Byla 2-503-543/2012
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų ir procesinių palūkanų priteisimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Irmutė Kliučinskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB DNB bankas ieškinį atsakovei I. P. dėl skolos, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų ir procesinių palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės I. P. 13169,10 Lt pradelsto negrąžinto vartojimo kredito, 414,51 Lt palūkanų, 1236,13 Lt delspinigių, 4,5 procentų palūkanas, skaičiuojamas nuo 13169,10 Lt sumos, nuo bylos iškėlimo teise iki teismo sprendimo visiško priėmimo, 445,00 Lt žyminio mokesčio, 1452,00 Lt advokato pagalbai apmokėti.

3Ieškovė ieškinyje nurodo, kad 2005-12-16 su atsakove sudarė Kreditavimo sutartį Nr. 629P, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovei 40000,00 Lt vartojimo kreditą, skirtą vartojimo reikmėms. Vartojimo kreditas buvo suteiktas iki įmokų grafike pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 629P numatyto galutinio jo grąžinimo termino 2010-11-30 ir turėjo būti grąžinamas dalimis kartu mokant nustatyto dydžio palūkanas už naudojimąsi vartojimo kreditu kiekvieną mėnesį. Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų atsakovė nesilaikė, t.y. nuo 2009-05-30 nemokėjo vartojimo kredito, nuo 2009-06-30 nevykdė pareigos mokėti palūkanas už naudojimąsi vartojimo kreditu. Už laiku negrąžintą kreditą, nesumokėtas palūkanas, įmokas, atsakovė įsipareigojo ieškovei už kiekvieną praleistą dieną mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos vartojimo kredito sumos ir 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtų palūkanų (Sutarties bendrosios dalies 27 punktas). Savo prievolės atsakovė tinkamai neįvykdė ir liko ieškovei skolinga 13169,00 Lt negražinto kredito, 414,51 Lt palūkanų ir 1236,13 Lt delspinigių.

4Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia Kreditavimo sutartimi Nr. 629P (b.l. 6-11), įmokų mokėjimo grafiku (b.l. 12-13).

5Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui pateikti įteikti 2012-05-22 viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www. teismai. lt. Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2012-06-05. Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų laikotarpį atsiliepimo į ieškinį nepateikė (( - ) str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių.

8Vadovaujantis ( - ) straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Iš byloje pateiktų duomenų – Kreditavimo sutarties Nr. Nr. 629P, matyti, kad 2005-12-16 ieškovė atsakovei suteikė 40000,00 Lt vartojimo kreditą vartojimo prekėms (b.l. 6-11). Atsakovė įsipareigojo kreditą grąžinti įmokų grafike nurodytais terminais (b.l. 12-13). Ieškovė, atsakovei nuo 2009-05-30 nustojus laiku mokėti įmokas pradėjo skaičiuoti už kiekvieną praleistą dieną mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos vartojimo kredito ir laiku nesumokėtų palūkanų sumų. Pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, darytina išvada, kad yra pagrindas iš atsakovės priteisti 13169,00 Lt negražinto kredito, 414,51 Lt palūkanų ir 1236,13 Lt delspinigių, priimant sprendimą už akių, nes atsakovė nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.1, 6.38, 6.37, 6.200, 6.201, 6.504 straipsniai).

10Ieškovė papildomai pateiktu prašymu (b.l. 19) prašo iš atsakovės priteisti 1452,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Pagal Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalį išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, priteistinos atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą, advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, bet ne didesnės kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R–85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti atsižvelgtina į rekomendacijų 2 punkte nurodytus priteistino užmokesčio už advokato teisinę pagalbą kriterijus, procesinių dokumentų apimtį, turinį, teisinių paslaugų komplektiškumą, į tai, kad byla yra nesudėtinga, nedidelės apimties, bylos paruošimui nereikalingos specialios žinios. Vertinant tai, kad byloje advokatas paruošė tik ieškinio pareiškimą, teismo posėdžiai byloje nevyko, o buvo priimtas sprendimas už akių, todėl prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos, atsižvelgiant į aukščiau aptartus kriterijus, teismo manymu, laikytinos per didelėmis ir neadekvačiomis suteiktoms paslaugoms, nes vien ieškinio suma negali būti pagrindu bylinėjimosi išlaidų dydžiui pagrįsti. Vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, prašomos priteisti išlaidos advokato pagalbai apmokėti – 1452,00 Lt sumažintinos iki 600,00 Lt (Lietuvos A. T. 2005-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2005; 2006-06-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2006, Vilniaus apygardos teismo 2009-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-220-302/2009).

11Teismui panaikinus ieškovei AB DNB bankas išduotą teismo įsakymą dėl skolos priteisimo iš atsakovės I. P. civilinėje byloje Nr. L2-1177-644/2011, joje sumokėtas ir negrąžintas 114,00 Lt dydžio žyminis mokestis, ieškovės prašymu, įskaitytinas kaip žyminio mokesčio įmokos dalis už paduotą naują procesinį dokumentą (ieškinį) šioje civilinėje byloje (CPK 87 str. 6 d.).

12Iš atsakovės priteistinos ieškovei turėtos bylinėjimosi išlaidos – 445,00 Lt žyminio mokesčio ieškovės naudai (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

13Iš atsakovės valstybės naudai priteistina 12,74 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 92, 93 straipsniai).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 265 ir 286 straipsniais,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės I. P., asmens kodas ( - ) (deklaruota gyvenamoji - vieta ( - ), paskutinė žinoma gyvenamoji vieta - ( - )) 13169,10 Lt (trylika tūkstančių vieną šimtą šešiasdešimt devynis litus 10 ct) skolos, 414,51 Lt (keturis šimtus keturiolika litų 51 ct) palūkanų, 1236,13 Lt (vieną tūkstantį du šimtus trisdešimt šešis litus 13 ct) delspinigių, 4,5 procentų palūkanas, skaičiuojamas nuo 13169,10 Lt sumos, nuo bylos iškėlimo teise, t.y. 2011 m. balandžio 16 d., iki teismo sprendimo visiško priėmimo, 445,00 Lt žyminio mokesčio, 600,00 Lt (šešis šimtus litų 00 ct) advokato pagalbai apmokėti AB DNB bankas, į.k. 112029270, buveinė J. B. g. 26, Vilniuje, a.s. Nr. ( - ) AB DNB bankas.

17Priteisti iš atsakovės I. P., asmens kodas ( - ) (deklaruota gyvenamoji - vieta ( - ), paskutinė žinoma gyvenamoji vieta - ( - )), 12,74 Lt (dvylika litų 74 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

18Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškinį pateikusi šalis sprendimą per 30 dienų gali apeliaciniu skundu apskųsti Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai