Byla e2-28-1022/2016
Dėl delspinigių ir procesinių palūkanų priteisimo iš atsakovo UAB „SMD“, rašytinio proceso tvarka

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Auksė Balkaitienė, ruošdamasi nagrinėti civilinę bylą, iškeltą pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos ieškinį dėl delspinigių ir procesinių palūkanų priteisimo iš atsakovo UAB „SMD“, rašytinio proceso tvarka

Nustatė

2Akmenės rajono savivaldybės administracija, remdamasi 2014-02-25 sudaryta Projekto „Akmenės rajono savivaldybės Papilės miestelio kultūros namų pastato renovavimas“ techninio darbo projekto parengimo ir vykdymo priežiūros paslaugų bei rangos darbų sutartimi Nr. SS-102, ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „SMD“ 2237,17 Eur delspinigius, nuo 2015-01-09 iki 2015-02-26 priskaičiuotus už pradelstus atlikti rangos darbus. Be to, ieškovas prašė priteisti 5 % (penkių procentų) metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Atsiliepime į ieškinį atsakovas UAB „SMD“ nurodė, kad su ieškovo reikalavimu kategoriškai nesutinka, nes nėra atsakingas už darbų atlikimo termino pažeidimą, be to, atsakovas prašo taikyti ieškinio senaties terminą.

4Pasirengimo bylos nagrinėjimui metu šalys pradėjo derybas dėl taikos sutarties sudarymo šioje civilinėje byloje. Teismui pateiktame 2015-11-05 derybų protokole Nr. PAD-73 užfiksuotas šalių nutarimas protokole aptartomis sąlygomis sudaryti taikos sutartį šioje civilinėje byloje ir teikti ją tvirtinti teismui.

52016-04-06 teismui pateikta tą pačią dieną šalių pasirašyta taikos sutartis, kurioje išspręsti visi ieškinyje kelti reikalavimai, ir prašoma taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka, o šią civilinę bylą nutraukti.

6Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Prezidentės 2016-03-03 dekretą Nr. 1K-584, kuriuo buvo sustabdyti bylą nagrinėjusios teisėjos įgaliojimai, ir Akmenės rajono apylinkės teismo teisėjos, atliekančios teismo pirmininkės pareigas, 2016-05-11 patvarkymą Nr. 1T-16, pasikeitė šią bylą nagrinėjantis teisėjas.

7Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas, byla nutrauktina.

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnio 1 dalyje numatyta šalių teisė užbaigti bylą taikos sutartimi. Šalių sudarytos taikos sutarties tvirtinimo teisme tvarka detalizuota CPK 140 straipsnio 3 dalyje. Ieškovas byloje atstovaujamas darbuotojo – teisininko profesionalo, turinčio aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, o atsakovas – advokato, taigi taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės šalims žinomos, kas pažymėta ir pačioje taikos sutartyje. Šalių sudaryta taikos sutartis sudaro joms galimybę taikiai išspręsti tarpusavio ginčą, neprieštarauja viešai tvarkai ir geros moralės principams, nepažeidžia ieškovo ir atsakovo interesų. Pagal CPK 293 straipsnio 5 punktą šalims sudarius taikos sutartį bylą nutraukiama.

9Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punktą ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo šioje byloje, todėl CPK 87 straipsnio 2 dalies nuostatos netaikomos ir 75 % mokėtino žyminio mokesčio sugrąžinimo klausimas nesprendžiamas, o likę 25 % mokėtino žyminio mokesčio nei iš ieškovo, nei iš atsakovo nepriteisiami.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 1 dalimi ir 293 straipsnio 5 punktu, teismas

Nutarė

11Patenkinti šalių prašymą.

12Nutraukti civilinę bylą Nr. e2-28-1022/2016, patvirtinant šalių sudarytą 2016-04-06 taikos sutartį:

  1. Ieškovas Akmenės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188719391, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, atsisako visų šioje civilinėje byloje atsakovui pareikštų reikalavimų, susijusių su 2014-02-25 sudaryta Projekto „Akmenės rajono savivaldybės Papilės miestelio kultūros namų pastato renovavimas“ techninio darbo projekto parengimo ir vykdymo priežiūros paslaugų bei rangos darbų sutartimi Nr. SS-102, bei įsipareigoja nereikšti atsakovui tokių reikalavimų ateityje, o taip pat įsipareigoja sumokėti atsakovui 700,00 Eur (septynių šimtų eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidas, pervesdamas šią sumą į atsakovo banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB Šiaulių banke;
  2. Atsakovas UAB „SMD“, juridinio asmens kodas 301152028, Turgaus g. 19A, LT-87122 Telšiai, įsipareigoja sumokėti ieškovui 91,32 Eur (devyniasdešimt vieno euro 32 ct) delspinigius pagal 2014-02-25 sudaryta Projekto „Akmenės rajono savivaldybės Papilės miestelio kultūros namų pastato renovavimas“ techninio darbo projekto parengimo ir vykdymo priežiūros paslaugų bei rangos darbų sutartį Nr. SS-102, pervesdamas nurodytą delspinigių sumą į ieškovo banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB DNB banke;
  3. Šalys Taikos sutarties 1 ir 2 punktuose prisiimtas bylinėjimosi išlaidų ir delspinigių sumas viena kitai įsipareigoja sumokėti per vieną mėnesį nuo Taikos sutarties įsigaliojimo dienos, o vienai iš šalių pažeidus nurodytą terminą, kita šalis turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų išduotas vykdomasis raštas dėl pagal šią Taikos sutartį mokėtinų sumų priverstinio išieškojimo;
  4. Taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties dėl Taikos sutarties patvirtinimo įsiteisėjimo dienos;
  5. Šalims žinomos Taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo pasekmės.

13Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai