Byla A-502-1384-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Stasio Gudyno (kolegijos pirmininkas),

2sekretoriaujant Ramunei Petkuvienei,

3dalyvaujant pareiškėjui Č. J. C.,

4pareiškėjo atstovui adv. Romanui Bareikai

5viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Č. J. C. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 19 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Č. J. C. prašymą tretiesiems suinteresuotiems asmenims Utenos apskrities viršininko administracijai, T. C., I. C. ir A. J. dėl įstatymu nustatytų praleistų terminų atnaujinimo.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7I.

8Pareiškėjas Č. J. C. (toliau – ir pareiškėjas; apeliantas) su prašymu kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą prašydamas atnaujinti terminus prašymui dėl nuosavybės teisių į jo tėvo S. C. turėtą nekilnojamąjį turtą, t. y. 2,73 ha žemę, esančią ( - ) kaime, Tverečiaus seniūnijoje, Ignalinos rajone, atkūrimo ir nuosavybės teises bei giminystės ryšį su buvusiu žemės savininku patvirtinantiems dokumentams pateikti.

9Prašyme pareiškėjas paaiškino, kad iš pradžių su kitais šeimos nariais sutarė, jog nuosavybės teisių į tėvo turėtą žemę (3,27 ha ( - ) kaime ir 2,73 ha ( - ) kaime) atkūrimo reikalais rūpinsis jo brolis T. C. Teigė, kad 1999 m. gruodžio 10 d. jis, apgautas sesers, pasirašė ant tuščio popieriaus lapo, kuris vėliau buvo įformintas kaip atsisakymas atkurti nuosavybės teises brolio T. C. naudai. Pažymėjo, jog vėliau tarp jo ir jo giminaičių kilo konfliktas, dėl ko pareiškėjas 2001 m. gruodžio 5 d. agrarinei tarnybai pateikė prašymą dėl nuosavybės teisių į jo tėvo turėtą žemę atkūrimo, tačiau dėl pareiškėjo neraštingumo ir neatidumo prašyme buvo įrašyta, jog jis pageidauja susigrąžinti žemę tik ( - ) kaime. Taigi nuosavybės teisės jam buvo atkurtos tik į žemę, esančią ( - ) kaime, nes atskiro prašymo nuosavybės teisių atkūrimui į žemę, esančią ( - ) kaime, jis nepadavė, o jo brolis T. C. savo 1999 m. gruodžio 8 d. prašyme pareiškėjo pretendentu į šią žemę nenurodė.

10Trečiasis suinteresuotasis asmuo Utenos apskrities viršininko administracija (toliau – ir Utenos AVA; trečiasis suinteresuotas asmuo) atsiliepime į pareiškėjo prašymą nurodė, kad su prašymu sutinka, ir neprieštarauja dėl terminų atnaujinimo.

11Atsiliepime trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškino, kad, rašant prašymus dėl nuosavybės teisių atkūrimo, nebuvo jokių archyvinių dokumentų, o pareiškėjas savo prašyme dėl nuosavybės teisių atkūrimo paminėjo tik žemę, esančią ( - ) kaime, tuo tarpu jo brolis T. C., rašydamas prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į ( - ) kaime esančią žemę, nenurodė kitų pretendentų. Pažymėjo, jog sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo T. C. nėra priimtas, yra tik išvada. Nurodė, jog tuo atveju, jeigu teismas nuspręstų atnaujintų terminą, išvadą būtų galima pakoreguoti.

12Trečiasis suinteresuotasis asmuo T. C. (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo) atsiliepime į pareiškėjo prašymą nurodė, jog su prašymu nesutinka, ir prašė jo netenkinti.

13Atsiliepime trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškino, kad jis, 1999 m. gruodžio 8 d. rašydamas papildomą prašymą dėl nuosavybės teisių ( - ) kaime esančią žemę atkūrimo, savo brolio ir seserų pretendentais neįtraukė, nes žinojo, kad jie atsisako nuosavybės teisių jo naudai. Manė, kad pareiškėjas turėjo parašyti prašymą ne tik Mielagėnų žemėtvarkos skyriui (dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę, esančią ( - ) kaime) bet ir Tverečiaus žemėtvarkos skyriui (dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę, esančią ( - ) kaime). Teigė, jog pareiškėjas jam yra sakęs, kad jam užtenka ir žemės, esančios ( - ) kaime.

14Trečiasis suinteresuotasis asmuo A. J. (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo) atsiliepime į pareiškėjo prašymą nurodė, kad su pareiškėjo prašymu nesutinka, ir prašė jo netenkinti.

15Atsiliepime trečiasis suinteresuotas asmuo teigė, kad pareiškėjo nurodytos priežastys nėra laikytinos svarbiomis, kadangi jis apie žemę, esančią ( - ) kaime, žinojo ir anksčiau.

