Byla II-908-413/2008

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Dianai Stimbirytei, dalyvaujant asmeniui, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas, A. P. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą pagal institucijos, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, - Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato skundą dėl administracinės nuobaudos panaikinimo,

Nustatė

2Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato (toliau – Institucijos) pareigūnas 2008 m. liepos 14 d. surašė A. P. administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad jis, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių (toliau - KET) 68 punkto reikalavimus, 2008 m. liepos 14 d., 12.05 val., Merkinės g., Leipalingio mstl., Druskininkų r., vairavo dviratį neblaivus (sunkaus girtumo laipsnio).

3Lazdijų rajono policijos komisariato 2008 m. liepos 29 d. nutarimu A. P. buvo nubaustas pagal ATPK 131 str. 7 d. 600 Lt (šešių šimtų litų) bauda.

4Institucija, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, kreipėsi su skundu į administracinį teismą, prašydama nutarimą panaikinti. Skunde nurodė, kad administracinio pažeidimo protokolas buvo surašytas ne tam asmeniui, kuris padarė pažeidimą, o A. P. . A. P. bylos nagrinėjime nedalyvavo, o po skundžiamo nutarimo priėmimo 2008 m. rugpjūčio 4 d. parašė Lazdijų rajono policijos komisariatui paaiškinimą, kuriame nurodė, kad pažeidimo nepadarė. Palyginus foto nuotrauką, esančią prašyme išduoti asmens tapatybės kortelę, ir foto nuotrauką, padarytą teisės pažeidimo vietoje, paaiškėjo, kad pažeidimo vietoje nufotografuotas ne A. P. . Kadangi surinkta pakankamai duomenų, įrodančių, kad A. P. nepadarė ATPK 131 str. 7 d. numatyto pažeidimo, prašo paskirtą administracinę nuobaudą panaikinti ir grąžinti bylą institucijai nagrinėti iš naujo.

5A. P. prašo nutarimą panaikinti ir bylą nutraukti, kadangi pažeidimą padarė kitas asmuo.

6

7Skundas tenkintinas iš dalies.

8Teisėtu pripažįstamas tik toks nutarimas, kuris priimtas nepažeidžiant įstatymo reikalavimų ir administracinės nuobaudos skyrimo tvarkos (ATPK 7 str.). ATPK 284 str. įpareigoja organą (pareigūną), nagrinėjantį administracinio teisės pažeidimo bylą, išaiškinti visas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti, nustatyti administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį ir įrodyti jo kaltę.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato 2008 m. liepos 14 d. administracinio teisės pažeidimo protokolas bei Lazdijų rajono policijos komisariato 2008 m. liepos 29 d. nutarimas surašytas ir priimtas A. P. atžvilgiu, nors byloje nėra jo kaltę patvirtinančių įrodymų, ir priešingai, esant duomenų, kad pažeidimą padarė kitas asmuo (galimai V. U. ). Administracinio teisės pažeidimo teisena nutraukiama, jeigu nenustatoma pažeidimo sudėtis (ATPK 250 str. 1 p.). Todėl Institucijos skundas tenkintinas iš dalies – skundžiamas nutarimas naikintinas, o administracinio teisės pažeidimo byla, negrąžinat jos naujam nagrinėjimui, nutrauktina. Ši nutartis neužkerta kelio administracinio teisės pažeidimo teisenai asmens, kuris padarė pažeidimą, atžvilgiu.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 2 p., teisėjas

Nutarė

11

12Panaikinti Lazdijų rajono policijos komisariato 2008 m. liepos 29 d. nutarimą, kuriuo A. P. nubaustas pagal ATPK 131 str. 7 d. 600 Lt (šešių šimtų litų) bauda, ir bylą nutraukti.

13Nutarimas per 10 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai