Byla eB2-1443-480/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“,

Nustatė

2Ieškovas VSDFV Alytaus skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“. Ieškovas nurodo, kad atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 1286,26 Eur, skola Fondui susidarė nuo 2014 m. kovo mėn. Įmonėje apdraustų asmenų nėra. Skolos išieškojimas buvo perduotas antstoliui, kuris 2016-11-09 grąžino VSDFV Alytaus skyriaus sprendimus su išieškojimo negalimumo aktu, nes nustatė, kad skolininkė neturi turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą. Atsakovė piniginių lėšų, iš kurių būtų galima atsiskaityti su kreditoriais, neturi, todėl darytina išvada, kad įmonė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

3Atsakovės vadovas J. I. pateikė teismui pranešimą, kuriame nurodė, kad nuo 2016-09-18 nutraukė darbo sutartį su UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“, atsistatydino iš direktoriaus pareigų ir su šios įmonės valdymu nėra susijęs.

4Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, Kauno apygardos teismas 2016 m. gruodžio 5 d. nutartimi įpareigojo atsakovės UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“ vadovą per 10 dienų nuo šios nutarties įteikimo dienos pateikti Kauno apygardos teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę. Teismo procesiniai dokumentai, siųsti įmonės registracijos adresu, grįžo neįteikti, nurodant neįteikimo priežastį – „neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“. Kauno apygardos teismas 2016 m. gruodžio 15 d. pakartotinai procesinius dokumentus išsiuntė atsakovės buveinės adresu, todėl pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį procesiniai dokumentai laikomi įteikti tinkamai. VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre nurodytam įmonės vadovui teismo procesiniai dokumentai įteikti, tačiau įmonės finansinės atskaitomybės teismui jis nepateikė. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės vadovas teismui įmonės dokumentų, reikalingų įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę nepateikė, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti papildomų dokumentų apie atsakovės įmonės finansinę būklę, vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

7Iš VĮ Registrų centro duomenų nustatyta, kad UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“ įregistruota 1997-06-06, bendrovės vadovas nuo įmonės įregistravimo yra J. I.. Iš SoDra duomenų nustatyta, kad J. I. UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“ dirbo laikotarpiu nuo 1997-06-06 iki 2016-09-16. Duomenų apie kitą paskirtą įmonės vadovą teismas neturi. VĮ Registrų centro duomenimis bendrovė šiai įstaigai neteikia metinės finansinės atskaitomybės dokumentų nuo 2015 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM viešai skelbiamais duomenimis atsakovės įsiskolinimas Valstybinei mokesčių inspekcijai 2017-01-10 sudaro 512,17 Eur. Atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai viešai skelbiamais duomenimis 2017-01-09 sudaro 1286,26 Eur, įmonėje nėra apdraustų asmenų. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovė UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“ nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovė registruotų transporto priemonių neturi. Įvertinus aukščiau nurodytus duomenis ir nustačius, kad atsakovė UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“ nemoka privalomų mokesčių valstybei, įmonėje nedirba nei vienas darbuotojas, todėl tikėtina, kad įmonė veiklos nevykdo, įmonė registruoto turto neturi, darytina išvada, jog UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 str. 3 d.).

8Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“ administratoriumi skirtinas A. K., kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa ir kuris pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti įmonę (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

9Iškėlus UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

10Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu,

Nutarė

11Iškelti UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“ (j. a. k. 210778090, registracijos adresas: Ugniagesių g. 10-3, Alytus) bankroto bylą.

12Paskirti UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“ bankroto administratoriumi A. K., adresas ( - ), Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA342.

13Uždėti UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“ (j. a. k. 210778090, registracijos adresas: Ugniagesių g. 10-3, Alytus) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

15Nustatyti, kad UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“ vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

16Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2.896,00 Eur baudą.

17Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR FM, ieškovui, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

18Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

19Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui ir bylos šalims.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas VSDFV Alytaus skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas... 3. Atsakovės vadovas J. I. pateikė teismui pranešimą, kuriame nurodė, kad nuo... 4. Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 5. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto... 6. Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, Kauno apygardos... 7. Iš VĮ Registrų centro duomenų nustatyta, kad UAB „Petrolinvest Mockavos... 8. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs... 9. Iškėlus UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“ bankroto bylą, areštuotinas... 10. Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1... 11. Iškelti UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“ (j. a. k. 210778090,... 12. Paskirti UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“ bankroto administratoriumi A.... 13. Uždėti UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“ (j. a. k. 210778090,... 14. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 15. Nustatyti, kad UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“ vadovas ne vėliau kaip... 16. Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą... 17. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 18. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 19. Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti turto arešto aktų registro... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...