16Trečiasis suinteresuotasis asmuo I. C. (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo) atsiliepime į pareiškėjo prašymą nurodė, kad sutinka su trečiojo suinteresuoto asmens A. J. atsiliepime į pareiškėjo prašymą išdėstytais motyvais.

17II.

18Panevėžio apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 19 d. sprendimu pareiškėjo prašymo netenkino.

19Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad byloje buvo nustatyta, jog prašymą atkurti nuosavybės teises į savo tėvo S. C. nuosavybės teisėmis valdytą žemę, esančią ( - ) kaime, Mielagėnų seniūnijoje, Utenos rajone, 1991 m. gruodžio 6 d. padavė pareiškėjo brolis T. C., kuris tarp kitų pretendentų atkurti nuosavybės teises į šią žemę nurodė ir pareiškėją. Pažymėjo, jog 1999 m. pretendentai savo dalies į jų tėvo S. C. turtą atsisakė T. C. naudai. 1999 m. gruodžio 8 d. T. C. pateikė papildomą prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į tėvo ( - ) kaime turėtą žemę. Vėliau pareiškėjas apsigalvojo ir 2001 m. gruodžio 5 d. pats pateikė prašymą Mielagėnų apylinkės agrarinės reformos tarnybai dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 3,28 ha ploto žemę, esančią ( - ) kaime. Nurodė, kad Utenos AVA 2005 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. 13-11076 T. C. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 3 ha ploto S. C. nuosavybės teisėmis valdytos žemės natūra, pažymint, kad nuosavybės teisės į žemę ( - ) kaime jam bus atkurtos vėliau, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį žemės sklypą pagal 2000 m. spalio 11 d. išvadą Nr. 3413. Pirmosios instancijos teismas akcentavo, kad pareiškėjas prašymo atkurti nuosavybės teises į jo tėvo turėtos žemės dalį, esančią ( - ) kaime, nėra pateikęs iki šiol.

20Rėmėsi Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – ir Atkūrimo įstatymas) 10 straipsniu ir pažymėjo, jog 2004 m. spalio 26 d. įsigaliojo nauja šio straipsnio redakcija, numatanti galimybę atnaujinti praleistą terminą, jeigu teismas jo praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis.

21Pirmosios instancijos teismas laikėsi pozicijos, kad pareiškėjas nenurodė jokių priežasčių, sutrukdžiusių jam laiku bei nuodugniau pasidomėti, kaip vyksta nuosavybės teisių atkūrimo į jo tėvo turėtą nuosavybę, esančią tiek ( - ), tiek ( - ) kaimuose, procesas. Pažymėjo, kad pareiškėjas nurodė, jog jis, būdamas mažaraštis, ir dėl nerūpestingumo 2001 m. gruodžio 5 d. pateikdamas prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo suklydo ir neįrašė, jog pageidauja atkurti nuosavybės teises ir į ( - ) kaime tėvo turėtą nuosavybę, ir atkreipė dėmesį į tai, jog žemė, esanti ( - ) ir ( - ) kaimuose, yra atskirų žemėtvarkos skyrių teritorijoje, todėl prašymą atkurti nuosavybės teises į žemę, esančią ( - ) kaime, jis turėjo paduoti kitam žemėtvarkos skyriui. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas turėjo pakankamai informacijos ir laiko, kad galėtų imtis atitinkamų veiksmų (pats detaliau pasidomėti, pasinaudoti atstovavimo institutu ar kreiptis į asmenis, galinčius suteikti kvalifikuotą teisinę pagalbą, ir pan.), tačiau tai padaryti delsė. Akcentavo, jog pats pareiškėjas pripažįsta, kad žinojo apie tėvo turėtą žemę tiek ( - ), tiek ( - ) kaimuose, tačiau nuosavybės atkūrimo reikalus tvarkyti pavedė broliui, tikėdamasis, kad šis vėliau su juo ta žeme pasidalins. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju termino praleidimas yra sietinas ne su aplinkybėmis, nepriklausančiomis nuo pareiškėjo valios, o su pačio pareiškėjo apsiprendimu pavesti nuosavybės teisių atkūrimo reikalų tvarkymą broliui, jo paties nerūpestingumu, terminas prašymui paduoti praleistas be svarbių priežasčių, todėl šį terminą atnaujinti nėra pagrindo.

22III.

23Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo jo prašymas būtų patenkintas.

24Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

251. Nurodo, kad 2001 m. pareiškėjas bandė kreiptis į Tverečiaus seniūnijos agrarinę tarnybą dėl nuosavybės teisių į žemę, esančią ( - ) kaime, atkūrimo, tačiau jam buvo paaiškinta, kad prašymą dėl nuosavybės teisių į minėtą žemę jau yra padavęs jo brolis T. C., todėl jam belieka laukti, kol bus parengtas ( - ) rėžinio kaimo žemėtvarkos projektas, ir susitarti su broliu dėl žemės pasidalijimo. Mano, kad šiuo atveju institucija neįvykdė pareigos paaiškinti pareiškėjui, kaip jis turėtų elgtis.

262. Akcentuoja, kad ( - ) rėžinio kaimo žemėtvarkos projektas nėra parengtas iki šiol, ir asmenims, pretenduojanties atkurti nuosavybės teises toje teritorijoje, žemė dar nėra grąžinta.

273. Teigia, jog pareiškėjas nuo 2001 m. laukė, kol jo brolis T. C. pasidalins su juo žeme, tačiau jo brolis 2007 m. pareiškė, kad ja su pareiškėju nesidalins, todėl pareiškėjas tik tada suvokė, kad yra pažeisti teisėti jo interesai.

284. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiu, kad pareiškėjas elgėsi nerūpestingai, teigia, kad jis tiesiog pasitikėjo žemėtvarkos pareigūnais bei savo giminaičiais, kurie jį apgavo.

29Kiti pareiškėjo apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai yra analogiški argumentams, išdėstytiems prašyme pirmosios instancijos teismui.

30Trečiasis suinteresuotas asmuo Utenos AVA atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą nurodo, kad tuo atveju, jeigu teismas nuspręs patenkinti pareiškėjo prašymą, dėl priimto sprendimo trečiasis suinteresuotas asmuo neprieštaraus.

31Trečiasis suinteresuotas asmuo A. J. atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka, ir prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

32Atsiliepime trečiasis suinteresuotas asmuo teigia, jog pareiškėjo teiginys, kad jo brolis T. C., žadėjęs su juo pasidalinti žeme, esančia ( - ) kaime, o vėliau dėl to persigalvojęs, neva apgavo pareiškėją, neatitinka tikrovės, nes jeigu taip būtų, A. J., kaip sesuo, apie tai žinotų. Akcentuoja, jog pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad toks susitarimas tarp jo ir T. C. buvo sudarytas. Taip pat pažymi, kad pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų ir dėl to, jog jis buvo suklaidintas žemėtvarkos pareigūnų, be to, atkreipia dėmesį į tai, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad pareiškėjas būtų skundęs tokius minėtų pareigūnų veiksmus. Pabrėžia, kad pareiškėjas ignoravo galimybę turėti atstovą, su giminaičiais dėl nuosavybės teisių atkūrimo taip pat nesitarė. Mano, kad, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso analogiją, pareiškėjo atsisakymas nuo žemės, esančios ( - ) kaime, turėtų būti suprantamas kaip atsisakymas teisės atkurti nuosavybės teises į visą jo tėvo turėtą žemę, taigi – ir ( - ) kaime.

33Kiti trečiojo suinteresuoto asmens atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą išdėstyti argumentai yra analogiški argumentams, išdėstytiems trečiojo suinteresuoto asmens A. J. atsiliepime į pareiškėjo prašymą pirmosios instancijos teismui.

34Tretieji suinteresuoti asmenys I. C. ir T. C. atsiliepimuose į pareiškėjo apeliacinį skundą nurodo, kad sutinka su trečiojo suintersuoto asmens A. J. atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą išdėstyta pozicija.

35Teisėjų kolegija

konstatuoja:

36IV.

37Apeliacinis skundas atmestinas.

38Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas (10 straipsnio 1 dalis) nustato, kad nuosavybės teisės atkuriamos piliečiams, kurių prašymai atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą pateikti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ nustatytais terminais ir šio įstatymo nustatyta tvarka iki 2001 m. gruodžio 31 d. Čia pat numatyta, kad piliečiams, praleidusiems nustatytą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Tokia pat galimybė numatyta termino pateikti nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančius dokumentus, nustatyto iki 2003m. gruodžio 31d., atnaujinimui.

39Byloje nustatyta, kad pareiškėjas prašymo dėl žemės nuosavybės teisių į buvusio savininko S. C. turėtą nekilnojamąjį turtą, t. y. 2,73 ha žemę, esančią ( - ) kaime, Tverečiaus seniūnijoje, Ignalinos rajone, atkūrimo ir nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų nustatyta tvarka ir terminais nepateikė. Pareiškėjas nurodė, kad apie savo teisių pažeidimą dėl jo tėvo nuosavybės teise valdytos žemės sužinojo tik 2007 m., kai terminas dokumentus pateikti žemėtvarkos skyriui jau buvo pasibaigęs. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis nurodoma neraštingumas ir neatidumas pildant prašymą bei pasitikėjimas giminaičiais.

40Svarbiomis priežastimis, sudarančiomis pagrindą praleistam terminui atnaujinti, teismų praktikoje pripažįstamos objektyvios priežastys, nepriklausiusios nuo pareiškėjo valios, ir trukdžiusios šiam realizuoti savo teises. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad pareiškėjas nenurodė jokių priežasčių, sutrukdžiusių jam laiku bei nuodugniau pasidomėti, kaip vyksta nuosavybės teisių atkūrimo į jo tėvo turėtą nuosavybę, esančią tiek ( - ), tiek ( - ) kaimuose, procesas. Pareiškėjas pripažino, kad žinojo apie tėvo turėtą žemę tiek ( - ), tiek ( - ) kaimuose, tačiau nuosavybės atkūrimo reikalus tvarkyti pavedė broliui, tikėdamasis, kad šis vėliau su juo ta žeme pasidalins. Šios aplinkybės bei tai, jog pareiškėjas pateikdamas prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į tėvo turėtą žemę ( - ) kaime, nepateikė prašymo dėl žemės ( - ) kaime, laikytinos subjektyvaus pobūdžio. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėjas turėjo pakankamai informacijos ir laiko, kad galėtų imtis atitinkamų veiksmų savo teisių tinkamam realizavimui, tačiau tai padaryti delsė. Padaryta pagrįsta išvada, jog atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju termino praleidimas yra sietinas ne su aplinkybėmis, nepriklausančiomis nuo pareiškėjo valios, o su pačio pareiškėjo apsiprendimu pavesti nuosavybės teisių atkūrimo reikalų tvarkymą broliui, jo paties nerūpestingumu, terminas prašymui paduoti praleistas be svarbių priežasčių, todėl šį terminą atnaujinti nėra pagrindo.

41Nagrinėjamu atveju nebuvo pateikta pakankamai įrodymų, kad pareiškėjas įstatymo nustatytus terminus praleido dėl priežasčių, kurias galima pripažinti svarbiomis ir sudarančiomis pagrindą praleistus terminus atstatyti.

42Nenustačius sprendimo negaliojimo pagrindų, apeliacinis skundas atmetamas.

43Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

44Pareiškėjo Č. J. C. apeliacinį skundą atmesti.

45Panevėžio apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 19 d. sprendimą paliikti nepakeistą.

46Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Ramunei Petkuvienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui Č. J. C.,... 4. pareiškėjo atstovui adv. Romanui Bareikai... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 6. Teisėjų kolegija... 7. I.... 8. Pareiškėjas Č. J.... 9. Prašyme pareiškėjas paaiškino, kad iš pradžių su kitais šeimos nariais... 10. Trečiasis suinteresuotasis asmuo Utenos apskrities viršininko administracija... 11. Atsiliepime trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškino, kad, rašant prašymus... 12. Trečiasis suinteresuotasis asmuo T. C. (toliau – ir... 13. Atsiliepime trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškino, kad jis, 1999 m.... 14. Trečiasis suinteresuotasis asmuo A. J. (toliau – ir... 15. Atsiliepime trečiasis suinteresuotas asmuo teigė, kad pareiškėjo nurodytos... 16. Trečiasis suinteresuotasis asmuo I. C. (toliau – ir... 17. II.... 18. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 19 d. sprendimu... 19. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad byloje buvo nustatyta, jog prašymą... 20. Rėmėsi Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 21. Pirmosios instancijos teismas laikėsi pozicijos, kad pareiškėjas nenurodė... 22. III.... 23. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 24. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 25. 1. Nurodo, kad 2001 m. pareiškėjas bandė kreiptis į Tverečiaus seniūnijos... 26. 2. Akcentuoja, kad ( - ) rėžinio kaimo žemėtvarkos projektas nėra... 27. 3. Teigia, jog pareiškėjas nuo 2001 m. laukė, kol jo brolis 28. 4. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiu, kad pareiškėjas... 29. Kiti pareiškėjo apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai yra analogiški... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo Utenos AVA atsiliepime į pareiškėjo... 31. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. J. atsiliepime į... 32. Atsiliepime trečiasis suinteresuotas asmuo teigia, jog pareiškėjo teiginys,... 33. Kiti trečiojo suinteresuoto asmens atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį... 34. Tretieji suinteresuoti asmenys I. C. ir 35. Teisėjų kolegija... 36. IV.... 37. Apeliacinis skundas atmestinas.... 38. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo... 39. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas prašymo dėl žemės nuosavybės teisių... 40. Svarbiomis priežastimis, sudarančiomis pagrindą praleistam terminui... 41. Nagrinėjamu atveju nebuvo pateikta pakankamai įrodymų, kad pareiškėjas... 42. Nenustačius sprendimo negaliojimo pagrindų, apeliacinis skundas atmetamas.... 43. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 44. Pareiškėjo Č. 45. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 19 d. sprendimą... 46. Nutartis neskundžiama....