatyto dydžio įmokas nustatytais terminais tinkamai nevykdė, ir įsiskolino bankui. 2011-08-08 skola atsakovo bankui 2932,31 Lt negrąžinto kredito ir 74,89 Lt palūkanų (b.l. 16-18).

13Pagal 2010-08-11 kreditinės mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutartį VGLD/0451 sutartį ieškovas atidarė R. P. sąskaitą ir ją įsipareigojo kredituoti iki 9000 litų, o kredito gavėjas įsipareigojo nustatyta tvarka grąžinti kreditą, mokėti palūkanas bei vykdyti kitas sutartyje numatytas prievoles (Kortelės VGLD sutarties 2.1 p.) (b.l. 9-11). Sutartyje numatyta 16 procentų palūkanų norma bei nustatyta, jog kas mėnesį grąžinama 10 procentų panaudoto kredito limito dalis.

14Iš pateikto skolos grafiko matyti, jog atsakovas įsipareigojimo mokėti nustatyto dydžio įmokas nustatytais terminais tinkamai nevykdė, ir įsiskolino bankui. 2011-08-08 atsakovo skola bankui yra 9000 Lt negrąžinto kredito, 656,70 Lt palūkanų ir 75,09 Lt (b.l. 20-22).

152010-08-11 kreditinės mokėjimo kortelės sutarties 8.1.3 p., atsakovas įsipareigojo mokėti bankui galiojančiuose banko ir operacijų įkainiuose nustatyto dydžio delspinigius, už kiekvieną pradelstą įvykdyti įsipareigojimus dieną, ir kitas netesybas, jei praleidžia kredito grąžinimo įmokų, palūkanų ar kitų mokėjimų terminus. Sutartyse atsakovas patvirtino, jog su banko paslaugų ir operacijų įkainiais yra susipažinęs (b.l. 19, 23). Įkainiuose, galiojančiuose nuo 2010-07-01, už laiku nepapildytą sąskaitą numatyti 36 procentų dydžio delspinigiai.

16Ieškovas, remdamasis sutarčių 10.5.1.p., 2010-11-15 bei 2011-05-18 pranešimais įspėjo atsakovą, kad iki nustatyto termino nesumokėjus nurodyto dydžio skolos, ieškovas nutrauks sutartis (b.l. 12, 14), tačiau ir po įspėjimo atsakovas su ieškovu neatsiskaitė; sutartys buvo nutrauktos, apie tai pranešta atsakovui (b.l. 13, 15).

17Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytu terminu pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o jei nurodymų nėra, - pagal paprastai reiškiamus reikalavimus ( LR CK 6.38 str.).

18Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes bei surinktus įrodymus, pripažintina, kad atsakovas pažeidė 2008-05-16 bei 2010-08-11 kreditinių mokėjimo kortelių sutartimis prisiimtus įsipareigojimus, todėl reikalavimai dėl skolos, taip pat dėl sutartyse numatytų palūkanų ir delspinigių priteisimo tenkintini, iš atsakovo R. P. priteistina pagal 2008-05-16 sutartį: 2932,31 Lt negrąžinto kredito, 74,89 Lt palūkanų; pagal 2010-08-11 sutartį 9000 Lt negrąžinto kredito, 656,70 Lt palūkanų, 75,09 Lt delspinigių (CK 6.37 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.71 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.870 str., 6.873 str., 6.874 str.).

19Palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu (CK 6.37 straipsnio 1 dalis). Pagrindinė palūkanų paskirtis yra mokėjimas kreditoriui už naudojimąsi pinigais. Atlyginimas palūkanų forma mokamas iki piniginių prievolių įvykdymo (kreditinių mokėjimo kortelių sutarčių 8.4 p.), todėl tenkintini ieškovo reikalavimai priteisti 14% metines palūkanas už negrąžintą 2932,31 Lt dydžio kreditą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško kredito gražinimo bei 16 % metines palūkanas už negrąžintą 9000 Lt dydžio kreditą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško kredito gražinimo (CK 6.37, 6.872, 6.874 str.).

20CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistas sumas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

21Iš atsakovo taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 382 Lt žyminio mokesčio (b.l. 1), 67,26 Lt už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo būdu ieškovui (b.l. 41-45) (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.) ir 8,83 Lt pašto išlaidų valstybei (CPK 96 str. 1 d.).

22Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

23Ieškinį tenkinti.

24Priteisti iš atsakovo R. P., a.k. ( - ) ieškovui AB „Citadele“ bankui (į.k. 112021619) 12738,99 Lt (dvylika tūkstančių septynis šimtus trisdešimt aštuonis litus 99 ct) skolos, 14% metines palūkanas už negrąžintą 2932,31 Lt dydžio kreditą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos, t.y. 2011-08-12, iki visiško kredito gražinimo, 16 % metines palūkanas už negrąžintą 9000 Lt dydžio kreditą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos, t.y. 2011-08-12, iki visiško kredito gražinimo, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2011-08-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 449,26 Lt (keturis šimtus keturiasdešimt devynis litus 26 ct) bylinėjimosi išlaidų.

25Priteisti iš atsakovo R. P. 8,83 Lt (aštuonis litus 83 ct) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas „Swedbank“, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas... 2. Ieškovas AB „Citadele“ bankas ieškiniu prašo iš atsakovo R. P.... 3. 2010 m. viduryje kredito gavėjas nustojo vykdyti įsipareigojimus pagal... 4. Ieškinyje nurodyta, kad kredito gavėjas pagal Kortelės ABL sutartį privalo... 5. Kredito gavėjas pagal Kortelės VGLD sutartį privalo grąžinti 9000 Lt... 6. Kortelės VGLD sutarties 8.1.3 p. numatyta kliento pareiga mokėti bankui... 7. Nurodo, jog remiantis CK 6.874 str. 1 d., 6.210 str., 6.37 str., 6.872 str.,... 8. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta,... 9. Atsakovas R. P. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pagal 2008-05-16... 12. Iš pateikto skolos grafiko matyti, jog atsakovas įsipareigojimo mokėti... 13. Pagal 2010-08-11 kreditinės mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo... 14. Iš pateikto skolos grafiko matyti, jog atsakovas įsipareigojimo mokėti... 15. 2010-08-11 kreditinės mokėjimo kortelės sutarties 8.1.3 p., atsakovas... 16. Ieškovas, remdamasis sutarčių 10.5.1.p., 2010-11-15 bei 2011-05-18... 17. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytu terminu... 18. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes bei surinktus įrodymus, pripažintina,... 19. Palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys... 20. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo taip pat priteistinos... 21. Iš atsakovo taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 382 Lt žyminio... 22. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,... 23. Ieškinį tenkinti.... 24. Priteisti iš atsakovo R. P., a.k. ( - ) ieškovui AB „Citadele“ bankui... 25. Priteisti iš atsakovo R. P. 8,83 Lt (aštuonis litus 83 ct) pašto išlaidų... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...