Byla 2-22486-1041/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Simona Dementavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Memfis“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovės 1 841,10 Eur skolą ir 55,00 Eur žyminį mokestį.

3Atsakovei ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti 2017 m. rugpjūčio 22 d. Procesinius dokumentus atsakovės vardu priėmė K. S. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalis) (b. l. 27). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškovė ieškiniu taip pat prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba paruošiamasis dokumentas.

5Ieškinys tenkinamas visiškai.

6CPK 285 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad sprendimo už akių priėmimas ir paskelbimas negali būti atidėtas. Sprendimo dėl atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priėmimo už akių klausimas išsprendžiamas ne vėliau kaip per septynias dienas nuo termino pateikti atsiliepimą į ieškinį, paruošiamąjį dokumentą pabaigos dienos (šiuo atveju 2017 m. rugsėjo 5 d. įskaitytinai) rašytinio proceso tvarka šalims nepranešus. Esant šioms aplinkybėms priimamas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys 2010 m. sausio 14 d. sudarė mišrių komunalinių (buitinių) atliekų tvarkymo sutartį Nr. 30010278/1 (toliau – sutartis), kuria remiantis ieškovė teikė atsakovei atliekų tvarkymo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Ieškovė tinkamai ir laiku suteikė atsakovei atliekų tvarkymo paslaugas bei išrašė PVM sąskaitas faktas, tačiau atsakovė nustatytais terminais neatsiskaitė už paslaugas ir liko skolinga ieškovei 1 841,10 Eur. Atsakovė niekada neginčijo ieškovės suteiktų paslaugų kiekio ar kokybės. Ieškovė sutarties 4,5.1 punkto pagrindu nuo 2017 m. liepos 1 d. laikinai nutraukė paslaugos teikimą iki skolos apmokėjimo. Atsakovė 2016 m. rugsėjo 26 d., priminimu, 2017 m. sausio 31 d. įspėjimu, 2017 m. gegužės 30 d. ikiteisminiu įspėjimu buvo paraginta susimokėti įsiskolinimą, tačiau atsakovė į įspėjimus neatsakė ir skolos nesumokėjo.

9Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: atsakovės finansinė padėtis nuo 2016 m. kovo 1 d. iki 2017 m. liepos 24 d. (b. l. 7), neapmokėtos sąskaitos (b. l. 8), 2010 m. sausio 14 d. mišrių komunalinių (buitinių) atliekų tvarkymo sutartis Nr. 30010278/1 (b. l. 9), 2016 m. spalio 26 d., 2016 m. gruodžio 27 d., 2017 m. sausio 27 d., 2017 m. vasario 27 d., 2017 m. kovo 27 d., 2017 m. gegužės 29 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. SUT00388344, Nr. SUT00397647, Nr. SUT00402291, Nr. SUT00406932, Nr. SUT00411565, Nr. SUT00420971 (b. l. 10–15), 2016 m. rugsėjo 26 d. priminimas Nr. SV-(17.15)-109 (b. l. 16), 2017 m. sausio 31 d. įspėjimas Nr. SV-(17.15)-04 (b. l. 17), 2017 m. gegužės 30 d. ikiteisminis įspėjimas Nr. SV-(17.15)-54 (b. l. 18), 2017 m. birželio 23 d. pranešimas Nr. (17.14)-IS-800 dėl netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo (b. l. 19).

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (CK 6.716 straipsnio 1 dalis). Atlikus formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą ir atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jos piniginės prievolės ieškovei įvykdymą, darytina išvada, kad yra pagrindas ieškinį patenkinti, todėl ieškovei iš atsakovės priteisiama 1 841,10 Eur skola (CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.716 straipsnio 1 dalis).

11Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteisiamas 55,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 93 straipsnis).

12Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 1R-298/1K-290 (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalis, 285 ir 286 straipsniais, 290–292 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno švara“ (įmonės kodas 132616649, buveinės adresas Kaunas, Statybininkų g. 3) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Memfis“ (juridinio asmens kodas 300048012, buveinė Kauno r., Karmėlavos mstl., Jazminų g. 5) 1 841,10 Eur (vieno tūkstančio aštuonių šimtų keturiasdešimt vieno euro 10 ct) skolą ir 55,00 Eur (penkiasdešimt penkių eurų) žyminį mokestį.

16Sprendimo už akių patvirtintą kopiją ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti atsakovei.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai