Byla 2-4289-362/2012
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,4finance“ ieškinį atsakovui T. J. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo,

Nustatė

2Ieškovė UAB ,,4finance“ prašo priteisti iš atsakovo T. J. 771,00 Lt skolą, kurią sudaro 300,00 Lt paskola, 471,00 Lt delspinigiai, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 71,00 Lt žyminį mokestį.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, tačiau atsakovas per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie teismo sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Sprendimas už akių priimamas tik tais atvejais, kai byloje yra pateikti tik vienos iš šalių įrodymai. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Ieškovė ieškiniui pagrįsti pateikė paskolos sutartį, remiantis kuria 2010-07-12 atsakovui paskolino 300,00 Lt. Paskolą atsakovas turėjo grąžinti iki 2010-10-03. Atsakovas nustatytu terminu paskolos negrąžino. Nėra duomenų, kad atsakovas iki šios dienos grąžino paskolą.

7CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). CK 6.258 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). CK 6.72 straipsnyje nustatyta, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu, o už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t.t.

8Pagal sutarties 7.1 punktą atsakovas įsipareigojo grąžinti skolą. Ieškovės skaičiavimu atsakovo skola ieškovei yra 300,00 Lt. Kadangi atsakovas minėtos skolos ieškovei negrąžino, ši suma – 300,00 Lt priteistina ieškovei iš atsakovo (CK 6.38 str., 6.881 str.).

9Pagal paskolos sutarties 10.2 punkto nuostatas, klientas uždelsęs sumokėti bet kurį sutartyje nustatytą mokėjimą, įsipareigojo mokėti ieškovei 1 % dydžio įsipareigojimų nevykdymo baudą nuo visų uždelstų mokėjimų už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Ieškovė paskaičiavo, jog atsakovas jai turėtų sumokėti delspinigius už 180 dienų, tai yra - 471,00 Lt.

10Spręsdamas delspinigių pagrįstumo ir jų dydžio priteisimo klausimą, teismas, vadovaudamasis LR CK 6.73 straipsniu, turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, ar tuo nepažeidžiamas sutarčių laisvės principas.

11Paskolos sutartis, kurios pagrindu kyla atsakovo atsakomybė, sudaryta prisijungimo būdu, t. y. pagal ieškovės parengtas standartines sąlygas, tarp šalių nevyko jokios derybos dėl sutarties sąlygų, ieškovė kaip finansine veikla besiverčiantis juridinis asmuo, turintis patirtį verslo bei derybų srityje, sudarant paskolos sutartį, turėjo aiškų pranašumą prieš atsakovą, sutartimi kreditas buvo suteiktas fiziniam asmeniui, todėl ši sutartis vertintina kaip vartojimo sutartis. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo nutartyse yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui.

12Šalių nustatyta delspinigių dydžio suma po 1 procentą už kiekvieną pradelstą dieną prilygsta 365 procentų dydžio metinėms palūkanoms, kai tuo tarpu įstatymas minimaliais kreditoriaus nuostoliais pripažįsta penkių procentų dydžio metines palūkanas, tarp šalių nesant atskiro susitarimo dėl palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d., 6.261 str.). Tokio dydžio delspinigiai atsižvelgiant į formuojamą praktiką dėl netesybų dydžių, lyginant su suteiktos ir negrąžintos paskolos suma yra akivaizdžiai per dideli, neprotingi, prieštaraujantys civiliniame kodekse įtvirtintai netesybų sampratai, o reikalavimas atlyginti tokio dydžio delspinigius – aiškiai nepagrįstas, todėl teismas delspinigių dydį mažina iki 0,2 procento delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t.y. iki 108,00 Lt. Ši suma, teismo nuomone, laikytina pagrįsta ir pakankama atlyginti ieškovo turėtus nuostolius dėl paskolos sutarties sąlygų nevykdymo, atsižvelgiant į nedidelę suteiktos paskolos sumą, paskolos grąžinimo terminą (LR CPK 3 str. 7 d., 178 str., LR CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.210 str. 1 d., 6.258 str., 6.256 str. 1 d. ir 2 d.). Pagal formuojamą teismų praktiką didesni delspinigiai galėtų būti priteisiami tik tuo atveju, jeigu ieškovas pateiktų teismui įrodymus, patvirtinančius, jog dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo vykdymo jis patyrė nuostolių, atsiradusių dėl to, kad atsakovas praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą. Ieškovė nepateikė įrodymų apie patirtus nuostolius, atsiradusius dėl to, kad atsakovas praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą, todėl darytina išvada, kad toks netesybų dydis nėra mažesnis už ieškovės patirtus nuostolius, todėl ieškinio dalis dėl likusios delspinigių dalies netenkintina (LR CPK 178 str.).

13Ieškovei iš atsakovo, praleidusio terminus piniginėms prievolėms įvykdyti, priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą skolos ir delspinigių sumą (408,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme- 2012-06-01 iki visiško sprendimo įvykdymo (CK 6.37, 6.210 str. 2 d.).

14Kadangi ieškinys tenkintinas 52,92 procento, iš atsakovo ieškovei proporcingai patenkintam reikalavimui priteistinos 37,57 Lt bylinėjimosi išlaidos – žyminis mokestis. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos Valstybei iš atsakovo dėl sumos, mažesnės nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, nepriteisiamos (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 88 str., 96 str. 6 d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-287 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovei UAB „4finance“ (į. k. 301881644, buveinės adresas Jonavos g. 254A, Kaunas) iš atsakovo T. J. (a. k. ( - )

  • 300,00 Lt (trijų šimtų litų) skolą,
  • 108,00 Lt (vieno šimto aštuonių litų) delspinigius,
  • 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (408,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-06-01 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo,
  • 37,57 Lt (trisdešimt septynių litų, 57 centų) žyminį mokestį.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 str. 2 d. ir 3 d. nustatyta tvarka.

19Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai